Main menu:

You are now in the partition: 'Animals from the Zoological museum/gyrfalcon'.
Click a small-scale picture - you will receive a big picture!

Birds:

Gyrfalcon (Falco rusticolus)

Tunturihaukka (Falco rusticolus) pesii erittäin harvinaisena Tunturilapin alueella (uhanalainen laji!)..
Tämä lintu viettää talvensakin pohjoisessa, kuten riekko, kiiruna, korppi tai maakotka. Se pesii - kuten kuvakin
kertoo - kalliopahdoilla, usein vanhalla korpin pesäpaikalla. Kuten yleensä petolinnuilla on tapa,
myös tunturihaukan koiras ruokkii naarasta jo viikkoja ennen muninnan alkua (joka on noin huhtikuussa).
Pesintä ei onnistu, jos riekko- ja/tai kiirunakannat ovat heikot.

Aikanaan on tunturihaukan pesistä ryöstetty munia (munia museonäytteiksi!), ammuttu emolintuja,
ja otettu kiinni poikasia (metsästyshaukoiksi!). Keskiajalla tunturihaukka oli himotuin metsästyshaukka.
Sen kanta on näistä syistä johtuen yhä heikko: vain kolmisenkymmentä paria pesii meillä nykyisin.


Choose different matter from Control menu!