Päävalikkoon!
To Main menu!

Kirjallisuutta (Pohjoinen luonto)
Literature (Northern nature)

a) Kasvit
a) Plants

 

Jos tiedät etsimästäsi julkaisusta jotain, esim. tekijän nimen tai julkaisun ilmestymisvuoden:

° Käytä selaimen hakua (Edit/Find ja/tai Find Again)!

Kukin haku ulottuu vain yhteen osaan kolmesta ryhmästä: a) Yleistä tai b) Kasvit tai c) Eläimet. Katso allaolevaa valintataulukoa!

Jos haluat tällaisen haun, mene siis ensin haluamaasi ryhmään ja suorita sitten em. hakuprosessi!

Jos haluat etsiä pohjoisia ekologisia artikkeleita (esim. lintuartikkeleita):
° Etsi käyttäen allaolevia valikoita!

Kannattaa etsiä useammasta aihepiiristä,
sillä joitakin julkaisuja on vaikea sijoittaa tiettyyn aihepiiriin...

If you know something (e.g. author or year of publication) you are searching:
°Use searching of web browser (Edit/Find and/or Find Again)!

This search recovers only one of tree subjects of list in below:
a) Common
or b) Plants or c) Animals.

If you like to search something from the end-part of list (Mammals - Environmental protection)
please, go first to that part (e.g. to Birdlife) and search after that!

If you care to find northern ekological literature (or example bird-iterature):
° Please, look for a subject matter from the menus below!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALINTA: aihepiiri!
CHOOSING: Subject matters!

a) General
b) Plants
c) Animals
a)Yleistä:
b) Kasvit:
c) Eläimet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kukkakasvit ja niiden elinympäristö:
Flowering plants and their environments:

Kasvimaantiede:
Plant geography
:

Katso myös osastot Kasvillisuus ja Luonnonhistoria!
See
Vegetation and Natural history, also!

Vanamo (Linnaea borealis) on saanut sukunimensä kasvitieteilijä Línnén mukaan. Linné itse piti vanamoa kukkien kuninkaana.
Vanamo on koko Suomessa aika yleinen vanhojen kangasmetsien (kuivien ja tuoreiden) kasvi.
Vanamo on ollut aikanaan rohtokasvi (mm. kihtiä vastaan).
Vanamo kuuluu boreaalis-circumpolaariseen kasvilajistoon (seuraava kuva).

Generic name of linnaea (Linnaea borealis) allusives to botanist Línné. Línné thought that linnaea is a king of all flowers. Linnaea is
quite widespread in Finland, growing especially in old pine- and spruceforests. In due course linnaea was drugplant. Linnaea belongs
to boreal-circumpolar plants.

 

 

 

Aario, L., 1943: Über die Wald- und Klimaentwicklung an der Lappländischen Eismeerküste in Petsamo. - Ann. Bot. Soc. Zool. Bot.Fenn. 'Vanamo' 19:1, 1-158.

Aario, L., 1941: Napapaholainen ja ilmaston paraneminen. - Terra 53:1, 57-69.

Aario, L., 1940: Waldgrenzen und subrezenten Pollenspectren in Petsamo Lappland. - Ann. Acad. Sci. Fenn., Ser. A 54:8, 1-120.

Aario, L., 1940: Petsamon kasvillisuusvyöhykkeitten siitepölysuhteet ja maamme metsien kehitys. - Terra 52:2, 65-74.

Ahti, T., 1978: Jäkäläinen Lappi. – Acta Lapponica Fenniae 10: 64-68.

Ahti, T. & Hämet-Ahti, L. & Jalas, J., 1964: Luoteis-Euroopan kasvillisuusvyöhykkeistä ja kasvillisuusalueista. - Luonnon Tutkija 68, 1-28.

Ahti, T. & L. Hämet-Ahti, 1969: The homologies of the Fennoscandian mountain and coastal birch forests in Eurasia and North America. - Vegetatio 19: 208-219.

Ahti, T. & Hämet-Ahti, L. & Jalas, J., 1968: Vegetation zones and their sections in northwestern Europe. – Ann. Bot. Fenn. 5:3, 169-211.

Auer, Väinö, 1927: Untersuchungen über die Waldgrenzen und Torfböden in Lappland. - Comm. Inst. Quaest. Ferest. Finl. 12:4, 1-52.

Auer, Väinö, 1920: Über die entstehung der Stränge auf den Torfmooren. - Acta Forest. Fenn. 12:(2), 1-145.

Blüthgen Joachim, 1971: Die Documentation der Herbstfärbung und ihre floristisch-systematische Differentzierung in Lappland. - Rep. Kevo Subarctic Res. Stat. 8, 12-21.Blüthgen Joachim, 1971: Die Documentation der Herbstfärbung und ihre floristisch-systematische Differentzierung in Lappland. - Rep. Kevo Subarctic Res. Stat. 8, 12-21.

Blüthgen, J., 1970: Problems of definition and geographical differentation of the Subarctic with special regard to northern Europe. - Ecology of the subarctic regions. Proceedings of the Helsinki Symposium. Unesco 1970, 11-33.

Blüthgen, J., 1942: Die Polare Baumgrenze in Lappland. - Veröff. Deutsch. Wissensch. Inst. Kopehagen 1:10, 1-80.

Botch, M. S. & V. V. Masing, 1979: Mire ecosystems in the USSR. - In: Core, A. J. P. (eds.): Mires: swamp, bog, fe and moor.. - Ecosystems of the Word 4B, 95-152. Amsterdam.

Botch, M. S. & V. V. Masing, 1979: Regionality of mire complex types in the USSR. - In: Kivinen, E., L. Heikurainen & P. Pakarinen (eds.): Classification of peat and peatlands. - Proc. Inst. Symp. Class. Peat and Peatlands. Hyytiälä, Finland. IPS: 1-12.

Callaghan, T., Björn, L.O., Chernov, Y., Chapin, T., Christensen, T., Huntley, B., Ims, R., Jolly, D., Matveyeva, N., Panikov, N., Oechel, W., Shaver, G., Elster, J., Henttonen, H., Johansson, M., Jonasson, S., Jónsdóttir, I.S., Laine, K., Schaphoff, S., Sitch, S., Taulavuori, K., Taulavuori, E. & Zöckler, C., 2005: Arctic Tundra and Polar Desert Ecosystems (Chapter 7). - In: Arctic Climate Impact Assessment, Cambridge University Press. Pp. 243 – 352.

Callaghan, T.V., Björn, L.O., Chernov, Y., Chapin, III.F.S., Christensen, T.R., Huntley, B., Ims, R.A., Jolly, A.D., Johansson, M., Jonasson, S., Matveyeva, N., Panikov, N., Oechel, W.C., Shaver, G.R., Elster, J., Henttonen, H., Laine, K., Taulavuori, K., Taulavuori, E. & Zöckler, C. 2004: Climate Change and UV-B impacts on Arctic Tundra and Polar Desert Ecosystems: Biodiversity, distributions and adaptations of Arctic species in the context of environmental change. – Ambio 33: 404-417.

Dahl, E., 1951: On the relation between summer temperature and the distribution of alpine vascular plants in the low-lands of Fennoskandia. - Oikos 3, 22-52.

Du Rietz, G. E., 1928: Fjällens växtregionen. - Naturens liv i ord och bild, 50-61. Stockholm.

Du Rietz, G. E., 1964: Nordsvenska vegetationregioner. (Summary: Vegetation regions of northern Sweden.) Festskrift tillägnad Carl Kempe, 309-324. Uppsala.

Engelmark, Ola & Hytteborn, Håkan, 1999: 5. Coniferous forests.- Rydin, Håkan & Snoeijs, Pauli & Diekmann, Martin (eds.): Swedish plant geography. - Acta Phytogeogr. Suec. 84: 55-74.

Ensminger, L., Sveshnikov, D., Campbell, D.A., Funk, C., Jansson, S., Lloyd, J., Shibistova, O. & Öquist, G., 2004: Intermittent low temperatures constrain spring recovery of photosynthesis in boral Scots pine forests. - Glob. Change Biol. 10: 995-1008.

Eronen. M, (& al)...

Eurola, S., 1999: Kasvipeitteemme alueellisuus. - Oulanka Reports 22.

Eurola, S. 1986: Pohjois-Suomen suot. - Lapin kierros. Rovaniemi-Nuorgam. Julkaisija Arktisen Keskuksen Säätiö, no. 47, s. 2.

Eurola, S. 1983: Tunturien kasvimaailmasta. Torniojokilaakson vuosikirja 1983: 112-120.

Eurola, S. 1978: Kasvillisuuden suurjako Lapissa. - Acta Lapponica Fenniae 10: 26-30.

Eurola, S. 1974: The plant ecology of northern Kiölen, arctic or alpine? - Aquilo, Ser. Bot.13, 10-22.

Eurola, S. 1969: Männyn pohjoisrajasta Suomen Lapin soilla ja mineraalimailla. (Referat: Über die Nordgrenze der Kiefer auf den Mooren und Mineralböden im Finnischem Lappland). - Suo 20, 9-12.

Eurola, S. 1968: Luoteis-Euroopan suokasvillisuusvyöhykkeistä sekä niiden rinnastamisesta paljakka- ja metsäkasvillisuusvyöhykkeisiin. - Luonnon Tutkija 72, 1-22.

Eurola, S. & Vorren, K.-D., 1980: Mire zones and sections in North Fennoscandia. - Aquilo ser. Bot. 17, 39-56.

Eurola, S. & Viramo, J., 1986: Riisitunturi - lakimetsää vai paljakkaa? - Oulun yliopiston Oulangan biologisen aseman monisteita 9: 9-15.

Eurola, S. & A. Huttunen, 1984: Riisitunturi. - Oulanka Reports 5, 65-67.

Eurola, S. & A. Huttunen, 1982: The influence of an upland climate on the vegetation in the province of Kainuu, Eastern Finland. - Aquilo Ser. Bot. 18, 10-15.

Eurola, S. & R. Virtanen, 1991: Key to the vegetation of the northern Fennoscandian fjelds. - Kilpisjärvi Notes vol. 12.

Eurola, S. & K.-D. Vorren, 1980: Mire zones and sections in North Fennoscandia. - Aquilo Ser. Bot. 17, 39-56.

Eurola, S. & E. Kaakinen, 1979: Ecological criteria of peatland zonation and the Finnish mire type system. - In: E. Kivinen, L. Heikurainen & p. Pakarinen (eds.): Cassification of peat and peatlands. - Proc.. Int. Symp. IPS, Hyytiälä Finland: 20-32.

Eurola, Seppo & Ruuhijärvi, Rauno, 1961: Über die regionale Einteilung der finnischen Moore. - Arch. Soc. Zool. Bot. Fenn. 'Vanamo', 16:suppl., 49-63.

Fries, T., 1913: Botanische Untersuchungen im nördlichsten Schweden. -Vetensk. prakt. Unders. Lappl., Flora och Fauna 2 (Uppsala and Stockholm).

Garcia-Gil, S., Pyhäjärvi, T. & Savolainen, O. 2004: Sequence variation across a latitudinal transect in Pinus sylvestris. IUFRO Population, Evolutionary and ecological Genomics of Forest Trees. Asilomar, California, USA. September 13 – September 17, 2004. Abstract.

György, Z., Tolonen, A., Pakonen, M., Neubauer, P. & Hohtola, A. 2004: Enhancing the production of cinnamyl glycosides in compact callus aggregate cultures of Rhodiola rosea by biotransformation of cinnamyl alcohol. – Plant Science 166: 229-236.

Hare, F. K., 1954: The boreal conifer zone. - Geogr. Stud. 1, 4-18.

Havas, P.,1997: Lapin luonnon alueellinen vaihtelu. – Ympäristöntila Lapissa, s. 20-23.

Heikinheimo, O., 1920: Pohjois-Suomen kuusimetsien esiintyminen, laajuus ja puuvarastot. (Vorkommen, Umfang und Holzvorräte der Fichtenwälder in Nord-Finland). - Acta Forest. Fenn. 13, 1-170.

Hoofgard A., 1997: Interrelationships between treeline position, species diversity, land use and climate change in the Central Scandes Mountains in Norway. - Global Ecol. Biogeogr. Lett. 6: 419-429.

Holtmeier, F.-K. & *Broll, G. 2007: Treeline advance – driving processes and adverse factors. –Landscape Online1: 1-33. DOI: 10.3097/LO.200701

Holtmeier, Friedrich-Karl, 1971: Waldgrenzstudien im nördlichen Finnisch-Lappland und angrenzenden Nordnorwegen. - Rep. Kevo Subarctic Res. Stat. 8, 53-62.

Hult, R., 1898: Växtgeografiska antekningar från den finska Lappmarkens skogsregioner. - Acta. Soc. F. Fl. Fenn. 16:2, 1-200.

Hult, R., 1887: Die alpine Pflanzenformationen des nördlichsten Finnlands. - Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 14.

Hult, R., 1896: Vedväxternas utbredning i Finland. - Geogr. För. Finl. Vetensk. Medd. 3.

Hult, R., 1881: Försök till analytisk behandling af växtformationerna. - Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 8:1, 1-155.

Hustich. I., 1970: On the study of the ecology of subarctic vegetation. - Ecology of the subarctic regions. Proceedings of the Helsinki Symposium. Unesco 1970, 235-240.

Hustich, Ilmari, 1969: Notes on the growth of pine in northern Finland and Norway. - Rep. Kevo Subarctic Res.Stat. 4: 159-170.

Hustich, I., 1968: Plant geographical regionsgeography of Norden. 62-70. Oslo.

Hustich, I., 1966: On the forest-tundra and northern treelines. - Rep. Kevo Subarctic Res.Stat. 3: 7 - 47

Hustich, Ilmari, 1961: Forest and Tree lines in Northernmost Fennoskandia. - Arch. Soc. 'Vanamo' 16: suppl., 111-113. (Reprint from "A Geography of Norden", Oslo 1960.

Hustich, I., 1948: The Scots pine in northernmost Finland and its dependence on the climate in the last decades. - Acta Bot. Fenn. 42,1-75.

Hustich, I., 1944: Några synpunkter på skogsgränserna i norligaste Skandinavien (in Swedish). - Svenska Skogsvårdsför Tidskrift 42: 132-141.

Hustich, I., 1937: Pflanzengeographische Studien im Gebiet der niederen Fjelde im westlichen finnischen Lappland. I. Über die Beziehung der Flora zu Standort und Höhenlage in der alpinen Region sowie über das Problem "Fjeldpflanzen in der Nadelwaldregion". - Acta Bot. Fenn. 19, 1-156.

Huttunen, A. & J. Laitinen, 2006: Sedge aapamire massif with a well developed structure. Hirvisuo – a southern aapa mire system. – In: Heikkilä, R., T. Lindholm & T. Tahvanainen, T. (eds.): Finnish Mires – Daughters of the Baltic Sea: 41-47. – The Finnish Environment 28/2006, 166 pp.

Hämet-Ahti, Leena, 1978: Koivumetsävyöhyke - Fennoskandian erikoisuus. – Acta Lapponica Fenniae 10: 31-35.

Hämet-Ahti, Leena, 1963: Zonation of the mountain birch forests in northernmost Fennoscandia. - Ann. Bot. Soc. "Vanamo" 34 (4): 1-127.

Hämet-Ahti, Leena, 1963: Pohjois-Euroopan metsänrajakoivikoiden asemasta kasvillisuuden vyöhykejärjestelmässä. - Luonnon Tutkija 67, 157-163.

Hämet-Ahti, Leena, 1979: Kuusamon geobotaaninen sijainti. (Abstract: On the phytogeographical status of the Kuusamo region). - Acta Univ. Ouluensis, ser. A, Biol. 4, 71-78.

Hämet-Ahti, L., 1987: Mountain birch and mountain birch woodland in NW Europe. – Phytocoenologia 15 (4): 449-453.

Jalas, J., 1961: Regionale Züge in der Felsenvegetation und -flora Ostfennoskandiens. - Aech. Soc. Zool. Bot. Fenn. 'Vanamo' 16:suppl., 38-49.

Jalas, J., 1950: Zur Kausalanalyse der Verbreitung einiger Nordischen Os- und Sandpflanzen. - Ann. Bot. Soc. 'Vanamo' 24:1, I-XII + 1-362.

Juntunen, V., S. Neuvonen, Y. Norokorpi & T. Tasanen, 2002: Potential for timberline advance in northern Finland, as revealed by monitoringduring 1983-1999. - Arctic 55: 348-361.

Kaakinen, E., Kaakinen, S., Kuusela, K. & Kuusela, T. 1975: Pohjanhorsma Lestijärvellä (KP). – Luonnon Tutkija 79(5): 148.

Kalela, A., 1970: Synpunkter på förenhetligandet av undersökningarna rörande den boreala regionens skogsvegetation in Norden. - Helsinki, 9 pp. (stencil).

Kalela, A., 1962: Metsäkasvillisuusvyöhykkeistä ja niiden ilmastollisista rinnakkais-tyypeistä. - Metsätal. Aikak. 9: 1-6.

Kalela, A., 1960: Alueellisen kasvillisuustutkimuksen perusteista erityisesti metsäkasvillisuutta silmällä pitäen. - Luonnon Tutkija 64: 33-38, 72-77.

Kalela, A., 1958: Suomen metsäkasvillisuusvyöhykkeet ja Ragnar Hult. (Referat: Die Waldvegetationzonen Finnlands und Ragnar Hult.) - Terra 70: 1-17.

Kalela, A., 1961: Waldvegetationszonen Finnlands und ihre klimatischen Paralleltypen. - Arch. Soc, 'Vanamo' 16:Suppl.: 65-83.

Kalela, A., 1958: Übr die Waldvegetationszonen Finnlands. - Bot. Not. 3 (1): 353-368.

Kalela, O., 1944: Suomen luonnonhistoriallisesta aluejaosta. - Mem. Soc. F. Fl. Fenn. 57:5, 151-165.

Kalleinen, Lassi, 2006: Suomen arot ovat soiden sukua. - Suomen luonto 11/2006: 24-27.

Kallio, P., 1983: The forest line monitoring network programme in Finland. - Northern Sci. Network, Newsletter 2, 14-16.

Kallio, Paavo, 1983: Metsänrajan tutkimus. - Oulun yliopisto, Pohjois-Suomen Tutkimuslaitos/ Research Inst. of Northern Finland, University of Oulu C:47, 17-27.

Kalliola, R., 1979: Pohjolan luonnonmaantietellinen aluejako. - Terra 91: 95-107.

Kihlman, A. O., 1890: Pflanzenbiologische Studien aur Russish Lappland. Ein Beitrag zur Kenntnis der regionalen Gliederung an der polaren Waldgrenze. - Acta Soc. F. Fl. Fenn. 6:3, 1-280.

Korsu, K. 2005: Tulokaslajit leviävät – globaali haaste ekologeille. – Tieteessä tapahtuu 4: 29-32.

Kotilainen, M. J., 1949: Lassen sich in der Standortswahl der Pflanzen regionale Züge feststellen? - Arch. Soc. 'Vanamo' 3, 114-120.

Kujala, V., 1936: Tutkimuksia Keski- ja Pohjois-Suomen välisestä kasvillisuusrajasta. (Zusammenfassung: Über die Vegetationsgrenze von Mittel- und Nord-Finnland.) - Comm. Inst. Quaest. Forest. Finl. 22(4): 1-95.

Kujala, V., 1924: Tervaleppä (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) Suomessa...

Kukk, U., 1994: Estonian plants in Lapland, or is it vice versa? – Estonian Nature, October 1994: 320.

Kullman, L., 1991: Pattern and process of present tree-limits in the Tärna region, southern Swedish Lapland. − Fennia 169: 25-38.

Kullman, L., 1991: Structural change in a subalpine birch woodland in North Sweden during the past century. − J. Biogeography 18: 53-62.

Laine, Kari, Oddvar Skree, Frans-Emil Wielgolaski (eds.), 2003: Human Interactions with the Mountain Birch Ecosystem: Implications for Sustainable Development (HIBECO). - Final report for The project EU FP5, QLK5-CT-1999-01515. Oulu 2003, 121 ss + some posters.

Laitinen, Jarmo, Sakari Rehell, Antti Huttunen & Seppo Eurola, 2005: Arokosteikot: ekologia, esiintyminen ja suojelutilanne Pohjois-Pohjanmaalla Ja Kainussa. (Aro wetlands: ecology, occurence and conservation in north-central Finland). - Suo 56 (1): 1-17.

Larsen, J. A., 1980: The boreal ecosystem. - New York, 500 s.

Luoto, M. & Seppälä, M., 2003: Thermokarst ponds as indicators of former distribution of palsas in Finnish Lapland. Permafrost Periglacial Proc. 14: 19-27.

Norokorpi, Y., 1984: Havumetsänrajan määräytyminen Sumessa. - In: Tasanen, T., M. Varmola & M. Niemi (eds:): Metsänraja tutkimuksen kohteena. - Finn. For. Res. Inst. Res. Pap. 539: 7-15.

Oksanen, L., 1995: Isolated occurrences of spruce, Picea abies, in northernmost Fennoscandia in relation to the enigma of continental mountain birch forests. – Acta Bot. Fennica 153: 81-92.

Oksanen, L. & R.Virtanen, 1995: Geographical ecology of northernmost Fennoscandia. Acta Bot. Fenn. 153: 1-110.

Oksanen, L. & R.Virtanen, 1995: Topographic, altitudinal and regional patterns in continental and suboceanic heath vegetation of northern Fennoscandia. – Acta Bot. Fenn. 153: 1-80.

Oksanen, Pirita O., 2005: Development of palsa mires on the northern European continent in relation to Holocene climatic and environmental changes. - Acta Universitatis Ouluensis, Scientiae Rerum Naturalium A 446, 1-98.

Pesola, V., 1928: Kalsiumkarbonaatti kasvimaantieteellisenä tekijänä Suomessa. - Ann. Bot. Soc. 'Vanamo' 9(1): 1-246.

Polunin, N., 1951: The real Arctic suggestion for its delimitation, subdivision and characterization. - Journ. Ecol. 39, 308-315.

Ruuhijärvi, R., 1983: The Finnish mire types and their regional distribution...

Ruuhijärvi, R., 1960: Über die regionale Einteilung der nordfinnischen Moore. - Ann. Bot. Soc. Zool. Bot. Fenn. 'Vanamo', 31:1, 1 - 360. Diss.

Seppä, H., 2006: Metsänrajat Petsamosta Jäämeren rannikolle: Leo Aarion tutkimukset Lapissa 1930- ja 1940-luvuilla. - Terra 118:1, 3-16.

Seppälä, M., 2005: Dating of palsas. - Geological Survey of Finland, Special Paper 40: 79-84.

Seppälä, Matti, 1972: Peat at the top of Ruohttir fell, Finnish Lapland. - Rep. Kevo Subarctic Res. Stat. 9: 1-6.

Seppälä, M., 1994: Palsan selittäminen - esimerkki teorian muodostumisesta. - Terra 106(3):204-208.

Seppälä, M., 1994: Snow depth controls palsa growth. - Permafrost and Periglacial Processes 5:283-288.

Siikamäki, P. 2004: Environmental changes in the North Atlantic Region: SCANNET as a collaborative approach for documenting, understanding and predicting changes. – Ambio Suppl. 13: 39-50.

Sjörs, H., 1983: Mires in Sweden. - In: GoreA. J. P. (ed.): Mires: swamp, bog, fen and moor. - Ecosystemsof the word 4B, 73. Amsterdam.

Sjörs, H., 1965: Forest regions. - Acta Phytogeogr. Suec. 60, 48-63.

Sjörs, H., 1963: Amphi-Atlantic zonation, Nemoral to Arctic. - In: Löve, A. & D. Löve (eds.): North Atlantic biota and their history, 109-125, Oxford etc.

Sjörs, H., 1950: Regional studies in north Swedish mire vegetation. - Bot. Not. 1950: 103, 173-222.

Skre, Oddvar, Kari Laine & Hans Tømmervik, 2005: Sustainable Land Use of Treeline Areas in a Chaged Climate. - In: Heininen, Lassi, Kari Strand & Kari Taulavuori (eds.), 2005: Northern Sciences Review 2005. Northern Dimensions and Environments. Oulu University Press, 211-226.

Systra, Y.J. 2004: Geological background for biodiversity in the Eastern Fennoscandia, Estonia and Latvia. - In: Parkes, M.A. (Ed). Natural and cultural Landscapes.The Geological Foundation, 73-76, Royal Irish Academy, Dublin.

Tasanen, T. & P. Veijola, 1994: Metsänraja tutkimuksen kohteena - kirjallisuuskatsaus. - In: Tasanen, T., M. Varmola & M. Niemi (eds.): Metsänraja tutkimuksen kohteena. Tutkimuspäivät Ylläksellä 1994. - Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 539: 80-145.

Tikhomirov, B. A., 1970: Forest limits as the most important biogeographical boundary in the North. - Ecology of the subarctic regions. Proceedings of the Helsinki Symposium. Unesco 1970, 35-40.

Tuhkanen, S., 1984: A circumpolar system of climatic-phytogeographical regions. - Acta Bot. Fenn. 127: 1-50.

Tyler, C., 1981: Geographical variation in Fennoscandian and Estunian wetlands. - Vegetatio 45, 165-182.

Varis, Saila, Anne Pakkanen, Aina Galefré & Pertti Pulkkinen, 2009: The Extend of South-North Pollen Transfer in Finnish Scots Pine. - Sillva Fennica 43(5), 717-726.

Vasari, Y., 1955: Ks-maakunnan, erikoisesti Kuusamo-Sallan lehtokeskuksen, ja Kainuun välisestä kasvistollisesta rajasta. - Unpubl.M.Sc. thesis, Univ. of Helsinki.

Virtanen, R., J. Oksanen, L. Oksanen & V.Y. Razzhivin, 2006: Broad-scale vegetation-environment relationships in Eurasian high-latitude areas. – Journal of Vegetation Science 17: 519-528.

Virtanen, R., L. Oksanen & V. Razzhivin, 1999: Topographic and regional patterns of tundra heath vegetation from northern Fennoscandia to the Taimyr Peninsula. – Acta Botanica Fennica 167: 29-83.

Virtanen, R., P.A. Lundberg, J. Moen & L. Oksanen, 1997: Topographic and altitudinal patterns in plant communities on European arctic islands. – Polar Biol. (1997) 17: 95-113.

Virtanen, R. & Eurola, S., 1997: Middle oroarctic vegetation in Finland and middle-northern arctic vegetation on Svalbard. - Acta Phytogeogr. Suecica 82: 1-60.

Wielgolaski, F. E., 1997: Fennoscandian Tundra. - In: Wielgolaski, F. E. (ed.): Polar and Alpine Tundra. - Elsevier, 27-83.

Täällä: Julkaisuryhmien valinta!
Here: Subject matters of literature!

Täällä/Here: Päävalikkoon/To Main menu!

Kasviekologia:
Ecology of plants:

Katso myös osastot 'Ekosysteemiekologia ja eliöiden väliset vuorovaikutussuhteet', 'Ympäristönsuojelu' ja 'Soveltava ekologia'!
See also:'Ecosystemecology and interactions between the life forms', 'Nature conservation' and 'Applied plantecology'!

 

Aaltonen, Katri, S. Pasanen & H. Aaltonen, 1985: Measuring system for analysing of the CO2 concentration under snow. - Aquilo Ser Bot. 23, 65-68.

Aaltonen, V. T., 1933: Über die postglazialen, natürlichen Veränderungen des Waldbodens in Finnland. - Comm. Inst. Forest. Fenniae 18 (4): 1-22.

Aaltonen, V. T., 1926: Über die Umsetzungen der Stickstoffverbindungen in Waldboden. (Summary: The decomposition of nitrogen compounds in woodland soils. - Comm. Inst. For. Fenn. 10.

Aaltonen, V. T., 1925: Über den Aziditätsgrad (pH) des Waldbodens. (Metsämaan happamuusasteesta (pH). - Comm. Inst. Quaest. Forest. Finl. 9, 1-54.

Aaltonen, V. T., 1919: Kangasmetsien luonnollisesta uudistumisesta Suomen Lapissa, 1. (Ref.: Über di natürliche Verjüngung der Heidewälder im Finnischen Lappland, I.). - Comm. Inst. Quaest. Forest. Finl. 1, 1-319 + 1-56.

Aaltonen, V., B. Aarnio, E. Hyyppä, P. Kaitera, L. Koso, E. Kivinen, P. Kokkonen, M. J. Kotilainen, M. Sauramo, P. Tuorila & J. Vuorinen, 1949: Maaperäsanaston ja maalajien luokituksen tarkistus v. 1949 (A critical review of soil classification in Finland in the year 1949.) - J. Sci. Agric. Soc. Finland 21: 34-66.

Aarnio, B., 1922: Ueber Salzböden (Alaunböden) des humiden Klimas Finland. - Int. Mitt. Bodenkunde 12, 180-185.

Aastveit, K., 1985: Genetic aspects of climatic adaptation in plants. In: Kaurin, O., Junttila, O. & Nilsen, J. (eds), 1985: Plant production in the North. - Norwegian University Press, 23-42.

Adams, W.W. III, Zarter, C.R., Ebert, V. & Demming-Adams, B., 2004: Photoprotective strategies of overwintering evergreens. - BioScience 54: 41-49.

Adams, W.W. III, Demming-Adams, B., Rosenttiel, T.N. & Ebbert, W., 2001: Dependence of photosynthesis and energy dissipation activity upon growth form and light environment during winter. - Photosynthesis Research 67: 51-62.

Ahonen, R.K., Kynsilehto, I. & Mutikainen, P.K., 2007: The effects of maternal host plant species and selfing on hemiparasitic Rhinanthus serotinus. - European Society for Evolutionary Biology. 11th Congress, Uppsala, Sweden, 20-25 August 2007.

Andreev, V.N., 1971: Methods of defining overground phytomass on vast territores of the Subarctic. - Rep. Kevo Subarctic Res. Stat. 8, 3-11.

Anschlag, K., 2008: Regeneration der Fjellbirke (Betula pubescens ssp. czerepanovii) and Wurzelsysteme ihres Jungwuchses im Waldgrenzökoton, Finnische Subarktis. Dissertation Fachbereich Geowissenschaften, Westfälische Wilhelms-Universität, Münster. Arbeiten aus dem Institut für Landschaftökologie 16, Westfälische Wilhelms-Universität, Münster. Acad. diss.

Anttonen, S., Piispanen, R., Ovaska, J., Mutikainen, P., Saranpää, P. & Vapaavuori, E. 2002: Effects of defoliation of growth, biomassa allocation, and wood properties of Betula pendula clones grown at different nutrient levels. – Can. J. For. Res. 32: 498—508.

Arimo, M., 1963: Tunturikoivun korkeuden aleneminen metsänrajaa lähestyttäessä Utsjoen Karigasnjarga-Ailigaksella.- Luonnon Tutkija 67: 182-183.

Aronen, T., Tiimonen, H., Ylioja, T., Niemi,K., Tsai, C-J., Laakso, T., Saranpää,P., Roininen, H., Chiang, V. and Häggman, H. 2004. Lignin Modification in Silver Birch – Characterisation of Transgenic Lines Containing PtCOMT- or asPt4CL and Their Ecological Interactions. IUFRO Forest Genetics meeting in November in USA.

Asikainen, E. & Mutikainen, P. 2003: Female frequency and relative fitness of females and hermaphrodites in gynodioecious Geranium sylvaticum (Geraniaceae). – American Journal of Botany 90: 224-232.

Aspi, J., Jäkäläniemi, A., Tuomi, J. & Siikamäki, P. 2003: Multilevel phenotypic selection on morphological characters in a metapopulation of Silene tatarica. – Evolution 57(3): 509-517.

Aulio, K., 1982: Nutrient accumulation in Sphagnum mosses. II. Intra- and interspecific variation in four species from ombrotrophic and minerotrophic habitats. - Ann. Bot. Fennici 19:2, 93-102.

Aulio, K., 1980: Nutrient accumulation in Sphagnum mosses. I. A multivariate summarization of the mineral element composition of 13 species from an ombrotrophic bog. - Ann. Bot. Fennici 17:3, 307-319.

Aurela, Mika, 2005: Carbon dioxide exchange in subarctic ecosystems measured by a micrometeorological technique. - Finnish Meteorol. Inst. Contributions 51, 1-39.

Autio, Jyrki, 2006: Environmental factors controlling the position of the actual timberline and treeline on the fells of Finnish Lappland. - Diss., Univ. of Oulu.

Bellamy. D. J. & Tickle, W. M., 1970: A critical limit of primary production for the survival of arcic alpine plants in the northern Pennines of England. - Ecology of the subarctic regions. Proceedings of the Helsinki Symposium. Unesco 1970, 241-246.

Billings, W.D., 1974: Arctic ans alpine vegetation; plant adaptation to summer climate. - In: Ives, J.D. & B.G. Barry (eds.): Arctic and alpine environments, pp. 403-443.. Methuen, London.

Billings, W.D., 1971: Metabolic acclimation to temperature in arctic and alpine ecotypes of Oxyria digyna. - Arctic Alp. Res. 3, 277-289.

Billings, W. D., G. R. Shaver & H. A. W. Trent, 1973: Temperature effects on growth and respiration of roots and rhizomes in tundra graminoids. - In: Bliss, L. C. & F. E. Wielkolaski (eds.): Primary production and production processes, Tundra Biome, 57-64. IBP Tundra Biome Steering Committee. Edmonton-Oslo.

Billings, W. & H. A. Mooney, 1968: The ecology of arctic and alpine plants. - Biol. Rev. 43: 481-529.

Bliss, L. C., Adaptation of arctic and alpine plants to nvironmental condition. - Arctic15: 117-144.

Bjørnseth, I.-P., 1985: 5. Studies of natural daylength in northern coutry. Implications for detection of daylength in woody plants. In: Kaurin, O., Junttila, O. & Nilsen, J. (eds), 1985: Plant production in the North. - Norwegian University Press, 73-82.

Bliss, L. C., 1962: Adaptation of arctic and alpine plants to environmental conditions. - Arctic 15: 117-144.

Bonan, G.B. & H.H. Shugart, 1989: Environmental factors and ecological processes in boreal forests. - Ann. Rev. Ecol. Syst. 20: 1-28.

Brenner, W., 1931: Beiträge zur edaphischen Ökologie der Vegetation Finnlands. II. Wiesen. - Acta Bot. Fennica 9. 1-58.

Brown, R. J. E., 1969: Permafrost as an ecological factor in the Subarctic. - Ecology of the subarctic regions. Proceedings of the Helsinki Symposium. Unesco 1970, 129-140.

Bruun, H.H., J. Moen, R. Virtanen, J-A. Grytnes, L. Oksanen & A. Angerbjörn, A., 2006: Effects of altitude and topography on species richness of vascular plants, bryophytes and lichens in alpine communities. – Journal of Vegetation Science 17: 37-46.

Callaghan, T.V.,1993: An Application of the intergovernmental Panel on the Climate Change Scientific Assesments to northern ecosystems. -In: Holten, J.I., G. Paulsen & W.C. Oechel (eds.): Impacts of climate Change on Natural Ecosystems, 12-22. NINA, Trondheim.

Callaghan, T., et al., 2005: Arctic Tundra and Polar Desert Ecosystems (Chapter 7).

Callaghan, T.V., Björn, L.O., Chernov, Y., Chapin, III.F.S., Christensen, T.R., Huntley, B., Ims, R.A., Jolly, D., Johansson, M., Jonasson, S., Matveyeva, N., Panikov, N., Oechel, W.C., Shaver, G.R., Elster, J., Jonsdottir, I.S., Laine, K., Taulavuori, K., Taulavuori, E. & Zöckler, C., 2004: Climate Change and UV-B impacts on Arctic Tundra and Polar Desert Ecosystems: Responses to projected changes in climate and UV-B at the species level. – Ambio 33: 418-435.

Callaghan, T, V., Björn, L. O., Chernov, Y, Chapin, III. F. S., Christensen, T. R., Huntley, B., Ims, R. A., Jolly, A., D., Johansson, M., Jonasson, S., Matveyeva, N., Panikov, N., Oechel, W. C., Shaver, G. R., Elster, J., Henttonen, H., Laine, K., Taulavuori, K., Taulavuori, E. and Zöckler, C., 2004: Climate Change and UV-B impacts on Arctic Tundra and Polar Desert Ecosystems: Biodiversity, distributions and adaptations of Arctic species in the context of environmental change. - Ambio 33: 404-417.

Callaghan, T, V., A. D. Headley & J. A. Lee, 1991: Root function related to the morphology, life history and ecology of tundra plants. - In: Atkinson, D. (ed.): Plant root growth. An ecological perspective, 311-340.

Chapin, F.S.III, 1979: Nutrient uptake and utilization by tundra plants. - In: Underwood, L.S., L.L. Tieszen, A.B. Callaghan & G.E. Folk (eds.): Comparative Mechanisms of Cold Adaptation, pp. 215-234. Avad. Press., New York, London, Toronto.

Chapin, F.S.III, K. Van Clev & L. L. Tieszen, 1975: Seasonal nutrient dynamics of tundra vegetation at Barrow, Alaska. - Arctic Alp. Res. 7, 209-226.

