Maisterintutkinnon suorittamisoikeus

1. Valintaperusteet

2. Liitteiden toimittaminen

3. Tutkinnon rakenne

4. Hakeminen

5. Hakukohteet

 

1. Valintaperusteet

Humanistiseen tiedekuntaan voidaan harkinnan mukaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut vähintään alemman korkeakoulututkinnon tai vastaavan ulkomaalaisen tutkinnon (ns. Bachelor-tason tutkinnon) tai ammattikorkeakoulututkinnon.

Hakijalta edellytetään tutkinnon lisäksi, että hän on suorittanut haettavasta pääaineesta vähintään perusopinnot tai vastaavat opinnot. Opintokokonaisuuden/-kokonaisuuksien tulee olla suoritettuna ja arvosteltuna hakuajan päättymiseen mennessä. 

Hakemukset pisteytetään seuraavasti (tähdellä merkityt kohdat ovat pakollisia):

Kun hakija on suorittanut haettavasta pääaineesta

 • *perusopinnot: 5 p
 • perus- ja aineopinnot: 10 p

* Haettavan pääaineen perusopinnoista saa pisteitä opintokokonaisuuden loppuarvosanan mukaan seuraavasti:

 • välttävä (1): 0 p
 • tyydyttävä (2): 0 p
 • hyvä (3) tai hyvät tiedot: 2 p
 • kiitettävä (4): 4 p
 • erinomainen (5) tai erinomaiset tiedot: 6 p

Haettavan pääaineen aineopinnoista saa pisteitä opintokokonaisuuden loppuarvosanan mukaan seuraavasti:

 • välttävä (1): 0 p
 • tyydyttävä (2): 0 p
 • hyvä (3) tai hyvät tiedot: 2 p
 • kiitettävä (4): 4 p
 • erinomainen (5) tai erinomaiset tiedot: 6 p

Aiemmassa tutkinnossa suoritettuja pääaine-, metodi- tai kieli- ja viestintäopintoja ei edellytetä täydennettäväksi: 2 p

Ollakseen mukana valinnassa, hakijan on saatava opintojen määrästä ja opintomenestyksestä yhteensä vähintään 7 pistettä. Maksimipistemäärä suoritetuista opinnoista on 24 pistettä.

Ammattikorkeakoulututkinnon tai ulkomaisen Bachelor-tason tutkinnon suorittaneiden valinnassa edellä mainittuja kriteereitä käytetään soveltuvin osin.

Hakukohdekohtainen lisäperuste:

Englantilaisen filologian hakukohteessa hakijalla on oltava perus- ja aineopinnot tai vastaavat opinnot suoritettuna. Alin hyväksytty pistemäärä on 14 pistettä. Tarvittaessa hakukohde voi edellyttää, että hakija osallistuu pääsykokeeseen, jotta kielitaitotaso voidaan näin varmistaa. Hakijalle ilmoitetaan tästä henkilökohtaisesti ja hyvissä ajoin ennen koetta.

 

 

2. Liitteiden toimittaminen

Jos olet valmistunut ennen hakuajan päättymistä, sinun tulee toimittaa kopiot tutkintotodistuksestasi ja opintosuoritusotteestasi 13.4.2018 klo 15.00 mennessä.

Jos valmistut hakuajan päättymisen jälkeen, noudata kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen toimittamisessa seuraavaa aikataulua:

 • Keväällä 2018 valmistuvat suomalaisen amk-tutkinnon suorittavat – 7.6.2018 (klo 15.00)
 • Keväällä/kesällä 2018 valmistuvat ulkomailla suoritettavat tutkinnot sekä suomalaiset yliopistolliset kandidaatin tutkinnot – 27.7.2018 (klo 15.00)
 • Hakuajan päättymisen jälkeen valmistuvat toimittavat hakuajan päättymiseen mennessä opintosuoritusotteen.

Liitteet toimitetaan ensisijaisesti sähköpostin liitetiedostoina osoitteeseen hakijapalvelut (at) oulu.fi

Nimeäthän liitteet oman nimesi mukaan seuraavasti: Sukunimi, Etunimi. Jos liitteitä on useita, lisää nimeen myös numerointi: Sukunimi, Etunimi 1. 

Liitteet voi toimittaa myös paperikopioina osoitteeseen:

Oulun yliopisto
Hakijapalvelut
PL 8100
90014 Oulun yliopisto

Muista merkitä paperisiin liitteisiin nimesi ja henkilötunnuksesi. Jos haluat kuittauksen liitteiden saapumisesta perille, lisää liitteeseen myös sähköpostiosoitteesi.

Jos vaadittuja liitteitä ei ole toimitettu ajoissa, hakijaa ei voida ottaa huomioon opiskelijavalinnoissa.

 

3. Tutkinnon rakenne

  Kaksivuotisessa maisteriohjelmassa suoritat filosofian maisterin tutkinnon (120 op). Pääaineopintojasi täydennät valitsemillasi sivuaineopinnoilla, jotka tukevat tulevaisuuden urasuunnitelmiasi.

  Jos olet suorittanut hakemastasi pääaineesta vain perusopinnot, maisterintutkinto koostuu pääaineen aineopinnoista (35 op) ja syventävistä opinnoista (80 op) sekä vapaavalintaisista opinnoista (5 op).

  Jos olet suorittanut perus- ja aineopinnot, tutkinto koostuu syventävistä opinnoista (80 op) ja vapaasti valittavista sivuaineopinnoista ja/tai muista opinnoista, jotka eivät muodosta opintokokonaisuutta.
  Mahdollisesti puuttuvat kieli- ja viestintäopinnot sisällytetään myös maisterintutkintoon.

  Maisterintutkinnon maksimilaajuutta (130 op) ei saa ylittää.

  Opettajan pedagogisia opintoja (60 op) ei voi sisällyttää maisterintutkintoon. Opintoihin voi hakea erillisoikeutta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

   

  4. Hakeminen

  Maisteriohjelmiin haetaan sähköisessä yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi

  Hakuaika: 14.3.-28.3.2018 klo 15:00

   

  5. Hakukohteet

  Humanistisen tiedekunnan maisterihaussa on mukana kaksi tutkinto-ohjelmaa, ja niissä on yhteensä kolmetoista hakukohdetta. Hakukohde on samalla tulevan tutkintosi pääaine. 

  Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma on tarkoitettu historiasta, kulttuureista ja viestinnästä kiinnostuneille hakijoille.

  Tutkinto-ohjelmassa on kuusi hakukohdetta:

  • Aate- ja oppihistoria (1 aloituspaikka)
  • Arkeologia (1 aloituspaikka)
  • Historia (1 aloituspaikka)
  • Informaatiotutkimus (5 aloituspaikkaa)
  • Kulttuuriantropologia (1 aloituspaikka)
  • Saamelainen kulttuuri (1 aloituspaikka)

  Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma on tarkoitettu kielistä, kulttuureista, kirjallisuudesta ja viestinnästä sekä näihin liittyvistä asiantuntijatehtävistä kiinnostuneille hakijoille.

  Tutkinto-ohjelmassa on kuusi hakukohdetta:

  • Englantilainen filologia (5 aloituspaikkaa)
  • Germaaninen filologia (2 aloituspaikkaa)
  • Kirjallisuus (2 aloituspaikkaa)
  • Ruotsin kieli (3 aloituspaikkaa)
  • Saamen kieli, pohjois- tai inarinsaame (1 aloituspaikka)
  • Suomen kieli (2 aloituspaikkaa)

  Viimeksi päivitetty: 19.10.2017