Vaihto-opiskelu

Maantieteen tutkinto-ohjelman opiskelijat voivat halutessaan lähteä vaihto-opiskelijaksi ja suorittaa osan opinnoistaan ulkomaisessa korkeakoulussa. Vaihto-opiskelun kesto on 3-12 kuukautta.

Vaihto-opiskelumahdollisuus kannattaa hyödyntää, sillä se antaa uutta näkökulmaa opintoihin ja valmentaa opiskelijaa toimimaan kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Suositeltavin ajankohta vaihto-opiskeluita varten on aivan LuK-opintojen loppuvaihteessa tai FM-opintojen alkaessa. Silloin vaihto-opinnoista saa parhaimman hyödyn omaan tutkintoonsa.

Opiskelijavaihtoa suunnittelevien kannattaa ensimmäisenä tutustua KV-yksikön ohjeisiin ja Vaihda maisemaa –oppaaseen. Siellä on jokaiseen vaihto-ohjelmaan liittyen kattavasti tietoa ohjelmien sisältämistä kohteista, hakuprosessista ja vaihdon rahoituksesta.

HUOM: Vaihto-opiskelun yleisneuvonnan löydät Telluksesta tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 10-12.

Muina aikoina: international.office(at)oulu.fi.

Ks. myös:
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/vaihto-opiskelu


http://www.oulu.fi/english/studying/outgoing-student-exchange

Maantieteen tutkinto-ohjelmassa on kv-koordinaattori (koulutussuunnittelija), joka ohjaa vaihtoon lähteviä opiskelijoita mm. opintosuunnitelman laadinnassa. Kv-koordinaattorilta saa myös lisätietoa muihin vaihto-opiskeluun liittyviin kysymyksiin.

Vaihto-opiskelun suunnittelusta:

Kun mietitte vaihtoasiaa, niin huomioikaa seuraavia asioita:

  • Ovatko opintosi siinä vaiheessa, että vaihto-opiskelu sopii luontevasti opintojesi aikatauluun?
  • Kohdeyliopiston tarjonnasta on selvitettävä, että ovatko vaihtovuoden kurssit sellaisia, että ne sopivat korvaaviksi opinnoiksi; ajatus on, että vaihto-opiskeluilla saisit korvattua meidän omia opintojaksoja mahdollisimman pitkälle – näin opintosi ei pitkity ”turhaan” vaihtovuoden tähen. Voit tehdä vaihdossa myös sivuaineen opintoja tai kielikursseja.
  • Tulisiko suunniteltua opintoja kasaan 30 op (30 ECTS) syys- tai kevätjaksolla tai 55 op (55 ECTS) koko vuoden ajalta? Tämä on opintojen suunnittelua koskeva suositus – kuten on Oulussakin (optimimäärä per vuosi on 60 op). Kaikista korvaavista opinnoista on syytä neuvotella oman erikoistumisalan proffan tai vähintään koulutussuunnittelijan kanssa.
  • Saatko sivuaineopintoja suoritettua (jollekin muulle ainelaitokselle) n. 20 op per lukukausi, ja saisit ne sovittua etukäteen sivuaineen vastuuopettajien kanssa?
  • Mikäli opintosi ovat jo loppusuoralla eli olet tehnyt vaaditut S- ja sivuaineopinnot jo pitkälti valmiiksi, niin olisiko vaihtoajalla lisäarvoa Pro gradu -tutkielman laatimisen kannalta?

Vaihtokohteista

Maantieteen yksikkö vastaa Erasmus (Eurooppa)  –vaihdoista. Muista vaihto-ohjelmista (mm. Nordlys, FIRST, ISEP, kahdenväliset sopimukset) vastataan kv-palveluissa.

Yksikön vastaamiin vaihtokohteisiin voi tutustua SoleMOVE-järjestelmässä valitsemalla ”University of Oulu > Exchange destinations Abroad > Home unit: Field of Geography”. Opiskelijan on kirjauduttuva samaiseen SoleMOVE-järjestelmään ennen vaihtoon hakemista ”nominointia” eli vaihto-opiskeluun nimeämistä varten.

Vaihdossa olleiden opiskelijoiden kokemuksista ja mielipiteistä voi lukea kv-yksikön vaihtaripalautteista, Atlaksen vaihto-opiskeluun liittyvästä Atlas Abroad -blogista sekä Mantsa-lehden artikkeleista.

Vaihtokohteet uudella Erasmus+ -kaudella, 2014/15 – 2020/21 (suluissa vaihtokohteen Erasmus-koodi):

Viimeksi päivitetty: 21.9.2017