Christersson, L., 1985: Frost damages during the Growing season. In: Kaurin, O., Junttila, O. & Nilsen, J. (eds), 1985: Plant production in the North. - Norwegian University Press, 191-198.

Clark, M. J. & M. Seppälä, 1988: Slushflows in a sub- arctic environment, Kilpisjärvi, Finnish Lapland. – Arc. Alp. Res. 20:97-105.

Dahl, E., 1951: On the Relation between Summer Temperature and the Distribution of Alpine Vascular Plants in the Lowlands of Fennoscandia. - Oikos 3:1, 22-52.

Dahl, E., O. Gjems & J. Kielland-Lund, 1967: On the vegetation types of Norwegian conifer forests...

Danell, K., Haukioja, E., Huss-Danell, K., 1997: Morphological and chemical responses of mountain birch leaves and shoots to winter browsing along a gradient of plant productivity. - Ecoscience 4: 296-303.

Du Rietz, G. E., 1954: Die Mineralbodenwasserzeigergrenze als Grundlage einer natürlichen Zweigliederung der Nord- und Mitteleuropäischen Moore. - Vegetatio 5-6: 571-585.

Eisto, K. 1994: Lehtonoidanlukon (Botrychium virgianum) esiintyminen ja suojelutarve Oulun ja Lapin lääneissä. - Aquilo Ser. Bot. 33:17-29.

Ericsson, T. & Andersson, B., 1985: Scots pine breeding for North-Sweden by early tests. In: Kaurin, O., Junttila, O. & Nilsen, J. (eds), 1985: Plant production in the North. - Norwegian University Press, 322-328.

Eränen, Janne, 2009: Evolutionary ecology of mountain birch in subarctic stress gradients: interplay of biotic and abiotic factors in plant-plant inrteractions and evolutionary processes. - Acad. Diss. University of Turku.

Eskelinen, A., Stark, S. & Männistö, M., 2009: Links between plant community composition, soil organic mater quality and microbial communities in contrasting tundra habitats. – 51st Annual Symposium of the International Assosiation for Vegetation Science, Stellenbosch, South Africa, September 7-12, 2008.

Eskelinen, A. & Virtanen, R. 2005: Local and regional processe in low-productive mountain plant communities: the roles of seed and microsite limitation in relation to grazing. – OIKOS 110: 360-368.

Eurola, S. 1975: Snow and ground frost conditions of some Finnish mire types. Ann. Bot. Fennici 12, 1-16.

Eurola, S. 1974: The plant ecology of northern Kiölen, arctic or alpine? - Aquilo Ser. Bot. 13: 10-22.

Eurola, S. 1973: Snow and ground frost conditions of the aapa mires in northern Finland. - 5th International Peat Congress, vol. 2: 47-61.

Eurola, S., 1971: The driftwoods of the Arctic Ocean. - Rep. Kevo Subarctic Res.Stat. 7: 74-80.

Eurola, S., 1968: Über die Ökologie der nordfinnischen Moorvegetationen im Herbst, Winter und Frühling. - Ann. Bot. Fennici 5: 83-97.

Eurola, S., Laine, K. & Wielgolaski, F. 1990: Nutrient ecology, vegetation and biomass of Kevo South greenlandic birch forest sites. - Meddelelser om Grönland, Bioscience 33: 63-75.

Eurola, S. & A. Huttunen, 2006: Mire plant species and their ecology in Finland. – In: Lindholm, T. & Heikkilä, R. (eds.), 2006: Finland – Land of Mires: 127-144. – The Finnish Environment 23/2006, 270 pp.

Eurola, S., K. Laine & E. Saari, 1989: Mustikan ja pohjanvariksenmarjan marjasatojen vuotuisista vaihteluista pohjoisimmassa Suomessa. (Annual variation of berry production of bilberry and crowberry in northern Finland). – Folia Forestalia 736: 99-104.

Eurola, S., Laine, K. & Saari, E., 1988. Mustikan ja pohjanvariksenmarjan marjasatojen vuotuisista vaihteluista pohjoisimmassa Suomessa (On annual variations in berry production of Vaccinium myrtillus and Empetrum hermaphrodium in northernmost Finland). - Folia Forestalia 736: 99-105.

Eurola, S. & Ritva Hiltunen, 1983: Talven vaikutus tuulenpieksämäkankaan kasveihin Kilpisjärvellä. (Summary: The effect of winter conditions on the plants on a wind-exposed fjeld heath (Kilpisjärvi, Finnish Lapland, 69°01’N, 20°50’E). - Oulanka Reports 4: 45-47.

Eurola, S. & E. Kaakinen, 1982: The influence of an upland climate on the vegetation in the province of Kainuu...

Eurola, S., H. Kyllönen & K. Laine, 1982: Kilpisjärven Jehkats-tunturin luonnosta. I. Kasvipeite, korkeusvyöhykkeet ja maanpäällinen biomassa (Summary: The nature of the fjeld Jehkats (Kilpisjärvi, NW Lapland, 69o01’N, 20o50’E. I. The belts, vegetation types and above-ground biomass). – Kilpisjärvi Notes 6: 7-13.

Eurola, S., H. Kyllönen & K. Laine, 1980: Lumen ekologisesta merkityksestä kasvillisuudelle Kilpisjärven alueella (Abstract: Snow conditions and some vegetation types in the Kilpisjärvi region). - Luonnon Tutkija 84: 43-48.

Eurola, S. & E. Kaakinen, 1979: Ecological criteria of peatland zonation and the Finnish mire type system. -In: Kivinen, E., L. Heikurainen & P. Pakarinen (eds.): Classification of peat and peatlands. - Proc. Int. Symp. IPS, Hyytiälä, Finland: 20-32.

Eurola, S. & A. V. K. Hakala: The bird cliff vegetation of Svalbard. - Aquilo ser. Bot. 15:1-18.

von Fircks, H. A., 1985: 17. Frost hadiness of fast-growing Salix species. In: Kaurin, O., Junttila, O. & Nilsen, J. (eds), 1985: Plant production in the North. - Norwegian University Press, 199-204.

Flower-Ellis, J.G.K., 1971: Age structure and dynamics in stands of bilberry (Vaccinium myrtillus). - Royal Coll. Forest., Res. Notes 9: 1-108.

Franssila, M., 1962: On the temperature conditions in a large bog area in Finnish Lapland. - Finnisch Meteorol. Office Contr. 53, 1-21.

Gautestad, A.O., E.F. Wielgolaski & I. Mysterud, 2005: Landskape-Scale Model Relating the Nordic Mountain Birch Foreest Spatio-temporal Dynamics. - in: Wielgolaski, F. E. (ed)., 2005: Plant Ecology, Herbivory, and Human Impact in Nordic Mountain Birch Forests. - Ecological Studies, 283-300.

Gautestad, A.O., E.F. Wielgolaski, B. Solberg & I. Mysterud, 2005: Scenarios for Future Development of the Mountain Birch Ecosystem. - in: Wielgolaski, F. E. (ed)., 2005: Plant Ecology, Herbivory, and Human Impact in Nordic Mountain Birch Forests. - Ecological Studies, 301-311.

Gusta, L. V., 1985: Freezing resistance in plants. In: Kaurin, O., Junttila, O. & Nilsen, J. (eds), 1985: Plant production in the North. - Norwegian University Press, 219-235.

Haapala, H., 1967: Studies on the endogenous rhythm of stomatal movements in Oxyria digyna (L.) and Stellaria media (L.) Vill. - Aquilo, Ser. Bot. 5, 120-132.

Hacker, J. & Neuner, G., 2006: Photosynthetic capacity and PSII efficiency of the evergreen alpine cushion plant Saxifraga paniculata during winter at different altitudes. - Arct. Alp. Res. 38: 198-205.

Hakkarainen, H., Roininen, H. & Virtanen, R., 2005: Negative impact of leaf gallers on arctic-alpine dwarf willow, Salix herbacea. – Polar Biol (2005) 28:647-651.

Hari, P., A. Mäkelä, F. Berninger & T. Pohja, 1999: Field evidence for the optimality hypothesis of gas exchange in plants. – Australian Journal of Plant Physiology 26: 169-175.

Hari, P. & A. Mäkelä, 2003: Annual pattern of photosynthesis in Scots pine in boreal zone. – Tree Physiology 23: 145-155.

Hari, P. & Maria Holmberg, 1987: Fysikaalisten ympäristötekijöiden muuttumisen vaikutus metsien kasvuun. (Abstract: Analyzing forest growth under changing environmental factors.) - Aquilo Ser. Bot 25 (I): 124-129.

Hautala, H., Tolvanen, A. & Nuortila, C., 2008: Recovery of pristine boreal forest floor community after selective removal of understorey, ground and humus layers. – Plant Ecol 194: 273-282.

Hautala, H., A. Tolvanen & C. Nuortila, 2001: Regeneration strategies of dominant boreal forest dwarf shrubs in response to selective removal of understorey layers. - J. Veg. SCI: !". 502-510.

Havas, P., 1989: Kievanajärvet. - Lapin kierros 2 (ed. M. Karjanoja, Euroopan Kulttuurisäätiön Suomen osasto), s. 72. (Sama myös engl.)

Havas P., 1985: Winter and boreal forests. - Aquilo, Ser. Bot. 23: 9-16.

Havas P., 1984: Lapin metsäluonnon erikoispiirteitä. - Lappi 3: Pohjolan luonto, luonnonvarat ja ihminen, Hämeenlinna, s.147-165.

Havas, P., 1982: Some features of the forests in northern Finland. - In: Excursion book for the 12th International Meeting for Specialists in Air pollution Damages in Forests, IUFRO S 2.09, August 23-30, Oulu, Finland. - Publ. Dept. Bot. Univ. Oulu 17, 3-17.

Havas P., 1981: On the primary productivity of a northern spruce forest. - Frey, T. (ed.): Structure and ecology of the temperate forest ecosystems. News of the Secretariate Picea III, Tartu, 53-58.

Havas P., 1979: Lapin kuusikot - esimerkki metsän ekologisista ulottuvuuksista. (Referaatti: The spruce forests of Lapland - an example of the dimensions of forest ecology). - Acad. Scient. Fenn. Vuosikirja - Year Book 1977, 143-153, (Painettu 1979).

Havas, P., 1979: Paksusammaltyypin kuusimetsän typpitaloudesta. (Abstract: The nitrogen economy of a Hylocomium-Myrtillus-type spruce forest). - Acta Univ. Ouluensis, ser. A, Biol. 4, 135-140.

Havas, P., 1977: Lapin kuusikot - esimerkki metsän ekologisista ulottuvuuksista. (Summary: The spruce forests of Lappland - an example of the dimensions of forest ecology). - Acad. Scient. Fenn. Vuosikirja - Year Book 177, 143-153.

Havas, P., 1971: The IBP forest projekts in Finland. - Bull. from Ecol. Res. Committee 14: Systems Analysis in Northern Coniferous Forests - IBP workshop, 33-38.

Havas P., 1971: The water economy of the bilberry (Vaccinium myrtillus) under winter conditions. - Kevo Subarctic Res. Stat. 8, 1-21.

Havas, P., 1967: Zur Ökologie der Laubwälder, insbesondere der Grauerlenwälder, an der Küste der Bottenwiek. - Aquilo, Ser. Bot. 6,314-346.

Havas, P., 1966: Pflanzenökologishe Untersuchungen im Winter. I. Zur Bedeutung der Schneedecke für das Überwintern von Heidel- und Preisselbeere. - Aquilo Ser. Botanica 4, 1-36.

Havas P., 1963: Suovesien elektrolyyttien määrästä johtokyvyn mittausten perusteella. - Aquilo, ser. Botanica 1, 1-11.

Havas, P., 1961: Vegetation und Ökologie der ostfinnischen Hangmoore. - Ann. Bot. Soc. 'Vanamo' 31:2, 1-188.

Havas, P. & Vasari, Y., 1999: On the ecology and history of an inland occurrence of Trichlochin maritima L. – Fennia 177:1, 45-54.

Havas, P. & Laine K., 1995: Pohjoisen luonnon erikoispiirteet. In: Tikkanen, E. (ed): Kuolan saastepäästöt Lapin metsien rasitteena, ss. 21-28.

Havas, P. & Kubin, E., 1983: Structure, growth and organic matter content in the vegetation cover of an old spruce forest in Northern Finland. - Ann. Bot. Fenn. 20: 2, 115-149.

Havas, P. & Kaisa Lohi, 1972: Hillan (Rubus chamaemorus) ekologiasta. On the ecology of the cloudberry (Rubus chamaemorus). Lapin Tutkimusseuran vuosikirja 13 (1972), 15-20.33.

Havas, P. & E. Mäenpää, 1972: Evolution of carbon dioxide at the floor of a Hylocomium Myrtillus type spruce forest. - Aquilo Ser. Bot. 11, 4-22.

Haviola, S., L. Saloniemi, V. Ossipov & E. Haukioja, E., 2006: Additive genetic variation of secondary and primary metabolites in mountain birch. - Oikos 112(2): 382-391.

Heide, O. M., 1985: 1. Physiological aspects of climatic adaptation in plants with special reference to high-latitude environments. In: Kaurin, O., Junttila, O. & Nilsen, J. (eds), 1985: Plant production in the North. - Norwegian University Press, 1-21.

Heikinheimo, O., 1920: Suomen lumituhoalueet ja niiden metsät. (Ref.: Die Schneeschadengebiete in Finnland und ihre Wälder). - Comm. Inst. Quaest. Forest. Finl. 3: 1-134, 1-17.

Heikinheimo, O., 1915: Kaskiviljelyksen vaikutus Suomen metsiin. (Referat: Der Einfluss der Brandwirtschaft auf die Wälder Finnlands.) - Acta Forest. Fennica 4 (2): 1-264.

Heino, S., 2007: Ruska hehkuu viimeisillään. – Turun Sanomat 12.10.2007.

Heino, S.,1995: Lehteentulon ja ruskaantumisen vuotuinen vaihtelu pohjoisella metsänrajalla. - Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 552:62-68.

Heiskanen, J., 2006: Estimating aboveground tree biomass and leaf area index in a mountain birch forest using ASTER satellite data. - International Journal of Remote Sensing 27(6): 1135-1158.

Hellergren, J. , Lundborg, T. & Widell, S., 1985: 20. Cold acclimation in Pinus sylvestris. Changes in ATPases and fatty acids in purified plasma membrane vesicles from needles of pine. In: Kaurin, O., Junttila, O. & Nilsen, J. (eds), 1985: Plant production in the North. - Norwegian University Press, 236-245.

Helmisaari, H. S. & E. Mälkönen, 1989: The acidity and nutrien content of throughfall and soil leachate in three Scotspine stands. - Scand. J. For. Res. 4 (1).

Hellemaa, P., 1991: Tuulten vaikutus deflaatioon ja lumen kinostumiseen Kilpisjärven alueella (Winds causing deflation and snow-drifting in Kilpisjärvi area). – Terra 103: 309- 316.

Henriksson, J. 2001: Differential shading of branches or whole trees: survival, growth, and reproduction. - Oecologia 126: 482-486.

Henriksson, J. & Ruohomäki, K., 2000: Assessing costs of reproduction in mountain birch: importance of considering the modular level. - Annals of Botany 86: 503-510.

Hicks, S., 1991: Large and Small Scale Distribution of Pollen in the Boreal Zone. - Pact 33 - I.a.2:17-25.

Hicks, S., R. Jalkanen, T. Aalto D. McCaroll, M. Gagen & E. Pettigrew, 1999: Forest responce to environmental stress at timberline. - EU-Project, Univ. of Oulu, 175 pp.

Hilli, Anu, 2009: The effect of crop quality and pre-treatment on germination in Scots pine and Norway spruce seeds. - Acad. Diss. of University of Oulu.

Hilli, A., Hokkanen, T., Hyvänen, J. & Sutinen, M-L., 2008: Long-term variation in Scots pine seed crop size and quality in northern Finland. –Scandinavian Journal of Forest Researach 23: 395-403.

Hilli, S., Stark, S. & Derome, J., 2008: Carbon Quality and Stocks in Organic Horizons in Boreal Forest Soils. – Ecosystems 11: 270-282.

Hiltunen, Ritva, 1980: Tuulenpieksämän ja lumenviipymän lämpötila- ja lumioloista Pikku-Mallalla. ( Temperature and snow conditions on snow beds and wind-wxposed places on Piku-Malla, NW Finnish Lapland). - Luonnon Tutkija 84, 11-14.

Hinneri, S., 1974: Podsolic processes and bioelement pools in subarctic forest soils in Kevo Station, Finnish Lapland. - Rep. Kevo Subarctic Res. Stat. 11, 26-34.

Hinneri, S., M. Sonesson & A. K. Veum, 1975: Soils of Fennoscandian IBP tundra ecosystem. - In: Wielgolaski, F. E. (ed.): Fennoscandian tundra ecosystems. Part 1: Plants and micro-organisms, 31-40. Berlin-Heidelberg-New York.

Hintikka, V., 1963: Über das Grossklima einiger Pflanzenareale in zwei Klimakoordinatensystemen dargestellt. - Ann. Bot. Soc. 'Vanamo' 34: 1-64. (Diss.)

Hohtola, A. 2007: Northern plants as a source of bioactive products. - In: Taulavuori, E. & Taulavuori, K. (eds.) Physiology of Northern Plants Under Changing Environment 2007: 291-307.

Hokkanen, Timo J., 2007: Spatial patterns and interactions of vegetation and forest floor in Scots pine stand. - Acad. diss. University of joensuu.

Hokkanen, J., Mattila, S., Jaakola, L., Pirttilä, A.M. & Tolonen, A. 2009: Identification of Phenolic Compounds from Lingonberry (Vaccinium vitis-idaea L.), Bilberry (Vaccinium myrtillus L.) and Hybrid Bilberry (Vaccinium intermedium Ruthe L.) Leaves. – J. Agric. Foor Chem. 57: 9437-9447.

Holtmeier, F-K., 2005: Change in the timberline ecotone in northern Finnish Lapland during the last thirty years. - Reports from the Kevo Subarctic Research Station 23: 97-113.

Holtmeier, F-K., G. Broll & K. Anschlag, 2004: Winderosion und ihre Folgen im Waldgrenzbereich und in der alpinen Stufe einiger nordfinnischer Fjelle. - GeoÖko (Bensheim) 25: 203-224.

Holtmeier, F-K. & G. Broll, G., 2005: Sensitivity and response of northern hemisphere altitudinal and polar treelines to environmental change at landscape and local scales. - Global Ecology and Biogeography 14: 395-410.

Holubowicz, R., 1985: A trial of increasing resistance to low temperature in bean by selection based on artificial freezing. In: Kaurin, O., Junttila, O. & Nilsen, J. (eds), 1985: Plant production in the North. - Norwegian University Press, 316-321.

Honkanen, T. & E. Haukioja, 1994: Why does a branch suffer more after branch-wide than after tree-wide defoliation? - Oikos 72:441-450.

Huhta, A-P., Rautio, P., Hellström, K., Saari, M. & Tuomi, J. 2009: Tolerance of a perennial herb, Pimpinella saxifraga, to simulated flower herbivory and grazing: immediate repair of injury or postponed reproduction? – Plant Ecol. 201: 599-609.

Hult, H. A. Jr., 1960: Winter germination of intermediate wheatgrass on mountain lands. J. Range Mgmt. 13: 257-260.

Hustich, I., 1969: Notes on the growth of pine on nothern Finland and Norway. - Rep. Kevo Subarctic Res. Stat. 4, 159-170.

Hustich, I., 1942: Några allmänna anteckningar under en aprilresa till Utsjoki 1941. - Mem. Soc. F. Fl. Fenn. 17, 226-252.

Hustich, I., 1940: Pflanzengeographische Studien im Gebiet der niederen Fjelde im westlchen finnischn Lappland. II. Über die horizontale Verbreitung der alpinen und alpiken Arten sowie einige Angaben über die winterlichen Naturverhältnisse auf den Fjelden; Artenverzeichnis. - Acta Bot. Fenn. 27. 1-80.

Huttunen, S. & Kosonen, M., 2007: Cuticular functions in subarctic and arctic evergreens. - In: Taulavuori, E. & Taulavuori, K. (eds.) Physiology of Northern Plants Under Changing Environment 2007: 57-74.

Hyvönen, E., Ruther, A., Ahl, A., Sutinen, M-L. & Sutinen, R. 2006: Granulite belt constitutes and edaphic dispersal barrier for Norway spruce in Finnish Lapland. – 13th IBFRA conference, Umeå August 28-30, 2006.

Hyvönen, O., 1972: Palsojen morfologiasta ja esiintymisestä Fennoskandiassa. - Terra 84(2): 72-77.

Häggman, H., Sutela, S. & Welander, M., 2007: Micropropagation of Betula pendula root including genetically modified material. – in: S.M. Jain and H.Häggman (eds.), Protocols for Micropropagation of Woody Trees and Fruits, 153-162.

Häggman, H., K. Niemi, H. Tiimonen, T. Ylioja & V. Chiang, 2006: Environmental Aspects of Lignin Modified Trees. – Tree Transgenesis, Recent Developments. Part B: Wood and other Traits 105-122.

Häggman, H. & R. Julkunen-Tiitto, 2006: Metabolic profiling for transgenic forest trees. – Williams C.G. (ed.); Landscapes, Genomics and Transgenic Conifers. In Series: Managing Forest Ecosystems, Vol 9 (Chapter 7): 107-118. Springer.

Häggman, H. & R. Julkunen-Tiitto, 2004: Metabolic profiling and genetically modified trees. Abstaracts of the meeting “ Landscapes, genomics & transgenic conifer forests” A Nicholas Environmental Leadership Forum, Nicholas School of the Environment & Earth Sciences, 17-19.11.2004. Duke Univeristy, Durham, NC, USA, p. 29.

Häggman, H., K. Niemi, J. Vuosku, A. Jokela, M. Sääskilahti, R. Muilu, S. Sutela & T. Sarjala, 2004: Polyamines during embryo development in Scots pine. In: Abstracts of COST843, WG1, Competence, gene expression and quality of regenerants in in vitro culture of plant tissues. Oviedo, Spain.

Hänninen, H. & Kramer, K., 2006: A framework for modelling the annual cycle of trees in boreal and temperate regions. Silva Fenn. 41: 167-205.

Hänninen, H., 2005: Boreaalisen vyöhykkeen puiden talvehtiminen lämpenevässä ilmastossa. - in: Riikonen, J. & Vapaavuori, E. (toim.) : Ilmasto muuttuu - mukautuvatko metsät, 124-128. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 944.

Hänninen, H., 1996: Effect of climate warming on northern trees: testing the frost damage hypothesis with meteorological data from provenance transfer experiments. - Scand. J. For. Res. 11:17-25.

Hänninen, H., 1995: Effect of climate change on trees from cool and temperate regions: an ecophysiological approach to modelling of budburst phenology. - Can. J. Bot. 73: 183-199.

Jaakola, L., Koskimäki, J.J., Riihinen, K.R., Tolvanen, A. & Hohtola, A., 2008: Effect of wounding on chalcone synthase and pathogenesis relate PR-10 gene expression and content of phenolic compounds in bilberry leaves. – Biologia Plantarum 52(2): 391-395.

Jaakola, L., Määttä-Riihinen, K., Koskimäki, J., Tolvanen, A. & Hohtola, A. 2004: Simulated herbivory does not induce flavonoid biosynthesis in bilberry (Vaccinium myrtillus L.) leves. The 14th FESPB Congress, August 23-27, 2004, Cracow, Poland. In: Acta Physiologiae Plantarum 26: 239-240.

Jaakola, L., Määttä-Riihinen, K. & Hohtola, A. 2003: Mustikan flavonoidit. Teoksessa: Siikamäki, P. (toim.): Koillismaan luonto ja luonnonvarat tutkimuskohteena. – Naturpolis Kuusamo koulutus- ja kehittämispalvelut, Tutkimuksia 2/2003, Rakennerahastot. s. 9-19.

Jaakola, L., Määttä-Riihinen, K., Kärenlampi, S. & Hohtola, A. 2004: Activation of flavonoid biosynthesis by solar radiation in bilberry (Vaccinium myrtillus L.) leaves. – Planta 218: 721-728.

Jaakola, L., Määttä, K., Törrönen, R., Kärenlampi, S. & Hohtola, A. 2003: Activation of anthocyanin biosynthesis by solar radiation in bilberry (Vaccinium myrtillus) leaves. - 5th International Symposium in the Series; Recent advances in plant biotechnology. Stara Lesna, September 7-13,2003, High Tatras, Slovak Republic.

Jalkanen, R., 1985: Die-backs of Scots pine due to unfavourable climate in Lapland. - Aquilo Ser. Bot. 23, 75-79.

Jalkanen, R., 1983: Versosyöpäepidemian eteneminen pysähtynyt. - Koillissanomat 2.7.1983.

Jalkanen, R., 1981: Havupuut kärsivät pakkaskuivumisesta viime talvena. - Metsälehti 23, 3.

Jalkanen, R. & A. Nikula, 1993: Forest damage in Northern Finland in 1992. - In: Jalkanen, R., T. Aalto & M.L. Lahti (eds.): Forest pathological research in northern forests with special reference to abiotic stress factors. - Finnish For. Res. Inst. Res. Paper no. 45: 30-35.

Jalkanen, R. & T. Kurkela, 1984: Männynversoruosteen aiheuttamat vauriot ja varhaiset pituuskasvutappiot. (Summary: Damage and early height growth losses caused by Melampsora pinitorqua on Scots pine. - Folia Forestalia 587, 1-16.

Jauhiainen, E., 1969: O soils in the boreal coniferous region. Central Finland-Lapland-northern Finland. - Fennia 98 (5): 1-123.

Jeckel, P. P., 1988: Permafrost and its altitudinal zonation in N. Lapland. In: Senneset, K. (ed.): Permafrost, V. International conference, Trondheim, August 2-5, 1988. Proceedings volume 1, pp. 170-175.

Jokela, A., Vuosku, J., Muilu, R., Sääskilahti, M. Häggman, H., Niemi, K. & Sarjala, T. 2004: Polyamine metabolism in embryogenesis of Scots pine. The 14th FESPB congress August 23-27, 2004, Cracow, Poland. Acta Physiologiae Plantarum, Vol. 26, No. 3, Supplement, p. 43.

Jokipii, S., Kasanen,R., Kallio, P. & Häggman, H. 2004. Introduction of Vitreoscilla haemoglobin gene into micropropagated hybrid aspen plants – specific focus on pathogen resistance. In: Absracts of COST 842, WG3, Assessment on performance: Physiological health and (epi)genetic stability. Sept 30-Oct 2 Saanen, Switzerland

Jokipii, S., Kasanen, R., Kallio, P.T. & Häggman, H. 2004. Vitreoscilla haemoglobin gene (vhb) and pathogen resistance of hybrid aspen (Populus tremula x tremuloides). The 14th FESPB Congress, August 23-27, 2004, Cracow, Poland, Book of Abstracts, p. 268.

Junnila, Saila, 1985: Seasonal changes in cold hardiness of Diapensia lapponica. - Aquilo Ser. Bot. 23, 81-85.

Junninen, Kaisa, 2002: Sienet, jäkälät, sammalet ja putkilokasvit havu- ja sekametsien luonnontilaisuuden indikaattoreina. - Luonnon Tutkija 106: 48-59.

Junttila, O., 1983: Kasvien kylmänsietokyky ja talvilepo (Cold resistance and dormancy in plants). Oulanka Rep. 4, 25-28.

Junttila, O. & Kaurin, Å., 1985: 6. Climatic control of apical growth cessation in latitudinal ecotypes of Salix pentandra L. In: Kaurin, O., Junttila, O. & Nilsen, J. (eds), 1985: Plant production in the North. - Norwegian University Press, 83-91.

Juurela, Eija,, 2005: Photosynthesis, CO2 and temperature - an approach to analyse the constraints to acclimation of trees to increasing CO2 concentration. - Diss., Univ. of Helsinki.

Jäkäläniemi, A., Siikamäki, P., Kilpiä, A. & Tuomi, J. 2009: Regional persistence of an endemic plant, Erigeron acer subsp. decoloratus, in disturbed riparian habitats. – Oecologia 159:505-513

Jäkäläniemi, A., Tuomi J., Siikamäki, P. & Kilpiä A., 2005: Colonization-extinction and patch dynamics of the perennial riparian plant, Silene tatarica. - J. Ecol. 94: 670-680.

Jäkäläniemi, Anne, 2005: Adaptation, population, viability and colonization-extinction dynamics of Silene tatarica in riparian habitats. - Diss., Acta Univ. Ouluensis A 443.

Jäkäläniemi, A., Kauppi, A., Pramila, A. & Vähätaini, K., 2004: Survival strategies of Silene tatarica (Caryophyllaceae) in riparian and ruderal habitats. – Can. J. Bot. 82: 491-502.

Jäkäläniemi, A. & Määttä J., 1999: Turjanhorsma - haasteellinen uhanalainen. - Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja A108:1-40.

Järvinen, A., 1989: The life history of Ranunculus glacialis, an arctic-alpine perennial herb, in Finnish Lapland. – Holarct. Ecol. 12:152-162.

Järvinen, A., 1987: Basic climatological data on the Kilpisjärvi area, NW Finnish Lapland. - Kilpisjärvi Notes 10: 1-16.

Järvinen, A., 1986: Biomass of two Ranunculus species measured by indirect methods. – Ann. Bot. Fennici 23: 143-146.

Järvinen, A., 1984: Patterns and performance in a Ranunculus glacialis population in a mountain area in Finnish Lapland. - Ann. Bot. Fennici 21: 179-187.

Järvinen, A. & Partanen, R., 2008: Stand dynamics of mountain birch, Betula pubescens ssp. czerepanovii (Orlova) Hämet-Ahti, in NW Finnish Lapland.- Kilpisjärvi Notes 21. Pdf 2471 Kt

Järvinen, A. & L. Järvinen, 1991: Seasonal change in performance of Ranunculus acris in Finnish Lapland. – Aquilo Ser. Bot. 30: 43-46.

Järvinen, A. & L. Järvinen, 1991: Seasonal change in performance of Ranunculus acris in Finnish Lapland. - Aquilo Ser. Bot. 30: 43-46.

Kacpersks, Alina; 1985: 8. Biochemical and physiological aspects of frost hardening in herbaceous plants. In: Kaurin, O., Junttila, O. & Nilsen, J. (eds), 1985: Plant production in the North. - Norwegian University Press, 99-115.

Kaikkonen, K., 1984: Puolangan Paljakan vaarajakson metsäkasvillisuudesta ja ekologiasta. - Manuskript Dept. of Botany Univ. Oulu, 76 pp.

Kaikkonen, K., 1981: Maaston korkeussuhteiden vaikutus tuoreiden kangasmetsien kasvillisuuteen Puolangan Paljakalla. - Manuskript University of Oulu.

Kalberer, S.R., Wisniewski, M. & Arora, R., 2006: Deacclimation and reacclimation of cold-hardy plants: Current understanding and emerging concept. - Plant Sci. 171: 3.16. doi:10.1016/j.plantsci.2006.02,013.

Kalela, E.K., 1952: Metsiemme kuusettumisesta erään esimerkin valossa. (Zusammenfassung: Die Verfichtung der Wälder Finnlands im Lichte eines Beispieles). - Commun. Inst. For. Fenn. 40(21): 1-24.

Kalleinen, Lassi, 2006: Suomen arot ovat soiden sukua. - Suomen luonto 11/2006: 24-27.

Kallio, P. & S. Suhonen & H. Kallio, 1972: The ecology of nitrogen fixation in Nephroma arcticum and Solorina crocea...

Kallio, P., 1961: Zur floristisch-ökologischen Characteristik des östlichen Teiles vo Finnisch-Fjeldlappland. - Arch. Soc. 'Vanamo' 16:suppl., 98-111.

Kallio, P. & L. Kärenlampi, 1971: A review of the stage reached in the Kevo IBP in 1970. - Proc. IBP Tundra Biome Meeting 1970: 79-91.

Kallio, P., P. Karunen, H. Mikola, K. Pihakaski, S. Pihakaski & M. Salin, 1981: Kasvien pohjoinen stressi ja sopeutuminen. - Luonnon Tutkija 85:3, 98-107.

S., Kapari, L., Skre, O. & Laine, K., 2005: Phenology and Performance of Mountain Birch Provenances in Transplant Gardens: Latitudinal, Altitudinal and Oceanity-Continentality Gradients. – Ecological Studies, Vol.180. F.E. Wielgolaski (Ed.), P.S., Karllson, S., Neuvonen, D., Thannheiser (Ed. Board) Plant Ecology, Herbivory, and Human Impact in Nordic Mountain Birch Forests Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2005.

Karlsen, S.R., Høgda, K.A., Wielgolaski, F.E., Tolvanen, A., Tømmerik, H., Poikolainen, J. & Kubin, E. 2009: Growing-season trends in Fennoscandia 1982-2006, Determined from satellite and phenology data. – Climate Researach 39(1): 275-286.

Karlsen, S.R., Tolvanen, A., Kubin, E., Poikolainen, J., Høgda, K.A., Johansen, B., Danks, F.S., Aspholm, P., Wielgolaski, F.E. & Makarova, O., 2008: MODIS-NDVI-based mapping of the length of the growing season in northern Fennoscandia. - International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 10: 253-266.

Karlsen, S.R., Solheim, I., Beck, P.S.A., Høgda, K.A. & Wielgolaski, F.E., 2007: Variability of the start of the growing season in Fennoscandia, 1982–2002. – International Journal of Biometeorology 51(6): 513-524.

Karlsson, P.S., 1989: In situ photosynthetic performance of four coexisting dwarf shrubs in relation to light in a subarctic woodland, - Funct. Ecol. 3: 481-487. doi: 10.2307/2389622.

Karlsson, P.S., 1985: Patterns of carbon allocation above ground in a deciduous (Vaccinium uliginosum) and an evergreen (Vaccinium vitis-idaea) dwarf schrub. - Physiol. Plant. 63: 1-7.

Karlsson, P.S., M. Weih & C. Borg: 2005: Mountain Birch Growth in Relation to Climate and Herbivores. - in: Wielgolaski, F. E. (ed)., 2005: Plant Ecology, Herbivory, and Human Impact in Nordic Mountain Birch Forests. - Ecological Studies, 71-86.

Karlsson, P.S. & F.E. Wielgolaski, 2005: Synthesis Section 1: A Dynamic Forest in a Changing Environment. - in: Wielgolaski, F. E. (ed)., 2005: Plant Ecology, Herbivory, and Human Impact in Nordic Mountain Birch Forests. - Ecological Studies, 117-122.

Karlsson, P.S., H. Bylund, S. Neuvonen, S.Heino & M. Tjus, 2003: Climatic control of budburst in the mountain birch at two areas; consesquenses of changed climate. - Ecography 26: 617-625.

Karlsson, P. S., K. O. Nordell & B. Sveinbjörnsson, 2001: Biomass and nitrogen turnover and nutrient use characteristics in subarctic mountain birch trees. - InWielgolaski, F. E. (ed)., 2001: Nordic Mountain Birch Ecosystems. - Man and the Biosphere series, 27, 127-141.

Karlsson, P. S.& K. O. Nordell, 1996: Effects of soil temperature on the nitrogen economy and growth of mountain birch seedlings near presumed low temperature distributions limit. - Ecoscience 3(2): 193-189.

Karlsson, S., 1985: 7. Strategies of ligth utilization in a deciduous and an evergreen dwarf shrub in subarctic Fennoscandia. In: Kaurin, O., Junttila, O. & Nilsen, J. (eds), 1985: Plant production in the North. - Norwegian University Press, 92-98.

Karunen, P., 1983: Lipidien merkitys kasvien talvehtimisessa. (The significance of lipids for overwintering in plants. - Oulanka Rep. 4: 29-33.

Kauppi, A. 2006: Fysiologinen ja ekologinen kasvianatomia,752633S. Luentomateriaali. Oulun yliopistopaino, Oulu, 40 s.

Kaurin, Å., 1985: 9. Effects of light quality on frost hardening in Poa alpina. In: Kaurin, O., Junttila, O. & Nilsen, J. (eds), 1985: Plant production in the North. - Norwegian University Press, 116-126.

Kauppi, A., 1989: Sprouting in birches. A morphological and ecophysiological approach. - Acta Univ. Oulu, Ser. A 209: 13-32.

Kauppi, M., 1967: Über den Einfluss der Beweidung auf die Vegetation der Uferwiesen...

Kauppi, P.E., 2003: New, low estimate for carbon stock in global forest vegetation based on inventory data. - Silva Fennica 37(4): 451–457.

Kause, A., V. Ossipov, E. Haukioja, K. Lempa, S. Hanhimäki & S. Ossipova, 1999: Multiplicity of biochemical factors determining quality of growing birch leaves. - Oecologia 120: 102-112.

Kellomäki, S. & M. Kolstöm, 1992: Computation on the management of tree species and organic matter accumulation in Finnish boreal forests under changing climatic conditions. - Vegetation 102: 47-68.

