Harjoittelu

Tuettu harjoittelu vuonna 2017

Keskeisimmät hyväksymiskriteerit ovat:

  • LuK-tutkinto oltava valmis ennen harjoittelun alkamista

Maantieteen tutkinto-ohjelman opiskelijat hakevat harjoitteluun seuraavasti:

1) Opiskelijan hakee harjoittelupaikan

2) Kun harjoittelupaikka on tiedossa ja harjoittelusopimus tehty, opiskelija voi hakea harjoittelutukea SoleMove-järjestelmässä. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi ilmoittaa hakemuksessaan hakevansa harjoittelupaikkaa, jonka hakuaika on joku tietty, ja tultuaan valituksi liittää harjoittelusopimuksen SoleMoveen.

Harjoittelutuen myöntää vuoden 2017 osalta Täydentävien Opintojen keskus (TOPIK). Maantieteellä ei ole kiintiötä, mutta luonnontieteellisellä tiedekunnalla on. Koska harjoitteluun tarkoitettua rahaa on rajoitetusti, kannattaa olla aktiivinen harjoittelupaikan hakemisessa.

Harjoittelutuki on 1 600 eur / opiskelija, kuten aiempina vuosina. Harjoittelun kesto on vähintään 2 kk. Opiskelija hakee harjoittelupaikan itse työnantajilta. Harjoittelusta tehdään harjoittelusopimus opiskelijan, yliopiston (tutkinto-ohjelman) ja työnantajan välillä. Harjoittelusopimuksessa määritellään harjoittelun kesto ja työtehtävät. Työsopimus on tehtävä erikseen.

Maantieteen opiskelijoille hyviä työnantajia ovat perinteisesti olleet julkisen sektorin organisaatiot (kaupungit, kunnat, aluehallintoviranomaiset) mutta myös yrityssektori. Kaikki maantieteen tutkinto-ohjelman opiskelijat, jotka täyttävät hakukriteerit, voivat hakea harjoittelutukea (siis myös AO-koulutuksessa olevat).

Muistutuksena vielä

Harjoittelun päätyttyä opiskelija laatii 3–7-sivuisen raportin harjoittelussa suoritetuista työtehtävistä ja palauttaa sen koulutussuunnittelijalle. Harjoittelujaksosta saa 5 op raportin hyväksymisen jälkeen. Harjoittelu on suoritettava vuoden 2017 loppuun mennessä.

Kansainvälisestä harjoittelusta kannattaa tiedustella suoraan opiskelijapalveluista Elina Koskiselta (elina.koskinen(at)oulu.fi)

Lisätietoja vuoden 2017 harjoittelusta saa yliopiston harjoittelusivuilta . Lisätietoja voi kysyä koulutusuunnittelija Heli Vaaralta.

Harjoittelusta yleisesti:

Vapaita harjoittelupaikkoja ilmoitetaan esim. Aarresaari.net -palvelussa. Sinne pääset klikkaamalla alla olevaa kuvaa:

 

 

Viimeksi päivitetty: 21.9.2017