Maisterintutkinnon suorittamisoikeus

1. Valintaperusteet

2. Liitteiden toimittaminen

3. Tutkinnon rakenne

4. Hakeminen

5. Hakukohteet

 

1. Valintaperusteet

Humanistiseen tiedekuntaan voidaan harkinnan mukaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut vähintään alemman korkeakoulututkinnon tai vastaavan ulkomaalaisen tutkinnon (ns. Bachelor-tason tutkinnon) tai ammattikorkeakoulututkinnon, johon sisältyy tai jonka lisäksi hakija on suorittanut vähintään perusopinnot tai vastaavat opinnot haettavan maisterintutkinnon pääaineessa.

Opiskelijat valitaan pääsääntöisesti aiemman opintomenestyksen (todistusten), tarvittaessa opintojen määrän ja mahdollisten muiden hakemuksen liitteenä olevien asiakirjojen perusteella.  

 

2. Liitteiden toimittaminen

Jos olet valmistunut ennen hakuajan päättymistä, sinun tulee toimittaa kopiot tutkintotodistuksestasi ja opintosuoritusotteestasi keskiviikkoon 8.2.2017 mennessä.

Jos valmistut hakuajan päättymisen jälkeen, toimita opintosuoritusote hakuaikaan mennessä suorittamistasi opinnoista keskiviikkoon 8.2.2017 mennessä ja noudata seuraavaa aikataulua tutkintotodistuksen toimittamisessa:

 • Keväällä 2017 valmistuvat suomalaisen amk -tutkinnon suorittavat: maanantaihin 12.6.2017 mennessä.
 • Keväällä/kesällä 2017 valmistuvat ulkomailla suoritettavat tutkinnot sekä suomalaiset yliopistolliset kandidaatin tutkinnot: perjantaihin 28.7.2017 mennessä.

Liitteet toimitetaan ensisijaisesti sähköpostin liitetiedostoina osoitteeseen hakijapalvelut (a) oulu.fi

Nimeäthän liitteet oman nimesi mukaan seuraavasti: Sukunimi, Etunimi. Jos liitteitä on useita, lisää nimeen myös numerointi: Sukunimi, Etunimi1. 

Liitteet voi toimittaa myös paperikopioina osoitteeseen:

Oulun yliopisto / Opiskelijakeskus
 Hakijapalvelut
 PL 8100
 90014 Oulun yliopisto

Muista merkitä paperisiin liitteisiin nimesi ja henkilötunnuksesi. Mikäli haluat kuittauksen liitteiden saapumisesta perille, lisää liitteeseen myös sähköpostiosoitteesi.

Mikäli vaadittuja liitteitä ei ole toimitettu ajoissa, hakijaa ei oteta huomioon opiskelijavalinnoissa.

 

3. Tutkinnon rakenne

  Kaksivuotisessa maisteriohjelmassa suoritat filosofian maisterin tutkinnon (120 op). Pääaineopintojasi täydennät valitsemillasi sivuaineopinnoilla, jotka tukevat tulevaisuuden urasuunnitelmiasi.

  Jos olet suorittanut hakemastasi pääaineesta vain perusopinnot, maisterintutkinto koostuu pääaineen aineopinnoista (35 op) ja syventävistä opinnoista (80 op) sekä vapaavalintaisista opinnoista (5 op).

  Jos olet suorittanut perus- ja aineopinnot, tutkinto koostuu syventävistä opinnoista (80 op) ja vapaasti valittavista sivuaineopinnoista ja/tai muista opinnoista, jotka eivät muodosta opintokokonaisuutta.
  Mahdollisesti puuttuvat kieli- ja viestintäopinnot sisällytetään myös maisterintutkintoon.

  Maisterintutkinnon maksimilaajuutta (130 op) ei saa ylittää.

  Hakijalta voidaan edellyttää täydentäviä opintoja korkeintaan 60 op. Näitä opintoja ei sisällytetä maisterintutkintoon.

  Maisteriohjelmaan valittujen ei ole mahdollista hakeutua opettajankoulutukseen ja sisällyttää FM-tutkintoonsa aineenopettajan pedagogisia opintoja.

   

  4. Hakeminen

  Maisteriohjelmiin haetaan sähköisessä yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi

  Hakuaika: 10.1.2017 klo 08:0025.1.2017 klo 15:00

   

  5. Hakukohteet

  Humanistisen tiedekunnan maisterihaussa on mukana kaksi tutkinto-ohjelmaa, ja niissä on yhteensä kolmetoista hakukohdetta. Hakukohde on samalla tulevan tutkintosi pääaine. 

  Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma on tarkoitettu historiasta, kulttuureista ja viestinnästä kiinnostuneille hakijoille.

  Tutkinto-ohjelmassa on seitsemän hakukohdetta:

  • Aate- ja oppihistoria (1 aloituspaikka)
  • Arkeologia (1 aloituspaikka)
  • Historia (1 aloituspaikka)
  • Informaatiotutkimus (5 aloituspaikkaa)
  • Kulttuuriantropologia (1 aloituspaikka)
  • Saamelainen kulttuuri (1 aloituspaikka)
  • Tiedeviestintä (12 aloituspaikkaa)

  Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma on tarkoitettu kielistä, kulttuureista, kirjallisuudesta ja viestinnästä sekä näihin liittyvistä asiantuntijatehtävistä kiinnostuneille hakijoille.

  Tutkinto-ohjelmassa on kuusi hakukohdetta:

  • Englantilainen filologia (5 aloituspaikkaa)
  • Germaaninen filologia (2 aloituspaikkaa)
  • Kirjallisuus (2 aloituspaikkaa)
  • Ruotsin kieli (3 aloituspaikkaa)
  • Saamen kieli, pohjois- tai inarinsaame (1 aloituspaikka)
  • Suomen kieli (2 aloituspaikkaa)

  Viimeksi päivitetty: 22.3.2017