Kellomäki, Seppo, Matti Maajärvi, Harri Strandman, Antti Kilpeläinen & Heli Peltola, 2010: Model Computations on the Climate Chance Effects on Snow Cover, Soil Moisture and Soil Frost in the Boreal Conditions over Finland. -Silva Fennica 44(2): 213-233.

Keränen, J., 1951: On frost formation in soil. - Fennia 73. 1-14.

King, L. & M. Seppälä, 1987: Permafrost thickness and distribution in Finnish Lapland - Results of geoelectrical soundings. – Polarforschung 57(3): 127-147.

Kivinen, E., 1933: Suokasvien ja niiden kasvulustan kasvinravintoainesuhteista. (Üntersuchungen über den Gehalt an Pflanzennährstoffen in Moorpflanzen und an ihren Standorten.) - Acta Agr. Fennica 27, 1-100.

Kjelvik, S. & Kärenlampi, L., 1975: Plant biomass and primary production of Fennoscandian subarctic and subalpine forests and alpine willow and heath ecosystems. - In: Wielgolaski F. E. (Ed.): Fennoskandian tundra ecosystems. Part 1, Plants and microorganisms, 111-120. Berlin-Heidelberg-New York.

Klebesadel, L. J., 1985: Adaptational changes induced in temperae-adapted forage legumes by natural election pressures in subarctic Alaska. In: Kaurin, O., Junttila, O. & Nilsen, J. (eds), 1985: Plant production in the North. - Norwegian University Press, 304-315.

Kol, E. & S. Eurola, 1973: Red Snow in the Kilpisjärvi Region, North Finland. – Astarte 6, 75- 86.

Kolari, Pasi, 2010: Carbon balance and component CO2 fluxes in boreal Scots pine stands. - Academic Diss. University of Helsinki.

Kolari,P., Pumpanen J., Kulmala. L., Ilvesniemi H., Nikinmaa, E., Grönholm, T. & Hari, p., 2006: Forest floor vegetation plays an important role in photosynthetic production of borealforests. - For. Ecol. Manag. 221: 241-248.

Kontunen-Soppela, S., Taulavuori, K., Taulavuori, E., Lähdesmäki, P. & Laine, K.,2000: Soluble proteins and dehydrins in nitrogen-fertilized Scots pine seedlings during deacclimation and onset of growth. - Physiologia Plantarum 109: 404-409.

Kontunen-Soppela, S., Lankila, J., Lähdesmäki, P. & Laine, K. 2002: Response of protein and carbohydrate metabolism of Scots pine seedlings to low temperature. – J. Plant Physiol. 159: 175-180.

Korhonen, J., M.-M. Kytöviita & P. Siikamäki, 2004: Are resources allocated differently to symbiosis and reproduction in Geranium sylvaticum under different light conditions? – Can. J. Bot. 82: 89-95.

Koski, V., 1985: Adaptation of trees to the variation in the length of the growing season. - In: Kaurin, O., Junttila, O. & Nilsen, J. (eds), 1985: Plant production in the North. - Norwegian University Press, 267-276.

Koski, V., 1983: Puiden vuosirytmi ja pakkasenkestävyys. (The annual rhythm and frost resistance in forest trees). - Oulanka Rep. 4, 34-37.

Koskimäki, J.J., Hokkanen, J., Jaakola, L., Suorsa, M., Tolonen, A., Mattila, S., Pirttilä, AM. & Hohtola, A. 2009: Flavonoid biosynthesis and degradation play a role in early defence responses of bilberry (Vaccinium myrtillus) against biotic stress. – Eur J Plant Pathol 125: 629-640.

Kotilainen, Mauno J., 1951: Über die Verbreitung der meso--eutrophen Moorpflanzen in Nordfinnland. - Wissenschaftliche Veröffentlichungen des Finnischen Moorkulturvereins 19, 1-162.

Kotilainen, Mauno J., 1950: Über die Frostschäden an den wilden Pflanzen. - Sber. Finn. Akad. Wiss. 1948, 135-157.

Kotilainen, M. J., 1949: Lassen sich in der Standortswahl der Pflanzen regionale Züge feststellen?...

Kotilainen, Mauno J., 1933: Zur Frage der pH-Amplitude einiger Moorpflanzen. Kritische Bemerkungen. - Wissenschaftliche Veröffentlichungen des Finnischen Moorkulturvereins 13, 1-31.

Kotilainen, Mauno J., 1928: Untersuchungen über die Beziehungen zwischen der Pflanzendecke der Moore und der Beschaffenheit, besonders der Reaction des Torfbodens. - Wiss. Veröff. Finnischen Moorkulturver. 7, 1-219.

Koutaniemi, L. & M. Seppälä, 1986: Aapasuon routaa säätelevät tekijät - esimerkkitapaus Kuusamosta. – Terra 98:60-67.

Kubin, E. 1984: Organic matter and nutrition in a spruce forest and the effect of clear cutting upon nutrient status. - Acta Univ. Ouluensis Ser A. 159 Biologica no 23.

Kubin, E., 1983: Nutrients in the soil, ground vegetation and tree layer in an old spruce forest in Northern Finland. - Ann. bot. Fennici 20: 361-390.

Kubin, E., 1983: Routa- ja lumisuhteista kangasmailla. (Ground frost and snow conditions in mineral soil forest sites). - Olanka Rep. 4, 17-20.

Kubin, E. 1977: The effect oc clear cutting upon the nutrient status of a spruce forest in Northern Finland (64°28'N). - Acta Forest. Fennica 155, 1-40.

Kubin, E., Kotilainen, E., Terhivuo, J. & Venäläinen, A., 2006: Phenological observations in Finland. – Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica (2006) 82: 33– 44.

Kubin, E. & J. Karhu, 1995: Development of Plant Phenological Network in Finland. - Finn. For. Res. Inst., Muhos Res. Stat. - In: http: //www metla.fi/projects/phenology/index.html.

Kubin, E. & J. Siira, 1980: On the suitability of the phenyl hypochlorite procedure for the determination of total nitrogen from plant and soil samples. - Aquilo Ser. Bot. 17: 11-17.

Kuikka, K., Rautio, P. & Markkola, A.M., 2007: Carbon availability and mycorrhizal symbiosis of boreal forest trees in a changing environment. - In: Taulavuori, E. & Taulavuori, K. (eds.) Physiology of Northern Plants Under Changing Environment 2007: 227-240.

Kuittinen, H., Niittyvuopio, A., Rinne, P. & Savolainen, O., 2008: Natural Variation in Arabidopsis lyrata Vernalization Requirement Conferred by a FRIGIDA Indel Polymorphism. – Mol. Biol. Evol. 25(2): 319-329.

Kujala, V., 1924: Tervaleppä (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) Suomessa. Kasvimaantieteellinen tutkimus. (Die Schwarzerle (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) in Finnland. Pflanzengeographische Untersuchung.) - Comm. Inst. Quaest. Forest. Finl. 7: 1-269.

Kukkonen, T., 2002: Tunturikoivikoiden elpyminen tunturimittarin aiheuttamista tuhoista Kevon luonnonpuistossa (in Finnish). - MS Thesis, Turun Yliopisto, Maantieteen laitos, Finland. 131 s. + 3 App.

Kupila-Ahvenniemi, Sirkka, 1985: Effect of changes in the environment on the ribosome assembly in the buds of Scots pine. - Aquilo, Ser. Bot.23, 17-22.

Kupila-Ahvenniemi, Sirkka, 1985: Wintertime changes in the fine structure and the ribosome content of the buds of Scots pine. - In: Kaurin, O., Junttila, O. & Nilsen, J. (eds), 1985: Plant production in the North. Norwegian University Press, 171-180.

Kupila-Ahvenniemi, Sirkka, 1966: Physiological and morphplogical study on the vegetative and floral primordia of the Scots Pine during the dormancy and the period of bud enlargement. - Aquilo, Ser. Bot. 4, 59-79.

Kurka, A.-M. 2000: Decomposition of cellulose in soils of natural boreal forests. - Dissertationes Biocentri Viikki, Universitatis Helsingiensis 23/2000. 67 p. + 4 original papers. PhD-thesis.

Kurka, A-M., Starr, M., Heikinheimo, M. & Salkinoja-Salonen, M., 2000: Decomposition of cellulose strips in relation to climate, litterfall nitrogen, phosphorus and C/N ratio in natural boreal forests. - Plant and Soil 219: 91-101.

Kurka, A-M., Starr, M., Karsisto, M. & Salkinoja-Salonen, M., 2001: Relationship between decomposition of cellulose strips and chemical properties of humus layer in natural boreal forests. - Plant and Soil: 137-146.

Kyllönen, H., 1988: Alpine and subalpine vegetation at Kilpisjärvi, Finnish Lapland: distribution of biomass and net production and annual variation of biomass. - Acta Univ. Oul. A 202: 1-78. Acad. dissertation, Univ. of Oulu.

Kyllönen, H. & K. Laine, 1980: Tunturikasvillisuuden vuotuisista vaihteluista Kilpisjärvellä (Abstract: Annual variation in the plant biomass, net production, flowering, and berry and seed crops in the Kilpisjärvi fjeld area, Finnish Lapland). – Luonnon Tutkija 84: 19-23.

Kytöviita, M-M., 2005: Asummetric cymbiont adaptation to arctic conditions could explain why high arctic plants are non-mycorrhizal. – FEMS Microbiology. - Ecology 53: 27-32.

Kämäräinen-Karppinen, T., Mäkinen, A., Kolehmainen, S., Hämäläinen, A., Laine, K., Hohtola, A., Mattila, S. & Pirttilä, AM., 2008: Overwintering, chemical variation, and genetic diversity in three vegetatively propagated lines of French tarragon (Artemisia dracunculus var. sativa). – Journal of Horticultural Science & Bioechnology 83(6): 765-769.

Kärenlampi, L., 1971: Weight loss of leaf litter on forest soil surface in relation to weather at Kevo Station, Finnish Lapland. - Rep. Kevo Subarctic Res. Stat. 8: 101-103.

Kärenlampi, Lauri, 1972: Comparisons between the microclimates of the Kevo ecosystem study sites qnd the Kevo Meteorological Station. - Rep. Kevo Subarctic Res. Stat.9, 50-65.

Kärenlampi, Lauri, 1972: On the relationships of the Scots pine annual ring width and some climatic variables at the Kevo Subarctic Station. - Rep. Kevo Subarctic Res. Stat. 9: 78-81.

Laine, A.et al,: mm. soiden hiilidioksidi...

Laine, K., 1991: Ilmastomuutos uhkaa pohjoista luontoa. Teoksessa: Kuurre, O., Laine, K., Lajunen, L., Ho- lopainen, V. & Stjerna (toim.) 1991. Pohjoinen tiede ’90 . – Kirjapaino Oy Kaleva. Oulu. ss. 144-148.

Laine, K., 1991: Elämää äärirajoilla. (with English abstr. in Karlsson, Laine, Lappalainen & Vuokko, Getting to Know the Provinces: the Lappish Highlands) – Suomen Luonto 50: 18-21.

Laine, K., 1978: Piirteitä kukinnan sekä marja- ja siemensatojen vaihteluista Kilpisjärvellä (Summary: Aspects of annual variations in the numbers of flowers, berries and seeds in the Kilpisjärvi area). – Kilpisjärvi Notes 2: 12-16.

Laine, K., P. Lähdesmäki, E. Balaganskaya, B. Forbes, A-P. Huhta., S. Kontunen-Soppela, K. Myllynen, A. Niinimaa, C. Nuortila, T. Pakonen, E. Saari, E. Taulavuori, K. Taulavuori, A. Tolvanen & P. Welling, 1999: Stress and recovery of wild plants in northern ecosystems. - In: Turunen, M. Et al.: A terrestrial transect for Scandinavia / Northern Europe: Proceedings of the international SCANTRAN conference. – Ecosystems Research Report 31: 70.

Laine, K., E. Malila & M. Siuruainen, 1995: How is annual climatic variation reflected in the production of germinable seeds of arctic and alpine plants in The Northern Scandes? – Ecosystems Research Report EUR 15519EN: 89 – 95.

Laine, K., E. Malila & M. Siuruainen, 1993: How is annual climatic variation reflected in the production of germinable seeds of arctic and alpine plants in northern scandes? – Global Change and Arctic Terrestrial Ecosystems, 21-26 Aug. Oppdal, Norway. Abst. p. 112.

Laine, K., P. Lähdesmäki, T. Pakonen, S. Kontunen-Soppela, E. Salonen, A. Tolvanen, R. Virtanen, E. Mäenpää, E. Saari & P. Havas, 1993: Environmental stress and biochemical response of plants: particular studies with ericaceans. – Aquilo Ser. Bot. 32: 33-39.

Laine, K., Lähdesmäki, P., Balaganskaya, E., Forbes, B., Huhta, A-P., Kontunen-Soppela, S., Myllynen, K., Niinimaa, A., Nuortila, C., Pakonen, T., Saari, E., Taulavuori, E., Taulavuori, K., Tolvanen, A. & Welling, P. (1998) A proceeding: Stress and recovery of wild plants in northern ecosystems. SCANTRAN conference. - Ecosystem Research Report 31: 70.

Laine, K. & Havas, P. & Pakonen, T. & Saari, E., 1986: Costs of flowering and berry production of Vaccinium myrtillus L. on northern Finland. - Nord. Jordbr. Forskn. 68: 405 (abstract).

Laine, K. & Havas, P. & Saari, E., 1988: Allocation of resources in Vaccinium myrtillus L.: Relationship between flowering, berry production and growth. - Fourth Int. Symposium on Vaccinium culture, August 13-17.1988, Abstracts, s. 28.

Laine, Kari & Lähdesmäki, Pekka & Havas, Paavo & Pakonen, Tuulikki, Tolvanen Anne & Virtanen, Risto & Saari Esko & Mäenpää, Erkki, Kontunen-Soppela, Sari & Salonen, Erja, 1992: Ympäristömuutosten aiheuttamat häiriöt pohjoisten metsäkasvien resurssien allokoinnissa. - SILMU abstraktit, 260-262.

Laine, K. & Lähdesmäki, P. & Mäenpää, E & Pakonen, T. & Saari, E. & Havas, P. & Junttila, O., 1993: Effect of changing snow cover on some ecophysiological parameters in Vaccinium myrtillus L. under over-dose conditions.. - Global Change and Arctic Terrestrial Ecosystems, Oppdal, Norway. Abstr. p. 113.

Laine,K. & H. Henttonen, 1987: Phenolics/nitrogen ratios in the bilberry Vaccinium myrtillus L. in relation to temperature and microtine density in Finnish Lapland. – Oikos 50: 389-395.

Laine, Unto & Nurmi, Jaakko, 1971: Factors affecting vegetation and flora of anothosite and granulite areas in western Inari, Finnish Lapland. - Rep. Kevo Subarctic Res. Stat. 8: 104-115.

Laita, Milla, I. Sammalkorpi, A. mäkelä, E. Kemppainen & A-Tarvainen, 2007: Järvien uposkasvien runsastuminen 2000-luvun alussa. - Terra 119 (N:o 3-4): 231-241.

Laitakari, E., 1935: The root system of birch (Betula verrucosa and odorata). Summary. - Acta Forest. Fenn. 41: 171-216.

Laitinen, J., 2008: Vegetational and landscape level responses to water level fluctuations in Finnish, mid-boreal aapa mire - aro weland environments. - Acta Univ. Ouluensis A513, 1-62 + list of original papers (I-VI).

Laitinen, Jarmo, 1990: Periodic moisture fluctuation as a factor affecting mire vegetation. - Aquilo Ser. Bot. 28: 45-55.

Laitinen, J., Kukko-oja, K. & Huttunen, A., 2008: Stability of the water regime forms a vegetation gradient in minerotrophic mire expanse vegetation of a boreal aapa mire. – Ann. Bot. Fennici 45:

Laitinen, J., Rehell, S. & Oksanen, J., 2008: Community and species to water level fluctuations, with reference to soil layers in different habitats of mid-boreal mire complexes. - Plant Ecology 194: 17-36.

Laitinen, J., Kukko-oja K., Huttunen, A., 2008: Stability of the water regime forms a vegetation gradients  in minerotrophic mire expanse vegetation of a boreal aapa mire. - Ann.Bot.Fenn. 45: ...

Laitinen, J., Rehell, S. & Oksanen, J., 2008: Community and species responses to water level fluctuations with reference to soil layers in different habitats of mid-boreal mire complexes. – Plant Ecol 194: 17-36.

Laitinen, J., Rehell, S., Huttunen, A., Tahvanainen, T., Heikkilä, R. & Lindholm, T., 2007: Mire systems in Finland – special view to aapa mires and their water- flow pattern. – Suo 58(1): 1-26.

Laitinen, J., Tahvanainen, T., Rehell, S. & Oksanen, J., 2007: Vegetation ecology and flooding dynamics of boreal aro wetlands. – Ann.Bot.Fennici 44: 359-375.

Laitinen, J., Rehell, S. & Huttunen, A., 2005: Vegetation-related hydrotopographic and hydrologica classification for aapa mires (Hirvisuo, Finland). – Ann. Bot. Fennici 42: 107-121.

Laitinen, Jarmo & Sakari Rehell, Antti Huttunen & Seppo Eurola, 2005: Arokosteikot: ekologia, esiintyminen ja suojelutilanne Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. (Summary: Aro wetlands: ecology, occurence and conservation in north-central Finland. - Suo 56 (1): 1-17.

Lakari, O. J., 1920: Tutkimuksia kuusen ja männyn kasvusuhteista Pohjois-Suomen paksusammaltyypillä. (Zusammenfassung: Untrsuchungen über die Zuwachsverhältnisse der Fichte und Kiefer auf dem Dickmoostypen in Nordfinnland). - Comm. Inst. Quaest. Forest. Finl. 2:1, 1-165.

Lappalainen, H., 1994: Examples of plant phenological events in Finland and their relation to temperature. - Fauna Flora Fenn. 70: 105-121.

Lappalainen, J., J. Martel, K. Lempa,B. Wilsey & V. Ossipov, 2000: Effects of resouce availability on carbon allocation and developmental instability in cloned birch seedlings. - Int. J. Plant Sci. 161:119-125.

Larsen, A., 1985: 11. Response to selection for freezing tolerance and assosiated effects on vegetative growth in Dactylis glomerata. In: Kaurin, O., Junttila, O. & Nilsen, J. (eds), 1985: Plant production in the North. - Norwegian University Press, 134-140.

Larsen K.S., Ibrom, A., Jonasson, S,. Michelsen, A. & Beier, C., 2007: Significance of cold-season respiration and photosynthesis in a subarctic heath ecosystem in Northern Sweden. - Glob. Change Biol. 13: 1498-1508. doi: 10.1111/j.1365-2486.2007.01370.x.

Larsson, S., 1985: 26. An artificial method useful for cold hardiness breeding in winter wheat (Triticum aestivum L.). In: Kaurin, O., Junttila, O. & Nilsen, J. (eds), 1985: Plant production in the North. - Norwegian University Press, 296-303.

Lehtonen, Aleksi, 2005: Carbon stocks and flows in forest ecosystems based on forest inventory data. - Helsinki University, Diss.

Leikola, M., 1970: Metsikkösadannan määrä eräässä hoidetussa männikössä. - Silva Fenn. 5, 2.

Leinonen, P., Taulavuori, K., Ojanperä, K. & Yläranta, T., 1993: Ilman otsonin vaikutus katalaasi- ja peroksidaasientsyymin aktiivisuuteen, liukoisten proteiinien pitoisuuteen ja solukalvon läpäisevyyteen. - Luonnontutkija 2: 98 - 100.

Leka, J.,et al., 2003: Vesimakrofyytit järven ekologisen tilan arvioinnissa ja seurannassa...

Lempa, K., Loponen, J., Ossipov, V., Ossipova, S. & Pihlaja, K., 2001: Delayed greening of mountain birch leaves: Ecological and chemical correlates. - Ecoscience 8: 68-75.

Leinonen, I., 1996: A simulation model for the annual frost hardiness and freeze damage of Scots pine. - Ann. Bot. 78: 687-693.

Leinonen, S., 1981: Maaston korkeuden vaikutus tuoreden kangasmetsien kasvillisuuteen Sotkamon Naulavaaran-Talvivaaran alueella. - Manuskript, University of Oulu.

Lewak, S., 1985: Seed dormancy - an adaptation to climatic conditions. In: Kaurin, O., Junttila, O. & Nilsen, J. (eds), 1985: Plant production in the North. - Norwegian University Press, 260-266.

Lindgren, D. & Lindgren, Katarina; 1985: Pinus contorta Dougl. in the midnight sun - expectations and experiences. In: Kaurin, O., Junttila, O. & Nilsen, J. (eds), 1985: Plant production in the North. - Norwegian University Press, 181-190.

Liiri, Mira, 2001: Maaperän hajoittajaeliöstön monimuotoisuuden merkitys metsäekosysteemin toiminnassa ja häiriönsiedossa. (Väitöskirja, Jyväskylä, 2001).

Linkola, K., 1916, 1921: Studien die Einfluss der Kultur...

Linkosalo, T., 2000: Analysis of the spring phenology of boreal trees and its response to climate change. - PhD Thesis, Univ. of Helsinki, Department of Forest Ecology Publications 22. Helsinki, Finland.

Linkosalo, T., T.R. Charter, R. Häkkinen & P. Hari, 2000: Predicting spring phenology and frost damage risk of Betula ssp. under climatic warming: a comparison of two models. - Tree Physiol. 20: 1175-1182.

Lippmaa, T., 1929: Pflanzenökologische Untersuchungen in Norwegisch- und Finnisch- Lappland. - Acta Inst. Hortic. Bot. Univ. Tartuensis 2: 1-148.

Lukkala, O. J., 1942: Sateen mittauksia erilaisissa metsiköisä. - Acta For. Fenn. 50, 23.

Lukkala, O. J. & M. J. Kotilainen, 1951: Soiden ojituskelpoisuus. 62 pp. Helsinki.

Lundell, Robin & Heikki Hänninen, 2008: Kasvien talvi. - Luonnon Tutkija 2/2008, 54-57.

Lundell, R., Saarinen, T., Åström, H. & Hänninen, H., 2008: The boreal dwarfshrub Vaccinium vitis-idaea retains its capacity for photosynthesis through the winter. - Botany 86: 491-500.

Luomala, Eeva-Maria, 2005: Photosynthesis, chemical composition and anatomy of Scots pine and Norway spruce needles under elevated atmospheric CO2 concentration and temperature. - Diss., Univ. of Kuopio.

Lähde, E., 1974: Rate of decomposition of cellulose in foret soils in various parts of the Nordic countries. - Rep. Kevo Subarctic Res. Stat. 11: 72-78.

Lähde, E., 1969: Biological activity in some natural and drained peat soils with special reference to oxidation-reduction conditions. - Acta Forest. Fennica 94, 1-69.

Lähdesmäki, P., T. Pakonen, E. Saari, L. Laine & P. Havas, P., 1993: Biochemical followup of carbon and nitrogen allocation in tissues of bilberry (Vaccinium myrtillus). – Aquilo Ser. Bot. 31: 1-4.

Lähdesmäki, P., K. Laine, E. Saari, T. Pakonen & P. Havas, 1991: Comparision of protein and amino acid concentrations in tissues from two population of the bilberry (Vaccinium myrtillus L.) in Northern Finland. - Aquilo Ser. Bot. 30: 35-41.

Lähdesmäki, P. & Pakonen, T. & Saari, E. & Laine, K. & Havas, P., 1990: Environmental factors affecting the basic nitrogen metabolism and seasonal levels of various nitrogen fractions in the tissues of bilberry (Vaccinium myrtillus L.). - Holarctic Ecol. 13: 19-30.

Lähdesmäki, P. & Pakonen, T. & Saari, E. & Laine, K. & Tasanen, L. & Havas, P., 1990: Changes in total nitrogen, protein, amino acids and NH4+ in tissues of bilberry, Vaccinium myrtillus, during growing season. - Holarctic Ecol. 13: 31-38.

Lännenpää, Antti, Tuomas Aakala, Heikki Kauhanen & Timo kuuluvainen, 2008: Tree Mortality Agents in Pristine Norway Spruce Forests in Northern Fennoscandia. - Silva Fennica 42:2, 151-163.

Malila E., K. Laine & M. Siuruainen M., 1993: Tunturikasvien siementen itävyyteen ja itämisnopeuteen vaikuttavista tekijöistä. – Pimpinella 13: 6-10.

Mannerkoski, H., 2005: Maaperä lehtojen luokittelussa. - Silva Carelica 50: 150-156.

Manninen, O., Törn, A., Siikamäki, P. & Tolvanen, A. 2003: Regeneration strategies of three clonal shrubs in northern Finland. - The 7th Clonal Plant Worshop, 1-5 August, Kuusamo, Finland.

Manninen, O. & A. Tolvanen, 2006: The effects of fertilization and disturbance on understory vegetation in subarctic and boreal environments. – The Ecological Society of America 91st Annual Meeting, August 6-11, 2006, Memphis, Tennessee, USA.

Markkola, A.-M., K. Kuikka, P. Rautio, E. Härmä, M. Roitto, & J. Tuomi, 2004: Defoliation increases carbon limitation in extomycorrhizal symbiosis of Betula pubescens. – Oecologia 140, 234-240.

Marchand P. J., 1985: Oxygen evolution by Elodea canadensis under snow and ice cover: a case for winter photosynthesis in subnivean vascular plants. -Aquilo Ser. Bot. 23, 57-61.

Marchand P. J., 1985: Light extinction under a changing snowcover...

Martz, F., M-L. Sutinen, S. Kiviniemi & J.P. Palta. 2006: Changes in freezing tolerance, plasma membrane H+ -ATPase activity and fatty acid composition in Pinus resinosa needles during cold acclimation and de-acclimation. – Tree Physiology 26: 783-790.

Meier, K.-D., D. Thannheiser, J. Wechberg & V. Eisenmann, 2005: Soils and Nutrients in Northern Birch Forests: A Case Study from Finnmarksvidda, Northern Norway. - in: Wielgolaski, F. E. (ed)., 2005: Plant Ecology, Herbivory, and Human Impact in Nordic Mountain Birch Forests. - Ecological Studies, 19-33.

Meissner, K. & T. Muotka, 2006: The role of trout in stream food webs: integrating evidence from field surveys and experiments. – Journal of Animal Ecology 75: 421-433.

Mikkola, K. & Sepponen, P., 1986: Kasvupaikkatekijöiden ja kasvillisuuden suhteet Luoteis- Enontekiön tunturikoivikossa (Summary: Relationship between site factors and vegetation in mountain birch stands in northwestern Enontekiö). − Folia Forestalia 674: 1-30.

Mikola, J. & Kytöviita, M-M. 2003: Defoliation and the availability of currently assimilated carbon in the Phleum pratense rhizosphere. – Soil Biology & Biochemistry 34, 1869-1874.

Mikla, P., 1955: Kokeellisia tutkimuksia metsäkarikkeiden hajaantumisnopeuksista. (Experiments on the rate of decomposition of forest litter). - Comm. Inst. For.Fenn. 42:1, 1-50.

Mooney, H.A. & W.D. Billings, 1961: Comparative physiological ecology of arctic and alpine populations of Oxyria digyna. - Ecol. Monogr. 31, 1-29.

Mutikainen, P., Walls, M., Ovaska, J., Keinänen, M., Julkunen-Tiitto, R. & Vapaavuori, E. 2002: Costs of herbivore resistance in clonal saplings of Betula pendula. – Oecologia 133: 364-371.

Mäenpää, E., 1984: Photosynthesis and respiration of bilberry (Vaccinim myrtilluus L.) under winter condition. - 4th Oikos Conf. Winter Ecology, Oulu, Finland, September 12-13, 1984. Abstracts: 16.

Mäenpää, E., 1983: Tutkimus aluskasvillisuuden ja erityisesti mustikan (Vaccinium myrtillus L.) energiataloudesta pohjoissuomalaisessa paksusammaltyypin kuusimetsässä. - Lis.tutkielma, Oulun yliopiston kasvitieteen laitos, 96 + 18 s.

Mäenpää, E., O. Skre, E. Malila, R.Partanen, F.E. Wielgolaski & K. Laine, 2001: Carbon economy in birch-dominated ecosystem species in northern Fennoscandia. - in: Wielgolaski, F. E. (ed)., 2001: Nordic Mountain Birch Ecosystems. - Man and the Biosphere series, 27: 93-114.

Mäkelä, R., Vuosku, J., Häggman, H., Saarinen, M., Heiskanen, J. & Sarjala, T. 2009: Effects of Drought on Growth and Polyamines of Scots Pine Seedlings. – Plant Abiotic Stress Tolerance 2009 – Campus, Altes AKH Febryary 08-11, 2009, Wien, abstract s. 86.

Mäkelä, R., Vuosku, J., Häggman,H., Saarinen, M., Heiskanen, J. & Sarjala, T. 2009: Preliminary results on the effects of drought on growth and polyamines of Scots pine seedlings. – Pro Terra 41. Maaperä muuttuvassa maailmassa. V. Maaperätieteiden laajennetut abstraktit. s. 71-72.

Mäkelä, A., Hari, P., Berninger, F., Hänninen, H. & Nikinmaa, E., 2004: Acclimation of photosyntetic capacity in Scots pine to the annual cycle of temperature. - Tree Physiol. 24: 369-376. PMID: 14757576

Mäkinen, L. & Y. Mäkinen, 1964: The distribution, ecology, morphology and taxonomy of Primula nutans Georgi ssp. finmarchica (Jacq.) Löve & Löve. - Ann. Bot. Fenn. 1, 273-291.

Mälkönen, E., 1974: Annual primary production and nutrient cycle in some Scots pine stands. - Comm. Inst. For. Fenn. 84:5, 1-87.

Müller-Haeckel, Agnes, 1985: Shade-adapted algae beneath ice and snow in the northern Bothnian Sea. - Aquilo Ser. Bot. 23, 63.

Müller-Haeckel, Agnes, 1983: Winter-spring development of phytoplankton near the coast of the northern Bothnian Sea. - Aquilo Ser. Bot. 22, 139-146.

Müller-Haeckel, Agnes, 1973: Patterns of daily leaf movements of Oxalis and Trifolium in the subarctic summer. - Aquilo Ser. Zool. 14, 23-28.

Neuvonen, S. & E. Haukioja, 1985: How to study induced plant resistance? - Oecologia 66: 456-457.

Niemelä. Marika, 2009: Biotic interactions and vegetation management of coastal meadows. - Acad. Diss. University of Oulu. - Acta Univ. Ouluensis A: 529: 1-186.

Niemi, K. & Häggman, H. 2004. Interaction between adventitious roots of Scots pine and ectomycorrhizal fungi in different culture conditions. In: Abstracts of the 4th International Symposium of Adventitious Root Development, s.19. Savannah, Georgia, USA.

Niemi, K., Häggman, H, Sutela, S. & Sarjala, T.2004. Polyamine metabolism in Scots pine seedlings during mycorrhiza formation in vitro. In: Abstracts of the National Mycorrhiza Meeting, s. 11. Vantaa, Finland

Niemi, K, Sutela, S., Häggman, H. & Sarjala, T. 2004. Growth and polyamine metabolism of Scots pine seedlings inoculated with different strains of the ectomycorrhizal fungus Suillus variegatus in vitro. In: Abstracts of COST843, WG2, Advanced regeneration in vitro, s. 35- 36. Debrecen, Hungary.

Niemi, K., Julkunen-Tiitto, R., Tegelberg, R. & Häggman, H. 2004: Light sources with different spectra affect root and mycorrhiza formation in Scots pine in vitro. – Tree Physiology 25: 123-128.

Niemi, K., Scagel, C. & Häggman, H. 2004: Application of ectomycorrhizal fungi in vegetative propagation of conifers. – Plant Cell, Tissue and Organ Culture 78: 83-91.

Nikula, A., Hurme, E., Nivala, V., Reunanen, P. & Mönkkönen, M., 2005: Sateliittikuvat ja kuviotieto ekologisen informaation tuottamisessa ja jalostamisessa. – Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 939: 51-62.

Nilsen, J., 1985: Light climate in northern areas. - In: Kaurin, O., Junttila, O. & Nilsen, J. (eds), 1985: Plant production in the North. - Norwegian University Press, 62-72.

Nilsen J. & H. Tømmervik, 2001: Temporal variation in the efficiency of photosystem II in birch (Betula pubescens ssp. pubescens) during the growing season - a pilot study.- - In: Wielgolaski, F. E. (ed)., 2001: Nordic Mountain Birch Ecosystems. - Man and the Biosphere series, 27, 185-193.

Nilsen, J. & F.E. Wielgolaski, 2001: Effects of fertilization and watering on morphology in young mountain birch plants of different provenances - a pilot study. - In: Wielgolaski, F. E. (ed)., 2001: Nordic Mountain Birch Ecosystems. - Man and the Biosphere series, 27, 71-76.

Norokorpi, Y., 1979: Old Norway spruce stands, amount of decay and decay-causing microbes in northern Finland. - Comm. Inst. For. Fenn. 97:6, 1-77.

Norokorpi, Y. & al., 2008: Tunturit.

Notivol, E., Garcia-Gil, M.R., Alia, R. & Savolainen, O. 2007: Genetic variation of growth rhythm traits in the limits of a latitudinal cline in Scots pine. – Canadian Journal of Forest Research 37: 540-551.

Nuortila, C., 2007: Constraints on sexual reproduction and seed set in Vaccinium and Campanula. - ISBN 978-951-42-8499-1. ISBN 978-951-42-8500-4 (PDF). URI http://herkules.oulu.fi/isbn9789514285004/. - Acad. Diss. Plantecology,, University of Oulu.

Nuortila, C., Kytöviita, M.-M. & Tuomi, J. 2004: Mycorrhizal symbiosis has contrasting effects on fitness components in Campanula rotundifolia. – New Phytologist 164: 543-553.

Nuortila, C., J. Tuomi, J. Aspi & K. Laine, 2006: Early-acting inbreeding depression in a clonal dwarf shrub, Vaccinium myrtillus, in a northern boreal forest. – Ann. Bot. Fennici 43: 36-48.

Nuortila, C., J. Tuomi & K. Laine, 2002: Inter-parent distance affects reproductive success in two clonal dwarf shrubs, Vaccinium myrtillus and Vaccinium vitis-idaea (Ericaceae). – Can. J. Bot. 80: 875-884.

Nygren, M., 1983: Männyn (Pinus sylvestris L.) siementen talvhtiminen. Sarvaksen syklimallin tarkstelua. (The wintering of Scots ine seeds. An evaluation of Sarvas' cycle model. - Oulanka Rep. 4, 38-40.

Nyman, T. & Julkunen-Tiitto, R. 2005: Chemical variation within and among six northern willow species. – Phytochemistry (2005) 66: 2836-2843.

Odin, H. & K. Perttu, 1970: Radiation measurements near the forest limit in northern Sweden. - Ecology of the subarctic regions. Proceedings of the Helsinki Symposium. Unesco 1970, 67-78.

Ohenoja, E. & L. Pohjola, 1981: Metsämaan lämpöolojen mittaaminen ruokosokerin inversioon perustuvalla menetelmällä (Summary: Sucrose inversion method for measuring the temperature condition in forest soil). – Silva Fennica 15: 115-121.

Ohlson von, B., 1964: Frostaktivität, Verwitterung und Bodenbildung in den Fjeldgegenden von Enontekiö, Finnisch-Lappland. – Fennia 89, nro 3, 1964.

Oikonen, M. K., S. Hicks, S. Heino & A. Rantio-Lehtimäki, 2005: The start of the birch pollen season in Finnish Lapland: separating non-local from local birch pollen and the implication for allergy sufferers. - Grana 44 (3): 181-186.

Okko. V., 1946: Moreeniaines ja pohjavesi kasvimaantieteellisinä tekijöinä ''Lapin kolmiossa' (Summary: Moraine Deposits and Phytogeographical Factors in the 'Laplan-triangle'.) - Terra 58:1, 13-26.

Oksanen, J. & P. R.Minchin, 2002: Continuum theory revisited: what shape are species responses along ecological gradients? – Ecological Modelling 157: 119-129.

Oksanen, T. & S. Rasmus, 2001: Snow: Physics, Ecology, and Climate Change...

Oksanen, L., J. Moen & T. Helle, 1995: Timberline patterns in northernmost Fennoscandia. Relative importance of climate and grazing. - Acta Bot. Fenn 153: 93-105.

Oksanen, L. & R. Virtanen (eds.), 1995: Geographical ecology of northernmost Fennoscandia. - Acta Bot. Fenn. 153: 1-110.

Oksanen, L. & E. Ranta, 1992: Plant strategies along mountain vegetation gradients: a test of two theories. - J. Veg. Sci. 3: 175-186.

Oksanen, Pirita, 2005: Development of palsa mires of northern European continent in relation to Holocene climatic and environmental changes. - Diss., University of Oulu.

Oksanen, Pirita O. & P. Kuhry, 2003: Permafrost induced changes in the hydrology and ecology of mires. In: Järvet A and Lode E (eds) Ecohydrological processes in northern wetlands. - Selected papers of an international conference and educational workshop, Tallinn, Estonia 2003, 92–98.

