Ođđ ooccâm sosiaal- da tiõrvâsvuõttsueʹrj sääʹmǩiõl škooultõʹsse 1.4-15.5.2024

Haaʹlääk-a mättjed ođđ tuâjjǩiõl da teivvad sääʹmǩiõllsaid äʹššlaid sij jiijjâz jieʹnnǩiõʹlle sosiaal- da tiõrvâsvuõtt-tuâjain? Ooccâmäiʹǧǧ Oulu universiteeʹtt sääʹmǩiõl škooultõʹsse älgg 1.4. da poott 15.5.2024.

Tän škooultõõzzâst nââneet sosiaal- da tiõrvâsvuõttsueʹrj oummui ämmatla ǩiõllsilttõõzz da škooultet lääʹddǩiõllsain sosiaal- da tiõrvâsvuõttsueʹrj oummuin sääʹmǩiõllsaid ämmatoummuid, ǩeäk tåʹbdde sääʹmkulttuur. Mättʼtõõđi õõlǥče vuäǯǯad tååimla ǩiõllsilttõõzz da mättjed tuejjnaaʹlid, mõõk lie kulttuursensitiivla da vuâđđâʹvve sääʹmkulttuuʹre.

Vuâmmaž: Ooccâmäiʹǧǧ lij juåtkkum 15.5.2024 räjja!

Looǥǥ lââʹzz škooultõõzz neʹttseeidast (lääddas): SOTE-alan koltansaamen perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op

Giellagas-institutt

Last updated: 29.4.2024