RuokaGIS

Lähi- ja luomuruoan saavutettavuus Pohjois-Pohjanmaalla (RuokaGIS)

RuokaGIS pages in English

"Missä on lähin ruoka? - Maantieteellisiä näkökulmia saavutettavuudesta"

RuokaGIS-hankkeen loppuraportti on julkaistu MTT raportti -sarjassa.

RuokaGIS-hankkeesta Ruoka-Suomi lehden 3/2013 numerossa (sivut 10-11)

Tiedotamme myös Facebookissa

Lähi- ja luomuruoan merkitys on kasvanut Suomessa viime vuosina. Useiden tutkimusten perusteella kuluttajat ovat kiinnostuneita lisäämään lähellä tuotettujen elintarvikkeiden käyttöä. Suomen maabrändi-työryhmä esitti yhtenä tulevaisuuden selviytymiskeinona maamme nostamista maailman johtavaksi luomutuotantomaaksi.

Suomen kaltaisessa pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen maassa keskeinen tekijä lähiruoan käytön lisäämiselle on saavutettavuus eli tuotannon, jakelun ja kysynnän kohtaamiseen liittyvät logistiset ongelmat. Sekä kotimaisen lähiruoan käytön lisäämisessä että alan vientiponnisteluissa saavutettavuustekijät ovat keskeisiä kysymyksiä. Kaupunkien ja maaseudun alueellinen rakenne, väestöpohja sekä olemassa oleva liikennejärjestelmä määrittävät paljolti lähiruoan saatavuutta ja kysyntää.

Tässä hankkeessa selvitetään edistyneiden, paikkatietoon (GI) pohjautuvien analyysien avulla lähi- ja luomuruokaan liittyviä sijainti- ja saavutettavuustekijöitä Pohjois-Pohjanmaalla. Hankkeessa kehitetään saavutettavuusmalli, jonka avulla voidaan kartoittaa tarkkojen sijaintitietojen perusteella alueellinen lähi- ja luomuruokaketju tuotannosta kysyntään.

Hankkeessa kehitettävän mallin avulla vastataan seuraaviin kysymyksiin:

  1. Miten Pohjois-Pohjanmaan kunnat ja eri alueet eroavat toisistaan maataloustuotteiden ja lähi- ja luomuruoan saavutettavuuspotentiaalin suhteen?
  2. Millä maakunnan alueilla on mahdollisesti yli- tai alitarjontaa tai -kysyntää lähi- ja luomuruoan suhteen?  Analyysin tavoite on tuottaa helppolukuisia potentiaalista saavutettavuutta kuvaavia karttoja eri tason päätöksentekijöitä, yrityksiä ja tuottajia varten.
  3. Millaisia olennaisia aluetekijöitä (mm. allokointi ja potentiaali) voidaan tunnistaa lähi- ja luomuruoan tuotannon riittävyyden varmistamiseksi tulevaisuudessa?

Lähiruoan saavutettavuutta tarkastellaan:

  1. Alueen asukkaiden näkökulmasta, esimerkiksi miten lyhyen ajomatkan päässä on lähin lähi- ja/tai luomuruokaa tarjoava tila tai yritys, palvelua tarjoava solmukohta tai muu vastaava palvelupiste?
  2. Lähi- ja luomuruoan tuottajien ja kuluttajien näkökulmasta, esimerkiksi tuottamalla tiloille ja lähi- ja luomuruoan käyttäjille (julkinen ruokahuolto, kaupat, ravintolat) visuaalisessa muodossa olevaa tietoa alueellisesta kysyntäpotentiaalista.

Hanke toteutettiin Oulun yliopiston Maantieteen laitoksen, MTT Taloustutkimuksen ja Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun yhteishankkeena.

Yhteyshenkilöt:

Oulun yliopisto, maantieteen laitos:
Ossi Kotavaara
Projektipäällikkö, FT
029 448 7852
ossi.kotavaara@oulu.fi

Jarmo Rusanen
Professori, laitoksen johtaja
029 448 1707
jarmo.rusanen@oulu.fi

Milla Miettinen
projektiavustaja

MTT Taloustutkimus:
Kirsi Korhonen Tutkija, FM
029 531 7036
kirsi.korhonen@mtt.fi

Toivo Muilu
Professori
029 448 1711
toivo.muilu@oulu.fi

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu:
Ulla Lehtinen
Tutkija, KTT
 
Jari Juga
Professori
029 448 2953
jari.juga@oulu.fi
 

 

 

Viimeksi päivitetty: 16.9.2014