Ossipov,V., J. Loponen, S. Ossipova, E. Haukioja & K. Pihlaja, 1997. Gallotannins of birch Betula pubescens leaves: HPLC separation and quantification. - Biochemical Systematics and Ecology 25(6): 493-504.

Ossipova, S., Ossipov, V., Haukioja, E., Loponen, J. & Pihlaja, K., 2001: Proanthocyanidins of mountain birch leaves: quantification and properties. - Phytochemical Analysis 12: 128-133.

Ovaska, J., 1988: Hieskoivun (Betula pubescens Ehrh.) pohjoisten provenienssien fotosynterettinen adaptaatio. - MSc Thesis, Univ. of Turku, Department of Plant Physiology., Turku, 31 ss.

Ovaska, J., J. Nilsen, F.E. Wielgolaski, H. Kauhanen, R. Partanen, S. Neuvonen, L. Kapari, O. Skre & K. Laine: Phenology and Performance of Mountain Birch Provenances in Transplant Gardens: Latitudinal, Altitudinal and Oceanity-Continentality Gradiens. - in: Wielgolaski, F. E. (ed)., 2005: Plant Ecology, Herbivory, and Human Impact in Nordic Mountain Birch Forests. - Ecological Studies, 99- 115.

Pajunen, Anu, 2010: Willow-charactirised shrub vegetation in tundra and its relation to abiotic, biotic and anthropogenic factors. - Academic Diss. University of Oulu.

Pakarinen, P., 1979: Ecological indicators and species of bryophytes in boreal peatlands. - In. Kivinen, E., L. Heikurainen & P. Pakarinen (eds.): Classification of peat and peatlands. - Proc. Int. Symp. Class. peat and peatlands. Hyytiälä. Finland. IPS: 121-134.

Pakarinen, P., 1978: Distribution of heavy metals in the Sphagnum layer of bog hummocs and hollows...

Pakarinen, P. & K. Tolonen, 1977: Nutrient contents of Shagnum mosses in relation to bog water chemistry in Northern Finland. - Lindbergia 4, 27-33.

Pakarinen, P. & K. Tolonen, 1977: Pääravinteiden sekä sinkin ja lyijyn vertikaalijakautumisesta rahkaturpeessa (Summary: Vertical distributions of N, P, K, Zn and Pb in Sphagnum peat. - Suo 28, 95-102.

Pakonen, M., Tolonen, A., Laine, K., Häggman, H. & Hohtola, A. 2003: Temporary immersion system and callus growth of Rhodiola rosea. – 1st International Congress on Bioreactor Technology in Cell, Tissue Culture and Biomedical Application, Tampere 14.-18.July 2003.

Pakonen, T. & & Saari, E. & Laine, K. & Havas, P. & Lähdesmäki, P., 1990: How do seasonal changes in carbohydrate concentrations in tissues of the bilberry (Vaccinium myrtillus L.) reflect carbon resource allocation patterns? - Acta Oecologica, Oecol. Plant. 12: 249-259.

Pakonen, T., K. Laine, P. Havas & E. Saari, 1988: Effects of berry production and deblossoming on growth, carbohydrates and nitrogen compounds in Vaccinium myrtillus in north Finland. - Acta Bot. Fennici 136: 37-42.

Palmroth, S., 1997: Geographical pattern in the photosynthetic light response of Scots pine in Europe. – Functional Ecology 11: 273-281.

Palomäki, M., 1963: Über den Einfluss der Landhebung als ökologischer Factor in der Flora flacher Inseln. - Fennia 88:2, 1-75.

Partanen, R., F. E. Wielgolaski, E. Malila, E. Mäenpää & K. Laine, 2001: Inorganic nutrient content in plant species of mountain birch-dominated ecosystem in northern Fennoscandia. - In: Wielgolaski, F. E. (ed)., 2001: Nordic Mountain Birch Ecosystems. - Man and the Biosphere series, 27, 155-171.

Partanen, J. & E. Beuker, 1999: Effects of photoperiod and thermal time on the growth rhytm of Pinus sylvestris seedlings. - Scand. J. For. Res. 14: 487-497.

Partanen, R., F.E. Wielgolaski, E. Malila, E. Mänpää & K. Laine, 2001: Inorganic nutrient content in plant species of mountain birch-dominared ecosystem in northern Fennoscandia. - in: Wielgolaski, F.E.(ed), Nordic mountain birch ecosystems. UNESCO, 155-171.

Peltoniemi, Mikko, 2007: Country-scale carbon accounting of the vegetation and minral soils of Finland. - Acad. Diss., University of Helsinki.

Torgny Persson, Bengt Andersson & Tore Ericsson, 2010: Relationship between Autumn Cold Hardiness and Field Performance in northern Pinus sylvestris, 2010: Silva Fennica 44(2):255-266.

Pietilä, M., P. Lähdesmäki, T. Pakonen, K. Laine E. Saari & P. Havas, 1990: Effect of nitrogenous air pollutants on changes in protein spectra...

Pietiläinen, P., Taulavuori, K. & Moilanen, M. 2004: Nutrient concentrations in peat- needle relations and frost hardiness in Scots pine in various climates in northern central Finland. – In: J. Päiväläinen (ed.), Wise Use of Peatlands, Vol. 1. Proceedings of the 12th international peat congress, Tampere 6.-11. June 2004, p. 484-489.

Pihakaski, K., 1981: Seasonal changes in structure of mesophyll cell in subarctic Diapensia lapponica L. - Rep. Kevo Subarctic Res. Stat. 17,67-80.

Pirttilä, A.M., Joensuu, P., Pospiech, H., Jalonen, J. & Hohtola, A. 2004: Bud endophytes of Scots pine produce adenine derivatives and other compounds that affect morphology and mitigate browning of callus cultures. – Physiologia Plantarum 121: 305-312.

Pietikäinen, A., Kytöviita, M-M. & Vuoti, U., 2005: Mycorrhiza and seedling establishment in a subarctic meadow: Effects of fertilization and defoliation. – Journal of Vegetation Science 16: 175-182.

Pirhonen, Anna-Liisa, 2006: Arktisilla kukilla vauhdikas kesä. - Tiede 5/2006, 30-33.

Poikolainen, J. & E. Kubin, 1985: Snow, frost and temperature conditions in an uncut spruce forest and open clear-cut ploughed areas. - Aquilo Ser. Bot. 23, 45-55.

Pudas, E., Leppälä, M., Tolvanen, A., Poikolainen, J., Venäläinen, A. & Kubin, E., 2008: Trends in phenology of Betula pubescens across the boreal zone in Finland. - International Journal of Biometeorology. 52: 251-259.

Puhakainen, Tuula, 2004: Physiological and molecular analyses of cold acclimation of plants. - Väitöskirja, Helsingin yliopisto.

Pulkka, H., 1980: Kainuun vaarojen maannoksesta. - Manusript Dept. of Geogr. Univ. of Oulu, 73 pp.

Purokoski, P., 1958: Die schwefelhaltigen Tonsedimente in dem Flachlandgebiet von Liminka in Lichte chemischer Forschung. - Agrogeol. Publ. 70, 1-88.

Puustjärvi, V., 1968: Suotyypin muodostumiseen vaikuttavista tekijöistä. (Factors determining bog type.) - Suo 19:3-4. 43-50.

Puustjärvi, V., 1961: Kalsiumin ja kaliumin pidättymisestä rimpi- ja jänneturpeeseen. (Summary: On the absorbtion of Ca abd K by rimpi and hummocks rigge peat). - Suo 12, 51-55.

Päivänen, J., 1966: Sateen jakautuminen erilaisissa metsiköissä. - Silva Fenn. 119, 3.

Pätiälä, A., 1987: Metsikkösadannan laatu. (Abstract: Througfall chemistry). - Aquilo Ser. Bot. 25:1, 29-37.

Radoglou, K., Cabral, R., Repo, T., Hasanagas, N., Sutinen, M.-L. & Waisel, Y., 2007: Appraisal of root leakage as a method for estimation of root viability.– Plant Biosystems 141(3): 443-459.

Rasmus, S., 2005: Snow pack structure characteristics in Finland - measurements and modelling. – Report Series in Geophysics (2005) No 48:1 – 237.

Rautiainen, P., 2006: Population biology ollf the Primula sibirica group species inhabiting frequently disturbed seashore meadows: implications for management. Diss., University of Oulu, 49 ss.

Rautiainen, P., Aikio, S. & Hyvärinen, M. 2007: Growth and disturbance in the spatial dynamics of an endangered seashore grass Arctophila fulva var. pendulina. – Ecological modelling 207: 145-154.

Rautiainen, P., Björnström, T., Niemelä, M., Arvola, P., Degerman, A., Erävuori, L., Siikamäki, P., Markkola, A., Tuomi, J. & Hyvärinen, M., 2007: Management of three endangered plant species in dynamic Baltic seashore meadows. – Applied Vegetation Science 10: 25-33.

Rautiainen, P., T. Björnström, M. Niemelä, P. Arvola, A. Degerman, L. Erävuori, P. Siikamäki, A. Markkola, J. Tuomi & M. Hyvärinen, 2006: Management...

Rautiainen, P., Koivula, K. & Hyvärinen, M. 2004: The effect o within-genet and between-genet competition on sexual reproduction and vegetative spread in Potentilla anserina ssp. egedii. – Journal of Ecology 92: 505-511.

Rautiainen, P., Laine, A.-L., Aikio, S., Aspi, J., Siira, J. & Hyvärinen, M. 2004: Seashore disturbance and management of the clonal Arctophila fulva: Modelling patch dynamics. – Applied Vegetation Science 7: 221-228.

Rautio, H. & E. Tikkanen: Nuorten mäntyjen typpi-. kalsium- ja magnesiumtalouden häiriö kuivalla kankaalla. (Abstract: a disturbance in nitrogen, calsium and magnesium balance in young pines in a dry heath forest.) - Aquilo Ser. Bot. 25 (I): 45-56.

Rautio, P., Markkola, AM., Martel, J., Tuomi, J., Härmä, E., Kuikka, K., Siitonen, A., Leal Riesco, I. & Roitto, M. 2002: Developmental plasticity in birch leaves: defoliation causes a shift from glandular to nonglandular trichomes. – OIKOS 98: 437-446.

Reinikainen, A., 1965: Vegetationsuntersuchungen auf dem walddüngungs-Versuchsfield des Moores Kivisuo, Kirchsp. Leivonmäki, Mittelfinnland. - Commun. Inst. FForestalis Fenniae 50(5): 62 ss.

Richardson, S. G. & F.A. Salisbury, 1977: Plant responses to light penetrating snow. - Ecology 58: 1152-1158.

Riipi, M., E. Haukioja, K. Lempa, V. Ossipov, S. Ossipova & K. Pihlaja, 2004: Ranking of individual mountain birch trees in terms of leaf chemistry: seasonal and annual variation. - Chemoecology 14: 31-43.

Riihinen, K., Jaakola, L., Kärenlampi, S. & Hohtola, A., 2008: Organ-specific distribution of phenolic compounds in bilberry (Vaccinium myrtillus) and ´northblue´ blueberry (Vaccinium corymbosum x. V. angustifolium). – Food Chemistry 110: 156-160.

Rinnan, R., Stark, S. & Tolvanen, A. 2009: Responses of vegetation and soil microbial communities to warming and simulated herbivory in a subarctic heath. – Journal of Ecology 97(4): 788-800.

Rinne, P., H. Tuominen & O. Junttila, 1994: Seasonal changes in bud dormancy in relation to bud morphology, water and starch content, and abscisic acid concentration in adult trees of Betul pubescens. - Tree Physiol. 14: 549-561.

Ritari, A., 1983: Metsämaan lämpötalous Pohjois-Suomessa. - Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 105: 83-97.

Ritari, A. & E. Lähde, 1978: Effect on site preparation on physical properties of the soil in a thick-humus spruce stands. - Comm. Inst. For. Fenn. 92:7, 1-36.

Roiko-Jokela, P., 1980: Maaston korkeus puuntuotantoon vaikuttavana tekijänä Pohjois-Suomessa. (Summary: The effect of altitude on the forest yield in northern Finland.) - Folia Forest. 452:21.

Roitto, M., Rautio, P., Markkola, AM., Julkunen-Tiitto, R., Varama,M., Saravesi, K. & Tuomi, J. 2009: Induced accumulation of phenolics and sawfly performance in Scots pine in response to previous defoliation. – Tree physiology 29: 207-216.

Rouvinen, Seppo, 2002: Amount, diversity and spatio-temporal availability of dead wood in old forests in boreal Fennoscandia. Kuolleen puun määrä, monipuolisuus ja ajallis-alueellinen saatavuus vanhoissa boreaalisissa metsissä Fennoskandiassa. (Väitöskirja, Joensuun yliopisto, 2002).

Ruohomäki, K., E. Haukioja, S. Repka & K. Lehtilä; 1997: Value of leaves: Effects of damage to individual leaves on growth and reproduction of montain birch shoots. - Ecology 78: 2105-2117.

Ruohomäki, K., F.S. Chapin, E. Haukioja, S. Neuvonen & J. Suomela, 1996: Delayed inducible resistance in mountain birch in response to fertilization and shade. - Ecology 77: 2302-2311.

Ruotsalainen, A.L. & Aikio, S. 2004: Mycorrhizal inoculum and performance of nonmycorrhizal Carex bigelowii and mycorrhizal Trientalis europaea. – Can. J. Bot. 82: 443-449.

Ruotsalainen, A.L. & Kytöviita, M.-M. 2004: Mycorrhiza does not alter low temperature impact on Gnaphalium norvegicum. – Oecologia 140: 226-233.

Ruotsalainen, A.L., Väre, H., Oksanen, J. & Tuomi, J. 2004: Root Fungus Colonization along an Altitudinal Gradient in North Norway. – Arctic, Antarctic, and Alpine Research 36(2): 239-243.

Ruuhijärvi, R., 1983: The Finnish mire types and their regional distribution...

Ruuhola, T. & S. Yang, 2006: Wound-induced oxidative responses in mountain birch leaves. - Annals of Botany 97(1): 29-37.

Sakai, A. & Eiga, S., 1985: 13. Physiological and ecological aspects of cold adaptation of boreal conifers. - In: Kaurin, O., Junttila, O. & Nilsen, J. (eds), 1985: Plant production in the North. - Norwegian University Press, 157-170.

Sakai, A. & K. Otsuka, 1970: Freezing resistance of alpine plants. - Ecology 51, 665-671.

Salemaa, M., R. Mäkipää & J. Oksanen, 2008: Differences in the growth response of three bryoåphyte species in nitrogen. - Environmental Pollution 152:82-91.

Salisbury, F. B., 1985: Plant growth under snow. - Aquilo Ser. Bot. 23, 1-7.

Salisbury, F. B., 1984: Light conditions and plant growth under snow. - In: Merrit, J. (ed.): Winter ecology of small mammals. - Spec. Publ. Carnegie Mus. Nat. Hist. 10, 39-50.

Salisbury, F. B., G. G. Spomer, M. Sobral & R. T. Ward, 1968: Analysis of an alpine environment. - Bot. Gaz. 129, 16-32.

Salisbury, F. B., 1953: Plant adaptation to the light environment. In: Kaurin, O., Junttila, O. & Nilsen, J. (eds), 1985: Plant production in the North. - Norwegian University Press, 43-61.

Salo, Milla, 2008: Antosyaania. olkaa hyvä! - Tunturi-Lapin kesä & ruska 2009: 62-63. (Artikkeli ruskasta, perustuu P. Havaksen ja K. Taulavuoren haastatteluihin.)

Sandring, S., Riihimäki, M.-A., Savolainen, O. & Ågren, J., 2007: Selection on flowering time and floral display in an alpine and a lowland population of Arabidopsis lyrata. – J. Evol. Biol. 20: 558-567.

Sarala, M., Taulavuori, E., Karhu, J., Savonen, E-M., Laine, K., Kubin, E. & Taulavuori, K. 2009: Improved elongation of Scots pine seedlings under blue light depletion is not dependent on resource acquisition. – Functional Plant Biology 36: 742-751.

Sarala, M., Taulavuori, K., Taulavuori, E., Karhu, J. & Laine, K., 2007: Elongation of Scots pine seedlings under blue light depletion is independent of etiolation.– Environmental and Experimental Botany 60: 340-343.

Sarjala, T. & Taulavuori, K. 2004: Fluctuation in free and conjugated polyamines in Scots pine seedlings after changes in temperature and daylength. – Acta Physiologiae Plantarum 26(3): 271-279.

Sarjala, T. & Taulavuori, K. 2004: Effet of photoperiod and temperature on free and conjugated polyamines of nonmycorrhizal and mycorrhizal Scots pine Seedlings. – Acta Physiologica Plantarum 26: 271-279.

Sarvas, R., 1974: Autumn dormancy and winter dormancy. - Comm. Inst. For. Fenn. 84: 1-101.

Sarvas, R., 1970: Temperature sum as a restricting factor in the development of forest in the Subarctic. - Ecology of the subarctic regions. Proceedings of the Helsinki Symposium. Unesco 1970, 79-82.

Sarjala, T., Mäkelä, R., Vuosku, J., Häggman, H., Saarinen, M. & Heiskanen, J. 2009: Drought stress and polyamines of Scots pine seedlings. – Plant Abiotic Stress – from signalling to development. 14.05.2009-17.05.2009 Tartu, Estonia, abstract, s. 112.

Sarjala, T. & Taulavuori, K., 2004: Effect of photoperiod and temperature on free and conjugated polyamines of nonmycorrhizal and mycorrhizal Scots pine seedlings. -Acta Physiologica Plantarum 26: 271-279.

Savela, Outi, 1991: Alisma wahlenbergii, upossarpio - (2000:VU, 1990:St), gradutyö.

Saville D. B. O., 1972: Arctic adaptations in plants. - Can. Agric. 6, 1-81.

Savolainen, O., Bokma, F., Knürr, T., Kärkkäinen, K., Pyhäjärvi, T. & Wachowiak, W., 2007: Adaptation of forest trees to climate change. – In: Koskela, J., Buck, A. and Teissier du Cros, E., editors. Climate change and forest genetic diversity: Implications for sustainable forest management in Europe. Bioversity International, Rome, Italy, pp. 19-30.

Savolainen, O. & Pyhäjärvi, T., 2007: Genomic diversity in forest trees. – Current Opinion in Plant Biology 10: 162-167.

Savolainen, O. Pyhäjärvi, T. & Knürr, T., 2007: Gene Flow and Local Adaptation in Trees. – Annu. Rev. Ecol. Evol. Syst. 38: 595-619.

Savolainen, O., Bokma, F., Garcia-Gil, R., Komulainen, P. & Repo, T. 2004: Genetic variation in cessation of growth and frost hardiness and consequences for adaptation of Pinus sylvestris to climatic changes. – For. Ecol. Manage 197: 79-89.

Sarvas, R., 1974: Investigations on the annual cycle of development of forest trees. II. Autumn dormancy and winter dormancy. - Comm. Inst. For. Fenn. 84:1, 1-101.

Sarvas, R., 1972: Investigations on the annual cycle of development of forest trees. Active Period. - Comm. Inst.For.Fenn. 76:3, 1-110.

Sarvas, R., 1970: Temperature sum as a restricting factor in the development of forest in the Subarctic. - Proc. Helsinki Symp. Ecol. Subarctic regions. UNESCO, 79-82.

Sarvas, R., 1952: Pohjois-Suomen kuivien kangasmetsien ekologiasta. (On the ecology of dry moss-lichen forests in North Finland). - Comm. Int. Forest. Fenn. 41:1, 127.

Skre, O., Taulavuori, K., Taulavuori, E., Nilsen, J., Igeland, B. & Laine, K., 2008: The importance of hardening and winter temperature for growth in mountain birch populations. – Environmental and Experimental Botany 62: 254-266.

Sepponen, Pentti, 1985: The ecological classification of sorted soils of varying genesis in northern Finland. (Seloste: Syntytavaltaan erilaisten lajittuneiden kangasmetsämaiden kasviekologinen luokittelu Pohjois-Suomessa.) - Comm. Inst. Forest. Fenn. 129: 1-77.

Sepponen, P., H. Haapala, R. Hiltunen & J. Häggman, 1978: The nutrient ecology of certain mires in the parish of Ylikiiminki. - Aquilo ser. Bot. 16: 1-15.

Seppä, H. & P. Shemeikka, 1991: Havaintoja Kilpisjärven lumivyörystä ja sohjuvirroista. – Terra 103: 141- 147.

Seppälä, M., 1997: Distribution of permafrost in Finland. – Bull. Geol. Soc. Finland 69, Part 1-2, 87-86.

Seppälä, M., 1990: Depth of snow and frost on a palsa mire, Finnish Lapland. – Geogr. Ann. 72 A (2): 191-201.

Seppälä, M., 1986: The origin of palsas. – Geogr. Ann. 68 A:141-1.

Seppälä, M., 1983: Seasonal thawing of palsas in Finnish Lapland. – Permafrost: Fourth International Conference, Proceedings 1127-1132.

Seppälä, M., 1983: Palsasuon talvilämpötiloista Utsjoella. (Summary: Winter temperatures of palsa bog in Finnish Lapland). – Oulanka Reports 4: 20-24.

Seppälä, M., 1981: Forest fires as activator of geomorphic processes in Kuttanen esker-dune region, northernmost Finland. – Fennia 159: 221-228.

Seppälä, M. & L. Koutaniemi, 1985: Formation of a string and pool topography as expressed by morphology, stratigraphy and current processes on a mire in Kuusamo, Finland. – Boreas 14:287-309.

Seppänen, K., 1964: Vesisateen jakautumisesta männikössä. - Acta For. Fenn. 76,8.

Seppänen, T. & Y. Norokorpi, 1998: The location of the coniferous timberline in the Pallas-Ounastunturi National Park. -In: Tasanen, T. (ed.): Research and management of the northern timberline region. - Finn. For. Res. Inst. Res. Pap. 677: 67-73.

Sewón, P., Mikola, H., Lehtinen, T. & Kallio, P., 1997: Polar lipids and net photosynthesis potential of subarctic Diapensia lapponica. - Phytochemistry 46: 1339-1347.

Shevtsova, A., E. Haukioja & A. Ojala, 1995: Growth responses of subarctic dwarf shrubs Empetum nigrum and Vaccinium vitis-idaea to manipulated environmental conditions and species removal. - Oikos 78: 440-458.

Shevtsova, A., Ojala, A., Neuvonen, S., Vieno, M. & Haukioja, E., 1995: Growth and reproduction of dwarf shrubs in a subarctic plant community: annual variation and above-ground interactions with neighbours. - Journal of Ecology 83: 263-275.

Siikamäki, P., McWhirr, T. 2004: Mäkikeltano ja muita Kitisen varren kasveja. Teoksessa: Veden varassa M. Walls & M. Rönkä (toim.), s. 53. Edita Publishin Oy. Helsinki.

Siira, J. 1992: Pohjansorsimo (Arctophila fulva var. pendulina) Limiganlahdella. Historia, ekologia ja suojelu. - Perämeren tutkimussarjan monisteita 22:1-34.

Siira, J., 1971: An area with high elecrolyte content in the Liminka meadow region (the Bothnian Bay coast of Fiinland. 1. The distribution, vegetation and soil characteristic of saline patches. - Aquilo, Ser. Botanica 10, 29-80.

Siira, J., 1970: Studies in the ecology of the seashore meadows of the Bothnian bay with special reference tto the Liminka area. - Aquilo Ser. Bot. 9, 1-109. (Doctoral thesis, Univ. of Oulu).

Siira, J., 1964: Limingan niittyalueen runsaselektrolyyttisen alueen kasvillisuudesta. - Unpublished, University of Helsinki.

Siira, J., 1961: Limingan supralitoraalisesta suolamaasta ja sen kasvillisuudesta. - Manuskript.

Siira, J., 1950: Limingan supralitoraalin merenrantakasveista ja niiden kasvualustasta. - Manuskript.

Silfer, Tarja, 2009: Genetic variation in resistance of silver birch to biotic and abiotic sress. Acad. Diss. University of Joensuu.

Siljamo, P., M. Sofiev, H. Ranta, L. Kalnina & A. Ekebom,2004: Long-range atmospheric transport of birch pollen. Problem statement and feasibility studies. - HIRLAM Newsletter 46: 100-103.

Sillanpää, M., 1975: Hivenaineet suoprofiilissa (Summary: Distribution of trace elements in peat profiles). - Suo 26, 83-86.

Simonsen, ø., 1985: Herbace breeding in northern areas. In: Kaurin, O., Junttila, O. & Nilsen, J. (eds), 1985: Plant production in the North. - Norwegian University Press, 277-295.

Sinkkonen, A., 2006: Sexual reproduction advances autumn leaf colours in mountain birch (Betula pubescens ssp. czerepanovii). - Journal of Evolutionary Biology 19(5): 1722-1724.

Sipilä, P., 1992: The Caledonian Halti-Ridnitsohkka igneous complex in Lapland. – Geological Survey of Finland, Bulletin 362.

Sirén, G., 1970: Remarks on current silvicultural research in the Subarctic of Finland. - Ecology of the subarctic regions. Proceedings of the Helsinki Symposium. Unesco 1970, 343-348.

Sirén, G., 1963: Skogsgranstallen som indicator för klimafluktuationerna i norra Fennoskandien under historisk tid. - Comm. Inst. For. Fenn. 54: 1-66.

Sirén, G., 1955: The development of spruce forest on raw humus sites in Nothern Finland and its. ecology. (Yhteenveto: Pohjois-Suomen paksusammalkankaiden kuusimetsien kehityksestä ja sen ekologiasta). - Acta Forest. Fenn. 62, 1-363.

Sjörs, H., 1989: Vaccinium myrtillus - ett växtporträtt. - Svenk Bot. Tidskr. 83: 411-426.

Sjörs, H., 1948-1952...

Skre, O., 2001: Climate change impacts on mountain birch ecosystems. - In: Wielgolaski, F. E. (ed)., 2001: Nordic Mountain Birch Ecosystems. - Man and the Biosphere series, 27, 342-357.

Skre, O., 1985: Allocation of carbon and nitrogen in Norwegian alpine plants. - Aquilo. Ser. Bot. 23: 23-35.

Skre, O., 1975: CO2 exchange in Norwegian tundra plants studied by infrared gas analyser technique. - In: Wielgolaski, F. E. (ed.): Fennoscandian tundra ecosystems. Part 1. Plant and micro-organisms, 168-183. Berlin-Heidelberg-New York.

Skre, O., 1975: Methods and results of CO2 exchange studies on Norwegian alpine plants. - In: Vik, R. (ed.): IBP in Norway. Methods and results. Section PT/UM Grazing project, Hardangervidda. Botanical invetigations, 259-295. Norwegian National IBP Committee, Oslo.

Skre, O., Nilsen, J., Naes, M., Igeland, B., Taulavuori, K., Taulavuori, E. & Laine, K., 2005: Effects of temperature changes on survival and growth in mountain birch populations. – In: FE.Wiegolaski, PS. Karlsson, S.Neuvonen, D. Thanhieser: - Plant Ecology, Herbivory, and Human Impact in Nordic Mountain Birch Forests. Springer-Verlag, pp. 87-98.

Skre, O., Laine, K. & H. Tommervik, 2005: Sustainable Land use of Treeline Areas in a Changed Climate. - In: Heininen, Lassi, Strand, Kari & Kari Taulavuori (eds.) 2005: Northern Sciences Review 2005:211- 226.

Skre, O., J. Nilsen, M. Naess, B. Igeland, K. Taulavuori; E. Taulavuori & K. Laine, 2005: Responses of Temperature Changes on Survival and Growth in Mountain Birch Populations. - in: Wielgolaski, F. E. (ed)., 2005: Plant Ecology, Herbivory, and Human Impact in Nordic Mountain Birch Forests. - Ecological Studies, 87-98.

Skre, O., Nilsen, J., Maess, M., Igeland, B., Taulavuori, K., Taulavuori, E. & Laine, K., 2005: Responses of temperature changes on survival and growth in mountain birch populations. - In: Wielgolaski, F.-E., (ed.), Plant growth, herbivory and human impact in Nordic mountain birch Ecosystems, Ecological Studies 180, Springer Verlag, pp. 87 – 98.

Skre, O. & M. Naess, 1999: CO2 and winter temperature effects on white birch. - Chemosphere 1(4): 469-483.

Skre, O., S. Kjelvik, A. Berg & F. E. Wielgolaski, 1975: Nitrogen content in Norwegian alpine plants. - In: Vik, R. (ed.): IBP in Norway. Methods and results. Section PT/UM. Grazing project, Hardangervidda. Botanical investigations, 159-194. Norwegian National IBP Committee, Oslo.

Skre, O., A. Berg & F. E. Wielgolaski, 1975: Organic compounds in alpine plants. - In: Wielgolaski, F. E. (ed.): Fennoscandian tundra ecosystems. Part 1. Plant and micro-organisms, 339-350. Berlin-Heidelberg-New York.

Soikkeli, S., 1978: Seasonal changes in mesophyll ultrastructure of Norway spruce (Pica abies). - Can. J. Bot. 56: 1932-1940.

Solantie, R., 2005: Productivity of boreal forests in relation to climate and vegetation zones. Boreal Envir. Res. 10: 275-297.

Solantie, R., 1980: Kesän 1979 mustikkasato ja edellisen talven pakkaset. - Maataloushallinnon aikakauskirja 1980/2: 5-8.

Solantie, R., 1974: Pohjois-Suomen lumipeitteestä. - Acta Lappon. Fennica 8: 74-89.

Solhaug, K. A., 1985: 22. Photosynhesis and respiration in three timothy (Phleum pratense L.) cultivars with different growth rhytms. In: Kaurin, O., Junttila, O. & Nilsen, J. (eds), 1985: Plant production in the North. - Norwegian University Press, 254-259.

Sonesson, M. (ed.); 1980: Ecology of a subarctic mire. - Ecol. Bull. 30, 1-313.

Sonesson, M. & Hoogesteger, J., 1983: Recent tree-line dynamics (Betula pubescens Ehrh. ssp. tortuosa [Ledeb.] Nyman)
in northern Sweden. − Nordicana 47: 47-54.

Sonesson, M., F. E. Wielgolaski & P. Kallio, 1975: Description of Fennoscandian tundra ecosystems. - In: Wielgolaski, F. E. (ed.): Fennoscandian tundra ecosystems. Part 1. Plant and micro-organisms, 3-28. Berlin-Heidelberg-New York.

Starr, M., Hartman, M. & Kinnunen, T. 1998: Biomass functions for mountain birch in the Vuoskojärvi Integrated Monitoring area. - Boreal Environment Research 3: 297-303.

Stenoien, H.K., Fenster, C. B., Kuittinen, H. & Savolainen, O. 2002: Quantifying latitudinal clines to light responses in natural populations of Arabidopsis thaliana (Brassicaceae). – American Journal of Botany 89(10): 1604-1608.

Stewart, W.S. & P. Bannister, 1973: Dark respiration rates in Vaccinium spp. in relation to altitude. - Flora 163: 415-421.

Stushnoff, Cecil, Junttila, O. & Kaurin, Å., 1985: 12. Genetics and Breeding for cold hardiness in woody plants. In: Kaurin, O., Junttila, O. & Nilsen, J. (eds), 1985: Plant production in the North. - Norwegian University Press, 141-156.

Sulkinoja, M. & T. Valanne, 1987: Leafing and bud size in Betula provenances of different latitudes and altitudes. - Rep. Kevo Subarctic Res. Stat. 20: 27-33.

Sutela, S., Niemi, K., Vousku, J., Häggman, H., Jokela, A. & Sarjala, T. 2004. The ectomycorrhizal fungus Suillus variegatus has a strain dependent effect on polyamine metabolism of Scots pine in vitro.In: Abstracts of the National Mycorrhiza Meeting, s. 13. Vantaa, Finland.

Sutinen, Marja-Liisa, 1992: Physiological changes in the needles of Pinus nigra and Pinus resinosa with seasonal changes in freezing stress resistance. - Acta Univ. Ouluensis, Ser.A:240. Diss. Univ. of Oulu.

Sutinen, M-L., 2007: Lipid changes during cold-acclimation and de-acclimation of herbaceous and woody species. – In: Taulavuori, E. & Taulavuori, K. (eds.) Physiology of Northern Plants Under Changing Environment 2007: 19-37.

Sutinen, Marja-Liisa, 1985: Seasonal changes of carbohydrates in Scots pine seedlings. - Aquilo. Ser. Bot. 23, 37-44.

Sveinbjörnsson, B., 2001: Performance of mountain birch in relation to its treeline in the Torneträsk area, Northern Sweden. - In: Wielgolaski, F. E. (ed)., 2001: Nordic Mountain Birch Ecosystems. - Man and the Biosphere series, 27, 173-183.

Sørensen, L.I., Mikola, J. & Kytöviita, M.-M., 2008: Defoliation effects on plant and soil properties in an experimental low arctic grassland community – the role of plant community structure. – Soil Biology & Biochemistry 40: 2596-2604.

Sørensen, L.I., Kytöviita, M.M., Mikola, J. & Olofsson, J., 2007: Defoliation-induced changes in soil reduce subsequent plant growth in a sub-arctic grassland.– Annual Meeting and AGM, University of Glasgow, UK, 10-12 September 2007.

Söyrinki, N., 1942: Yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia alpiinisen ja arktisen kasvillisuuden ekologiassa. - Luonnon Ystävä 46, 18-25.

Söyrinki, N., 1938: Studien über die generative und vegetative Vermehrung der Samenpflanzen in der alpinen Vegetation Petsamo-Lapplands. I. Allgemeiner Tail. - Ann. Bot. Soc. 'Vanamo' 11:1. 1-311.

Tahkokorpi, M., Taulavuori, K., Laine, K. & Taulavuori, E., 2007: After-effects of drought-related winter stress in previous and current year stems of Vaccinium myrtillus L. – Environmental and Experimental Botany 61: 85-93.

Tahkokorpi, M., E. Taulavuori, K. Taulavuori & K. Laine, 2006: Protein profiles and anthocyanins under the influence of severe drought stress in Vaccinium myrtillus L. – XV FESPB Congress Federation of European Societies of Plant Biology, 17-21 July 2006, Palais des Congrés, Lyon, France.

Tahkokorpi, M., Taulavuori, E., Taulavuori, K. & Laine, K. 2003: Anthocyanins in response to natural senescence and drought stress in Vaccinium myrtillus (L). – Sixth Finnish Conference of Environmental Sciences, Joensuu, May 8-9, 2003.

Tahkokorpi, M., Taulavuori, E., Taulavuori, K. & Laine, K. 2004: Snow removal reduces the growth of bilberry (Vaccinium myrtillus L.) early in the growing season. – The 14th Congress of the Federation of European Societies of Plant Biology, August 2004, Cracow, Poland.

Tahkokorpi, M., Taulavuori, E., Taulavuori, K. & Laine, K. 2004: Snow cover helps northern plants to survive photo-oxidation in spring. 4th International Kastelli Symposium.

Tahvanainen, Teemu, 2005: Diversity of water chemistry and vegetation of mires in the Kainuu region, middle boreal Finland. - Diss., Joensuun yliopisto.

Tamm, C. O., 1959: Förrådet av växtnäringsämnen i mark och bestånd med särskild hänsyn till den nordsvenska tallhedens productions ekologi. - Svenska Skogsvårdsför. Tidskr. 1953:3.

Tamminen, P., 1998: Maaperätekijät. In: Mälkönen, E. (ed.),: Ympäristömuutos ja ja metsien kunto. Metsien terveydentilan tutkimusohjelman loppuraportti: 64-75. 278 ss. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 691.

Tamminen, P. & E. Mälkönen, 2003: Metsämaiden viljavuus. In: Mälkönen, E. (ed.) Metsämaa ja sen hoito: 141-152. 220 ss. Metsäntutkimuslaitos. - Kust. oosakeyhtiö Metsälehti. Helsinki.

Tanttu, A. 1915: Über die Entstehung der Bülten und Stränge der Moore. - Acta For. Fenn. %:2, 1-211.

Tarvainen, O., Markkola, A.M., Ahonen-Jonnarth, U., Jumpponen, A. & Strömmer, R. 2004: Changes in Ectomycorrhizal Colonization and Root Peroxidase Activity in Pinus sylvestris Nursery Seedlings Planted in Forest Humus. – Scand. J. For. Res. 19: 400-408.

Taulavuori, E., 2007: Membrane responses under stress in relation to seasonal environmental dynamics in northern ecosystems. - In: Taulavuori, E.& Taulavuori, K. (eds.) Physiology of Northern Plants Under Changing Environment 2007: 1-17.

Taulavuori, E. & Taulavuori, K. (eds.), 2007: Physiology of northern plants under changing environment., pp. 307.

Taulavuori, E. & Taulavuori, K., 2007: Oxidative stress during overwintering of northern plants. - In: Taulavuori, E. & Taulavuori, K. (eds.) Physiology of Northern Plants Under Changing Environment 2007: 39-56.

