Opinnot

Maantieteen opiskelijat suorittavat 3-vuotisen alemman korkeakoulututkinnon (LuK), jonka pääaine on maantiede. Tämän jälkeen 2-vuotisissa maisteriopinnoissa suoritetaan FM-opinnot.

LuK-opinnot ovat kaikille yhteiset ja FM-vaiheen suuntautumisvaihtoehdot ovat:

  1. aineenopettajan suuntautumisvaihtoehto (AO) pääaineena maantiede, tai

  2. maantieteen suuntautumisvaihtoehto pääaineena maantiede, jonka erikoistumisaloista saat lisätietoja vasemmalla olevasta palkista.

Sivuaineet ja opintojen suunnittelu

Sivuaineita valitessaan kannattaa miettiä sitä, mikä tulisi olemaan opiskelijan erikoistumisala maantieteessä. Sivuaineiden on hyvä tukea tätä valintaa. Periaatteessa sivuaineiden valinta on vapaata.

Lisäksi opiskelijan on hyvä selvittää, miten ne tukevat tutkintoa ja työllistymistä. Tästä saa lisätietoja maantieteen tutkinto-ohjelman koulutussuunnitelijalta (Heli Vaara) ja yliopiston Opiskelijapalveluista.

Maantieteen sivuaineiksi sopivat mm. arkeologia, biologia, filosofia, geofysiikka, geologia, taloustiede, kemia, kulttuuriantropologia, matkailuala, maaperägeologia, sosiologia, tietojenkäsittelytiede, tilastotiede, tulevaisuuden tutkimus, valtio-oppi, yhdyskuntasuunnittelu, ympäristönsuojelu ja ympäristötutkimus.

Myös jossain muussa suomalaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa suoritetut kokonaisuudet voidaan hyväksilukea sivuainekokonaisuudeksi. Rajoituksena on, että opintokokonaisuus ei ole osana jotain muuta tutkintoa.

Sivuaineiden opintokokonaisuuksista ja opinto-oikeuksista saa tietoja varmimmin ko. ainelaitosten nettisivuilta ja opinto-ohjaajilta.

HOPS - Henkilökohtainen opintosuunnitelma

HOPS on opintojen alussa laadittava (pakollinen) suunnitelma, joka tehdään WebOodissa (OodiHOPS).

Siihen valitaan pääaineen opintojen lisäksi sivuaineet, opintojen suorittamisjärjestys, mahdollinen lähtö opiskeluvaihtoon jne. HOPS toimii opiskelijan työvälineenä opintojen ja oman kehittymisen seuraamisessa.

HOPSin tekeminen on edellytys "Orientoivat opinnot" opintojakson suorittamisessa. Lisätietojen opintojen suunnittelusta ja HOPSista maantieteen tutkinto-ohjelman koulutussuunnittelijalta. Tutkinto-ohjelman omaopettajat opastavat opiskelijoita oppiaineen sisältökysymyksissä, koulutussuunnittelija opastaa myös opintojen hallinnollisissa kysymyksissä.

Maantieteen  tenttikäytännöt

Maantieteellä ei ole enää omia tenttipäiviä. Tentit suoritetaan seuraavalla tavalla:

Kirjatentit:

Kirjatentit tehdään tenttiakvaariossa. Kirjatentteihin ilmoittaudutaan OPTIMAssa ja ne löytyvät weboodista vain ”opetustapahtumahaun” kautta. Ohjeet kirjatentteihin ilmoittautumiseen löytyvät täältä: Tenttiakvaario. Muistakaa sopia opettajan kanssa tenttiajankohta, jotta opettaja hoksaa tehdä kysymykset.

Kurssien yhteydessä olevat tentit:

Muut tentit tehdään yleisissä tenteissä. Niihin ilmoittaudutaan wedoodissa.  Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan. Lisätietoa yleisistä tenteistä löytyy täältä: Yleinen tentti. Lukekaa opiskelijan tenttiohjeet viimeistään siinä vaiheessa, kun olette menossa tenttiin.

 

Viimeksi päivitetty: 21.9.2017