Ohjeita

Ohjeita vanhan tutkintoasetuksen (asetus humanistisista ja luonnontieteellisistä tutkinnoista 221/1994) mukaisen humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon suorittaneille.

Kandidaatintutkintoon sisällytettyjä opintoja ei voi käyttää toistamiseen maisterintutkinnossa.

Vanhasta uuteen järjestelmään siirtyvien kohdalla on kuitenkin seuraavat poikkeukset.Vanhan asetuksen mukaan kandidaatintutkinnon suorittaneen ei tarvitse suorittaa maisterin tutkinnossa muuta kuin syventävät opinnot ja tutkielma.

Maisterintodistuksessa kerrotaan, että siihen on hyväksiluettu opintoja kandidaatintutkinnosta. Näin maisterintutkinnon opintopistemäärä 120 täyttyy. Jos syventävät opinnot kuitenkin sisältyvät minimilaajuiseen 120 opintoviikon kandidaatintutkintoon, maisterintutkinnossa edellytetään tutkielman lisäksi vähintään 40 opintopistettä sivuaineopintoja ja/tai muita opintoja.

Viimeksi päivitetty: 26.10.2012