Taulavuori, E., Rakowski, K., Laine, K. & Taulavuori, K., 2007: Seasonal changes in plasma membrane H+-ATPase activity of Vaccinium myrtillus (L.) and Pinus sylvestris (L.). – Trees

Taulavuori E., Tahkokorpi M., Taulavuori K. & Laine K., 2004: Anthocyanins and glutathione S-transferase activities in response to low temperature and frost hardening in Vaccinium myrtillus (L.).  -Journal of Plant Physiology 161: 903-911.

Taulavuori, E., Taulavuori, K., Tahkokorpi, M. & Laine, K. 2004: South-to-north transplantation induces changes in soluble and oxidatively modified proteins in Scots pine seedlings. – Plant Biology 2004, the 2004 annual meeting of the American Society of Plant Biologists, Lake Buena Vista, Florida USA.

Taulavuori, E., Hellström, E.-K., Taulavuori, K. & Laine, K., 2001: Comparison of two methods used to analyse lipid peroxidation from Vaccinium myrtillus (L.) during snow removal, reacclimation and cold acclimation. -Journal of Experimental Botany 52 (365): 2375-2380.

Taulavuori, Erja, Taulavuori, Kari, Sarjala, Tytti & Laine, Kari, 1999: Polyamines and Glutathione Metabolism in N Fertilized Scots pine Seedlings during Cold Hardening. - J. Plant Physiol. 154: 179-184.

Taulavuori, E., Bäckman, M., Taulavuori, K., Gwynn-Jones, D., Johanson, U., Laine, K., Callaghan, T., Sonesson, M. & Björn, L.O., 1998: Long-term exposure to enhanced UV-B radiation in the sub-arctic does not cause oxidative stress in Vaccinium myrtillus. - New Phytologist 140: 691-697.

Taulavuori, Erja, Taulavuori, Kari, Laine, Kari, Pakonen, Tuulikki & Saari, Esko, 1997: Winter hardening and glutathione status in the bilberry (Vaccinium myrtillus) in responce to trace gases (CO2, O3) and nitrogen fertilization. - Physiologia Plantarum 101: 192-198.

Taulavuori, K. 2006: A simple method to visualize the mechanism why Alnus glutinosa remains green during autumn colouration of Sorbus aucuparia. – Trees 20: 28-33.

Taulavuori, K., 2005: Mustikka tarvitsee viileän talven – Bilberry requires cool winter. – Aktuumi 2.

Taulavuori, K. 2005: A TV interview: ”Haittaako lämmin syksy kasvien talvehtimista – Does warm autumn affect the overwintering of plants?” – News of Northern Finland 13.10.2005.

Taulavuori, K. 2005: “Hallanvaara säilyy ilmastomuutoksesta huolimatta – Risk of night frosts irrespective of warming climate.” – Kaleva 29.5.2005.

Taulavuori, K. 2005: “Luonto lepää lauhasta talvesta huolimatta. – Nature is resting irrespective of the temperate winter.” – Kaleva 24.1.2005.

Taulavuori, K., 1996: Determination of frost resistance of woody plant species: practical approach (a minireview). - Aquilo Series Botanica 36: 43 - 48.

Taulavuori, K.,1993: Pohjoisten puuvartisten metsäkasvien tutkimisesta ilmastonmuutospaineessa.- Joensuun metsätieteellisen tiedekunnan tiedonantoja 12: 60 - 66.

Taulavuori, K., Sarala, M., Karhu, J., Taulavuori, E., Kubin, E., Laine, K., Poikolainen, J. &  Pesonen, E., 2005: Elongation of Scots pine seedlings under blue light depletion. -Silva Fennica 39: 131-136.

Taulavuori  K., Prasad M.N.V., Taulavuori E. & Laine K., 2005: Metal stress consequences on frost hardiness of plants at northern high latitudes: Review and hypothesis. -Environmental Pollution 135: 209-220.

Taulavuori, K., Taulavuori, E. & Laine, K. 2005: UV-B and plant frost hardiness in the sub-arctic. – Arct. Antarct. and Alp. Res. 37: 11 – 15.

Taulavuori, K., Taulavuori, E. & Laine, K., 2005: UV-B and plant frost hardiness in the sub-arctic. – Arctic, Antarctic and Alpine Research 37(1): 102-106.

Taulavuori, K., Sarala, M., Karhu, J., Taulavuori, E., Kubin, E., Laine, K., Poikolainen, J. & Pesonen, E., 2005: Elongation of Scots pine seedlings under blue light depletion. – Silva Fennica 39: 131 – 136.

Taulavuori, K., Sarala, M., Karhu, J., Taulavuori, E., Kubin, E., Laine, K., Poikolainen, J. & Pesonen, E., 2005: Elongation of Scots pine seedlings under blue light depletion. – Silva Fennica 39: 131-136.

Taulavuori K., Taulavuori E., Skre O.,  Nilsen J., Igeland B.  & Laine K., 2004: Dehardening of  mountain birch (Betula pubescens ssp. czerepanovii) ecotypes at elevated winter temperatures. –New Phytol. 162: 427-436.

Taulavuori, K., Taulavuori, E., Skre, O., Nilsen, J., Igeland, B. & Laine, K., 2004: Dehardening of mountain birch (Betula pubescens ssp. czerepanovii) ecotypes at elevated winter temperatures. – New Phytologist 162: 427-436.

Taulavuori, E., Tahkokorpi, M., Taulavuori, K. & Laine K. 2004: Anthocyanins and glutathione S- transferase activities in response to low temperature and frost hardening in Vaccinium myrtillus (L.). – Journal of Plant Physiology 161: 903-911.

Taulavuori, Kari, Laine, Kari, Taulavuori, Erja, 2002: Artificial deacclimation response of Vaccinium myrtillus in mid-winter. - Ann. Bot. Fennici 39: 143-147.

Taulavuori, K., Taulavuori, E., Niinimaa, A. & Laine, K.. 2001: Acceleration of frost hardening in Vaccinium vitis-idaea (L.) by nitrogen fertilization. - Oecologia 127: 321-323.

Taulavuori, K., Taulavuori, E., Niinimaa, A. & Laine, K.,2001: Acceleration of frost hardening in Vaccinium vitis-idaea (L.) by nitrogen fertilization. - Oecologia 127: 321-323.

Taulavuori, K., Taulavuori, E., Sarjala, T., Savonen, E.-M., Pietiläinen, P. Lähdesmäki, P. & Laine, K., 2000: In vivo chlorophyll fluorescence is not always a good indicator of cold hardiness. - Journal of Plant Physiology 157: 227-229

Taulavuori, E., Taulavuori, K., Laine, K., 1999: Seasonality of Glutathione Dynamics in Scots Pine and Bilberry. - Plant biol 1: 187-191.

Taulavuori, K., Laine, K., Taulavuori, E., Pakonen, T. & Saari, E., 1997: Accelerated dehardening in bilberry (Vaccinium myrtillus L.) induced by a small elevation in air temperature. - Environmental Pollution 98:1, 91-95.

Taulavuori, Kari, Niinimaa, Ahti, Laine, Kari, Taulavuori, Erja & Lähdesmäki, Pekka, 1997: Modelling frost resistance of Scots pine seedlings using temperature, daylength and pH of cell effusate. - Plant Ecology 133: 181-189.

Taulavuori, Kari, Taulavuori, Erja, Niemimaa, Ahti & Laine, Kari, 1996: Frost resistance and pH of cell effusate in needles of artificially deacclimated Scots pine (Pinus sylvestris). - Physiol. Plant. 96: 111-117.

Taulavuori, K., Rankka, N., Laine, K., Pakonen, T. & Karhu, M., 1996: A controlled rate freezer for frost manipulations of plant organs: a system description. - Aquilo Series Botanica 36: 49 - 52.

Tervo, R., 2003: Kasvillisuuden kuluminen vaellus- ja hiihtoreiteillä Pallas-Ounastunturin kansallispuistossa. - MSc. Thesis Faculty of Forestry, Univ. of Joensuu, 51pp.

Thannheiser, D., L. Müller-Wille, F.E. Wielgolaski & K.-D. Meier, 2005: Synthesis Section 3: Competition over Nature...

Thoren, L.M., Tuomi, J., Kämäräinen, T. & Laine, K. 2003: Resource availability affects investment in carnivory in Drosera rotundifolia. – New Phytologist 159: 507-511.

Threlfall, J. L., 1987: The relationship between discharge and suspended sediment in a small nival sub- arctic catchment. – Gardiner, V. (ed.): International Geomorphology, 823-841. Viley.

Tikhomirov, B. A., 1967: Environment and the mode of plant adaptation to it in the Far North of the USSR. - Aquilo Ser. Bot. 6, 104-112.

Tillman-Sutela, E., Kauppi, A., Hilli, A. & Kaitera, J. 2004: Fungal injury to seed tissues of Norway spruce, Picea abies (L.) Karst. – Trees 18: 151-156.

Tigerstedt, P. H. A., 1985: 18. Genetic mechanisms for adaptation. In: Kaurin, O., Junttila, O. & Nilsen, J. (eds), 1985: Plant production in the North. - Norwegian University Press, 205-218.

Tillman-Sutela, E., Kauppi, A., Karppinen, K. & Tomback, D.F., 2008: Variant maturity in seed structures of Pinus albicaulis (Engelm.) and Pinus sibirica (Du Tour): key to a soil seed bank, unusual among conifers? – Trees 22: 225-236.

Tolvanen, A., 1995: Aboveground growth habits of two Vaccinium species in relation to habitat. - Can. J. Bot. 73: 465-473.

Tolvanen, A., 1994: Differences in recovery between a deciduous and an evergreen ericaceous clonal dwarf shrub after simulated aboveground herbivory and belowground damage. - Can. J. Bot. 72: 853-859.

Tolvanen, A., 1994: Recovery ability and plant architecture: a comparison of two Ericaceous growth forms. Ph. D. Thesis. - Acta Univ. Ouluensis, A 253.

Tolvanen, A., Siikamäki, P. & Mutikainen, P. (eds.) 2005: Population biology of clonal plants. – Evolutionary Ecology 18: 403-694.

Tolvanen, A., Siikamäki, P. & Mutikainen, P., 2005. Population biology of clonal plants: Foreword to the proceedings from the 7th Clonal Plant Workshop. - In: Tolvanen, A., Siikamäki, P. & Mutikainen, P. (eds.). Population biology of clonal plants. - Evolutionary Ecology 18(5-6): 403-408.

Tolvanen, Anne & Henry, Gregory H.R. 2001: Responses of carbon and nitrogen concentrations in high arctic plants to experimental warming. - Can. J. Bot. 79: 711-718.

Tolvanen, Anne & Taulavuori, Kari, 1998: Timing of deacclimation affects the ability to recover from simulated winter herbivory. - Plant Ecology 135: 9-12.

Tolvanen, A. & K. Laine, 1997: Effects of reproduction and artificial herbivory on vegetative growth and resource levels in deciduous and evergreen dwarf shrubs. - Can. J. Bot. 75: 656-666.

Tolvanen, A., K. Laine, T. Pakonen, E. Saari & P. Havas. 1993: Effect of habitat and time of clipping on the recovery of the bilberry (Vaccinium myrtillus). - Ann. Bot. Fenn. 30: 15-20.

Tolvanen, A., K. Laine, T. Pakonen, E. Saari & P. Havas. 1992: Compensatory responses of a deciduous clonal dwarf shrub , the bilberry (Vaccinium myrtillus L.) to simulated herbivory - some comparisons with the evergreen lingonberry (Vaccinium vitis-idaea L.) . - Acta Oecologia, Oecol. Plant. 13: 607-615.

Tolvanen, A. & Kubin, E. 1990. The effect of clear felling and site preparation on microclimate, soil frost and forest regeneration at elevated sites in Kuusamo. In: Kubin, E. (ed.). Proceedings of the SNS Seminar on "Stress in Nature" held at Oulanka, Finland, on September 11-14, 1989. - Aquilo Series Botanica Tom. 29: 77-86.

Tomppo, E., 2005: Suomen metsävarat ...

Tranquillini, W., 1979: Physiological Ecology of the Alpine Timberline: Tree Existence at High Altitudes, with Special Reference to the European Alps. - Ecological Studies. Springer Verlag.

Tronsmo, Anne Marte, 1985: 10. Induced resistance to biotic stress factors in grasses by frost hardening. In: Kaurin, O., Junttila, O. & Nilsen, J. (eds), 1985: Plant production in the North. - Norwegian University Press, 123-133.

Tuhkanen, S., 1980: Climatic parameters and indices in plant geography. - Acta Phytogeogr. Suec. 67, 1-105.

Turunen, M., Sutinen, M-L., Derome, K., Krywult, M., Smykla, J., King, S. & Lakkala, K., 2005: Ecophysiological responses of subarctic Scots pine to ultraviolet (UV) radiation. – Polish Botanical Studies 19: 143-150.

Tuomi, J., P. Niemelä, I. Jussila, T. Vuorisalo & V. Jormalainen, 1989: Delayed budbreak: A defensive response of mountain birch to early-season defoliation? - Oikos 54: 87-91.

Tuomi, J., P. Niemelä & R. Mannila, 1982: Resource alloction on dwarf shoots of birch (Betula pendula): reproduction and leaf growth. - New Physiol. 91: 483-487.

Tuomikoski, R., 1955: "Ruohoisuus" ja "luhtaisuus". - Suo 6:2, 16-18.

Turtola, Satu, 2005: The effects of drought stress and enhaced UV-B radiation on the growth and secondary chemistry of boreal conifer and willow seedlings. - Diss., University of Joensuu.

Tømmervik,H., F.E. Wielgolaski, S. Neuvonen, B. Solberg & K.A. Høgda, 2005: Biomass and Production on a Landscape Level in the Northern Mountain Birch Forests. - in: Wielgolaski, F. E. (ed)., 2005: Plant Ecology, Herbivory, and Human Impact in Nordic Mountain Birch Forests. - Ecological Studies, 53-70.

Ungerson, J. & G. Scherdin, 1962: Untersuchungen über den Tagesverlauf der Photosynthese und der Atmung under natürlichen Bedingungen in der Subarctis (Finnish-Lappland). - Ann. Bot. Soc. 'Vanamo' 32, 2-22.

Uotila, A. & R. Jalkanen, 1982: Taimituhoja jälleen runsaasti pohjoisessa. - Metsälehti 16, 12.

Wachowiak, W., K. Kärkkäinen, T.Repot & O. Savolainen, O,. 2006: Molecular population genetics of cold tolerance in Scots pine. – Plant and Microbe adaptation to cold. Programme and conference abstract book. May 16-20 2006. Salsomagiore Terme, Italy.

Wagner, F., 1998: The influence of environment on the stomatal frequency in Betula. PhD-thesis; LPP Contributions Series No. 9, Laboratory of Paleobotany and Palynology, University of Utrecht. ISBN-90-393-1548-5.

Vainio, M., 1989: Selvitys kellokanervan, Erica tetralix L., suojelusuunnitelmaa varten. - Ympäristöinstituutti, Oulu. 14 s. liitteet 1-7.

Valanne,N. & T. Valanne, 1984: The development of the photosynthetic apparatus during bud burst and leaf opening in two subspecies of Betula pubescens Ehrh. - Rep. Kevo Subarctic Res. Stat. 19: 1-10.

Vanhala, P., Kapanen, A., Fritze, H. & Niemi, R.M. 1998: Microbial activity and biomass in four Finnish coniferous forest soils - spatial variability and effect of heavy metals. - Boreal Environment Research 3: 287-295.

Wald, S. 2004: Die Böden im Standortmosaik oberhalb des Birkenwaldes auf nordfinnischen Fjellen (Utsjoki, Finnisch-Lappland). - Diploma thesis, Institute of Geography, Westfälische Wilhelms-Universität Münster. 106 pp.

Walker, Marilyn D., C. Henrik Wahren, Robert D. Hollister, Greg H. R. Henry, Lorraine E. Ahlquist, Juha M. Alatalo, M. Syndonia Bret-Harte, Monika P. Calef, Terry V. Callaghan, Amy B. Carroll, Howard E. Epstein, Ingibjörg S. Jónsdóttir, Julia A. Klein, Borgbór Magnússon, Ulf Molau, Steven F. Oberbauer, Steven P. Rewa, Clare H. Robinson, Gaius R. Shaver, Katharine N. Suding, Catharine C. Thompson, Anne Tolvanen, Ørjan Totland, P. Lee Turner, Craig E. Tweedie, Patrick J. Webber & Philip A. Wookey, 2006: Plant Community responses to experimental warming across the tundra biome. - PNAS 2006, 103: 5, 1342–1346.

Valkama, E., J-P. Salminen, J. Koricheva & K. Pihlaja, 2004: Changes in leaf trichomes and epicuticular flavonoids during leaf development in three birch taxa. - Annals of Botany 94: 233-242.

Valmari, A., 1971: On the relationhip between iron and available phosphorus in peat soil. - Aquilo, ser. Bot. 10: 1-7.

Valmari, A., 1957: Über die edaphische Bonität von Mooren Nordfinnlands. - Acta Agr. Fenn. 88: 1-126. (Diss.)

Valmari, A., 1957: Die Bedeutung der Phosphorsäure für die Errtragsflähigkeit nordfinnischer Moorböden. - Die Phosporsäure 17: 171-182.

Wachowiak, W., T. Knürr, K. Kärkkäinen, T. Repo & O. Savolainen, 2006: Adaptive variation to cold tolerance and nucleotide diversity for cold candidate genes in Scots pine (Pinus sylvestris). - Population Genetics and Genomics of Forest Trees: from Gene Function to Evolutionary Dynamics and Conservation. Programme and conference abstract book. October 1st-6th, 2006 Alcalá de Henares, Madrid. Spain.

Walter, H., 1967: Das Feuer als natürlicher klimaticher Faktor. - Aquilo Ser. Bot. 6. 113-119.

Welling, P., Tolvanen, A. & Laine, K., 2005: Plant traits: Their role in the regeneration of alpine plant communities in sub-arctic Finland. – Journal of Vegetation Science 16: 183 – 190.

Welling, P., Tolvanen, A. & Laine, K. 2004: The Alpine Soil Seed Bank in Relation to Field Seedlings and Standing Vegetation in Subarctic Finland. – Arctic, Antartic and Alpine Research 36 (2), pp. 229-238.

Welling, P., Tolvanen, A. & Laine, K. 2004: The alpine soil seed bank in relation to field seedlings and standing vegetation in subarctic Finland. – Arctic, Antarctic and Alpine Research 36(2): 229-238.

Welling, P. & K. Laine, 2000: Characteristics of the seedling flora in alpine vegetation, subarctic Finland, I. Seedling densities in 15 plant communities. – Ann. Bot. Fennici 37: 69- 76.

Welling, P. & K. Laine, 2000: Characteristics of the seedling flora in alpine vegetation, subarctic Finland, II. Floristic similarity between seedling flora and mature vegetation. – Ann. Bot. Fennici 37: 133-147.

Welling, P. & K. Laine, 1999: Relationship between seed bank, seedling flora and mature vegetation in alpine species assemblages. - In: Turunen, M. et al. (eds): A terrestrial transect for Scandinavia / Northern Europe: Proceedings of the international SCANTRAN conference. Ecosystems Research Report No. 31. – European Commission, pp. 72-73.

Welling, Annikki, 2003: Overwintering in woody plants involvement of ABA and dehydrins. (Puiden pakkasenkestävyyden taustalla ABA ja dehydriinit). (Väitöskirja, Helsinki, 2003).

Wielgolaski, F. E., 1975: Primary productivity in alpine meadow communities. - In: Wielgolaski, F. E. (ed.): Fennoscandian tundra ecosystems. Part 1. Plant and micro-organisms, 121-128. Berlin-Heidelberg-New York.

Wielgolaski, F. E. & J. Nilsen, 2001: Coppicing and growth of various provenances of mountain birch in relation to nutrients and water. - In: Wielgolaski, F. E. (ed)., 2001: Nordic Mountain Birch Ecosystems. - Man and the Biosphere series, 27, 77-92.

Wielgolaski, F.E., L.C. Bliss, I. Svoboda & G. Doyle, 1981: Primary production of tundra. - In: Bliss, L.C., O.W. Heal & J.J.Moore (eds.): Tundra ecosystems: a comparative analysis. - IBP 25, pp. 187-225.

Wielgolaski, F.E., S. Kjelvik & P. Kallio, 1975: Mineral content of tundra and forest tundra plants in Fennoscandia. - In: Wielgolaski, F.E. (ed): Fennoscandian tundra ecosystems. part.1 Plants and microorganisms. Springer, 316-332.

Wielgolaski, F. E. & Kärenlampi, L., 1975: Plant phenology of Fennoscandian tundra areas. - In: Wielgolaski, F. E. (ed.): Fennoscandian tundra ecosystems. Part 1. Plant and micro-organisms, 94-102. Berlin-Heidelberg-New York.

Wilsey, B.J., Haukioja, E., Koricheva, J. & Sulkinoja, M., 1998: Leaf fluctuating assymmetry increases with hybridization and elevation in tree-line birches. - Ecology 79: 2092-2099.

Vieno, M., M. Komulainen & S. Neuvonen, 1995: Seed bank composition...

Viro, P. J., 1969: Prescribed burning in forestry. - Comm. Inst. For. Fenn. 67 (7).

Viro, P. J., 1967: Forest manuring on mineral soils. - Medd. Norske Skogforsoksv. 85: 111-136.

Viro, P. J., 1956: Investigations on forest litter. - Comm. Inst. For. Fenn. 45:6, 1-11.

Viro, P. J., 1953: Loss of nutrients and the natural nutrient balance of the soil in Finland. (Selostus: Ravinteiden huuhroutuminen ja maan luontainen ravinnetaso Suomessa. - Comm. Inst. For. Fenn. 42 (1).

Virtanen, R., 2001: Variation in snow cover affect plants. – Arctic Flora and Fauna: Status and Conservation: 30, ISBN 9979-9476-5-9.

Virtanen, R., 2000: Effects of grazing on above-ground biomass on a mountain snowbed, NW Finland. – Oikos 90:2 : 295-300.

Virtanen, R., 1996: Impact of grazing and neighbour removal on mountain heath vegetation transplanted onto a snowbed site, NW Finnish Lapland. – Acad. dissertation, Acta Univ. Ouluensis A 282.

Virtanen, R., Salminen, J. & Strömmer, R., 2008: Soil and decomposer responses to grazing exclusion are weak in mountain snow-beds. – Acta Oecologica 33: 207-212.

Virtanen, R. & E. Eurola, 1997: Middle oroarctic vegetation in Finland and middle-northern arctic vegetation on Svalbard. - Acta Phytogeographica Suecica 82. ISBN 91-7210-08-6.

Vorren, K.-D., 1979: Recent palsa datings, brief survey. - Norsk geografisk tidskrift 33:217-219.

Vuokko, Seppo, 2010: Puntista kiinni! Talvi on monille kasveille levittäytymisen aikaa. Työhön ne ovat valjastaneet myös eläimet. - Luonto 1/2010: 50-55.

Vuokko, Seppo, 2004: Kevään vihreä ryntäys on tarkaan ajoitettua. - Suomen luonto 5/2004: 4-10.

Wäli, P.R., Helander, M., Nissinen, P., Lehtonen, P. & Saikkonen, K., 2008: Endophyte infection, nutrient status of the soil and duration of snow cover influence the performance of meadow fescue in sub-artic conditions. – Grass and Forage Science 63: 324-330.

Ylimartimo, A., 1976: Kuusen käpysadosta ja kävyistä Posion Riisitunturilla sekä kuusen siementen itävyydestä. - Pro gradu, Oulun yliopiston kasvitieteen laitos, 41 ss.

Yli-Vakkuri, P., 1960: Metsiköiden routa- ja lumisuhteista. (Snow and frozen soil conditions in the forest,). - Acta Forest. Fenn. 71:5, 1-48.

Täällä: Julkaisuryhmien valinta!
Here: Subject matters of literature!

Täällä/Here: Päävalikkoon/To Main menu!

Kasviekologia/soveltava:
Applied plantecology:

Katso myös osastot Kasviekologia ja Ympäristönsuojelu!
See Plant ecology and Nature consevation, also!


Derome, J., M. Kukkola & E. Mälkönen, 1986: Forest liming on mineral soils: Results of Finnish experiments. - Nat. Sved. Env. Prot. Proad. Report 3084: 1-107.

György, Z., Tolonen, A., Neubauer, P. & Hohtola, A. 2003: Cultivation of Rhodiola rosea compact callus aggregates in bubble column reactor for the production of cinnamyl alcohol glycosides. – 11th European Congress on Biotechnology, 24-29 August 2003, Basel, Switzerland.

Hagman, Max., 1983: Lappi pohjoiseen soveltuvien puiden jalostuskenttänä. - Oulun yliopisto, Pohjois-Suomen Tutkimuslaitos/ Research Inst. of Northern Finland, University of Oulu C:47, 34-39.

Halonen, R. & T. Juusela, 1957: Suomen peltojen maalajit, muokauskerroksen syvyys ja maan happamuus. (The soil types of the fields in Finland, the depth of the tilled layer and the acidity of the soil.) - Journ. Scient. Agr. Soc. Finl. 29, 150-166.

Hannelius, Simo, 2005: Ylilaidunnus uhkaa Lapin metsiä. - Suomen luonto: 6 (2005), 50-51.

Havas P., 1970: Pohjoiset luonnonmarjamme biologisen tutkimuksen kohteena. (The Wild Berries of Northern Finland as an Object of Biological Research). - Lapin Tutkimusseuran Vuosikirja XI (1970), 5-10.

Heikinheimo, O., 1922: Pohjois-Suomen kuusimetsien hoito. (Ref.: Über die Bewirtschaftung der Fichtenwälder Nordfinnlands). - Comm. Inst. Quaest. Forest.Finl.5: 1-132.

Heikinheimo, O., 1921: Suomen metsänrajametsät ja niiden vastainen käyttö. (Ref.: Die Waldgrenzwälder Finnlands und ihre künftige Nutzung. - Comm. Inst. Quaest. Forest.Finl. 4: 1-71, 1-20.

Heikinheimo, O., 1920: Pohjois-Suomen kuusimetsien esiintyminen, laajuus ja puuvarastot. (Zusammenfassung: Forkommen, Umfang und Holtzvorräte der Fichtenwälder in Nord-Finnland).- Com. Inst.Quaest. Forest. Finl. 3:2, 1-170.

Heikinheimo, O., 1915: Kaskiviljelyksen vaikutus Suomen metsiin. (Der Einfluss der Brandwirtschaft auf die Wälder Finnlands.) - Acta Forest. Fenn. 4:2, 1-264 + appendix 1-149.

Heiska, Susanne, 2007: The yield and cultivation reliability of herbal willow. - Acad. Diss., University of Joensuu.

Hellström,K., Huhta, A-P., Rautio, P., Tuomi, J., Oksanen, J. & Laine, K. 2003: Use of sheep grazing in the restoration of semi-natural meadows in northern Finland. – Applied Vegetation Science 6: 45-52.

Huhta, Ari-Pekka, 2001: Restorative mowing on seminatural grasslands: community-levet changes and species-level response. (Niiton ja simuloidun laidunnuksen vaikutus perinteisesti käytettyjen niittyjen kasvillisuuteen yhteisö- ja lajitasolla tarkasteltuna. - Väitöskirja, Oulun yliopisto, 2001).

Huhta, A-P., Hellström, K., Rautio, P. & Tuomi, J. 2003: Grazing tolerance of Gentianella amarella and other monocarpic herbs: why is tolerance highest at low damage levels? – Plant Ecology 166: 49-61.

Huotari, N., Tillman-Sutela, E. & Kauppi, A., 2007: Ash-fertilization – a successful step to revegetate mined peatland. – In “Proceedings of the Seed Ecology II 2007 Conference, 9-13 September, Perth, Australia”. Eds. S.Turner, D.Merritt, S.Clarke, L.Commander and K.Dixon. p. 33. Kings Park and Botanic Garden, Perth, Australia.

Huotari, N., Tillman-Sutela, E., Kauppi, A. & Kubin, E., 2007: Fertilization ensures rapid formation of ground vegetation on cut-away peatlands. – Can. J. For. Res. 37: 874-883.

Hurme, E., 2005: Luontotieto aluesuunnittelussa. – Luonnon Tutkija 2: 51.

Ilvessalo, Y., 1920: Kasvu- ja tuotantotaulukot Suomen eteläpuoliskon mänty-, kuusi- ja koivumetsille. (Referat: Ertragstafeln für die Kiefern-, Fichten- und Birkenbestände in der Südhälfte von Finnland.). - Acta For. Fenn. 15: 1-94.

Jantunen, Juha, 2003: Semi-natural grasslands and their vegetation under different agricultural practices. (Maatalouden muutosten vaikutus niittyihin ja niiden kasvillisuuteen. (Väitöskirja, Joensuu, 2003).

Juusela, T., 1945: Untersuchungen über den Einfluss des Entwässerungsverfahrens auf den Wassergehalt des Bodens, Bodenfrost und die Bodentemperatur. - Acta Agralia Fenn. 59, 1-212.

Kaitera, J., Tillman-Sutela, E. & Kauppi, A., 2007: Rust diseases with different fruiting stages in cones of Norway spruce complicate disease control. – In: “Proceedings of the Seed Ecology II 2007 Conference, 9-13 September, Perth, Australia”. Eds. S. Turner, D. Merritt, S. Clarke, L. Commander and K. Dixon. p. 38. Kings Park and Botanic Garden, Perth, Australia.

Kallio, H.,1983: Lapin marjojen kemiallinen koostumus niiden elintarvikekäytön perustana. - Oulun yliopisto, Pohjois-Suomen Tutkimuslaitos/ Research Inst. of Northern Finland, University of Oulu C:47, 70-73.

Kivinen, E., 1979: On peatlands and their utilization especially in Finland...

Kortesharju, Jouko, 1982:Lämpötila hillan (Rubus chamaemorus) vuotuiseen kasvuun ja kehitykseen sekä viljelymahdollisuuksiin vaikuttavana tekijänä. (Summary: Effects of temperature on annual growth, development and cultivation possdibilities of the cloudberry (Rubus chamaemorus). - Oulun yliopisto, Pohjois-Suomen Tutkimuslaitos/ Research Inst. of Northern Finland, University of Oulu B:3, 1-65.

Kortesharju, Jouko, 1983: Havaintoja Pakatin taimitarhalla kasvatetuista hilla-alkuperistä. - Oulun yliopisto, Pohjois-Suomen Tutkimuslaitos/ Research Inst. of Northern Finland, University of Oulu C:47, 74-77.

Kubin, E., 1977: The effect of clear cutting upon the nutrient status of a spruce forest in Northern Finland (64°28´ N)...

Kukkola, M. & J. Saramäki, 1983: Growth response in repeatedly fertilized pine and spruce stands on mineral soils. - Comm. Inst. For. Fenn. 114: 1-55.

Kuusela, K. & Salminen, S., 1978: Koillis-Suomen metsävarat vuonna 1976 ja Lapin metsävarat vuosina 1970 ja 1974-76. - Folia Forestalia 337:1-35.

Kärenlampi, L., 1973: Suomen poronhoitoalueen jäkälämaiden kunto, jäkälämäärät ja tuottoarviot 1972. - Poromies 40: 15-19.

Laine, K. & Siuruainen, M. 2004: Vilda bär i Finland och hur de används. – Nordiske GENressurser, s. 16.

Leikola, M., 1974: Muokkauksen vaikutus metsämaan lämpösuhteisiin Pohjois-Suomessa. (Summary: Effect of soil preparation on soil temperature conditions of forest regeneration areas in northern Finland). - Commun. Inst. For. Fenniae 84:2, 1-64.

Lukkala. O. J. & M. j. Kotilainen, 1951...

Luoto, M. & Hjort, J., 2005: Evaluation of current statistical approaches for predictive geomorphological mapping. Geomorphology 67, 299-315.

Luoto, M., Pöyry, J., Heikkinen, R.K. & Saarinen, K., 2005: Uncertainty of bioclimate envelope models based on geographical distribution of species. Global Ecology and Biogeography 14, 575-584.

Luoto, M., Fronzek, S. & Zuidhoff, F.S., 2004: Spatial modelling of palsa mires in relation to climate in northern Europe. Earth Surface Processes and Landforms 29, 1373-1387.

Luoto, M., Toivonen, T. & Heikkinen, R.K., 2002: Prediction of total and rare plant species richness from satellite images and topographic data in agricultural landscapes. Landscape Ecology 17, 195-217.

Luoto, M., Virkkala, R., Heikkinen R.K. & Rainio K., 2004: Predicting bird species richness using remote sensing in boreal agricultural-forest mosaic. Ecological Applications 14, 1946-1962.

Lähde, E., 1978: Maan käsittelyn vaikutus maan fysikaalisiin ominaisuuksiin sekä männyn ja kuusen taimien kehitykseen. (Summary: Effect of soil treatment on physical properties of the soil and on development of Scots pine and Norway spruce seedlings). Commun. Inst. For. Fennicae 94: 5, 1-59.

Mattila, E., 1979: Kangasmaiden luppometsien ominaisuuksia Suomen poronhoitoalueella 1976-1978. Summary: Characteristics of the mineral soil forests with arboreal lichens (Alectoria, Bryoria and Usnea spp.) in the Finnish reindeer management area, 1976-1978. - Folia Forestalia 417, 39 ss.

Mikola, P., 1970: Forest and forestry in subarctic regions. - Ecology of the subarctic regions. Proceedings of the Helsinki Symposium. Unesco 1970, 295-302.

Mikola, Peitsa, 1971: Reflexion of climatic fluctuations in the forestry practices of Northern Finland. - Rep. Kevo Subarctic Res. Stat. 8: 116-121.

Mikola, P., 1971: Man's modification of taiga ecosystems. - Bull. from Ecol. Res. Committee 14: Systems Analysis in Northern Coniferous Forests - IBP workshop, 161-165.

Mälkönen, E., 1989: Changes in Nitrogen Status in Forest Ecosystems in Finland. - Estimation on the Basis of Lobn-Term Fertilization Experiments. - In: Szabolcs, I, (ed.): Ecological impact of acidification. Proc. of the Joint Symposium "Environmental Treats to Forest and Other Natural Ecosystes", 105-113.

Norokorpi, Y., 1981: Lakimetsien rajaamisen perusteista. Metsäntutkimuslaitos, Muhoksen tutk.aseman tiedonantoja 24: 59-65.

Norrdahl, L., Martel, J., Pöyri, V., Uusi-Kämppä, J., Yli-Halla, M., Lempa, K., Suomela, J. & Virtanen, R., 2005: Trees and shrubs as a component of buffer zones: advantages and disadvantages in P-retention. - Braskerud, B.C. (toim.). Is living water possible in agricultural areas? - Jordforsk book no. 48/05, Ås, Norway. S. 5455.

Pakonen, M., Tolonen, A., Laine, K. & Hohtola, A., 2003: Ruusujuuren (Rhodiola rosea L.) vaikuttavista aineista ja niiden analysoinnista. Ruusujuuriseminaari, Mikkeli, 18.6.2002.

Parviainen, Timo, 2007: Ruokohelpiviljelyn optimointi suopohjilla. Turvetuotantoalueiden geologisen ympäristön, pohjaturpeen sekä kierrätyslannoitteiden käytön vaikutus ruokohelpin käyttämiin alkuaineisiin ja satoon. ISBN 978-951-42-8456-4. ISBN 978-951-42-8458-8 (PDF). URI http://herkules.oulu.fi/isbn9789514284588/.

Pihlajaniemi, Henna, 2009: Success of micropropagated woody plants under northern growing conditions and canging environment. - Academic Diss. University of Oulu.

Pihlajaniemi, H., Siuruainen, M. & Laine, K., 2008: Hardy plants for landscaping and restoration in northern tourism areas. - Landscape Plant News 19(3). 2008 Annual Research Report, p. 9- 13.

Pihlajaniemi, H., Siuruainen, M., Rautio, P., Laine, K., Peteri, S-L. & Huttunen, S., 2007: Successful growth of micropropagated ornamental tree forms in northern Finland. – Dendrobiology 57: 63-71.

Pihlajaniemi, H., Siuruainen, M., Rautio, P., Laine, K., Peteri, S.-L. & Huttunen, S., 2007: Growth success and phenology of micropropagated woody ornamentals in northern Finland. – Nature and Tourism: Tools for Sustainability 22-24 May 2007, International Conference, Arctic Centre, University of Lapland, Rovaniemi, Finland.

Pihlajaniemi, H., Siuruainen, M., Rautio, P., Laine, K., Peteri, S.-L. & Huttunen, S., 2005: Success of hardy micro-propagated ornamental shrubs in Northern Finland. – Journal of Applied Botany and Food Quality 79: 107-116.

Pihlajaniemi, H., Siuruainen, M., Rautio, P., Laine, K. & Huttunen, S., 2003: Puuvartisten koristekasvien menestyminen pohjoisessa. Teoksessa: Siikamäki, P. (toim.): Koillismaan luonto ja luonnonvarat tutkimuskohteena. – Naturpolis Kuusamo koulutus- ja kehittämispalvelut, Tutkimuksia 2/2003, Rakennerahastot. s. 21-30.

Pohtila, E., 1977: Reforestration of ploughed sites in Finnish Lapland. - Comm. Inst. For. Fennicae 9:4, 1-98.

