Oulun yliopiston käyttöön uusi lohkoketjuverkko

Oulun yliopisto ja Joisto Group Oy ovat yhteistyössä toteuttaneet ainutlaatuisen hybridilohkoketjuverkon. Lohkoketjuverkko on nyt otettu täyteen tuotanto- ja tutkimuskäyttöön.
Oulun yliopiston käyttöön uusi lohkoketjuverkko
Oulun yliopiston käyttöön uusi lohkoketjuverkko

Avoimet ja julkiset lohkoketjut ovat äärimmäisen luotettavia mutta monesti taloudellisesti tehottomia ja kaupallisesti vaikeita hyödyntää. Niiden energiankulutus on usein suhteeton saavutettavaan etuun nähden. Yksityisten ja kutsunvaraisten lohkoketjujen vahvuus on juuri niiden kustannustehokkuus, kehittämisen nopeus sekä energiaystävällisyys. Toisaalta ne kärsivät luottamusongelmasta luonteensa takia.

Hybridiverkon perusidea on yksinkertainen. Sen tarkoituksena on ratkaista avoimen ja julkisen sekä yksityisen ja luvanvaraisen lohkoketjuteknologioiden välillä vallitseva ristiriita. Joiston Groupin rakentaman hybridiverkon tarkoitus on lisätä lohkoketjuverkossa toteutettavien tapahtumien luotettavuutta ilman, että energiankulutus ja kustannukset kasvavat olennaisesti.

Tutkimus- ja opetuskäyttöön otettavan verkon mahdollisuuksia hyödynnetään jo kaupallisesti Joiston oman päätuotteen arkistointiohjelmistoon tallennettujen tietomassojen integriteetin varmistamiseen. Jatkuvasti lisääntyvää epäluottamusta digitaalisessa muodossa olevien aineistojen todenmukaisuutta kohtaan pystytään olennaisesti vähentämään vahvistamalla arkistointitapahtumat lohkoketjuvarmenteella, joka synnyttää lisäksi aikaleiman tapahtumalle. Näin saavutetaan kiistaton todistusvoima arkistoidun tiedon tapahtumaketjun muuttumattomuudesta.

Oulun yliopiston rooli on toimia verkossa institutionaalisena varmentajapartnerina, joka vahvistaa verkossa tapahtuvia tapahtumia. Tutkijoita kiinnostaa mahdollisuus päästä tekemään jatkotutkimusta verkon avaamien mahdollisuuksien osalta ja käyttää sitä erilaisten lohkoketjutoteutusten testaamisessa.

”Näemme tässä yhteistyössä mielenkiintoisia mahdollisuuksia kehittää tutkimus- ja opetustoimintaamme lohkoketjuteknologioiden parissa. Verkon toteutuskonsepti mahdollistaa aidossa globaalissa tuotantoympäristössä tapahtuvan kehitys-, tutkimus- ja testaustoiminnan”, kertoo lohkoketjututkija Lauri Lovén.

”Tulemme järjestämään yhdessä Joiston kanssa sarjan perehdytys- ja opetussessioita tutkijoillemme sekä opiskelijoille. Ensimmäinen yleinen tutustumistapahtuma aiheeseen on pian tässä vuoden alussa ja sitä tulee seuraamaan kolmen tapahtuman sarja. Näiden tilaisuuksien avulla pyrimme tarjoamaan tutkijoille ja opiskelijoille mahdollisuuden luoda uusia ajatuksia ja innovaatioita verkon käytölle. Olemme jo nyt saaneet tutkijoiden tiedusteluita, milloin järjestelmä on käytettävissä tutkimusprojekteihin”, täydentää SmartCampus-hankkeen projektipäällikkö Risto Jurva.

”Kehittämämme toteutuskonsepti, joka pohjautuu Hyperledger Fabric -teknologiaan yhdistää avoimen ja julkisen lohkoketjuteknologian sekä yksityisen ja luvanvaraisen lohkoketjuteknologian parhaita puolia. Tutkimme parhaillaan myös sen patentointia. Joiston innovaatio on liittää verkon ylläpitoon niin sanottuja institutionaalisia partnereita kuten Oulun yliopisto, jotka omalla toiminnallaan vahvistavat verkon tapahtumien luotettavuuden. Olemme valtavan innostuneita alkaneesta yhteistyöstä ja sen avaamista kehitysmahdollisuuksista. Vaikka verkon alkuvaiheen kaupallinen hyödyntäminen tulee perustumaan yhtiömme arkistointituotteen kehittämiseen, tulevaisuudessa näemme verkon voivan toimia alustana kaikille toimijoille, joilla on tarve saada kustannus- ja energiatehokas lohkoketjuvarmenne tapahtumilleen erittäin korkealla luottamustasolla”, Joisto Group Oy:n CTO Jani Partanen kertoo.

Viimeksi päivitetty: 11.1.2022