Valmistuminen

Maantieteen tutkinto-ohjelman opiskelijat valmistuvat ensin, kolmen vuoden opintojen jälkeen, Luonnontieteen kandidaateiksi, LuK. Tämän jälkeen opiskellaan keskimäärin kaksi vuotta, jonka jälkeen valmistutaan Filosofian maisteriksi, FM. Molempien tutkintojen kohdalla valmistuminen tapahtuu samojen ohjeiden avulla.

LuK- ja FM-vaiheen valmistumisissa on tärkeää noudattaa annettuja hakuohjeita ja hakemisen aikatauluja. JoRy hyväksyy LUK-kypsyysnäytteet ja pro gradu -tutkielmat, joten JoRy:nkin aikataulut ovat tärkeitä. Gradun on oltava Laturissa viikkoa ennen JoRy:n kokousta.

Tutkinnon hakemisen vaiheet:

  1. Täytä HOPS-lomake (word tämän sivun alareunassa) ja hyväksytä se koulutussuunnittelijalla. Voit lähettää HOPSin sähköpostilla. Tarkemmat ohjeet lomakkeen täyttämistä varten löytyvät viereisestä linkkilistasta "Ohjaus ja tuki" linkin alta.
  2. Vie tiedekuntaan hyväksytty HOPS-lomake, tutkintoanomus sekä tutkinnon suorittaneen osoiteilmoituslomake. Lomakkeet löytyvät täältä. Muita lomakkeita ei tarvita. Työllistymiskysely ja kandipalaute tulevat sähköpostiisin valmistumisen jälkeen.
  3. Minna Haataja ja/tai Erja Vaarala LuTK:n palvelupisteessä koostavat pääaineopinnot. Sivuaineiden koostaminen pyydetään ko. alan opintoasiainsihteereiltä. Sivuaineet (LuTK:n sivuaineita lukuunottamatta) voi ja kannattaa koostaa ajoissa. Yksiköissä on eroja siinä, koostetaanko suoraan weboodiin vai tarvitseeko opiskelijan hakea allekirjoitus koostamisesta todistusanomuslomakkeeseen. LuTK:ssa suoritetut sivuaineet koostetaan yhtä aikaa pääaineen kanssa. Pääaineen koostamista ei voida aloittaa ennen kuin HOPS on hyväksytty.

Tarvittavien papereiden on oltava tiedekunnassa viimeistään alla olevina päivinä. Opiskelijan ei kuitenkaan tarvitse odottaa kaikkia merkintöjä (esim. kypsyysnäyte, gradu, viimeinen tentti) ennen tutkinnon hakemista. Eli tutkintoa voi alkaa koostamaan, vaikka kaikki merkinnöt eivät olisi oodissa.

Syyslukauden 2017 valmistumisaikataulu on seuraava:

  • maantieteen jory ke 2.8., tutkintoanomus tdk:taan pe 4.8., valmistuminen to 24.8.
  • maantieteen jory ke 30.8., tutkintoanomus tdk:taan pe 1.9., valmistuminen to 21.9.
  • maantieteen jory ke 27.9., tutkintoanomus tdk:taan pe 29.9., valmistuminen to 19.10.
  • maantieteen jory ke 1.11., tutkintoanomus tdk:taan pe 3.11., valmistuminen to 23.11.
  • maantieteen jory ke 22.11., tutkintoanomus tdk:taan pe 24.11., valmistuminen ma 18.12.

HUOM: Kypsyysnäyte kirjoitetaan tenttiakvaariossa ainoastaan koskien LuK-tutkintoa. FM-vaiheen kypsyysnäytteen ohjeet löytyvät linkistä vasemmalla.

Muistutuksena vielä, että maantieteessä on ollut keväästä 2012 asti voimassa stipendijärjestelmä hyvin opinnoissaan menestyneille opiskelijoille. Stipendin saamisen edellytyksenä on maisteriksi valmistuminen alle viidessä vuodessa (poissaolot huomioiden; asevelvollisuus, vanhempainvapaat jne.) sekä opintomenestys joko pääaineen opinnoissa tai pro gradu -tutkielmasta tulee arvosanan olla vähintään 4/5. Stipendi on 500 euroa. Stipendiä haetaan laitoksen johtajalta kirjallisesti valmistumisen jälkeen, viimeistään saman kalenterivuoden aikana.

Viimeksi päivitetty: 21.9.2017