Psykologia

Miten varmistetaan ihmisten hyvinvointi niin töissä kuin vapaa-ajalla? Millaista tukea lapsi ja nuori tarvitsevat kehittyäkseen tasapainoisiksi aikuisiksi?

Psykologian opinnoissa Oulun yliopistossa saat laaja-alaiset valmiudet työllistyä psykologin perinteisten kliinisten tehtävien lisäksi yritysten henkilöstö- ja työhyvinvoinnin tehtäviin.

Tutustu psykologiaan alana

Opiskele psykologiaa Oulussa

  • Saat laaja-alaiset valmiudet työllistyä psykologin perinteisten kliinisten tehtävien lisäksi yritysten henkilöstö- ja työhyvinvoinnin tehtäviin. 
  • Kaksi painoalaa: työhyvinvointi ja muuttuva työelämä sekä lasten ja nuorten sosioemotionaaliset häiriöt ja niihin liittyvät psykologiset interventiot. 
  • Oulun yliopiston vahva teknologiapainotus näkyy myös psykologian opinnoissa. 
  • Opintoihin kuuluu viiden kuukauden harjoittelu, jonka voit tehdä oman mielenkiintosi mukaisella toimialalla.  
  • Valmistuneilla terveydenhuollon ammattilaisilla on hyvä työllisyystilanne.  

Psykologian tutkinto-ohjelma

Aloituspaikkoja

40

Tutkintonimike

Psykologian kandidaatti ja maisteri

Tutkinnon laajuus

180 + 120/150 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 13.-27.3.2024

Työhyvinvoinnin asiantuntijaksi

Oulun yliopiston psykologian koulutuksen painotus hyvinvointiin, ikääntyvään väestöön ja teknologiaan on omaleimainen. Ikääntyvä väestö, pitenevät työurat, kiristyvät työelämän vaatimukset sekä teknologian käytön lisääntyminen haastavat ihmismieltä ja mielenterveyttä.

Oulun yliopistossa tarjottavassa psykologian koulutuksessa keskitytään työ- ja organisaatiopsykologian peruskysymysten ohella työhyvinvointiin ja hyvinvoinnin psykologiaan sekä käsitellään työssä jaksamista ja ikääntymisen ja teknologian asettamia haasteita ja mahdollisuuksia.

3.

kertaa hakukohteena

2

painoalaa

Valmiudet toimia erilaisissa psykologin tehtävissä

Psykologian maisterintutkinto antaa laaja-alaiset valmiudet toimia erilaisissa psykologin tehtävissä psykologian eri alueilla, esimerkiksi aikuisten tai lasten mielenterveyden, työhyvinvoinnin, neuropsykologisten kysymysten ja henkilöstötehtävien parissa.

Psykologian koulutusohjelma on monipuolinen, ja erilaisilla kurssivalinnoilla voit painottaa opintojasi esimerkiksi työhyvinvointiin, pitenevien työurien ja teknologian käytön vaikutuksiin tai vaikkapa lapsuuden ja nuoruuden sosioemotionaaliseen kehitykseen ja sen tukemiseen.

Lapsen ja nuoren kehityksen asiantuntijaksi

Lasten ja nuorten sosioemotionaalisten ongelmien ymmärtäminen ja hoitaminen psykologisten interventioiden kautta on toinen painoalue uudessa tutkinto-ohjelmassa Oulun yliopistossa. Osaajille tällä erikoistumisalueella on valtakunnallinen tarve.

Monialaisuus tukee psykologikoulutusta

Teknologiaan liittyvä painotus on Oulun yliopiston vahvan teknologian tutkimuksen ja opetuksen vuoksi luonteva. Opiskelijoille on tarjolla kursseja teknologian vaikutuksesta ihmiseen, ihmisestä teknologian käyttäjänä sekä e-terveydestä. Näissä käsitellään esimerkiksi sosiaalisen median vaikutuksia lapsiin ja nuoriin sekä erilaisia elektronisia ja mobiiliteknologiaan perustuvia sovelluksia osana lasten ja nuorten sosioemotionaalisten ongelmien hoitoa. Monitieteinen yliopisto tarjoaa mahdollisuuksia tutkinnon täydentämiseen muiden tiedekuntien ja oppiaineiden tarjoamista opinnoista.

Valmistuttuasi ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

  • laillistettu psykologi
  • työterveyspsykologi
  • koulupsykologi
  • henkilöstöasiantuntija.

Tutustu psykologian opintosisältöihin

Löydät psykologian tutkinto-ohjelman rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.

Miksi psykologiaa Oulussa?

Voit suuntautua opinnoissasi työ- ja organisaatio-psykologiaan, mikä tarjoaa laajoja työnkuvia. Oulun yliopiston painotus hyvinvointiin, ikääntyvään väestöön ja teknologiaan on omaleimainen.