Tutustu kandidaatti- ja maisterikoulutukseen

Sinulla on käsissäsi suuria mahdollisuuksia. Tällä sivustolla esitellään Oulun yliopiston hakukohteet yhteishaussa. Olet varmasti miettinyt hartaasti, mikä sinusta voisi tulla isona. Tuleeko sinusta lääkäri, diplomi-insinööri vai kenties humanisti? Oulun yliopistossa moni näistä unelmista käy toteen. Tutustu Oulun yliopiston monipuoliseen tarjontaan ja löydä paikkasi maailmassa.

Kandidaatti- ja maisterikoulutus (3+2 vuotta)


Humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat

Humanistisen alan koulutus voi olla monipuolinen ja laaja-alainen, jolloin yleissivistys ja valmiudet erilaisiin työtehtäviin ovat valtteja työelämässä. Koulutuksen voi rakentaa myös erikoisosaamiseen tähtääviin tehtäviin.

Historia-, kulttuuri-ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma

Logopedian tutkinto-ohjelma


Kasvatusalat

Kasvatustieteellisen koulutusalan keskiössä on ihmisen koko elinkaaren kattava kasvatus ja koulutus. Koulutus antaa valmiudet kasvatusalan tehtäviin moninaistuvassa maailmassa sekä edellytykset tieteelliseen jatkokoulutukseen.

Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma


Kauppa-, hallinto- ja oikeustieteet

Kauppatieteellinen koulutusala kouluttaa asiantuntijoita nopeasti muuttuvan ja kansainvälistyvän talouselämän haasteisiin. Kauppatieteellisen alan opiskelija perehtyy muun muassa taloushallintoon, markkinointiin ja johtamiseen.

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma

Luonnontieteet

Luonnontieteellisen alan koulutus antaa pohjan tutkimus- ja tuotekehitystehtäviin teollisuudessa ja tutkimuslaitoksissa. Se antaa myös valmiudet toimia opettajana eri asteilla sekä asiantuntijana hallinnossa, yrityksissä ja järjestöissä.

Biokemian tutkinto-ohjelma

Biologian tutkinto-ohjelma

Geotieteiden tutkinto-ohjelma

Kemian tutkinto-ohjelma

Maantieteen tutkinto-ohjelma

Matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelma


Lääketieteet

Lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmassa ensimmäisinä vuosina keskeisiä opintoja ovat teoriaopinnot, joissa opiskelijat saavat tietoperustan eri sairauksista. Tämän jälkeen opinnoissa painottuvat sairaanhoidollinen lääketiede ja lääkärin työssä tarvittavat taidot.

Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelma (HLL)

Lääketieteen tutkinto-ohjelma (LL)


Terveys- ja hyvinvointialat

Terveystieteiden koulutusalalta valmistuneet terveydenhuollon asiantuntijat sijoittuvat vaativiin kansallisiin ja kansainvälisiin tehtäviin. Tutkinto valmistaa erilaisiin tutkimus-, hallinto-, koulutus- ja suunnittelutehtäviin sekä muihin asiantuntijatehtäviin.

Terveystieteiden tutkinto-ohjelma

Tekniikan alat

Teknisistä tieteistä valmistuu asiantuntijoita kaikille tekniikan aloille ja ympäristön suunnitteluun. Valmistuneet työskentelevät asiantuntija- ja johtotehtävissä esimerkiksi tuotannossa, tuotekehityksessä ja suunnittelussa.

Arkkitehtuurin tutkinto-ohjelma

Kaivos- ja rikastustekniikan tutkinto-ohjelma

Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelma

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma


Tietojenkäsittely ja tietotekniikka

Tietojenkäsittelytiede tutkii tiedon rakennetta, tallentamista, siirtämistä ja käsittelyä. Tietotekniikassa keskitytään tietotekniikan matemaattisiin metodeihin kuten simulointiin, optimointiin, tietokonegrafiikkaan ja tietokoneavusteiseen suunnitteluun. Tietoliikennetekniikan suuntautumisvaihtoehto on elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelmassa.

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma

Tietotekniikan tutkinto-ohjelma