Yliopisto on monipuolinen kumppani

Oulun yliopisto on aktiivinen yhteistyökumppani. Yliopiston kautta on mahdollista löytää niin osaavia työntekijöitä, asiantuntijoita, tutkimusongelmien ratkaisemista, tiloja, tutkimuslaitteita kuin täydennyskoulutusta.

Tutkinto-koulutuksen ohella yliopisto on entistä useammin mukana tarjoamassa asiantuntijavalmennusta mm. täydennyskoulutuksensa kautta. Täydentävien opintojen keskus tarjoaa mm. johtaja- ja esimiesvalmennusta sekä yrityksille räätälöityä tilauskoulutusta. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu tarjoaa puolestaan liiketoiminnan johtamiseen liittyviä MBA – ohjelmia.

Oulun yliopisto ja Oulun seudun ammattikorkeakoulu ovat perustaneet yhteisen yrittäjyyskeskuksen Business Kitchenin. Avoimen innovaatioympäristön tavoitteena on koota merkittävät toimijat saman katon alle ja luoda yhteistyökuvioita yrittäjien ja korkeakoulujen kesken.

Kansainvälistymiskehitykseen tuovat lisäresurssin yliopiston sadat kv. tutkinto-opiskelijat, jotka ovat paitsi oman alansa asiantuntijoita myös omaan kotimaahansa kytkeytyviä kulttuurivalmentajia (kulttuurikoutsaus).

22.5.2016

Kulttuurikoutsaus