Poikolainen, J. & E. Kubin, 1985: Snow, frost and temperature conditions in an uncut spruce forest and open clear-cut ploughed areas...

Purokoski, P., 1959: Kalkituksen vaikutuksesta rannikkoseudun rikkipitoisissa maissa. (Über Kalkungswirkung in schwefelhaltigen Böden an der Meeresküste Finnlads.) - Agrogeol. Publ. 72, 1-21.

Rautio, P., Kukkola, E. & Huttunen, S. 2004: Alterations in the Nutrient Status of Scots Pine Seedlings Grown in Copper- and Nickel-treated Soil. – Journal of Applied Botany – Angewandte Botanik 78: 48-57.

Rautiainen, P., T. Björnström, M. Niemelä, P. Arvola, A. Degerman, L. Erävuori, P. Siikamäki, A. Markkola, J. Tuomi & M. Hyvärinen, 2006: Management of three endangered plant species in a dynamic landscape of seashore meadows. - Applied Vegetation Science.

Rautio, P., Kukkola, E. & Huttunen, S. 2005: Growth alterations in Scots pine seedlings grown in metal-polluted forest soil: implications for restorative forest management. – Journal of Applied Botany and Food Quality 79: 52-58.

Ruuhijärvi, R., 1970: Subarctic peatlands and their utilization. - Ecology of the subarctic regions. Proceedings of the Helsinki Symposium. Unesco 1970, 319-326.

Saari, Päivi, Veli Saari, Sanna Saarnio, Jussi V.K. Kukkonen, Jarkko Akkanen, Hannu Luotonen, Veli Lyytikäinen, Seppo M. Heikkinen, Tiina Hirvonen & Jukka Alm, 2010: Kasvillisuus keroo suometsätalouden ravinnekuormituksen vähäisyydestä. - Luonnon Tutkija 2010/1, 8-12.

Siuruainen, M., Alanko, P., Laine, K. & Pihlajaniemi, H. 2004: Tieteellisten puutarhojen kokoelmat viherrakentamisen käyttökasvivalikoiman monipuolistajina. – Verkkojulkaisussa: Hopponen, A. & Rinne, M. (toim): Maataloustieteen Päivät 2004. Suomen Maataloustieteellisen Seuran tiedote no 19. (http://www.agronet.fi/maataloustieteellinenseura/julkaisut/Tieteellisten puutarhojen kokoelmat viherrakentamisen käyttökasvivalikoiman monipuolistajina.)

Siuruainen, M., Alanko, P., Laine, K. & Pihlajaniemi, H. 2004: Tutkimusta pohjoiseen ilmastoon sopeutuneiden viherrakentamisen kasvien löytämiseksi. – Viherympäristö 2/2004: 36-39.

Solberg, B., H. Tømmervik, D. Thannheiser & S. Neuvonen, 2005: Economic limits and possibilities for sustainable utilization of northern birch forests. - In: Wielgolaski, F. E. (ed.): Plant Ecology, Herbivory, and Human Impact in Nordic Mountain Birch Forests. Springer Verlag, Ecological Studies 180: 219-233.

Sutinen, R., Middleton, M., Hänninen, P., Vartiainen, S., Venäläinen, A. & Sutinen, M-L., 2007: Dielectric constant time stability of glacial till at a clear-cut site.– Geoderma 141: 311-319.

Sutinen, R., Kuoppamaa, M., Hyvänen, E., Hänninen, P., Middleton, M., Pänttäjä, M., Teirilä, A. & Sutinen, M-L., 2007: Geological controls on conifer distributions and their implications for forest management in Finnish Lapland. – Scandinavian Journal of Forest Research 22: 476-487.

Sutinen, R., M. Pänttäjä, A. Teirilä & M-L. Sutinen, 2006: Effect of mechanical site preparation on soil quality in former Norway spruce sites. – Geoderma 136: 411-422.

Tigerstedt, P. M. A. & Pohtila, E., & Nevala, S., 1983: Lehtikuusestako Lapin puulaji? - Oulun yliopisto, Pohjois-Suomen Tutkimuslaitos/ Research Inst. of Northern Finland, University of Oulu C:47, 47-55.

Tiimonen, H., Aronen, T., Tsai C-J., Jokipii, S., Chen, X., Vaaraniemi, P., Roininen, H., Laakso, T., Saranpää, P., Chiang, V. & Häggman, H. 2004. Characterisation and ecological interactions of lignin-modified silver birches. - Opening seminar of Wood Material Science Research Programme 6.4 2004 Helsinki, Finland.

Tomppo, E., 2005: Suomen metsävarat ...

Turtiainen, M. & J. Valtanen, 1970: Metsäaurauksen vaikutus maan lämpötilaan. - Metsä ja Puu 88:12, 10-14.

Törn, A., Siikamäki, P. & Tolvanen, A., 2005: Regeneration of vegetation after tourism impacts in protected areas in northern Finland. – The world conference on ecological restoration, 12-18. September 2005, Zragoza, Spain.

Urvas, L., R. Erviö & S. Hyvärinen, 1980: Fertility of different mire type groups. - Ann. Agricult. Fenniae 19, 85-91.

Valmari, Arvi: Kasvintuotannon ekologiset edellytykset Lapissa. - Oulun yliopisto, Pohjois-Suomen Tutkimuslaitos/ Research Inst. of Northern Finland, University of Oulu C:47, 97-103.

Valmari, A., 1956: Über die edaphischen Bonität von Moore Nordfinnlands. - Acta For. Fenn. 88: 111-126.

Veijalainen, H.: Lapin luonnonmarjojen hyväksikäyttöä tutkitaan. - Oulun yliopisto, Pohjois-Suomen Tutkimuslaitos/ Research Inst. of Northern Finland, University of Oulu C:47, 64-69.

Welling, P., A. Tolvanen & K. Laine, 2004: The alpine soil seed bank in relation to field seedlings and standing vegetation in subarctic Finland. - Arctic, Antarctic and Alpine Research 36(2): 229-238.

Yli-Vakkuri, P., 1960: Metsiköiden routa- ja lumisuhteista...

Äikäs, A., 1969: Metsäaurauksen vaikutuksesta männyn viljelyn onnistumiseen sekä maan lämpö- ja kosteusoloihin Koillis-Suomessa. Manuskript. Univ. of Helsinki.

Xin, Z. & Browse, J.: Cold comfort farm: the acclimation of plants to freezing temperatures. - Plant Cell Environment 23: 893-902.

Täällä: Julkaisuryhmien valinta!
Here: Subject matters of literature!

Täällä/Here: Päävalikkoon/To Main menu!

Floristiikka ja kasvien taksonomia:
(Huom. Itiökasvit ovat erikseen!)
Flora and plant taxonomy:
(NB. Cryptogams are separately!)

Katso myös osasto Kasviekologia!
See Plantecology, also!

 

Aapala, K., 2001: Soiden uhanalainen lajsto. - Suomen Ympäristö 490, 285 pp.

Aspi, J., Jäkäläniemi, A., Tuomi, J. & Siikamäki, P. 2003: Multilevel phenotypic selection on morphological characters in a metapopulation of Silene tatarica. – Evolution 57(3): 509-517.

Auer, A., 1938: Kasvistollisia havaintoja Pohjois-Suomesta II. - Mem. Soc. F. Fl. Fnn. 14, 110-123.

Auer, V., 1923: Phragmites communis (L.) auf den Mooren von Kuusamo und Kuolajärvi. - Ann. Soc. 'Vanamo' 1:9, 305-320.

Borg, V., 1899: Muistelmia Lapin tuntureilta. Luonnon Ystävä 3, 152-158.

Borg, V., 1899:: Selonteko kasvitieteellisestä tutkimusmatkasta Sallan pitäjässä 1898. - Manuskript.

Brenner, M., 1899: Observationer rörande den nordfinska floran under adertonde och nittonde seklen, särskild med afseende å kärlväxterna i Öster-Norrbotten, Nord-Österbotten och Kajanien. - Acta Soc. F. Fl. Fenn. 16:4, 1-307.

Erkamo, V., 1948: Suomen kasvistollisesti tutkitut seudut. - Luonnon Tutkija 52, 86-87.

Erävuori, L. 1998: Tikankontin suojelutilanne Perä-Pohjolassa. - Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A nro 92. 60 ss.

Eurola, S., Huttunen, S. & Welling, P. 2004: Enontekiön suurtuntureiden (68°45’- 69°17’N; 20°45’-22°E) paljakan kasvilajistosta. – Kilpisjärvi Notes 18: 1– 24.

Federley, B., 1971: Oxytropis lapponica (Wahlenb.) Gay och dess förekomst i Finland. – Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 47: 33-37.

Finnilä, C., 1917: Bortom polcirceln. -189 pp. Helsingfors.

Haapala, J., 1950: Stellaria humifusa Rottb. Hailuodossa. (Referat: Stellaria humifusa Rottb. auf der Insel Hailuoto (PP) im nördlichen Teil des Bottnischen Meerbusens.) - Arch. Soc. 'Vanamo' 5:1, 23-25.

Hagman, M., 1971: On cross- and self-incompatibility shown by Betula verrucosa Ehrh. and B. pubescens Ehrh. - Comm.Inst. For. Fenn. 73(6): 1-125.

Havas, P.,1956: Kasvistollisia havaintoja Pohjois-Kainuun vaara-alueelta. - Oulun Luonnonyst. Yhd. Julk. A III: (1956), 1-7.

Heikinheimo, O.,1949: Results of the experimentson the geographical races of spruce and pine. (in Finnish with English summary). - Comm. Inst. For. Fenn. 37:1-44.

Heikkinen, R.K., 1996. Predicting patterns of vascular plant species richness with composite variables: a meso- scale study in Finnish Lapland. - Vegetatio 126:151-165.

Heikkinen, R. K. & Birks, H. J. B., 1996: Spatial and environmental components of variation in the distribution patterns of subarctic plant species at Kevo, N Finland - a case study at the meso-scale level. - Ecography 19(3):341-351.

Heikkinen, R. K. 1997: Patterns of species richness and distributions of vascular plant species at the mesoscale in the Kevo nature reserve, Northern Finland. - Turun yliopiston julkaisuja - Annales Universitatis Turkuensis, AII 96, 28 p. + 5 original papers. 

Heikkinen, R.K. & Neuvonen, S. 1997. Species richness of vascular plants in the subarctic landscape of northern Finland: modelling relationships to the environment. - Biodiversity and Conservation 6: 1181-1201. [C] 

Hiitonen, Ilmari, 1958: Suomalaisten tutkijain osuus Kuollan niemimaan kasviston selvittelyssä. - Luonnon Tutkija 62:2, 46-55.

Hjelt, H., 1888-1926: Conspectus florae Fennicae I - VII. - Acta Soc. Fauna Flora Fennica 5(1): 1-562 + kartta, 21(1): 1-261, 30(1): 1-411, 41(1): 1-502, 51 (1): 1-450, 54: 1-397.

Huhta, A-P. & Rautio, P., 2008: A case with blue gentian blues: roadside-cutters creating neo grasslands as refugia for endangered Gentianella campestris. – Nordic Journal of Botany 25: 372-379.

Huumonen, M. E. 1913: Arctophila fulva ja Salix triandra Temmesjokivarrella. - Luonnon Ystävä 17, 131.

Hustich, I., 1935-36: Elymus arenarius-lokalerna i det inre av Lappland. - Mem. Soc. F. Fl. Fenn. 12: 120-130.

Illikainen, U., 1958: Toppila ja sen tulokaskasvit. - Oulun Luonnonystäväin Yhdistyksen julkaisuja A IV:3-23.

Homén, Th. 1918: Itä-Karjala ja Kuolan Lappi. - 384 pp. Helsinki.

Hult, R., 1898: Växtgeografiska anteckningar...

Hustich, I., 1937: Pflanzengeographische Studien im Gebiet der niederen Fjelde...

Hämet-Ahti, Leena, 1966: Variation of Juncus gerardii Lois. in northern Fennoscandia. - Ann. Bot. Fenn. 3, 391-398.

Jakkula, Anna-Maija, 1967: Juncus gerardii Lois. Perämeren rannikolla. - Manuscript, univ. of Oulu.

Jalas, J., 1949: Alopecurus arundinaceus Poir. und Catabrosa aquatica (L.) PB in Säräisniemi, Ostrobottnia kajanensis, gefunden. - Arch. Soc. 'Vanamo' 2, 100-106.

Jalas, J., 1953: Rokua. Suunnitellun kansallispuiston kasvillisuus ja kasvisto...

Jalas, J., 1950: Zur Kausalanalyse der Verbreitung einiger nordischen Os- und Sandpflanzen. - Ann. Bot. Soc. '¨Vanamo' 24:1, 1-362.

Jokela, Paavo S., 1963: Taraxacorum in herbario Universitatis Ouluensis asservatorum atque conspectus litterarum microspecierum eorum. (Summary: ikndex of the Taraxacum specimens included in the herbarium of the University of Oulu and conspectus of literature dealing with the microspecies involved). - Aquilo, Se. Botanica 1: 12-37.

Jokela, Paavo S., 1958: Über die Verbreitung von Salix triandra L. in der Gegend der Kirschpiele Liminka und Tyrnävä in Nord-Finnland. - Oulun Luonnonyst. Yhd. Julk. A:IV 2, 24-37.

Jokela, Paavo S. & Tauno Ulvinen, 1963: Carex atrata L. in Kuusamo, Nordfinnland, gefunden. - Aquilo, Ser. Botanica 1, 59-60.

Jäkäläniemi, A. 2002: Patch dynamics in the meta-populations of two rare plants. – The annual meeting of Scandinavian Association of Pollination Ecology – SCAPE, Tanska 3.11.2002.

Jäkäläniemi, A., Tuomi, J. & Siikamäki, P. 2003: Colonization, extinction and patch dynamics of two raparian plants, Silene tatarica and Erigeron acer subsp. decoloratus. - The 7th Clonal Plant Worshop, 1-5 August, Kuusamo, Finland.

Kalela, A., 1961: Maamme kasviston pohjoiset ainekset. - Oma Maa IX, 306-331. WSOY.

Kalela, A., 1949: Mistä ja milloin Suomi on saanut kasvistonsa? - Suomen Luonto 1949: 9-30.

Kalela, A., 1944: Systematische und Phlanzengeographische Studien in der Carex-subsection Alpinae Kalela. Ann. Bot. Soc. 'Vanamo' 19:3, 1-218.

Kalela, A., 1938: Zur Synthese der experimentellen Untersuchungen über Klimarassen der Holzarten. - Comm. Inst. For. Fenn. 26: 1-445.

Kallio, P., 1961: Zur floristisch-ökologischen...

Kallio, P., 1958: Piirteitä Nuortijoen latva-alueen kasvistosta.. - Luonnon Tutkija 62:3, 82-89.

Kallio, P., 1957: Kasvien polyploidiailmiö arktisen alueen ongelmana. - Luonnon Tutkija 61:2, 44-49.

Kallio, P., 1956: Suomen pohjoisimman kolkan kasvistollisesta erikoisluonteesta. - Luonnon Tutkija 60:5, 136-142.

Kallio, P., S. Niemi, M. Sulkinoja & T. Valanne, 1983: The Fennoscandian birch and its evolution in the marginal forest zone. - In: Morisset, P. & S. Payette (eds.), Proceedings of the northern Quebec Treeline Conference, 1-10. Centre d'etudes nordique, Quebec, Canada.

Kallio, P., Niemi, S., Sulkinoja, M. & Valanne,T., 1983: The Fennoscandian birch and its evolution in the marginal forest zone. − Nordicana 47: 101-110.

Kallio, P. & Y. Mäkinen, 1978: Vascular flora of Inari Lapland. 4. Betulaceae. - Rep. Kevo Subarctic Res. Stat. 14: 38-63.

Kallio, P. & Y. Mäkinen, 1974: Vascular flora of Inari Lapland. 3. Salicaceae - Betulaceae. - Rep. Kevo Subarctic Res. Stat. 11:

Kallio, P. & Laine, U. & Mäkinen, Y., 1971: Vascular flora of Inari Lapland. 2. Pinaceae and Cupressaceae. - Rep. Kevo Subarctic Res. Stat. 8: 73-100.

Kallio, P. & Laine, U. & Mäkinen, Y., 1969: Vascular flora of Inari Lapland. 1. Introduction and Lycopodiaceae - Polypodiaceae. - Rep. Kevo Subarctic Res. Stat. 5: 1-108

Kalliola, R., 1942: Pyhätunturin kansallispuiston kasvillisuudesta ja kasvistosta...

Kalliola, R., 1937: Dryopteris fragrans (L.) Scott. ein für Europa neuer Farn. - Ann. Bot. Soc. 'Vanamo' 9:4.

Keckman, Ch., E., 1896: Antecningar om floran i Simo och Kemi Socknar af Norra Österbotten. - Acta Soc. F. Fl. Fenn.13: 3-66.

Kihlman, A.O., 1884: Anteckningar om floran i Inari Lapmark. - Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 11: 45-135.

Kiimalainen, Paavo J., 1958: Havaintoja eräiden merenrantalaguunien vesikasvistosta Haukiputaalla, Oulunsalossa ja Lumijoella. - Oulun Luonnonyst. Yhd. Julk. A IV: 39-50.

Klockars, B. & H. Luther, 1937: Floristiska iaktagelser i Li, Viibus-Maarestunturi-området. - Mem. Soc. F. Fl. Fenn. 14, 45-54.

Kotilainen, M. J., 1956: Kasvistosta Oulankajoen-Pääjärven alueella Kieretin Karjalassa. - Ann. Bot. Soc. 'Vanaamo' 27:2, 1-118.

Kotilainen, M. J., 1955: Stratiotes-Seen in Finnisch-Lappland als botanisches und quartärgeologisches Problem. - Sber. Finn. Acad. Wiss. 1954, 119-131.

Kotilainen, M. J., 1954: Vaatelijaiden uposlehtisten vesikasvien levinneisyydestä itäisessä Fennoskandiassa. - Luonnon Tutkija 58:5, 136-140.

Kotilainen, M. J., 1954: Den andra säkra växtplatsen för Kobresia simpliciuscula (Wahlenb.)Mack. i Fennoskandia. - Svensk. bot. Tidsk. 48: 19-30.

Kotilainen, M. J., 1954: The Stratiotes lakes in Kittilä (Finnich Lappland) as a floristic and quaternary problem. - Bot. Tidskr. 51, 141-156.

Kotilainen, M. J., 1954: Lapin kievana-järvet (Stratiotes-järvet) kasvimaantieteellisena ja geologisena ongelmana. - Ann. Acad. Scient. Fenn., Esitelmät ja pöytäkirjat., 164-173.

Kotilainen, M. J., 1954: The Stratiotes Lakes in Kittilä (Finnish Lappland) as a Floristic and Quaternary Problem. - Botanisk Tidskrift 51: 141-156.

Kotilainen, M. J., 1951: Über die Verbreitung der Meso-Eutrophen Moorpflanzen in Nordfinnland. - Ann. Acad. Scient. Fenn. Sarja A, IV, 17: 1-162.

Kotilainen, M. J., 1951: Uusista kvartaarigeologisestikin huomattavista vesikasvilöydöistämme. - Luonnon Tutkija 55:2, 37- 41.

Kotilainen, M. J., 1951: Kirje Kainuusta. Luonnon Tutkija 55:3, 84- 87.

Kotilainen, M. J., 1950: Pohjois-Suomen viljelyskelpoisuustutkimuksissa vv. 1923-1943 kertyneistä suokasviston levinneisyyttä koskevista tuloksista. - Oulun Luonnonystäväin yhdistyksen Julkaisuja, Sarja A I:3: 3-39.

Kotilainen, M. J., 1950: Eräistä Primula sibirica -ryhmän "epäillyistä" löydöistä. - Mem. Soc. F. Fl. Fenn. 25, 100-103.

Kotilainen, M. J., 1949: Salix pyrolifolia Led. in Tervola. - Arch, Soc. 'Vanamo' 3: 125-130.

Kotilainen, M. J., 1948: Über Fjeldpflanzen als Kulturbegleiter. - Arch. Soc. Zool. Bot. Fenn. 'Vanamo' 3: 102-120.

Kujala, V., 1962: Ivalojoen ja sen varsien kasvistosta. (Referat: Über die Flora des Flusses Ivalojoki und seine Ufer in Finnisch-Lappland. Arch. Soc. 'Vanamo' 16:2, 163-193.

Kujala, V., 1964: Metsä- ja suokasvilajien levinneisyys- ja yleisyyssuhteista Suomessa. Vuosina 1951-1953 suoritetun valltakunnan metsien III linja-arvioinnin tuloksia. (Ref.: Über die Frequenzverhälltnisse der Wald- und Moorpflanzen in Finnland. Ergebnisse der III Reichswaldabschätzung in Finnland 1961-1953.) - Comm. Inst. Forest. Fenn. 59:1, 1-137 + 196 maps.

Kytöniemi, A., 1962: Tietoja Muhoksen pitäjän kasvistosta. (Referat: Beiträge zur Kenntnis der Gefässpflanzenflora von Muhos im nördlichen Mittelfinnland). - Arch. Soc. 'Vanamo' 17:1, 51-61.

Kyyhkynen, O., 1921: Kajaanin kasvistoalueen rajoista ja jaoituksesta. (Über die Grenzen und die Einteilung der pflanzengeographischen Provinz Ostrobottnia kajanensis.) - Acta Soc. F. Fl. Fenn. 49:6, 1-26.

Kyyhkynen, O., 1920: Suomussalmen kasvisto. - Acta Soc. F. Fl. Fenn. 46:1, 1-139.

Kyyhkynen, O., 1917: Hedelmällisen maaperän kasveja Sotkamossa (Ok). - Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 43, 50-62.

Kämäräinen, H., 1998: Kilpisjärven mahtava Saana - kasviparatiisi. – Lutukka 14: 80-87.

Kääntönen, M., 1963: Merkintöjä itäisen Saariselän kasvistosta kesällä 1963. -Molekyyli 20, 72-78.

Laestadius L. L., 1856: Species, subspecies, varietates et formae nec non proles hybridae in Lapponia hucusque observatae generis Betulae cum Tab. II et III. - Bot. Not. (1856): 103-111.

Laine, U., 1964: Über die floristischen Züge der nördlichen Waldgrenze der Kiefer im Westteil von Inari-Lappland. - Ann. Univ. Turkuensis ser. A II, 32, (Rep. Kevo Subarctic Stat. 1), 94-123.

Laine, L., L. Lindgren & Y. Mäkinen, 1955: Havaintoja Utsjoen pitäjän länsiosan kasvistosta. (Summary: Observations on the flora of western Utsjoki. - Arch. Soc 'Vanamo' 9:2, 120-135.

Lehtilä, K. & Tuomi, J. & Sulkinoja, M., 1994: Bud demography of the mountain birch Betula pubescens ssp. tortuosa near tree line. - Ecology 75:945-955.

Lehtonen, J., Schoenus ferrugineus L. Pohjois-Karjalassa. - Arch. Soc. 'Vanamo' 4, 99-101.

Leiviskä, I. (I.L.), 1894: Oulun kasvisto. Siemenkasvien kasvupaikat, leveneminen ja kukkimisaika. - 19 s. Oulu.

Lindén, J., 1943: Bidrag till kännedomen om vegetation och flora inom Enontekis lappmarks björk- och fjällregioner. - Acta Soc. F. Fl. Fenn. 63:1, 1-82.

Lindberg, Harald, 1928: Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribn. & Merr. vid Bottniska viken, ny för Finlands flora. - Mem. Soc. F. Fl. Fenn. 5, 77-78.

Linkola, K., 1933: Regionale Artenstatistik der Süsswasserflora Finnlands. - Acta Bot. Soc. 'Vanamo' 3:5, 3-13.

Linkola, K., 1921: Studien die Einfluss der Kultur auf die Flora in den Gegenden nördlich vom Ladogasee. II. Spezieller Tail. - Acta Soc. F. F. Fenn. 45:2, 1-491.

Linkola, K., 1916: Studien die Einfluss der Kultur auf die Flora in den Gegenden nördlich vom Ladogasee. I. Allgemainer Tail. - Acta Soc. F. F. Fenn. 45:1, 1-429.

Linnaeus, Carolus, 1737: Flora Lapponica. - 372 pp. + Index + Tabulae XI. Amsterdam.

Luther, Hans, 1948: Botaniska iakttagelser på Hailuoto-Karlö. - Mem. Soc. F. Fl. Fenn. 24, 30-49.

Malvari, M., 1961: Piirteitä Iijokisuun kasvillisuudesta ja kasvistosta. (Referat). - Oulun Luonnonyst. Yhd. Julk. A V: 36-64.

Malvari, M., 1955: Piirteitä Iijoen suupuolen kasvistosta. Eriophorum intercédens Lindb. fil. Iissä. - Luonnon Tutkija 59, 5.

McWhirr, T., Tuomi, J., Tolvanen, A., Hyvärinen, M. & Siikamäki, P. 2003: The population dynamics of two morphs of Pilosella peleteriana (Mérat) F.W. Schultz & sch.bip. (coll.) on a river bank in northern Finland. - The 7th Clonal Plant Worshop, 1-5 August, Kuusamo, Finland.

Merilä, E., 1978: Havaintoja lehtoarhosta (Moehringia trinervia) Kalajoen Rahjan saaristossa. - Oulun Luonnonystäväin yhdistys, Tiedotuksia 3 (1): 14-15.

Mikola, E., (Mikkola MS): Manusript concerning the flora of Inarin Lappi and Saariselkä.

Montell, J., 1961: Vegetation och floran i Muonio socken...

Mäkinen, Y., U. Laine, S. Heino & J. Nurmi, 2005: Vascular flora of Inari Lapland. 7. Brassicaceae - Grossulariaceae. - Reports from the Kevo Subarctic Research Station 23: 1-95.

Mäkinen, L. & Y. Mäkinen, 1964: The distribution, ecology, morphology and taxonomy of Primula nutans Georgi ssp. finmarchica (Jacq.) Löve & Löve. - Ann. Bot. Fenn. 1, 273-291.

Mäkirinta, Anna-Maija, 1970: Über das Vorkommen und die Ökologie von Juncus gerardii Los, an der Nordküste des Bottnischen Meerbusens. - Aquilo Ser. Bot 9, 110-126.

Niskasaari, Kaisu: Pohjois-Kuusamon ja Etelä-Sallan kasvistosta. - 175 pp. Manuskript.

Nordhagen, R., 1966: Botaniske iakttagelser i Finnmark 1930-1939. Ekskursioner på Mageröya og Söröya. (Summary: Excursions on Mageröy and Söröy.) - Ann. Bot. Fenn. 3, 319-332.

Nuortila, C. 2003: Mating system traits in ericaceous species. - The 7th Clonal Plant Worshop, 1-5 August, Kuusamo, Finland.

Parvela, A. A., 1935: Pyhäjoen vesikasvillisuudesta. Luonnon Ystävä 39:2, 36-42.

Parvela, A. A., 1921: Oulaisten pitäjän kasvisto. - Acta Soc. F. Fl. Fenn. 49:3, 1-78.

Pertola, E., 1961: Züge aus der Flora und Vegetation im Ostteil des Saariselkä-Massiv...

Pesola, V., 1952: Kulttuurikasvupaikkain kasvit Kuusamossa ja Sallassa yli kolme vuosikymmentä sitten. - Maataloustiet. Aikak. 24, 30-34.

Pihakaski, Seppo, 1966: Studies on northern Luzula multiflora (Retz.) Lej. races. - Rep. Kevo Subarctic Res. Stat. 3: 106-131.

Pihakaski, Kaarina, 1966: Ecological and morphological studies on Luzula arcuata (Wg.) SW., - Rep. Kevo Subarctic Res. Stat. 3: 143-176.

Railonsala, A., 1969: Some Taraxacum species new to North Finland. - Aquilo Ser. Bot. 8, 66-74.

Ramula, S. & Mutikainen, P. 2003: Sex allocation of females and hermaphrodites in the gynodioecious Geranium sylvaticum. – Annals of Botany 92: 207-213.

Rantaniemi, P. A., 1953: Outlines of the botanical investigations in North Ostrobotnia and South Lapland before 1918. - Arch. Soc. 'Vanamo' 8, 31-42.

Rantaniemi, A., 1921: Huomattavia kasvilöytöjä. - Mem. Soc. F. Fl.Fenn. 46, 115-118.

Rantaniemi, A., 1916: Retkestä Kemijoen laaksossa. - Mem. Soc. F. Fl.Fenn. 42, 35-37.

Rautiainen, P., Laine, A.-L., Aspi, J., Aikio, S., Siira, J., & Hyvärinen, M., 2004: Patch dynamics of a perennial rhizomatous grass, Arctophila fulva var. pendulina on a Bothnian Bay seashore meadow. - Applied Vegetation Science 7 (2): 221-228.

Riihimäki, M. & Savolainen, O. 2004: Searching for the genetic basis of flowering differences between northern and southern populations of Arabidopsis lyrata. – Amer. J. Botany 91: 1036-1045.

Rintanen, T., 1968: The distribution of fjeld plants in eastern Lapland. - Ann. Bot. Fennici 5, 225-305.

Rintanen, T., 1967: On the disribution of some boreal plants in Eastern Lapland. - Aquilo Ser. Bot. 6, 197-

Rintanen, T., 1962: Havaintoja Tuntsajoen latva-alueen kasvistosta. - Luonnon Tutkija 66, 48-51.

Roivainen, Heikki, 1954: Ulkokrunnin (PP, Ii) putkilokasvit. - Oulun Luonnonyst. Yhd. Julk. A II: 1, 3-38.

Roivainen, H., 1923: Tietoja kasvillisuudesta sekä putkilo- ja lehtisammalkasvistosta keskisen Luttojoen seuduilla...

Rudin, Dag & Peter Tigerstedt, 1979: Genetic structure of a naturally regenerated stand of Pinus sylvestris L., at Oulanka in Finland - a stydyby the aid of isozyme markers. - Aquilo ser. Zool. 20: 92-93.

Räsänen, Veli: Karu tunturi. Kasviretki Luoston kvartsiittikiveliöön. - Luonnon Tutkija 55:5, 150- 154.

Saari, V., 1979: Pohjois-Kuusamon kasviston erikoispiirteistä. (Abstract: Special features of the flora of northern Kuusamo). - Acta Univ. Ouluensis, ser. A, Biol. 4, 85-90.

Salonen, J., 1959: Suomen pohjoisimpaan mansikan (Fragaria vesca) kasvupaikkaan tutustumassa. - Luonnon Tutkija 63, 153-154.

Saxen, U., 1938: Die Varietäten von Carex salina Wg. ssp. cuspidata Wg. nebst ihren Hybriden an den Küsten des Bottnischen Busens, Finnland. - Acta Bot. Fennica 22, 1-30.

Siikamäki, P., Lammi, A. & Mustajärvi, K. 2003: No relationship between fluctuating asymmetry and fitness in Lychnis viscaria. – Evolutionary Ecology 16: 567-577.

Siira, J. & H. Haapala, 1969: Studies on the distribution and ecology of Puccinellia phryganodes (Trin.) Schibn. & Merr. in Finland. (Rönsysorsimon levinnästä ja ekologiasta Suomessa.). - Aquilo. ser. Bot. 8, 1-24.

Sonck, C.E., 1991: Zwei Taraxacum-Arten (Sect. Taraxacum) aus dem nördlichen Lappland. (Summary: Two Taraxacum species (Sect. Taraxacum) from Northern Lappland) – Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 67:135-139.

Sonck, C.E., 1991: En ny nordlig Taraxacum-art, hörande till sektionen Borea. (Summary: A new northern Taraxacum species belonging to sect. Borea) – Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 67:140-142.

Sulkinoja, Matti, 1983: Lapin koivut. - Oulun yliopisto, Pohjois-Suomen Tutkimuslaitos/ Research Inst. of Northern Finland, University of Oulu C:47, 40-46.

Suominen, J., 1967: Suomen kasvistontutkimuksen tarkkuudesta. (Summary: On the accuracy of floristic research ib Finland.) - Luonnon Tutkija 71, 73-77.

Schwnck, B., 1955: Deschampsia bottnica (Wg) Trin. och D. Bottnica x caespitosa i Om Jakobstads skärgård. - Acta Soc. F. Fl. Fenn. 72 (19): 1-14.

Söyrinki, N., 1956: Kasvistosta Oulankajoen - Pääjärven alueella Kieretin Karjalassa. (Ref.: Über die Flora im Gbiet von Oulankajoki - Pääjärvi, Karelia Keretina, Ostkarelien). - Ann. Bot. Soc. 'Vanamo' 27:2, 1-118.

Söyrinki, N., 1961: Researches in the Area of the Future Dam Basins of River Kemijoki. - Arch. Soc. 'Vanamo' 16: suppl.,94-97.

Söyrinki, N., 1941: Tervaleppä (Alnus glutinosa) Taivalkoskella (Ks). - Luonnon Ystävä 45:5-6, 215-216.

Söyrinki, N. & Saari, V., 1980: Die Flora im Nationalpark Oulanka, Nord-Finnland, - Acta Botanici Fennici 114, 1-150.

Taarna, Jorma & Vasari, Yrjö, 1959: Retki Oulangalle. - Luonnon Tutkija 63:2, 39-4.

Tero, N., Aspi, J., Siikamäki, P., Jäkäläniemi, A. & Tuomi. J. 2003: Genetic structure and gene flow in a metapopulation of an endangered plant species, Silene tatarica. – Molecular Ecology 12: 2073-2085.

Tero, N., Aspi, J., Siikamäki, P. & Jäkäläniemi, A., 2005: Local genetic population structure in an endangered plant species, Silene tatarica (Caryophyllaceae). – Heredity 94: 478-487.

Tero, N. & Shlötterer, C., 2005: Isolation and characterization of microsatellite loci from Silene tatarica. – Molecular Ecology Notes 5: 517-18.

Tero, Niina, 2006: Genetic structure at different spatial scales in metapopulations of Silene tatarica. - (Diss. Univ. of Oulu.)

Tero, N., Aspi, J. & Siikamäki, P. 2003: Local population structure in an endangered plantspecies, Silene tatarica. - ESEBIX, European Society for Evolutionary Biology, 9th Congress, Leeds, August 18-24, 2003.

Uimaniemi, Leena, 2004: Maintenance of genetic diversity in four taiga specialists. - Väitöskirja, Oulun yliopisto.

Ulvinen, T., 1962: Savukosken selkosilta. - Luonnon Tutkija 66, 107-117.

Vaarama, Antero & Terho Valanne, 1973: On the taxonomy, biology and origin of Betula tortuosa Ledeb. - Rep. Kevo Subarctic Res. Stn. 10: 70-84.

Vasari, Y., 1968: Studies on the racial variation of Potentilla erecta (L.) Räusch in Finland. - Aquilo, Ser. Bot. 7, 57-87.

Vasari, Y., 1951: Eteläisluontoisten lehtokasvien uusia kasvupaikkoja Kuusamossa. - Arch. Soc 'Vanamo' 6:1, 4-6.

Virtanen, R.& H. Väre, 1990: Haltin kasvisto. – Lutukka 6. 1990: 35-41.

Vuorentaus, Y. & M. E. Huumonen, 1922: (Tiedonanto tervalepän esiintymisestä Oulun seudulla.) - Luonnon Ystävä !5:5, 180.

Wahlenberg, G., 1812: Flora Lapponica. - 550 ss. Berolini.

Wainio, E., 1891: Notes sur la flore de la Laponie finlandaise. - Acta Soc. F. Fl. Fenn. 8:4, 1-90.

Wainio, E., 1878: Kasvistonsuhteista Pohjais-Suomen ja Venäjän Karjalan rajaseuduilla. I. - Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 4, 1-161. (Ensimmäinen suomenkielinen biologian alan väitöskirja!).

Vartiainen, Terttu, 1954: Maakrunnin ja Ristikarin putkilokasvit. - Oulun Luonnonyst. Yhd. Julk. A II: 2, 39-57.

Widlund, U., 1961: Totta ja kuvitelmia rönsysorsimosta. - Suomen Luonto 20:3, 85-88.

Widlund, U., 1950: Puccinellia phrydanodes (Trin.) Scribn. & Merr., ny för Ob jämte några andra växtuppgifter från Karlö. - Mem. Soc. F. Fl. Fenn. 25, 96-100.

Vidlund, U., 1944: Förekomsten av Carex salina och dess hybrider i Gamlakarleby-trakten. - Arkiv. Svensk Österbotten 4, 197-203.

Virtanen, R., 1993: Kehtokatkero Kilpisjärvellä. – Lutukka 9: 134.

Vuokko, Seppo, 2008: Mitä on kenkäheinä? - Luonto 1/2008, 75.

Väre, H., 2001: Pohdintaa pikkulaukusta ja lapinlaukusta. Lutukka 2/2001: 50-60.

Väre, H., 2001: Mountain birch taxonomy and floristics of mountain birch woodlands. - In: Wielgolaski, F.E. (ed).: Nordic mountain birch ecosystems. - Man and the biosphre series 27, 35-46.

