Valmistuminen

Maantieteen tutkinto-ohjelman opiskelijat valmistuvat ensin, kolmen vuoden opintojen jälkeen, Luonnontieteen kandidaateiksi, LuK. Tämän jälkeen opiskellaan keskimäärin kaksi vuotta, jonka jälkeen valmistutaan Filosofian maisteriksi, FM. Molempien tutkintojen kohdalla valmistuminen tapahtuu samojen ohjeiden avulla.

LuK- ja FM-vaiheen valmistumisissa on tärkeää noudattaa annettuja hakuohjeita ja hakemisen aikatauluja. JoRy hyväksyy LUK-kypsyysnäytteet ja pro gradu -tutkielmat, joten JoRy:nkin aikataulut ovat tärkeitä. Gradun on oltava Laturissa viikkoa ennen JoRy:n kokousta.

Tutkinnon hakemisen vaiheet:

 1. Pyydä sivuaineiden koostaminen sen tiedekunnan koulutuksen lähipalvelupisteestä, johon olet sivuaineen tehnyt. Tietoa pyytäessä kannattaa laittaa viestin oma nimi, opiskelijanumero, tutkinto-ohjelma ja tieto siitä, mitä opintoja haluat koostettavan. Koulutuksen lähipalvelupisteiden yhteystiedot löydät täältä.
 2. Varmista että kaikki kyseiseen tutkintoon vaadittavat opinnot ovat suoritettu hyväksytyn HOPSin mukaisesti. Opintosuoritus on oltava rekisterissä viimeistään tutkintoanomuksen jättöpäivään mennessä. Jos ei ole, valmistuminen siirtyy.
 3. Tutkielma (kandidaatintutkielma tai pro gradu -tutkielma) on palautettu arvosteltavaksi Laturi-järjestelmään ja kandidaatintutkielma tai pro gradu -tutkielma sekä siihen liittyvä kypsyysnäyte on hyväksytty
 4. Päivitä EHOPS tai täytä HOPS-lomake (word tämän sivun alareunassa) ja hyväksytä se koulutussuunnittelijalla. Voit lähettää HOPSin sähköpostilla. Tarkemmat ohjeet lomakkeen täyttämistä varten löytyvät viereisestä linkkilistasta "Ohjaus ja tuki" linkin alta.
 5. Täytä tutkintoanomus OSAT-järjestelmässä. Varmista että olet lähettänyt lomakkeen. Yksityiskohtaiset ohjeet tutkintotodistushakemuksen täyttämisestä löydät täältä. Jos havaitset OSAT-järjestelmän toiminnassa virheitä tai jos eteesi tulee ongelmatilanne, jos mahdollista ota talteen ruudun kuvakaappaus ja kirjoita lyhyt kuvaus siitä mitä tapahtui. Neuvonta ja tuki osat(at)oulu.fi.

Tarvittavien papereiden on oltava tiedekunnassa viimeistään alla olevina päivinä. Opiskelijan ei kuitenkaan tarvitse odottaa kaikkia merkintöjä (esim. kypsyysnäyte, gradu, viimeinen tentti) ennen tutkinnon hakemista. Eli tutkintoa voi alkaa koostamaan, vaikka kaikki merkinnöt eivät olisi oodissa.

Syyslukauden 2017 valmistumisaikataulu on seuraava:

 • maantieteen jory ke 2.8., tutkintoanomus tdk:taan pe 4.8., valmistuminen to 24.8.
 • maantieteen jory ke 30.8., tutkintoanomus tdk:taan pe 1.9., valmistuminen to 21.9.
 • maantieteen jory ke 27.9., tutkintoanomus tdk:taan pe 29.9., valmistuminen to 19.10.
 • maantieteen jory ke 1.11., tutkintoanomus tdk:taan pe 3.11., valmistuminen to 23.11.
 • maantieteen jory ke 22.11., tutkintoanomus tdk:taan pe 24.11., valmistuminen ma 18.12.

Kevätlukauden 2018 valmistumisaikataulu on seuraava:

 • maantieteen jory ke 13.12., tutkintoanomus tdk:taan ma 18.12., valmistuminen to 25.1.
 • maantieteen jory ke 10.1., tutkintoanomus tdk:taan ma 15.1., valmistuminen to 22.2.
 • maantieteen jory ke 14.2., tutkintoanomus tdk:taan ma 19.2., valmistuminen to 22.3.
 • maantieteen jory ke 28.2., tutkintoanomus tdk:taan ma 12.3., valmistuminen to 19.4.
 • maantieteen jory ke 18.4., tutkintoanomus tdk:taan ma 23.4., valmistuminen to 24.5.
 • maantieteen jory ke 16.5., tutkintoanomus tdk:taan ma 21.5., valmistuminen ma 18.6.

HUOM: Kypsyysnäyte kirjoitetaan tenttiakvaariossa ainoastaan koskien LuK-tutkintoa. FM-vaiheen kypsyysnäytteen ohjeet löytyvät linkistä vasemmalla.

Muistutuksena vielä, että maantieteessä on ollut keväästä 2012 asti voimassa stipendijärjestelmä hyvin opinnoissaan menestyneille opiskelijoille. Stipendin saamisen edellytyksenä on maisteriksi valmistuminen alle viidessä vuodessa (poissaolot huomioiden; asevelvollisuus, vanhempainvapaat jne.) sekä opintomenestys joko pääaineen opinnoissa tai pro gradu -tutkielmasta tulee arvosanan olla vähintään 4/5. Stipendi on 500 euroa. Stipendiä haetaan laitoksen johtajalta kirjallisesti valmistumisen jälkeen, viimeistään saman kalenterivuoden aikana.

Viimeksi päivitetty: 7.12.2017