Ooccâm sosiaal- da tiõrvâsvuõttsueʹrj sääʹmǩiõl škooultõõzzid 10.4.-15.5.2023

Haaʹlääk-a mättjed ođđ tuâjjǩiõl da teivvad sääʹmǩiõllsaid äʹššlaid sij jiijjâz jieʹnnǩiõʹlle sosiaal- da tiõrvâsvuõtt-tuâjain? Ooccâm sääʹmǩiõli määttaid 10.4.–15.5.2023.

Ooccâmäiʹǧǧ Oulu universiteeʹtt aanrõšǩiõl, tâʹvvsääʹmǩiõl da sääʹmǩiõl škooultõõzzid älgg 10.4. da poott 15.5.2023.

Täin škooultõõzzin nââneet sosiaal- da tiõrvâsvuõttsueʹrj oummui ämmatla ǩiõllsilttõõzz da škooultet lääʹddǩiõllsain sosiaal- da tiõrvâsvuõttsueʹrj oummuin sääʹmǩiõllsaid ämmatoummuid, ǩeäk tåʹbdde sääʹmkulttuur. Mättʼtõõđi õõlǥče vuäǯǯad tååimla ǩiõllsilttõõzz da mättjed tuejjnaaʹlid, mõõk lie kulttuursensitiivla da vuâđđâʹvve sääʹmkulttuuʹre.

Looǥǥ lââʹzz: ooccâmkuultõs lääddas (pdf)

Last updated: 4.4.2023