Väre, H., Ulvinen, T., Vilpa, E. & Kalleinen, L. 2005: Oulun kasvit – Piimäperältä Pilpasuolle. – Norrlinia 11:1-512. ISBN 952-10-2372-4.

Väre, H. 1990: Oulun Pohjanmaalla vuoden 1950 jälkeen tavatut satunnaiskasvit. - Mem.Soc. Fauna Flora Fennica 66: 113-134.

Väre, H. & H. Kaipiainen, 2000: Tunturisarake (Kobresia myosuroides) Suomessa. – Lutukka 16, 2000: 13-16.

Väre, H. & R. Virtanen, 1994: Morphological variation of Erigeron in NW Finnish Lapland. – Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 70: 73-82.

Täällä: Julkaisuryhmien valinta!
Here: Subject matters of literature!

Täällä/Here: Päävalikkoon/To Main menu!

Kasvillisuus ja sen sukkessio:
Vegetation and its succession
:

Katso myös osasto Kasviekologia!
See Plant ecology, also!

 

Aaltonen, S., 1955: Iijoen keskijuoksun (Pudasjärven) tulvaniittyjen kasvillisuudesta. - Pro gradu, Helsingin yliopiston kasvitieteen laitos (ei julkaistu).

Abrahamsen, J., E. Dahl, N.K. Jacobsen, R. Kalliola & L. Påhlsson, 1977: Naturgeografisk Regionindelning av Norden. - Nordiska Utredinger 34: 1-130.

Aihinger, E., 1967: Verwendung der finnländischen Waldtypen in den Alpen. - Aquilo Ser. Bot. 6, 94-103.

Appelroth, E., 1948:Några av landhöjningen betingade skogliga särdrag inom den österbottniska skärgården. - Nordenskiöld Samfundet i Finland, Skärgårdsboken, 292-304. Helsingfors.

Appelroth, E., 1934: Landhöjningens inverkan på Mellersta-Österbotten kustskogar. - Forstl. Tidskr. 51: 1-2, 13-16.

Arnborg, T., 1990: Forest types of northern Sweden. - Vegetatio 90:1-13.

Auer, V., 1923: Suotutkimuksia Kuusamon ja Kuolajärven vaara-alueilta. (Ref.: Moorforschungen in den Vaaragebieten von Kuusamo und Kuolajärvi). - Comm. Inst. Quaest. Forest. Finl. 6(1): 1-368.

Auer, V., 1921: Tutkimuksia Lapin tulvamailta. (Referat: Untersuchungen in den Überschwemmungsgebieten Lapplands.) - Comm. Inst. Quaest. Forest. Finl. 4, 1-72.

Austin, M.P., 2005: Vegetation and environment: discountinuities and continuities. - In: Maarel, E. van der (ed.): Vegetation ekology: 52-84. 408 ss,,Wiley-Blackckwell, Malden Oxford, Carlton.

Billings, W.D., 1974: Arctic ans alpine vegetation; plant adaptation to summer climate...

Birger, S., 1904: Vegetationen och floran i Pajala socken med Muonio kapellag i arktiska Norrbotten. - Ark. f. Bot. 3:4, 1-117.

Brandt, A., 1948: Über die Entwicklung der Moore in Küstengebiet vonSüd-Pohjanmaa am Bottnischen Meerbusen. (Etelä-Pohjanmaan rannikkoseudun soiden kehityksestä.) - Ann. Bot. Soc. 'Vanamo' 23:4, 1-131.

Brunberg-Schwanck, Brita & Ulla Bärlund, 1948: Vegetation och landhöjning. - Skärgårdsboken: 257-291. Helsingfors.

Bruun, H.H. et al., 2006: Effects of altitude and topography...

Botch, M. S. & V. V. Masing, 1983: Mire ecosystems in the USSR. - In: Gore, A. J. P. (ed.): Mires: swamp, bog, fen and moor. - Ecosystems of the World 4B: 95-152. Amsterdam.

Botch, M. S. & V. V. Masing, 1979: Regionality of mire complex types in the USSR. - In: Kivinen, E., L. Heikurainen & P. Pakarinen (eds.): Classification of peat and peatlands. - Proc. Int. Symp. Class. Peat and Peatlands. Hyytiälä, Finland. IPS: 1-12.

Cajander, A.K., ...

Carlsson, Bengt Å. & P. Karlsson, Staffan & Brita M. Svensson, 1999: Alpine and subalpine vegetation.- Rydin, Håkan & Snoeijs, Pauli & Diekmann, Martin (eds.): Swedish plant geography. - Acta Phytogeogr. Suec. 84: 55-74.

Clark, M. J., A.M. Gurnell, E. J. Milton, E J., M. Seppälä & M. Kyöstilä, 1985. Remotely- sensed vegetation classification as a snow depth indicator for hydro logical analysis in subarctic Finland. – Fennia 163: 195-216.

Dahl, E., O. Gjems & J. Kielland-Lund, 1967: On the vegetation types of Norwegian conifer forests in relation to the chemical properties of the humus layer. - Medd. fra det Norske Skogsforsoksvesen. H. 85 (Bd 23): 503-531.

Dierssen, Klaus & Barbara Dierssen, 1985: Suggestions for a common approach in phytosociology for Scandinavian and Central European mire ecologists. - Aquilo Ser. Bot. 21, 33-44.

Drees, B., 2004: Vegetationskundliche Charakterisierung von Standorttypen im Waldgrenzökoton im nördlichen Finnisch-Lappland. - Diploma thesis, Institute of Geography, Westfälische Wilhelms-Universität Münster. 74 pp.

Ehnholm, G., 1946: Bidrag till kännedomen om kärlväxtfloran i norra Kvarken. - Mem. Soc. F. Fl. Fenn. 22, 19-42.

Eurola, S. 1984: The mires in Northern Finland. - Oulanka Reports 5: 21-27.

Eurola, S. 1977: Om alluvialängarna i Sompio Lappland. - Natura 1977(1): 50-53.

Eurola, S. 1971: Die Vegetation einer Sturzhalde (Sveagruva, Spitsbergen, 77°53' n.Br.). - Aquilo, Ser. Bot. 10, 8-28.

Eurola, S. 1969: Suomen luhtasoista ja niiden lajistosta (Über die finnischen Sumpfmoore). - Suo 20:6, 97-104.

Eurola, S. 1968: Über die Fjeldheidenvegetation in den Gebieten von Isfjorden und Hornsund in Westpsitzbergen. - Aquilo, ser. Bot. 7, 1-56.

Eurola, S. 1967: Über die Vegetation der Alluvialwiesen im Gebiet der geplanten Stauseen von Lokka und Porttipahta im Finnischen Lappland. (Tulvaniittyjen kasvillisuudesta suunniteltujen Lokan ja Porttipahdan tekojärvien alueella Suomen Lapissa.) - Aquilo, Ser. Bot. 5, 1-119.

Eurola, S. 1962: Über die regionale Einteilung der südfinnischen Moore. - Ann. Bot. Soc. 'Vanamo' 33:2, 1-243. (Diss.).

Eurola, S., S. Huttunen & P. Welling, 2003: Enontekiön suurtuntureiden (68º45’-69º17’ N; 20º45’-22ºE) paljakkkasvillisuus. Vegetation of the fjelds of NW Enontekiö, Finnish Lapland (68º45’-69º17’ N; 20º45’-22ºE). (For Summary, see page 26) -Kilpisjärvi Notes 17 (2003): 1-28. Kilpisjärvi Notes 17 (2003) 2.

Eurola, S. & R. Virtanen, 1991: Key to the vegetation of the northern Fennoskandian fields. - Kilpisjärvi Notes 12: 1-28. 1991.

Eurola, S., Aapala, K., Kokko, A. & Nironen, M., 1991: Mire type statistics in the bog and southern aapa mire areas of Finland (60-66°N). - Ann. Bot. Fennici 28: 15-36.

Eurola, S., K. Kaikkonen, S. Leinonen & P. Sepponen, 1991: Forest vegetation of the upland areas of the upland areas of province of Kainuu, Eastern Finland(64°N, 28' E). - Aquilo Ser. Bot. 1-23.

Eurola, S. & K.Aapala, A. Kokko & M. Nironen, 1988: Luonnontilaisten suotyyppien esiintyminen Saaristo- ja Etelä-Suomen sekä Pohjanmaan-Kainuun alueilla. (Abstract: Distribution of the virgin peatland vegetation in Southern and Central Finland, 60-66&Mac251; N.) - Luonnon Tutkija 92: 138-139.

Eurola, S. & K. Holappa, 1985: The Finnish mire type system. - Aquilo Se. Bot. 21, 101-110.

Eurola, S., S. Hicks & E. Kaakinen, 1984: Key to Finnish mire types. - In: Moore, P. D. (ed.): European mires, 11-112. Academic Press, London 1984, pp. 11-117. London.

Eurola, S. & E. Kaakinen, 1982: The influence of an upland climate on the vegetation in the province of Kainuu, eastern Finland. - Aquilo Ser. Bot. 18: 10-15.

Eurola, S., H. Kyllönen & K. Laine, 1982: Kilpisjärven Jehkats-tunturin luonnosta. I. Kasvipeite, korkeusvyöhykkeet ja maanpäällinen biomassa...

Eurola, S. & E. Kaakinen, 1979: Ecological criteria of peatland zonation...

Eurola, S. & E. Kaakinen, 1978: Suotyyppiopas. Helsinki - Porvoo - Juva, 87 pp.

Eurola, S. & E. Kaakinen, 1977: Näkökohtia suotyyppijärjestelmästämme. (The Finnish mire classification). - Suo 28(2): 25-32.

Eurola, S. & A. V. K. Hakala, 1977: The bird cliff vegetation of Svalbard. - Aquilo ser. Bot. 15:1-18.

Glenn, P.J. (Lead Author), Barber, V., Vaganov, E., Sparrow, S., Duffy, P. (Contributing authors), Berg, E., D’Arrigo, R., Eggertsson, O., Furyaev, V.V., Hogg, T., Huttunen, S., Jacoby, G., Kellomäki, S., Koplunov, A.V., Levies, C., Linder, S., Linder, S., Linderholm, H., Naurzbaev, M.M., Plesnikov, FI, Savva, Y., Sidorova, P.V., Stakanov, V.D., Tchebakova, N.M., Valendik, E.N., Vedorova, E.F. & Yarie, J. (Consulting authors). Forests, Land Management and Agriculture. AMAP. Acia Overview Report. AMAP. 2004. Online and book.

Haapala, J., 1951: Hailuodon merenrantojen kasvillisuudesta. - Pro gradu, Helsingin yliopiston kasvitieteen laitos (ei julkaistu).

Haapasaari, M. 1988. The oligotrophic heath vegetation of northern Fennoscandia and its zonation. – Acta Bot. Fennica 135: 1-219. Acad. dissertation, Univ. of Helsinki.

Haapasaari, M., Heli Heikkilä, Reino Fagerstén & Kari Jämsén, 1982: Tuntureiden kasvillisuutta. Näyttelyjulkaisu - Kuopion Museo, KULUMUS 2, 74 ss.

Hanhela, P. 1994: Oulangan kansallispuiston tulvaniityt. - Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A nro 24. 43 s.

Havas, Paavo 1961: Vegetation und Flora der nördlichen Küste des Bottnischen Meerbusens. - Arch. Soc. 'Vanamo' 16:suppl., 84-91.

Havas, Paavo 1961: Vegetation und Ökologie der ostfinnichen Hangmoore. - Ann. Bot. Soc. Zool. Bot. Fenn. Vanamo 31:2, 1-188.

Heikurainen, Leo, 1953: Die Kieferbewachsenen eutrophen Moore Nordfinnlands. Eine Moortypenstudie aus dm Gebiet des Kivalo-Höhenzuges. - Ann. Bot. Soc. 'Vanamo' 26:2, 1-189.

Heikurainen, L. & P. Pakarinen, 1982: Peatland classification: Mire vegetation and their utilization in Finland. - In: Peatlands and their utilization in Finland. - Finnish Peatland Society, 14-28.

Hela, I., 1953: A study of land upheaval at the Finnich coast. - Fennia 76:5, 1-38.

Hjelt, Hjalmar & R. Hult: 1885: Vegetationen i en del af Kemi Lappmark och Norra Österbotten. - Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 12, 1-159.

Holmen, H. et al., 1967: Peatland and peatland conservation in Sweden...

Hokkanen, P., 2006: Vegetation patterns of boreal herb-rich forests in the Koli region, eastern Finland : classification, environmental factors conservation aspects. - Acad. Diss., Dissertationes Forestales27, 47 ss. Univ. of Joensuu.

Hotanen, Juha-Pekka, Hannu Nousiainen, Raisa Mäkipää, Antti Reinikainen & Tiina Tonteri, 2008: Metsätyypit - opas kasvupaikkojen luotteluun. 192 ss. - Metsäkustannus, Helsinki.

Hotanen, Juha-Pekka, Antti Reinikainen, Raisa Mäkipää, Hannu Nousiainen & Tiina Tonteri, 2009: Mitä kuuluu satavuotiaalle metsätyyppiopille? - Luonnon Tutkija 2:113, 52-63.

Huhta, A.-P. & Rautio, P., 2005: Condition of semi-natural meadows in northern Finland today – do the classical vegetation types still exist? – Ann. Bot. Fennici 42: 81-93.

Hult, R., 1898: Växtgeographiska anteckningar från den finska Lappmarkens skogsregioner. - Acta Soc. F. Fl. Fenn. 16:2, 1-200.

Hult, R., 1881: Försök till analytisk behandling af växtformationerna. - Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 8:1, 1-155.

Huumonen, M. E., 1913: Kasvisto- ja kasvillisuusmuistiinpanoja luonnontieteellisistä maakunnista Lkem, Ob ja Om. - Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 39, 152-164.

Huumonen, M. E., 1913: Muistiinpanoja Siika- ja Temmesjokivarren tulvaniittykasvillisuudesta. - Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 39, 165-175.

Hämet-Ahti, L., 1963: Zonation of the mountain birch forests in the northernmost Fennoscandia. – Ann. Bot. Soc. “Vanamo” 34 (4): 1-127. - Acad. diss. Univ. of Helsinki.

Häyrén, E., 1913: Om växtgeografiska gränslinjer i Finland. - Terra 25,53-75.

Ilvessalo, Y., 1967: Luonnonnormaalien metsiköiden kehityksestä Kainuussa ja sen lähiympäristössä. (Summary: On the development of natural normal forest stands in southern Nord-Finland. - Acta Forest. Fenn. 81:5, 1-85.

Ilvessalo, Y., 1960: Suomen metsät kartakkeiden valossa. (Referat: Die Wälder Finnlands im Lichte von Karten). - Comm. Inst. Forest. Fenn. 52:2, 1-70 + die Karten 1-30.

Ilvessalo, Y., 1937: Perä-Pohjolan luonnonnormaalien metsiköiden kasvu ja kehitys. (Summary: Growth of natural normal stands in central Nord-Suomi). - Comm. Inst. Forest. Fenn. 24.

Ilvessalo, Y., 1922: Vegetationsstatistische Untersuchungen über die Waldtypen. - Acta Forest. Fenn. 20:3, 1-73.

Järvinen, A. & Partanen, R. Stand dynamics of mountain birch, Betula pubescens ssp. czerepanovii (Orlova) Hämet-Ahti, in NW Finnish Lapland. - Kilpisjärvi Notes.

Jalas, J., 1953: Rokua. Suunnitellun kansallispuiston kasvillisuus ja kasvisto. (Ref.: Vegetation und Flora des geplanten Nationalparks von Rokua in Mittelfinnland. - Silva Fenn. 81, 1-98.

Kaakinen, E., 1972: Studies on herb-rich forest vegetation in southern Kainuu, northern Finland. - Aquilo Ser. Bot. 23-42.

Kaakinen, E., 1992: Suomen lehdoista. - Memoranda Soc. Fauna & Flora Fennica 68: 67-71.

Kaakinen, E. al., 2008: Suot.

Kalela, A., metsäkasvillisuusvyöhykkeet!

Kalela, A., 1954: Zur Stellung der Waldtypen im System der Pflanzengesellschaften. - Vegetatio V-VI, 50-62.

Kalela, A., 1952: Kainuun alueen metsätyypeistä. (Zusammenfassung: Über die Waldtypen des Kainuu-Gebietes zwischen Mittel- und Nordfinnland. - Com. Inst. Forest. Fenn. 40 (26): 1-17.

Kalela, A., 1939: Über die Wiesen und wiesenartige Pflanzengesellschaften auf dr Fischerhalbinsel in Petsamo Lappland. - Acta Forest. Fenn. 48:2, 1-523.

Kalliola, R., 1981: Rolf Nordhagenin vaikutuksesta pohjoismaiseen kasvillisuustutkimukseen. - Luonnon Tutkija 85: 17-19.

Kalliola, R., 1961: Über die Fjeldvegetation. - Arch. Soc. 'Vanamo' 16: suppl., 113-120.

Kalliola, R., 1943: Porajärven seudun metsätyypeistä. (Über die Waldtypen der Gegend von Porajärvi in Ostkarelien.) - Comm. Inst. Forest. Fenn. 31:2, 1-15.

Kalliola, R., 1942: Pyhätunturin kansallispuiston kasvillisuudesta ja kasvistosta. - Silva Fenn. 59, 1-24.

Kalliola, R., 1939: Pflanzensoziologische Untersuchungen in der alpinen Stufe Finnisch-Lapplands. . - Ann. Bot. Soc. Vanamo 13:2, 1-328.

Kalliola, R., R. Dahl,, E. Marker & A. Peterson, 1971: Nordisk vegetationsklassificerung för kartlägning. Fjällvegetation. - IBP-Norden 1971 (7): 3-12.

Kauppi, M., 1967: Über den Einfluss der Beweidung auf die Vegetation der Uferwiesen an der Bucht Liminganlahti im Nordteil des Bottnischen Meerbusens. - Aquilo, Ser. Bot. 6, 347-369.

Keltikangas, V., 1959: Suomalaisista seinäsammaltyypeistä ja niiden asemasta Cajanderin luokitusjärjestelmässä. (Ref.: Finnish feather-moss types and their position in Cajander's forest site classification.) - Acta. forest. Fenn. 69, 201-266.

Keränen, P., 1966: Merenrantametsistä, lähinnä merenrantalehdoista Siikajoen ja Kuivasojan välisellä rannikkoalueella. - Manuskript, univ. Oulu.

Kivinen, E., 1979: On peatlands and their utilization especially in Finland. - In: Kivinen, E., L. Heikurainen & P. Pakarinen (eds.): Classification of peat and peatlands. - Proc. Inst. Symp. Class. Peat and Peatlands. Hyytiälä, Finland. IPS: 1-12.

Korhola, A., J. Weckström & T. Blom, 2002: Relationships between lake and land-cover features along latitudinal vegetation ecotones in arctic Fennoscandia. – Archiv für Hydrobiologie, Suppl. 139/2, Monograph Studies, 203-235.

Korhonen, S-I., 2006: Kasvillisuustyyppien välisten vaihettumisvyöhykkeiden visuaalinen ja numeerinen esittäminen paikkatietomenetelmillä. - M. Sc. thesis, Department of Geography, University of Turku. 111 pp + 7 app.

Kotilainen, M.J., 1924: Beobachtungen über die Moosvegetation und Moosflora in NW-Enontekiö in Lappland...

Kujala, V., 1921: Havaintoja Kuusamon ja sen eteläpuolisten kuusimetsäalueiden metsä- ja suotyypeistä. (Zusammenfassung: Beobachtungen über die Wald- und Moortypen von Kuusamo und der südlich von dort gelegenen Fichtenwaldgebieten). - Comm. Inst. Quaest. Forest. Finl. 4:5, 1-65.

Kujala, V., 1929: Untersuchungen über Waldtypen in Petsamo und angrenzenden Teilen von Inari-Lappland. - Comm. Inst. Quaest. Forest. Finl. 13:9, 1-125.

Kujala, V., 1962: Die Dicke der Moosschicht in den Heidewäldern Finnlands. - Com. Inst. Forest. Fenn. 55: 1-6.

Kujala, V., 1926: Untersuchungen über die Waldtypen in Süd- und Mittelfinnland. - Comm. Inst. Quest. Forest. Finl. 10.

Kukko-oja, K., Kubin, E. & Siira, J. 1999: Merenrannan kasvipeitteen gradienttilinja Hailuodossa. - Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 723: 43-48.

Kyllönen, H., 1988: Alpine and subalpine vegetation at Kilpisjärvi...

Kärenlampi, Lauri, 1972: Factor analytic studies on the vegetation of the surroundings of the Kevo subarctic Station, Rep. Kevo Subarctic Res. Stat. 9: 66-72.

Kärenlampi, L. & H. Kauhanen, 1972: A direct gradient analysis of the vegetation of the surroundings of the Kevo Subarctic Station. - Rep. Kevo Subarctic Res. Stat. 9: 82-98.

Laestadius, C. P., 1860: Bidrag till kännedomen om växtligheten i Torneå Lappmark. - 46 ss., Uppsala, Diss.

Laine, J. & H. Vasander, 2008: Suotyypit ja niiden tunnistaminen. - 2. painos, 110 ss. Metsäkustannus, Helsinki.

Laitinen, J.et al., 2007: Mire systems in Finland.... – Suo 58(1): 1-26.

Laitinen, J., A. Huttunen, S. Rehell, R. Heikkilä & T. Lindholm, 2006: Towards a Finnish typology for classifying boreal mire complexes and systems: a morphological approach. – Proc. Int. Symposium “Mire Ecosystems in Northern Europe: Diversity, Dynamics, Carbon Balance, Resources andConservation”: 296-304. Petrozavods Aug. 30 – Sept. 2, 2005.

Lakari, O. J., 1920: Tutkimuksia Pohjois-Suomen metsätyypeistä. (Zusammenfassung: Untrsuchungen über die Waldtypen in Nordfinnland.) - Acta Forest. Fenn. 14:3, 1-85 + 1-8.

Lehto, J., 1964: Käytännön metsätyypit. - Kirjayhtymä, 98 ss.

Leinonen, S., 1984: Sotkamon Talvi- ja Naulavaaran alueen tuoreiden ja lehtomaisten kangasmetsien kasvillisuudesta. - Manuskript dept. of Botany Univ. of Oulu, 87 pp.

Leiviskä, I., 1908: Über die Vegetation an der Küste des Bottnischen Meerbusens zwischen Tornio und Kokkola. - Fennia 27:1, 1-209.

Leiviskä, I., 1902: Oulun seudun merenrantojen kasvillisuudesta. - Acta Soc. F. Fl. Fenn. 23:5, 3-126.

Lemberg, B., 1933: Über die Vegetation der Flugsandgebiete an den Küsten Finnlands. I. Die Sukzession. - Acta Bot. Fenn. 12, 1-143.

Lindén, J., 1943: Bidrag till kännedomen om vegetation och flora inom Enontekis Lappmarks björk- och fjällregioner. - Acta Soc. F. Fl. Fenn. 63:1,1-82.

Lönnroth, E., 1925: Untersuchungen über die innere Struktur und Entwicklung gleichartiger naturnormaler Kiefernbestände. - Acta Forest. Fenn 30.

Malvari, Maiju, 1961: Piirteitä Iijokisuun kasvillisuudesta ja kasvistosta. (Zusammenfassung auf Deutsch). - Oulun Luonnonyst. Yhd. Julk. A V:4, 36-64.

Malmer, N., 1985: Remarks to the classification of mires and mire vegetation - Scandinavian arguments. - Aquilo Ser. Bot. 21, 9-17.

Malmer, N., 1973: Riktlinjer för en enhetlig klassificering av myrvegetation i Norden. - IBP i Norden 11, 155-172.

Mannerkorpi, P., 1943: Muistiinpanoja Uhtuan suunnan kasvillisuudesta. (Referat: Vegetationsaufzeichnungen aus der Gegend von Uhtua im nördlichen Ostkarelien. - Ann. Bot. Soc. 'Vanamo' 18: Not. Bot., 18-32.

Mannerkoski, H., 2005: Maaperä lehtojen luokittelussa. - Silva Carelica 50: 150-156.

Maristo, L., 1941: Die Seetypen Finnlands auf floristicher und vegetationphysiognomischer Grundlage. - Ann. Bot. Soc. 'Vanamo' 15:5, 1-314.

Metsävainio, K., 1955: Pyykösjärven vesikasvillisuudesta. (Referat: Über die Wasservegetation im See Pyykösjärvi bei der Stadt Oulu.) - Arch. Soc. 'Vanamo' 9: suppl., 186-196.

Metsävainio, K., 1943: Sotkamon pitäjän Kallio-. Lappa- ja Tervajärven ja niitää yhdistäävien purojen vesikasvillisuudesta. - Pohjois-Pohjanmaan Maakuntaliiton Vuosik. 8, 1-32.

Mikkola, A., 1937: Sotkamon lehdoista. - Jouko 3, 171-185.

Mikkola, K., 1986: Pintakasvillisuuden, puuston ja eräiden ympäristötekijöiden suhteet Luoteis-Enontekiön tunturikoivikoissa. (The relationships between vegetation, trees and some environmental factors in the mountain birch forests of north-western Enontekiö). MSc Thesis, 120 ss. Department of botany, Univ. of Helsinki.

Moen A., 1985: Classification of mirea for conservation purposes in Norway...

Montell, J., 1961: Vegetation och floran i Muonio socken. (Zusammenfassung: Über die Vegetation und Flora im Kirchspiele Muonio in Nordfinnland.) - Mem. Soc. F. Fl. Fenn. 37, 70-130.

Moore, J. J. , 1968: A classification of the bogs and wet heaths of northern Europe (Oxycocco-Sphagnetea Br.. Bl. ex Tx 1943). - Bot. Int. Symp. Pflanzensoz. 1964.

Multamäki, S. E., 1921: Tilastoa Pohjois-Suomen metsä- ja suotyypeistä. (Zusammenfassung: Beiträge zur Statistik der Wald- und Moortypen Nordfinnlands. - Acta Forestalia Fennica 21(4): 1-26.

Nordhagen, R., 1955: Studies on some plant communities on sandy river banks and seashores in Eastern Finnmark. - Arch. Soc. 'Vanamo' 9:suppl., 207-225.

Nyman, A., 1964: Aquatic vegetation of Lake Mantojärvi in Inari Lappland, Finland. - Ann. Univ. Turku. A II 32 (Rep. Kevo Subarctic Stat. 1). 60-68.

Okasanen, L. & R. Virtanen, 1995: Topographic, altitudinal and regional patterns in continental and suboceanic heath vegetation of northern Fennoscandia. - Acta Bot. Fenn. 153: 1-80.

Oksanen, J. & T. Ahti, 1982: Lichen-rich pine forest vegetation in Finland. - Ann. Bot. Fenn. 19: 275-301.

Pakarinen, P., 1985: Numerical approaches to the classification of north Finnish mire vegetation. - Aquilo Ser. Bot. 21, 111-116.

Pakarinen, P. & R. Ruuhijärvi, 1978: Ordination of northern Finland peatland vegetation with factor analysis and reciprocal averaging. - Ann. Bot. Fennici 15, 147-157.

Partanen, Sari, 2007: Recent spatiotemporal changes and main determinants of aquatic macrophyte vegetation in large lakes in Finland. - ISBN 978-951-42-8594-3. ISBN 978-951-42-8595-0 (PDF). URI http://herkules.oulu.fi/isbn9789514285950/. - Acad. diss., University of Oulu.

Persson, Å., 1965: Mountain mires. - Acta Phytogeographica Suecica 50. 249-256.

Persson, Å., 1961: Mire and spring vegetation in an area north of Lake Torneträsk, Torne Lappmark, Sweden. I. Description of the vegetation, - Opera Botanica 6: 1, 1-187.

Pertola, E., 1961: Züge aus der Flora und Vegetation im Ostteil des Saariselkä-Massiv im finnischen Ost-Lappland. - Acta Univ. Turku A II 27, 1-38.

Pesola, V., 1934: Über die Felsenvegetation in NE-Kuusamo und SE-Kuolajärvi. - Ann. Bot. Soc. 'Vanamo' 5:7, 1-18.

Puustjärvi, V., 1968: Suotyypin muodostumiseen vaikuttavista tekijöistä...

Rautava, E., 1964: Über die Wasservegetation des Flusses Vaskojoki im nördlichen Finnland. - Ann. Univ. Turku A II 32 (Rep. Kevo Subarctic Stat. 1), 69-93.

Regel, K., 1927: Die Pflanzendecke der Halbinsel Kola, Lapponia pojonensis und Lapponia Imandrae. - Lietuvos Univ. Mat.-Gamtos Fak. Darby 3, 136-357.

Regel, K., 1935, 1938, 1940, 1941: Die Vegetationsverhältnisse der Halbinsel Kola. - Feddes Report. Beih., 82, 1-720.

Rehell, S., A. Huttunen, H. Kondelin & J. Laitinen, 2006: The development of vegetation and morphologic patterns on aapa mires on the land uplift coast of Bothnian Bay, Finland. – Abstract of posters in the IMCG 12th Biennial Symposium of International Mire Conservation Group, p. 21. Tammela, Finland 2006.

Rintanen, T., 1970: On the vegetation and ecology of frost ground sits in eastern Finnish Lapland. - Ann. Bot. Fennici 7, 1-24.

Roivainen, H., 1923: Tietoja kasvillisuudesta sekä putkilo- ja lehtisammalkasvistosta keskisen Luttojoen seuduilla. (Referat: Beobachtungen über die Vegetation und die Gefääpflanzen- und Laubmoosflora in den Gegend des Flusses Luttojoki in Finnisch-Lappland.) - Ann. Soc. 'Vanamo' 1,229-304.

Ruuhijärvi, R., 1983: The Finnish mire types and their regional distribution. - In: Gore, A. J. P. (ed.): Mires: swamp, bog, fen and moor. Ecosystems of the World 4B, 47-67. Amsterdam.

Ruuhijärvi, R., 1982: Peatland classification: mire complex types in Finland. - In: Peatlands and their utilization in Finland. - Finnish Peatland Society, 24-28.

Ruuhijärvi, R.,1963: Zur Entwicklungsgeschichte der nordfinnischen Hochmoore. - Ann. Bot. Soc. 'Vanamo' 34:2, 1-42.

Ruuhijärvi, R.,1960: Über die regionale Einteilung der nordfinnischen Moore. - Ann. Bot. Soc. 'Vanamo' 31:1, 1-360.

Ruuhijärvi, R. & A. Reinikainen, 1960: Research program of the Project "Comparative analysis of virgin and forest-improved mire ecosystems". - Suo 32, 85-145.

Rybnicek. K., 1985: A Central-European approach to the classification of mire vegetation. - Aquilo Ser. Bot. 21: 19-31.

Salo, P. & Nummela-Salo, U., 1994: Perämeren kansallispuiston kasvillisuus ja kasvisto. - Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A nro 32. 98 s.

Schenk, E., 1970: On the string formation in the aapa moors and raised bogs of Finland. - Ecology of the subarctic regions. Proceedings of the Helsinki Symposium. Unesco 1970, 335-342.

Sepponen, Pentti, 1985: The ecological classification of sorted soils of varying genesis in northern Finland...

Sepponen, P., L. Laine, K. Linnilä, E. Lähde & P. Roiko-Jokela, 1982: Metsätyypit ja niiden kasvillisuus Pohjois-Suomessa. Valtakunnan metsien III inventoinnin (1951-1953) aineistoon perustuva tutkimus. (Summary: The forest site types of North Finland adn their floristic composition. A study based on the III National Forest nventory (1951-1953). - Folia Forest. 517: 1-32.

Seppä, H., 2006: Metsänrajat Petsamosta Jäämeren rannikolle: Leo Aarion tutkimukset...

Seppälä, M. & J. Rastas, 1980: Vegetation map of northernmost Finland with special reference to subarctic forest limits and natural hazards. - Fennia 158: 41-61.

Shibayama, M., Morinaga, S. & Hakamata, T., 1993: Spectral detection for phenological changes of boreal vegetation. - Res. Rep. Div. Environ. Planning 9/93:55-94.

Shibayama, M., Morinaga, S., Akiyama, T., Inoue, Y., Häme, T., Salli, A., Lohi, A. & Alanen, M., 1994: An attempt at spectral detection of phenological changes of boreal vegetation. - Proceedings of the NIPR Symposium on Polar Biology 7:283-292

Shibayama, M., Salli, A., Häme, T. , Iso-Iivari, L., Morinaga, S., Inoue, Y. & Akiyama, T., 1995: Spectral detection of subarctic vegetation phenophases. - Proceedings of International Geoscience and Remote Sensing Symposium. Firenze, July 10-14, 1995.

Shibayama, M., Salli, A., Häme, T. , Iso-Iivari, L., Morinaga, S., Inoue, Y. & Akiyama, T., 1995: Spectral properties of subarctic ground vegetation during the growth period - preliminary results of a 1994 experiment in the northernmost Finland. - Proceedings of The International Arctic Science Symposium. Tsukuba, January 12-13, 1995.

Sihvo, J., 2002: Ylä-Lapin luonnonhoitoalueen ja Urho Kekkosen kansallispuiston luontokartoitus. Loppuraportti osa 2: Ylä-Lapin luontotyypit (in Finnish). - Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja, Sarja A, No 157: 1-170 + 3 maps.

Siltanen, Paula, 1961: The aquatic flora und vegetation of Lake Kevojärvi. - Ann. Univ. Turku A II 32 (Rep. Kevo Subarctic Stat. 1), 41-59.

Siira, J., 1999: Kasvillisuuden kehitys Perämeren rannikolla. - Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja -Skogsforskningsinstitutets meddelanden 723: 33-42.

Siira, J., 1971: An area with high elecrolyte content in the Liminka meadow region (the Bothnian Bay coast of Finland). 1...

Siira, J., 1970: Studies in the ecology of the seashore meadows of the Bothnian bay with special reference tto the Liminka area...

Sirén, G., 1955: The development of spruce forest on raw humus sites in nothern Finland and its ecology...

Sjörs, H., 1985: On classification with respect to mires. - Aquilo Ser. Bot. 21, 117-119.

Sjörs, H., 1985: A comparison between mires of southern Alaska and Fennoscandia. - Aquilo Ser. Bot. 21, 89-94.

Sjörs, H., 1961: Some chemical properties of the humus layer in Swedish natural soils. - Kungl. Skogshögsk. Skr. 37, 1-51.

Sjörs, H., 1952: On the relation between vegetatin and electrolytes in North Swedish mire waters. - Oikos 2 (4): 241- 258..

Sjörs, H., 1950: Regional studies in North Swedish mire vegetation. - Bot. Not. 2: 173-222.

Sjörs, H., 1950: On the relation between vegetation and electrolytes in North Swedish mire waters. - Oikos 2: 241-258.

Sjörs, H., 1948: Myrvegetation i Bergslagen. - Acta Phytogeogr. Suec. 21, 1-299.

Sonesson, M., 1970: Studies on the mire vegtation in the Torneträsk area, Northern Sweden. III. Communities of the poor mires. - Opera Bot. 26: 1-120.

Sottocornola, M., Laine, A., Kiely, G., Byrne, K.A. & Tuittila, E-S., 2008: Vegetation and environmental variation in an Atlantic blanket bog in South-western Ireland. – Plant Ecol

Sutinen, R., Närhi, P. & Sutinen, M-L., 2008: Natural regeneration of Norway spruce 12-18 years after intensive forest management. - International Boreal Forest Research Association. The 14th Scientific Conference. September 22-27, 2008. Harbin, China.

Sutinen, R., Herva, H., Närhi, P., Piekkari, M. & Sutinen, M-L., 2008: Natural regeneration of Norway spruce 16-18 years after intensive forest management. - Eurosoil 2008. University of Natural Resources and Applied Life Sciences (BOKU), Vienna, Austria, August 2008-08-04.

Sutinen, R., Kuoppamaa, M., Hänninen, P., Middleton, M., Närhi, P., Vartiainen, S. & Sutinen, M-L., 2008: Tree species spreading on mafic and felsic fells in Lapland. – International Boreal Forest Research Association. The 14th Scientific Conference. September 22-27, 2008. Harbin, China.

Sutinen, R., Hänninen, P., Venäläinen, A. & Sutinen, M-L., 2008: Snowmelt infiltration through frozen forest soil. – Eurosoil 2008. University of Natural Resources and Applied Life Sciences (BOKU), Vienna, Austria, August 2008-08-04.

Suuronen, T. & S. Karinen, 2000: Kasvillisuuus. – Kirjassa: Käsivarren erämaa-alueen luonto ja käyttö. – Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja 123: 45-59.

Svenonius, H., 1945: Gråalen som strandväxt vid Bottniska viken (den svenska sidan). - Bot. Not. 1945:2, 166-169.

Söyrinki, N. & Salmela, R. & Suvanto, J., 1977: Oulangan kansallispuiston metsä- ja suokasvillisuus. (Summary: The forest and mire vegetation of the Oulanka National Park, Northern Finland). – Acta Forest. Fenn. 154: 1-150.

Teivainen, L., 1949: Pisavaaran luonnonpuiston metsäkasvillisuudesta ja kasvistosta. (Zusammenfassung: Zur Waldvegetation und Flora des Naturschutzgebietes Pisavaara). - Silva Fennica 65: 1-34.

