Erillishakua Oulun yliopiston järjestämiin inarinsaamen, pohjoissaamen ja koltansaamen opintoihin on pidennetty ja koulutukseen voi vielä hakea 30.5.–9.6.2023

Haluatko oppia uuden työkielen ja kohdata saamenkieliset asiakkaat heidän äidinkielellään sote-alalla?

Opintojen tarkoituksena on vahvistaa saamenkielisen sosiaali- ja terveysalan henkilöstön ammatillista kielitaitoa sekä kouluttaa suomenkielisestä sote-alan henkilöstöstä saamenkielisiä, saamelaiskulttuuria tuntevia ammattilaisia. Tavoitteena on, että opiskelijat saavuttavat toiminnallisen kielitaidon ja omaksuvat kulttuurisensitiivisiä ja saamelaiskulttuurilähtöisiä työmenetelmiä.

Lue lisää:

https://tinyurl.com/y5ve7duz

Viimeksi päivitetty: 30.5.2023