Valinta koulutukseen

Valinta aineenopettajankoulutukseen tehdään soveltuvuuskokeen ja opintomenestyksen perusteella. Soveltuvuuskokeeseen voi osallistua vain yhden kerran.  Ensimmäinen mahdollisuus on ensimmäisen opiskeluvuoden kevätlukukaudella, toinen mahdollisuus toisen opiskeluvuoden syyslukukaudella. Kokeita järjestetään kerran lukukaudessa. Soveltuvuuskokeesta voi saada 0–15 pistettä. Alin hyväksytty pistemäärä on kahdeksan.

Soveltuvuuskokeeseen ilmoittaudutaan WebOodissa: opintojakso  050505A Aineenopettajakoulutuksen soveltuvuuskoe.

Opintomenestys lasketaan kertomalla pääaineen perusopintojen tarkka, opintopistemäärällä painotettu keskiarvo kolmella. Perusopintojen tulee olla valmiina toisen opiskeluvuoden marraskuun loppuun mennessä. Jos perusopinnot eivät ole tuolloin valmiit, keskiarvo lasketaan suoritetuista perusopinnoista käyttämällä jakajana perusopintoihin vaadittavaa todellista opintopistemäärää. Tämä laskee keskiarvoa! Maksimipistemäärä on 15. Alin hyväksytty pistemäärä on kahdeksan. Jos perusopintokokonaisuus on suoritettu kokonaisuudessaan ennen opintojen aloittamista esimerkiksi toisessa yliopistossa tai avoimessa yliopistossa, opintomenestys lasketaan näistä opinnoista. Tällöin opiskelijan on syytä ottaa yhteyttä koulutuspäällikköön ennen soveltuvuuskokeen ilmoittautumisajan päättymistä (todistukset mukaan).

Päätös valinnasta aineenopettajankoulutukseen tehdään toisen opiskeluvuoden syyslukukauden lopussa tai kevätlukukauden alussa. Soveltuvuuskokeessa käyneet osallistuvat valintaan automaattisesti. Valintaan voi osallistua vain yhden kerran. Hakijoiden päätyessä tasapisteisiin hakijoiden järjestys ratkaistaan ensisijaisesti opintomenestyspisteiden ja toissijaisesti soveltuvuuskokeen perusteella. Opiskelupaikan vastaanottaessaan opiskelija sitoutuu suorittamaan opinnot ilmoitetun aikataulun mukaisesti.

Viimeksi päivitetty: 7.3.2017