Työssäkäynti vuonna 2015 (kodin ja työpaikan sijaintien perustella)
Tarkastelumittakaava: Kunnittain Tilastoruuduittain (10 km x 10 km)
Etäisyys kodin ja työpaikan välillä: Kaikki Alle 100 km Yli 100 km
Pohjakartta: Bing-tiet Open Street Map Peruskartta Ei
Läpinäkyvyys: Kyllä Ei
Tietoruutu: Näytä Piilota

Aineistot:
Koti ja työpaikkatiedot: © YKR/SYKE ja TK 2018;
Kuntarajat vuonna 2015 © Maanmitttauslaitos

Pohjakartat © OpenStreetMap contributors / © 2018 Microsoft, Bing Maps / © Karttamateriaali Maanmittauslaitos

Suomen työssäkäyntivirrat kunnittain ja 10 km × 10 km tilastoruuduittain.
Työssäkäyntivirrat on tuotettu aggregoimalla Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän (YKR) työmatkatiedot, jotka on muodostettu yhdistämällä asuinpaikan ja työpaikan koordinaattiparit. Kartta on tuotettu osana VN TEAS -rahoitteista hanketta Alueellisen liikkuvuuden ja monipaikkaisuuden mahdollisuudet ja seuraukset. Lue lisää kartasta ja työssäkäynnitivirroista blogitekstistä. Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksista kertovaan tiedotteeseen.

Copyrigth © 2019. Oulun yliopisto Maantieteen tutkimusyksikkö & Kerttu Saalasti Instituutti, PTT, LUKE ja 4FRONT. rahoittaja VN TEAS. Kaikki oikeudet pidätetään.