Kemia

Luonnonvarojen kestävällä ja vastuullisella hyödyntämisellä on erittäin suuri vaikutus ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentämisessä.

Kun halutaan kehittää kestävän kehityksen mukaisia uusia tuotteita, materiaaleja ja menetelmiä, kemian ymmärrys ja osaaminen ovat keskeisessä roolissa.

Tutustu kemiaan alana

Opiskele kemiaa Oulussa

  • Voit sisällyttää luonnontieteelliseen tutkintoosi laajasti myös teknillisten alojen opintoja.
  • Harjoittelet moderneissa opetuslaboratorioissa.
  • Saat laadukasta opetusta ja vankan tietämyksen kemian keskeisistä osa-alueista.
  • Työllistyt hyvin tutkimus- ja tuotekehitystehtäviin Suomen suurimmalle vientialalle, kemianteollisuuteen.
  • Kemian asiantuntijana voit työskennellä myös monilla muilla toimialoilla tai valmistua kemian aineenopettajaksi.

Kemian tutkinto-ohjelma

Aloituspaikkoja

35

Tutkintonimike

Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Tutkinnon laajuus

180 + 120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 13.-27.3.2024
Yliopistojen avoimen väylän haku 13.-27.3.2024

Avoimen väylä

3 paikkaa

Avoimen väylä

Saat kokemusta tavoittelemastasi alasta ja opit samalla akateemisia taitoja. Suorittamalla vaaditut opinnot voit hakea Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijaksi.

Maailma hahmottuu alkuaineiden ja molekyylien tasolta

Kemian osaajana opit hahmottamaan maailmaa alkuaineiden ja molekyylien tasolta. Pääset tarkastelemaan kemiallisen maailman syy- ja seuraussuhteita ja opit löytämään ratkaisuja keskeisiin globaaleihin ongelmiin, esimerkiksi puhtaan veden riittävyyteen ja kestävään energian tuottamiseen liittyen.

Kemian tutkinto-ohjelmalla on Oulun yliopistossa läheinen yhteys tekniikan aloihin, joten voit sisällyttää tutkintoosi merkittävän määrän tekniikan opintoja, kuten prosessitekniikkaa ja ympäristötekniikkaa.

Vankan perustan opinnoillesi muodostavat kemian eri osa-alueiden, analyyttisen, fysikaalisen, epäorgaanisen, orgaanisen ja soveltavan kemian opintojaksot. Niiden lisäksi voit suorittaa laaja-alaisesti muita tutkintoasi tukevia sivuaineita, kuten fysiikkaa ja matematiikkaa.

4 405 €

mediaanipalkka

40 %

työllistynyt yritykseen

Laboratoriotyöskentely tutuksi

Osana opintoja opit työskentelemään laboratoriossa, ja kandivaiheen jälkeen pääset syventymään analyyttisen, epäorgaanisen, fysikaalisen, orgaanisen tai soveltavan kemian osa-alueisiin.

Kemian asiantuntijana voit työskennellä monilla työnantajasektoreilla tai valmistua kemian aineenopettajaksi. Aineenopettajista on pulaa.

Valmistuttuasi ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

  • kemian aineenopettaja
  • kemisti
  • tuotekehityspäällikkö
  • tutkija
  • koordinaattori.

Tutustu kemian opintosisältöihin

Löydät kemian tutkinto-ohjelman rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta.

Kemian asiantuntija parantaa maailmaa

Valmistuttuasi osaat tarttua vaativiin aihekokonaisuuksiin, joiden avulla luodaan ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseen sekä kestävän kehityksen mukaisten uusien menetelmien, materiaalien ja tuotteiden kehittämiseen.