Yliopisto on monipuolinen kumppani

Oulun yliopisto on aktiivinen yhteistyökumppani. Yliopiston kautta on mahdollista löytää niin osaavia työntekijöitä, asiantuntijoita, tutkimusongelmien ratkaisemista, tiloja, tutkimuslaitteita kuin täydennyskoulutusta.

Tutkinto-koulutuksen ohella yliopisto on entistä useammin mukana tarjoamassa asiantuntijavalmennusta mm. täydennyskoulutuksensa kautta. Täydentävien opintojen keskus tarjoaa mm. johtaja- ja esimiesvalmennusta sekä yrityksille räätälöityä tilauskoulutusta. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu tarjoaa puolestaan liiketoiminnan johtamiseen liittyviä MBA – ohjelmia.

Oulun yliopisto ja Oulun seudun ammattikorkeakoulu ovat perustaneet yhteisen yrittäjyyskeskuksen Business Kitchenin. Avoimen innovaatioympäristön tavoitteena on koota merkittävät toimijat saman katon alle ja luoda yhteistyökuvioita yrittäjien ja korkeakoulujen kesken.