Oppiaineet

 

Humanistisessa tiedekunnassa on yli 30 oppiainetta, joista 13 voi olla tutkinnon pääaineena.

Tiedekunnassa on näiden lisäksi n. 20 sivuainetta, joissa voi suorittaa vähintään perusopinnot, joissakin myös aineopinnot ja syventävät opinnot.

Viimeksi päivitetty: 3.11.2016