Opiskelun tuki

Jokaiselle opiskelijalle on nimetty omaopettaja ja opintojen ohjaus kuuluu myös koko opetushenkilökunnan tehtäviin. Opinto-ohjausta ja neuvontaa antavat myös koulutuspäällikkö ja tiedekunnan koulutussuunnittelijat sekä opintoasiainsihteerit.

Opintojen alussa ohjauksesta vastaavat ennen kaikkea pienryhmäohjaajat.

Oulun yliopiston keskitettyihin tukipalveluihin kuuluu lisäksi monia eri palveluita, kuten esimerkiksi uraohjausta ja opintopsykologin ohjauspalveluita.

Viimeksi päivitetty: 6.6.2017