Tiedekuntahallitus

Tiedekuntahallituksen tehtävänä on tukea tiedekunnan johtoa seuraavissa asioissa:

  1. tiedekunnan toimenpideohjelman valmistelu ja toteuttaminen
  2. tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelman sekä henkilöstösuunnitelman valmistelu;
  3. tiedekunnan toiminnan ja talouden seuranta; ja
  4. tiedekunnan asioiden tiedottaminen henkilöstölle sekä opiskelijoille.

 

Kokoontumiset slk 2017

klo 9.15 kokoushuoneessa YY301

  • pe 20.10.2017
  • pe 15.12.2017

 

Tiedekuntahallituksen kokoonpano 2014 - 2017

Varsinaiset jäsenet Varajäsenet

Paula Rossi, dekaani

 

 
1. ryhmä  

Sari Kunnari, professori
Petteri Pietikäinen, professori

1. Hannu I. Heikkinen, professori
2. Erkki Karvonen, professori

2. ryhmä  
Satu Selkälä, lehtori
Taina Välimaa, akatemiatutkija
1. Heini Hakosalo, akatemiatutkija
2. Timo Sironen, yliopistonlehtori
3. ryhmä  
Aino Maaninka, opiskelija
Kalle Parviainen, opiskelija
1. Pekka Rihko, opiskelija
2. Katri Kiurujoki, opiskelija
4. ulkopuolinen jäsen  
Juhani Kostet, pääjohtaja ---
Esittelijät  
  • Harri Mantila, koulutusdekaani

Viimeksi päivitetty: 15.8.2017