Tiedekuntahallitus

Tiedekuntahallituksen tehtävänä on tukea tiedekunnan johtoa seuraavissa asioissa:

  1. tiedekunnan toimenpideohjelman valmistelu ja toteuttaminen
  2. tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelman sekä henkilöstösuunnitelman valmistelu;
  3. tiedekunnan toiminnan ja talouden seuranta; ja
  4. tiedekunnan asioiden tiedottaminen henkilöstölle sekä opiskelijoille.

 

Kokoontumiset klk 2018

klo 10:00 kokoushuoneessa YY301

  • 16.3.2018 Huom. poikkeuksellisesti salissa Hu208
  •  

 

Tiedekuntahallituksen kokoonpano 2018 -

Kokoonpanoa täydennetään 1/2018
Varsinaiset jäsenet Varajäsenet

Paula Rossi, dekaani

 

 
1. ryhmä  

Sari Kunnari, professori
Petteri Pietikäinen, professori


 

2. ryhmä  
Satu Selkälä, lehtori
Leila Paavola-Ruotsalainen, tutkijatohtori, yliopistonlehtori

 
3. ryhmä  
Jaana Raudaskoski
Katri Kiurujoki
(Varalla: 1) Jasmin Puska,
2) Tomi Nissinen)
 
4. ulkopuolinen jäsen  
Juhani Kostet, pääjohtaja, Museovirasto
 
 
Esittelijät  
  • Harri Mantila, koulutusdekaani

Viimeksi päivitetty: 8.3.2018