Päävalikko täältä!


POHJOISEN LUONTOMME TALVI:

2. Talvehtimisen keinot/eläimet

Talvehtimisen keinot:

Eläimet

Olet nyt eläinten talvehtimisen keinoja käsittelevässä osassa.

Katso myös eläinten talveen valmistautuminen!
Muut talvehtimisen keinot tavoitat ylläolevasta listauksesta (siniset).
Suomen luonnon talven muut aihepiirit löydät ylempää talvikuvasta.
Jos haluat aivan muita luontoaiheita, käytä 'Päävalikkoa'!

TALVEHTIMISEN KEINOT/ELÄIMET:

• Tasalämpöisillä eläimillä on erilaisia talvehtimistapoja...
• Kylmä kangistaa vaihtolämpöisiä usein horrokseen saakka...
• Selkärangattomien elämä jähmettyy lähes täysin...

Eläimillä - kuten kasveillakin - on tässä esitettyjen lisäksi lukuisia ekologisia ja fysiologisia keinoja selvitä talvesta. Niitä esitellään tämän talviohjelman muissa osissa (erityisesti osat "Talveen valmistautuminen" ja "Ankara keskitalvi". Kts. myös "Eläinten lajintuntemus talvella"!

• Tasalämpöisillä eläimillä on erilaisia talvehtimistapoja...

Useimmat nisäkkäämme ja kaikki maamme linnut talvehtivat aktiivisina - siis liikkuvat ja ruokailevat päivittäin. Muutamat lajit saattavat tosin paastotakin joitakin päiviä. Ja jotkut hakeutuvat yöksi suojaan kovilta pakkasilta.

Karhu, mäyrä ja supikoira nukkuvat talviunta, jolloin niiden ruumiinlämpö laskee muutamalla asteella. Näiden lajien olisi lyhytjalkaisina miltei mahdotonta liikkua lumessa ja löytää ravintoa. Lisää: Talviuni! Lämpötilaa ylläpidetään käyttämällä rasvavarastoja.

Muutamat tasalämpöiset eläimemme - lepakot, siili, koivu- ja tammihiiri - vaipuvat talvihorrokseen: niiden ruumiin lämpötila laskee talven ajaksi lähelle 0-astetta, jossa se pysyttelee ruumiin rasvavarastojen energiantuoton ("palamisen") avulla. Jos vararavinto loppuu, lämpötila laskee liikaa, ja eläin kuolee.

Lisää kuva: Siilin pesä poikasineen!

• Kylmä kangistaa vaihtolämpöisiä usein horrokseen saakka...

Kalat talvehtivat aktiivisina, tosin hitaammin liikkuvina kuin kesällä (ruutana voi pysytellä pohjamudassa liikkumattomana koko talven). Kts. Talvinen elämä vedessä!

Suojaan hakeutuvat ne vaihtolämpöiset, joiden kudokset jäätyvät helposti.

Matelijat vaipuvat kylmänhorrokseen lämpötilan laskiessa nollan tienoille. Ne sietävät vain pientä pakkasta kuolematta. Pakkasessa matelijoiden solunesteet jäätyvät helposti. Matelijoiden on siis hakeuduttava talveksi paikkoihin (maakoloihin), joihin pakkanen ei pääse. Samassa talvehtimispaikassa on usein runsaasti - jopa satoja - kyykäärmeitä. Kyy on aika vähälukuinen Lapissa, varsinkin sen pohjoisosissa. Paitsi ankaa talvi, myös lyhyt ja viileä kesä rajoittavat kyyn lisääntymistä. Lämmin heinäkuu sallii pikasten aikaisen syntymisen ja riittävästi aikaa hankkia vararavintoa talven varalle.

Sammakot saattavat liikehtiä vesien pohjalla talvella, mutta eivät syö mitään. Osa sammakoista ja rupikonnista talvehtii kuitenkin maakoloissa kylmähorroksessa kuten matelijat. Sammakot vaeltavat talvehtimispaikkoihinsa syys-lokakuussa. Ne viettävät talven järvien, lampien, purojen ja lähteiden pohjalla ja myös (mm. rupikonna) suojaisissa maakoloissa. Usein sammakoita kertyy suuri määrä samaan talvehtimispaikkaan. Joskus on tavattu talvehtivia sammakoita samassa maakolossa, jossa on myös kyitä. Rupikonnia on löydetty talvella jopa maamyyrän talvipesästä. Maamyyrä ei syö rupikonnaa, kuten se syö sammakoita! Lisää talvenvietosta: Pasanen, 2001! Lisää: Sammakoiden kevätkesä!

• Selkärangattomien elämä jähmettyy lähes täysin...

Selkärangattomat ovat vaihtolämpöisiä; ne vaipuvat kylmähorrokseen pakkasten tullessa. Lisää: Vaihtolämpöisten talvi!

Saman lajin kaikki yksilöt talvehtivat yleensä samana kehitysvaiheena, joko aikuisena tai jossain muussa muodossa. Mutta lajien välillä on suuriakin eroja: esim. monet hyönteislajit talvehtivat joko munina, toukkina tai koteloina, jotkut taas aikuisina.

Kylmälle arat hyönteiset ja hämähäkit hakeutuvat talveksi etupäässä maahan karikkeen (ja talvisen lumipeitteen) suojaan. Jotkut lajit kaivautuvat syvemälle maahan.

Vedessä elävät tai/ja kehittyvät hyönteiset talvehtivat useimmiten toukkina.

Monet maanperän selkärangattomat ovat talvellakin jossain määrin aktiivisia. Lumen alta saattaa löytää - jos siellä ei ole kovin monta astetta pakkasta - hitaasti liikkuvia hyönteisiä, hämähäkkejä, punkkeja, hyppyhäntäisiä, mm. monen sortin lumihyönteisiä...

Kts. Kylmä kangistaa vaihtolämpöisiä!


'Talvehtimisen keinot/eläimet' päättyy tähän!

Täällä ovat muut talvehtimisen keinojen valinnat valinnat!

Tämän ruudun yläosasta (ympäristötekijöitä) saat muita talven osia!

Tai ruudun ylälaidasta pääset Päävalikkoon valitsemaan muita luontoaiheita!