Ooccâmäiʹǧǧ Oulu universiteeʹtt aanrõšǩiõl, tâʹvvsääʹmǩiõl da sääʹmǩiõl sosiaal- da tiõrvâsvuõttsueʹrj ǩiõllmättjummšid lij juåtkkum da mättjummšid vuäitt võl ooccâd 30.5.-9.6.2023

Haaʹlääk-a mättjed ođđ tuâjjǩiõl da teivvad sääʹmǩiõllsaid äʹššlaid sij jiijjâz jieʹnnǩiõʹlle sosiaal- da tiõrvâsvuõtt-tuâjain?

Täin škooultõõzzin nââneet sosiaal- da tiõrvâsvuõttsueʹrj oummui ämmatla ǩiõllsilttõõzz da škooultet lääʹddǩiõllsain sosiaal- da tiõrvâsvuõttsueʹrj oummuin sääʹmǩiõllsaid ämmatoummuid, ǩeäk tåʹbdde sääʹmkulttuur. Mättʼtõõđi õõlǥče vuäǯǯad tååimla ǩiõllsilttõõzz da mättjed tuejjnaaʹlid, mõõk lie kulttuursensitiivla da vuâđđâʹvve sääʹmkulttuuʹre.

Looǥǥ lââʹzz: ooccâmkuultõs lääddas:

https://tinyurl.com/y5ve7duz

Last updated: 30.5.2023