Teivainen, L., 1952: Pohjois-Suomen tuoreiden kangasmetsien kasvillisuudesta. Pisavaaran luonnonpuistossa ja Pallas-Ounastunturin kansallispuiston eteläosassa suritettu ekologinen metsätyyppitutkimus. (Zusammenfassung: Über die Vegetation der frischen Heidewälder in Nordfinnland). - Ann. Bot. Soc. 'Vanamo' 25:2, 1-168. (Diss., Helsingin yliopisto).

Teräsvuori, K., 1927: Wiesenuntersuchungen II. - Ann. Soc. 'Vanamo' 7:3, 311-392.

Teräsvuori, K., 1926: Wiesenuntersuchungen I. - Ann. Soc. 'Vanamo' 5:1, 1-164.

Teräsvuori, K., 1920: Muistiinpanoja Pohjois-Savon "luonnonniityistä". (mit deutschen Referat). - Suomen Maataloustiet. Seuran Julk. 4, 1-181.

Toivonen, H. & S. Vuokko, 1972: Suomen luonnon- ja kansallispuistojen kasvillisuudesta ja kasvistosta. – Luonnontutkija 76. 4/1972.

Tomanterä, E. A., 1942-43: Kemijärven tulvaniittyjen kasvillisuudesta. (Referat: Zur Kenntnis der Vegetation der Alluvialwiesen im Kirshsp. Kemijärvi in Nordfinnland.) - Ann. Bot. Soc. Zool. Bot. Fenn. 'Vanamo' 18: Not. Bot., 32-51.

Tonteri, T,, J.-P. Hotanen, R. Mäkipää, H. Nousiainen, A. Reinikainen & M. Tamminen, 2005: Metsäkasvit kasvupaikoillaan - kasvupaikkatyypin, kasvillisuusvyöhykkeen, puuston kehitysluokan ja puulajin yhteys kasvilajien runsaussuhteisiin. - Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 946, 106 ss.

Tolvanen, A., Alatalo, J.M. & Henry, G.H.R. 2004. Resource allocation patterns in a forb and a sedge in two arctic environments - short-term response to herbivory. Nordic Journal of Botany 22(6): 741-747.

Tuomikoski, R., 1942: Untersuchungen über die Untervegetation der Bruchmoore in Ostfinnland. I. Zur Methodik der pflanzensoziologischen Systematic. - Ann. Bot. Soc. 'Vanamo' 17, 1-2003.

Turunen, M.T., Martz, F., Sutinen, M-L., Julkunen-Tiitto, R. & Lakkala, K., 2008: Effect of temperature and UV-B exclusion on the soluble phenolics of Buckbean (Menyanthes trifoliata L.) in the subarctic. – FESPB 2008 Abstracts.

Ulvinen, T., 1960: Kylvöniitty- ja peltokasvillisuustutkimukset. - In: Kalela, A.: Selostus kasvimaantieteellisistä tutkimuksista Lokan ja Porttipahdan allasalueilla. - Suomen Luonnonsuojeluyhdistyksen Kemijoen patoamisaltaiden tutkimuskomitean toimesta vuosina 1958-1959 suoritetut tutkimukset. Moniste, s. 12-13.

Uotila, Anneli; 2004: Vegetation patterns in managed and semi-natural boreal forests in Eastern Finlang and Russian Karelia. - Joensuun Yliopisto, Metsätieteellinen Tiedekunta/University of Joesuu, Faculty of Forestry, 167 ss. Väitöskirja.

Urvas, l. & R. Erviö, 1974: Metsätyypin määräytyminen maalajin ja maaperän kemiallisten ominaisuuksien perusteella. (Summary: Influence of the soil type and the chemical properties of soil on the determing of the forest type.) - Maatal.tiet. Aikak. 46: 307-319.

Valovirta, E. J., 1955: Muutamia yksityistapauksia kasvillisuuden kehittymisestä maankohoamisalueilla. - Acta Soc. F. Fl. Fenn. 72:22, 1-6.

Valovirta, E. J., 1952: Miten Pohjanlahdesta nousevat saaret saavat kasvipeitteensä? - Suomen Luonto 11, 45-51.

Valovirta, E. J., 1950: Über die Strandhöhenzonen als Hilfsmittel bei Erforschung der Schärenflora im Landhebungsgebiet. - Acta Bot. Fenn. 47, 1-24.

Valovirta, E. J., 1937: Untersuchungen über die säkulare Landhebung als pflanzengeographischer Factor. - Acta Bot. Fenn. 20. 1-173.

Vartiainen, Terttu, 1967: Observations on the Plant Succession of the Islands of Krunnit, in the Gulf of Bothnia. - Aquilo, Ser. Bot. 6, 158-171.

Vasari, Y...

Virtanen, R., Dirnböck, T., Dullinger, S., Pauli, H., Staudinger, M. & Grabherr, G. 2002: Multi-scale Patterns in Plant Species Richness of European High Mountain Vegetation. – In: Körner, Ch. & Spehn, E.M. (eds) Mountain biodiversity: a global assessment. pp. 91-101.

Virtanen, R. 2003: High mountain plant diversity of the Scandes. In: Nagy, L., Grabherr, G., C. Körner, Ch. & Thompson, D.B.A. (eds) Alpine biodiversity in Europe. - Ecological Studies 167. Springer, s. 31-38.

Virtanen, R., 1996: Impact of grazing and neighbour removal on mountain heath vegetation...

Virtanen, R. & al., 2006: Broad-scale vegetation-environment relationships in Eurasian high-latitude areas...

Virtanen, R., Eskelinen, A. & Gaare, E. 2003: Long-term changes in alpine plant communities in Norway and Finland. In:

Virtanen, R., Dirnböck, T., Dullinger, S., Grabherr, G., Pauli, H., Staudinger, M. & Villar, L. 2003: Patterns in the plant species richness of European high mountain vegetation. In: Nagy, L., Grabherr, G., C. Körner, Ch. & Thompson, D.B.A. (eds) Alpine biodiversity in Europe. - Ecological Studies 167. Springer, s. 149-172.

Virtanen, R. & S. Eurola, 1996: Middle-northern (oro)arctic vegetation of northern Europe: community types and vegetation gradients. – Acta Phytogeographica Suecica. - Acta Univ. Ouluensis A 282.

Väre, H., 2001: Enontekiön kasvisto. – Luonnontieteellinen keskusmuseo 2000: 16-18.

Väre, H., 2001: Mountain birch taxonomy and...

Väre, H., 1996: Relationships between spatial heterogeneity in vegetation communities and in belowground ecosystems. - Acta Universitatis Ouluensis, Scientiae Rerum Naturalium A 275, 37 p. + 5 app.

Väre, H., Erävuori, L. & Degerman, A. 2004: Merenrantaniittyjen umpeenkasvu. – Teoksessa: Veden varassa M. Walls & M. Rönkä (toim.), s. 113-118. Edita Publishing Oy. Helsinki.

Wehherg, J., D. Thannheiser & K.-D. Meier. 2005: Vegetation of the Mountain Birch Forest in Northern Fennoscandia. - In: Wielgolaski, F. E. (ed)., 2005: Plant Ecology, Herbivory, and Human Impact in Nordic Mountain Birch Forests. - Ecological Studies, 35-52.

Welling, P., 2002: Regeneration by seeds and vegetation structure in alpine plant communitites, subarctic Finland. Acad. dissertation, Univ. of Oulu.

Welling, P., Tolvanen, A., & Laine, K. 2005. Plant traits: Their role in the regeneration of alpine plant communities in sub-arctic Finland. - Journal of Vegetation Science 16(2): 183-190.

Welling, P. & Laine, K. 2002: Regeneration by seeds in alpine meadow and heath vegetation in sub-arctic Finland. – Journal of Vegetation Science 13: 217-226.

Wells, D.E. & S. Zoltai, 1985: The Canadian system of wetland classification and its application to circumboreal wetlands. - Aquilo Ser. Bot. 21, 45-52.

Wielgolaski, F. E. (ed.), 2001: Nordic Mountain Birch Ecosystems. − Parthenon Publishing, New York.

Wielgolaski, F. E., 2001: Vegetation sections in northern Fennoscandian mountain birch forests. - In: Wielgolaski, F. E. (ed.): Nordic Mountain Birch Ecosystems. - Man and Biosphere series 27: 23-33.

Wielgolaski, F. E. (ed.), 1999: Polar and Alpine Tundra. - Elsevier, Amsterdam.

Wielgolaski, F. E. (ed.), 1975: Fennoscandian tundra ecosystems. − Springer, Berlin.

Wielgolaski, F. E., 2005: History and Environment of the Nordic Mountain Birch. - in: Wielgolaski, F. E. (ed)., 2005: Plant Ecology, Herbivory, and Human Impact in Nordic Mountain Birch Forests. - Ecological Studies, 3-18.


Täällä: Julkaisuryhmien valinta!
Here: Subject matters of literature!

Täällä/Here: Päävalikkoon/To Main menu!

 

 

Itiökasvit/jäkälät, levät, sammalet ja sienet:
Cryptogams/mosses, fungi, algae, lichens:
Myös mikro- ja makroloiset/Also micro- and macroparasits:

Katso myös: Kasvillisuus!
See also: Vegetation!


Ahti, T., 1978: Jäkäläinen Lappi. - Acta Lapponica Fenniae 10: 64-68.

Ahti, T., 1966: Parmelia olivacea and the allied non-isidiate and non-sorediate corticolous lichens in the northern hemisphere. - Acta Bot. Fenn. 70: 1-63.

Ahti, T., 1961: Taxonomic Studies on Reindeer Lichens (Cladonia, subgenus Cladina). - Ann. Bot. Soc. 'Vanamo' 32:1, 1-160.

Aikio, S. & Ruotsalainen, A. L. 2002: The modelled growth of mycorrhizal and non-mycorrhizal plants under constant versus variable soil nutrient concentration. – Mycorrhiza 12: 257-261.

Alasaarela, Erkki 1980: Phytoplankton and environmental conditions in the northern part of the Bothnian Bay. - Acta Univ. Ouluensis Ser. A. 90.

Atanasiu, L., 1971: Photosynthesis of three mosse at winter low temperatures. - The Bryologist 74: 23-27.

Auer, A. V., 1942: Täydentäviä tietoja Kuusamon lehtisammalkasvistosta. (Referat: Ergänzende Beiträge zur Laubmoosflora des Kuusamo-Gebietes.) - Ann Bot Soc. 'Vanamo' 16, Notulae, 34-46.Brotherus, V. F., 1923: Die Laubmoose Fennoskandias. - Flora Fennica 1, Helsinki, 1-635.

Bendiksen, E., T.E. Brandrud, K. Bendiksen, K. & H. Lindström, H. 1993. A study of the Cortinarius helobius-complex,with special emphasis on arctic-alpine material. – Arctic and alpine Mycology 3. Bibl. mycol. 150 3-15.

Bendiksen, K. & E. Bendiksen, 1993: Contribution to the macromycete flora of Troms (North Norway) and adjacent Finnish Lapland. – Polarflokken 17 (2): 385-407.

Bendiksen, E, K. Bendiksen & T.E. Brandrud, 1993: Cortinarius subgenus Myxacium section Colliniti (Agaricales) in Fennoskandia, with special emphasis on the Arctic-alpine zones. – Sommerfeltia 19: 1-37. Oslo. ISBN 82-7420-021-7. ISSN 0800-6865.

Bendiksen, E., K. Bendiksen & T.E. Brandrud, 1990: Cortinarius Fr., underslekt Myxacium (Fr.) Loudon i Norden. – Jodstjärnan, Tidskrift för Sveriges Mykologiska Förening, 11(2): 19-31.

Bärlund, U., 1947: Några svampfyng från Hailuoto-Karlö och Uleoborg. - Memornda Soc.Fauna Flora Fennica 24:55-56.

Ehonen, S., Laine, A., Juurola, E. & Tuittila, E-S., 2008: Light responses of Sphagnum fuscum (Schimp.) Klinggr. – Publicationes Instituti Geographici Universitatis Tartuensis 106: 104-105.

Elamo, P., M. L. Helander, L. Saloniemi & S. Neuvonen, 1999: Birch family and environmental conditions affect endophytic fungi in leaves. - Oecologia 118: 151-156.

Eriksson, John & Strid, Åke, 1969: Studies in the Aphyllophorales (Basidiomycetes) of northern Finland. - Rep. Kevo Subarctic Res. Stat. 4: 112-158.

Eurola, S. 1980: Kilpisjärven seudun lumilevistä (Snow algae in the Kilpisjärvi region). - Luonnon Tutkija 84: 52-53.

Eurola, S. & Kol, E. 1973: Red snow in the Kilpisjärvi region, North Finland. - Astarte 6: 75-86. 1973.

Gowan, S.P. & T. Ahti, 1993: Status of the lichen genus Porpidia in eastern Fennoscandia. – Ann. Bot. Fennici 30: 53-75.

Gulden, G., & Ohenoja, E. 2001: The role of fungi. – Teoksessa CAFF (Conservation of Arctic Flora and Fauna). Arctic Flora and Fauna: Status and Conservation, 41. Helsinki: Edita.

Haapasaari, M., 1966: The genus Gymnomitrium Corda in Finland. - Rep. Kevo Subarctic Res. Stat. 3: 211-235.

Haapasaari, M., 1966: Sammaltietoja keski-Kittilästä (Lk). (Summary: Mosses from Kittilä district, Finnish Lapland.) - Memor. Soc. F. Fl. Fenn. 42, 27-41.

Hakulinen, R., 1963: Über die Verbreitung und das Vorkommen einiger nördlichen Erd- und Steinflechten in Ostfennoskandien. - Aquilo, ser. Botanica 3, 22-66.

Hakulinen, Rainar & Ulvinen, Tauno, 1966: Asahinea chrysantha (Tuck.) Culb. et Culb. in Fennoscandien, - Rep. Kevo Subarctic Res. Stat. 3: 101-105.

Halonen, P. & Hyvärinen, M. & Kauppi, M., 1991: The epiphytic lichen flora on conifers in relation to climate in the Finnish middle boreal subzone. - Lichenologist 23:61-72.

Halonen, P., Kulju, M., Kangas, K. & Kalleinen, L. 2002: Oulun suistoalueen käävät. pp. 42.

Heikkilä, Heli & Kallio, Paavo, 1966: On the problem of subarctic basidiolichens 1. - Rep. Kevo Subarctic Res. Stat. 2: 48-74.

Heikkilä, Heli & Kallio, Paavo, 1969: On the problem of subarctic basidiolichens I1. - Rep. Kevo Subarctic Res. Stat. 4: 90-97.

Heikkinen, Kaisa 1992: Organic Matter, Iron and Nutrient Transport, Nature of Dissolved Organic Matter and Bacteroplankton in a humic River in Northern Finland.

Heino, Saini & Karunen, Pirjo, 1985: Sesonal variation of net photosynthesis and galactolipids in Dicranum elongatum. In: Kaurin, O., Junttila, O. & Nilsen, J. (eds), 1985: Plant production in the North. - Norwegian University Press, 246-253.

Helander, M.L., 1994: Mikrosienet suojaavat puuta. - Tiede 2000 5/94:54-56.

Henssen von, A., 1959. Über Lebermoosfund aus dem nordwestlichen Enontekiö-Lappland. – Nova Hedwigia I, Weinheim, Engelmann VI, 1959.

Hult, R., 1886: Mossfloran i trakterna mellan Aavasaksa och Pallastunturit. En studie öfver mossornas vandringsätt och des inflytande på frågan om reliktfloror. - Acta Soc. F. Fl. Fenn. 3:1, 1-110.

Huttunen, S., Lappalainen, N.M. & Turunen, J. 2004: UV-absorbing compounds in subarctic herbarium bryophytes. – Environmental Pollution 133(2): 303-314.

Heino, J. & R. Virtanen, 2006: Relationships between distribution and abundance vary with spatial scale and ecological group in stream bryophytes. – Freshwater Biology 51: 1879-1889.

Helander ML, Neuvonen S & Ranta H., 1996: Natural variation and effects of anthropogenic environmental changes on endophytic fungi in trees. Pp. 197-207 in: S.C. Redlin & L.M. Carris (eds.): "Endophytic Fungi in Grasses and Woody Plants. Systematics, Ecology, and Evolution". APS Press, The American Phytopathological Society, St. Paul, Minnesota.

Huttunen, S., Lappalainen, N.M., & Virtanen, V., 2008: Acclimation to UV, irradiation and climate – mosses as model plants.- Proceedings of the Moss meeting, Tampere, Finland, 15-18 August 2008. Physiologia Plantarum, 133(3), P04-018.

Hyvärinen, M., Walter, B. & Koopman, R. 2003: Impact of fertilisation on phenol content and growth rate of Cladina stellaris: a test of the carbon-nutrient balance hypothesis. – Oecologia 134: 176-181.

Hyvärinen, M., Härdling, R. & Tuomi, J. 2002: Cyanobacterial lichen symbiosis: the fungal partner as an optimal harvester. – OIKOS 98: 498-504.

Hyvärinen, M., Walter, B. & Koopmann, R. 2002: Secondary metabolites in Cladina stellaris in relation to reindeer grazing and thallus nutrient content. – OIKOS 96: 273-280.

Hyvärinen, M., Walter, B. & Koopman, R. 2003: Impact of fertilisation on phenol content and growth rate of Cladina stellaris: a test of the carbon-nutrient balance hypothesis. – Oecologia 134: 176-181.

Hällström, E., af, 2937: Anmärkingsvärda bladmossor från provinsen Kuusamo. - Memor. Soc. F. Fl. Fenn. 13, 93-95.

Ilmonen, Jari, 2009: Benthic macroinvertebrata and bryophyte assemplages in boreal springs: diversity, spatial patterns and consevation. - Academic Diss. University of Oulu.

Isoviita, P., 1970: Studies on Sphagnum L. II. Synopsis of the distribution in Finland and adjacent parts of Norway and the U.S.S.R. - Ann. Bot. Soc. Fennici 7, 157-162.

Isoviita, P. & T. Koponen, 1967: A program for the study of the bryoflora of Finland. - Aquilo Ser. Bot. 6, 67-70.

Isoviita, P. & T. Koponen, 1967: Suomen sammalkasviston tutkimuksen nykyvaiheesta. (Summary: The present stage of the study of the Finnish moss flora.) - Luonnon Tutkija 71, 78-84.

Kallio, P., 1960: Utsjoen sienistä. - Luonnon Tutkija 64, 38-45.

Kallio, P. & S. Huttunen, 1975: CO2 exchange and growth of Rhacomitrium and Dicranum elongatum. - In: Wielgolaski, F. E. (ed.) Fennoscandian Tundra Ecosystems 1, 138-148.

Kallio, P. & N. Valanne, 1975: On the effect of continuous light on photosynthesis in mosses. - In: Wielgolaski, F. E. (ed.) Fennoscandian Tundra Ecosystems 1, 149-162.

Kallio, P. & S. Heinonen, 1971: Influence of shortterm low temperature on net photosynthesis in some subarctic lichens. - Rep. Kevo Subarctic Res. Stat. 8, 63-72.

Kallio, P. & Saini Heinonen, 1971: Ecology of Rhacomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid. - Rep. Kevo Subarctic Res. Stat. 10, 43-54.

Kallio, P. & Esteri Kankainen, 1966: Additions to the mycoflora of northernmost Finnish Lapland. - Ann. Univ. Turku A, 2: 36. (- Rep. Kevo Subarctic Res. Stat. 3, 177-210.).

Kallio, P. & Esteri Kankainen, 1964: Notes on the macromycetes of Finnish Lapland and adjacent Finnmark. - Ann. Univ. Turku A, 2: 32 (Rep. Kevo Subarctic Sta. 1,178-235.

Kallio, P. & S. Suhonen & H. Kallio, 1972: The ecology of nitrogen fixation in Nephroma arcticum and Solorina crocea. - Rep. Kevo Subarctic Res. Stat. 9, 7-14.

Kallio, Sinikka, 1973: The ecology of nitrogen fixation in Stereocaulon paschale. - Rep. Kevo Subarctic Res. Stat. 10, 34-42.

Kallio, Sinikka, 1976: Studies on Elemental Nitrogen Fixation in Lichens in Northern Finland. - diss. (Turku), 112 s.

Kari, L.E., 1954: Erysiphaceen-Flora Finnlands. - Ann. Univ. Turkuensis A 17, 3:1-53.

Karsten, P.A., 1866: Enumeratiofungorum et Myxomycetum in Lapponia orientali aestate 1861 lectorum. - Not. Sällsk. Fauna Flora Fennica 8: 193-224.

Karunen, P. & P. Kallio, 1976: Seasonal variation in the total lipid content of subarctic Dicranum elongatum. - Rep. Kevo Subarctic Res. Stat. 13, 63-70.

Kol, E., Eurola, S., 1973: Red Snow in the Kilpisjärvi Region, North Finland. - Astarte 6, 75-86.

Koponen, P, P. Isoviita & T. Lammes, 1977: The bryopytes of Finland: an annotated checklist. - Flora Fennica 6, 77 pp.

Kosonen, L., 1985: Jyväsmaatähti, Geastrum minimum, Kilpisjärvellä. – Sienilehti 37: 7- 8.

Kotilainen, M.J., 1924: Beobachtungen über die Moosvegetation und Moosflora in NW-Enontekiö in Lappland. - Acta Soc. F. Fl. Fenn. 55:1, 1-69.

Kuikka, K., Härmä, E., Markkola, AM., Rautio, P., Roitto, M., Saikkonen, K., Ahonen-Jonnarth, U., Finlay, R. & Tuomi, J. 2003: Severe defoliation of Scots pine reduces reprocudtive investment by ectomycorrhizal symbionts. – Ecology 84(8): 2051-2061.

Kukkonen, I., 1964: Taxonomic studies on the species of the section Echinosporae of Anthracoidea. -Ann. Bot. Fennici 1: 161-177.

Kurkela, T. & Norokorpi, Y., 1975: Kuusen lumikaristesienen (Lophophacidium hyperborea Lagerrb.) esiintyminen Suomessa. - Folia Forestalia 248:1-7.

Korhonen, Jarkko & al. 2004: Are resources allocated differently to symbiosis and reproduction in Geranium sylvaticum...

Kytöviita, M.-M. & *Crittenden, P.D., 2007: Growth and nitrogen relations in the mat-forming lichens Stereocaulon paschale and Cladonia stellaris. – Annals of Botany 100: 1537-1545.

Kytöviita, Minna-Maarit, 2005: Role of nutrient level and defoliation on symbiotic function: experimental evidence by tracing 14C/15N exchange in mycorrhizal birch seedlings. - Mycorrhiza (2005) 15: 65–70.

Kytöviita, Minna-Maarit, 2005: Asymmetric symbiont adaptation to Arctic conditions could explain why high Arctic plants are non-mycorrhizal. - FEMS Microbiology Ecology 53 (2005) 27–32.

Kytöviita, M.-M. & Crittenden, P.D., 1994: Effects of simulated acid rain on nitrogenase activity (acetylene reduction) in the lichen Stereocaulon paschale (L.) Hoffm., with special reference to nutrional aspects. - The New Phytologist 128:263-271.

Kytöviita, M-M. & Crittenden, P.D., 2003: Seasonal variation in growth rate in Stereocaulon paschale. – Lichenologist 34(6): 533-537.

Kytöviita, M.-M., Vesterberg, M. & Tuomi, J. 2003: A test of mutual aid in common mycorrhizal networks: established vegetation negates benefit in seedlings. – Ecology 84(4): 898-906.

Kytövuori, I., 1994: Lactarius subcircellatus and L. hysginoides in Finland and adjacent Scandinavia. – Aquilo Ser. Bot. 33: 69-76.

Kytövuori, I., Niskanen, T. & Ohenoja, E. 2002: Cortinarius species found in Kainuu during the XIXth Journées européennes du Cortinaire in 2001. – Journal des J. E.C. 4: 75-84 (French version 85-90). ISSN 1560-7658.

Kärenlampi, Lauri, 1970: Distribution of chlorophyll in the lichen Cladonia alpestris. - Rep. Kevo Subarctic Res.Stat. 7: 1- 8

Kärenlampi, Lauri, 1970: Morphological analysis of the growth and productivity of the lichen Cladonia alpestris. - Rep. Kevo Subarctic Res.Stat. 7: 9 - 15.

Kärenlampi, L., 1971: Food chain model of reindeer lichens. - Bull. from Ecol. Res. Committee 14: Systems Analysis in Northern Coniferous Forests - IBP workshop, 83-86.

Kärenlampi, L., 1971: Studies on the relative growth rate of some fruticose lichens. - Rep. Kevo Subarctic Res. Stat. 7: 33-39.

Kärenlampi, L., 1971: On methods for calculating the energy flow through lichens. - Rep. Kevo Subarctic Res. Stat. 7: 40-46.

Kärenlampi, L. & Tammisola, J., 1970: Preliminary report on models of reindeer lichen CO2 exchange, environment and productivity. - IBP i Norden 5: 23-25.

Kärenlampi, Lauri & Pelkonen, Mirja, 1971: Studies on the morphological variation of the lichen Cladonia uncialis. - Rep. Kevo Subarctic Res. Stat. 7: 47-56.

Lappalainen, N.M., Huttunen, S., Lakkala, K. & Suokanerva, H., 2008: Acclimation of an encohydric moss Polytrichum juniperinum Hedw. to light and ultraviolet radiation. – Proceedings of the 23rd IUFRO Conference, Murten, Switzerland, 7-12 September 2008, p. 126.

Lilja, Arja, Marja Poteri, Raija-Liisa Petäistö, Risto Rikala, Timo Kurkela & Risto Kasanen, 2010: Fungal Dieases in Forest Nurseries in Finland. - Silva Fennica 44(3): 525-545.

Lännenpää, Antti et al., 2008...

Makkonen, S., Hurri, R.S.K. & Hyvärinen, M., 2007: Differential Responses of Lichen Symbionts to Enhanced Nitrogen and Prosphorus Availability: An Experiment with Cladina stellaris. – Annals of Botany 99: 877-884.

Markkola, A & Ohtonen, R.,1989...

Metsänheimo, K., 1987: Sociology and ecology of larger fungi in the subarctic and oroarctic zones in north-west Finnish Lapland. – Laursen, G., Ammirati, J. & Redhead, S. (ed.): Arctic and alpine mycology II. pp. 61-70. Plenum.

Metsänheimo, Katriina, 1982: Sienisadosta ja lajistosta Luoteis-Lapissa. - Oulun yliopisto, Pohjois-Suomen Tutkimuslaitos/ Research Inst. of Northern Finland, University of Oulu C:47, 86-91.

Metsänheimo, K., 1981: Kilpisjärven suursienistä ja syyssienisadosta (Larger fungi and their autumn yields at Kilpisjärvi, Finnish Lapland). - Kilpisjärvi Notes 5.

Metsänheimo, K. & E. Ohenoja, 1980: Tunturikoivikon sienistä (Abstract: The production of mushrooms in mountain birch forests in the Kilpisjärvi region). – Luonnon Tutkija 84: 61- 62.

Mäkinen, Yrjö, 1965: On Finnish Micromycetes 6. - Ann. Uiv. Turkuensis AII, 33:1-62.

Mäkinen, Yrjö, 1966: On the macroecology of some rust fungi. - Rep. Kevo Subarctic Res. Stat. 3: 75-84.

Mäkinen, Yrjö, 1969: On Finnish micromycetes 8. Erysiphales of Inari Lapland. - Rep. Kevo Subarctic Res.Stat. 5: 109 - 116.

Mäkinen, Yrjö, 1971: On Finnish micromycetes 9. Sphaerotheca drabae Juel on Saxifraga nivalis in Finnish Lapland. - Rep. Kevo Subarctic Res.Stat. 7: 70-73.

Müller-Haeckel, A., 1973: Different patterns of synchronization in diurnal and nocturnal driting algae in the subarctic summer. - Aquilo Ser. Zool. 14, 19-22.

Müller-Haeckel, A., 1969: Tagesperiodik von Algen in subarktischen Gewässer. - Umschau 69, 521.

Niemelä, T. & Yu-Cheng, D. 1999: Luoston käävät. - Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A nro 105. 59 ss.

Niemi, K., Sarjala, T., Chen, X. & Häggman, H. 2007: Spermidine and the ectomycorrhizal fungus Pisolithus tinctorius synergistically induce maturation of Scots pine embryogenic cultures. – Journal of Plant Physiology 164: 629-635.

Norrlin, J. P., 1873-1874: Öfversigt af Torneå (Muonio) och angränande delar af Kemi Lappmarkens mossor och lafvar. - Not. Sällsk. F. Fl. Fenn. Förh. 13:10. 271-349.

Nuortila C, Kytöviita, M.-M. & Tuomi, J., 2004: Mycorrhizal symbiosis has contrasting effects on fitness components in Campanula rotundifolia. – New Phytologist 164: 543-553.

Ohenoja, E. 2006: Armillaria ectypa – a vulnerable indicator of mires. – Acta mycologica 41 (1): 223-228.

Ohenoja, E., 2006: Sienten käytön historiaa. – Julkaisussa P. Myyryläinen (toim.): Sienikoulu s. 4-5. YLE, Helsinki.

Ohenoja, Esteri, 1998: Oulun sienet, kokoelmanäytteet ja havainnot. - Arkistoluettelo, Oulun yliopisto, Kasvimuseo, 62 pp.

Ohenoja, E., 1996: A check-list of the larger fungi in Inari Lapland (NE Finland) and in Finnmark (NE Norway). - Kevo Notes 11:1-44.

Ohenoja, Esteri, 1993: Effect of weather conditions on the larger fungi at different forest sites in Northern Finland in 1976-1988. - Acta Univ. Ouluensis, Ser.A:243, 69 s.

Ohenoja, E., 1992: Uhanalaiset sienet Pohjois-Suomen lehdoissa (Threatened fungi in herbrich forests in northern Finland) – Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 68: 93-98.

Ohenoja, E., 1988: Effect of forest management procedures on fungal fruit body production in Finland. – Acta Bot. Fennica 136:81-84.

Ohenoja, E., 1988: Behaviour of mycorrhizal fungi in fertilized forests. – Karstenia 28:27- 30.

Ohenoja, E., 1984: Fruit body production of larger fungi in Finland. 1. Introduction to the study in 1976 - 1978. – Ann. Bot. Fennici 21: 349-355.

Ohenoja, E., 1983: Documentation on the research into the fruiting body production of forest fungi. – Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 59: 113-115.

Ohenoja, Esteri, 1979: Kuusamon sienitutkimuksesta (Abstract: On mycological research in the Kuusamo area). - Acta Univ. Ouluensis, ser. A, Biol. 4, 97-105.

Ohenoja, E. & Rahko, T., 2007: Can parasitic microfungi be threatened – examples from Finland. – In: Technical Presentation and Posters. 1st World Conference on the Conservation and Sustainable Use of Wild Fungi, 10-16. December 2007, Cordoba, Spain, pp. 262-263.

Ohenoja, E. & R. Koistinen, 1984: Fruit body production of larger fungi in Finland. 2. Edible fungi in northern Finland 1976-1978. – Ann. Bot. Fennici 21: 357-366.

Ohenoja, E. & K. Metsänheimo, 1982: Phenology and fruiting body production of macrofungi in subarctic Finnish Lapland. – Arctic and Alpine Mycology. The First International Symposium on Arcto-Alpine Mycology: 390-409.

Paavola, R.& al., 2006: Spatial scale affects community concordance among fishes,..

Pehkonen, T., Ranta, H., Tolvanen, A. & Laine, K. 2003: The Frequency of the Fungal Pathogen Exobasidium splendidum in Two Natural Sands of the Host Vaccinium vitis-idaea in the Subarctic Timberline Area. – Arctic, Antarctic, and Alpine Research 34(4): 428-433.

Penttinen, Petri, 2009: Mikrobit pitävät aineen kierrossa. Me annamme maalle hajun. - Suomen Luonto 2009/5: 34-37.

Pietikäinen, A, M.-M. Kytöviita & U. Vuoti, U., 2005: Mycorrhiza and seedling establishment in a subarctic meadow: Effects of fertilization and defoliation. - Journal of Vegetation Science 16: 175-182, 2005. IAVS; Opulus Press Uppsala.

Piippo, S. & Kalinauskaite, N., 2006: Floristic elements of the hepatic flora from Northern Finland to Lithuania. – Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 82: 1-9.

Pippola, E. & Kotiranta, H. 2008: The genus Tremella (Dasidiomycota, Tremellales) in Finland. – Ann. Bot. Fennici 45: 401-434.

Pohjamo, Maria, 2008: Should I stay or should I go? - reproductive and dispersal strategies of site-specificliverwort species, - Acad. diss. university of Helsinki.

Potila, Hannamaria, 2008: Mycorrhizal fungi and nitrogen dynamics in drained peatland. - Acad. diss., Univ. ov Helsinki.

Puolasmaa, A., Pippola, E., Huhtinen, S., Hyvärinen, H. & Stenroos, S., 2008: One lichen and eleven lichenicolous species new to Finland. – Graphis Scripta 20: 35-43.

Rauhala, A., 1958: Kasvien sienitauteja. - WSOY, Porvoo-Helsinki, 354 ss.

Rautava, Erkki, 1972: Amphiphytic and aquatic moss vegetation in the rivers Vaskojoki and Kettujoki in Finnish Lapland. - Rep. Kevo Subarctic Res. Stat. 9: 99-107.

Rautavaara, T., 1953: juurtryfeli (Scleroderma bovista Fr.) lentohiekassa Pohjois-Suomessa. - Karstenia 2 (1953), 50.

Rautavaara, T., 1945: Suomen sienisato. - 534 pp., Porvoo-Helsinki.

Renvall, P., 1995: Community structure and dynamics of wood-rotting fungi on decomposing conifer trunks in northern Finland. - Karstenia 35: 1-51.

Roivainen H., 1929: Lisätietoja eräiden sammallajien esiintymisestä maassamme. - Ann. Soc. 'Vanamo' 9, 286-297.

Ruotsalainen, A.L., Markkola, A.M. & Kozlov, M.V. 2009: Mycorrhizal colonisation of mountain birch (Betula pubescens ssp. czerepanovii) along three environmental gradients: does life in harsh environments alter plant-fungal relationships? – Environ. Monit. Assess 148: 215-232.

Ruotsalainen, Anna Liisa & Minna-Maarit Kytöviita, 2004: Mycorrhiza does not alter low temperature impact on Gnaphalium norvegicum. - Oecologia (2004) 140: 226–233.

Ruotsalainen, A. L., Väre, H. & Vestberg, M. 2002: Seasonality of root fungal colonization in low-alpine herbs. – Mycorrhiza 12: 29-36.

Ruotsalainen, A-L, H. Väre & M. Vestberg, 2000: Seasonality of fungal colonizations in low-alpinen herbs. – Cost Action 838. Managing Arbuscular Mycorrhizal Fungi for Improving Soil Quality and Plant Health in Agriculture. 4th Management Committee, WG1 “Population biology“ and of WG2 “Plant health“ meeting on Arbuscular mycorrhiza (AM) in plant health and revegetation and restoration processes, November 30 - December 2, 2000. – Universidade do Algarve, Faro, Portugal.

Ryömä, R. & Virtanen, R. 2003:Sammalet. Teoksessa: Kuusisto, A. (toim.) Ylläs-Aakenuksen alueen luonto. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja, Sarja A No 141: 65-81, Liite s. 175-179.

Saikkonen, K. ,2007: Forest structure and fungal endophytes. – Fungal Biology Reviews 21(2-3): 67-74.

Saravsi, Karita, 2008: Mycorrhizal responses to defoliation of woody hosts. - Acad. diss. Univ. of Oulu.

Sippola, A.-L., Similä, M., Mönkkönen, M. & Jokimäki, J. 2004: Diversity of Polyporous Fungi (Polyporaceae) in Northern Boreal Forests: Effects of Forest Site Type and Logging Intensity. – Scand. J. For. Res. 19: 152-163.

Steffen, K., 2003: Karikkeenlahottajasienet vaikeasti hajoavien biopolymeerien ja ympäristömyrkkyjen hajoiittajina.- Väitöskirja, Helsingin yliopisto.

Sonesson, M., 2001: Ecology of some epiphytic lichens on the mountain birch. - In: Wielgolaski, F. E. (ed)., 2001: Nordic Mountain Birch Ecosystems. - Man and the Biosphere series, 27, 63-70.

Sorvari, S..2001: Climate impacts on remote subarctic lakes in Finnish Lapland:...

Stark, Sari & Minna-Maarit Kytöviita, 2005: Evidence of antagonistic interactions between rhizosphere microorganisms and mycorrhizal fungi associated with birch (Betula pubescens). - Acta Oecologica 28 (2005) 149–155. www.elsevier.com/locate/actoec.

Syrjänen, K., Arkkio, H., Parnela, A., Sallantaus, T., Ulvinen, T. & Virtanen, R., 2007: Etelä-Pohjanmaan sammaltietoja kartuttamassa – sammalretki Suupohjaan 4.-5.9.2004. – Bryobrotherella 10: 35-60

Tillman-Sutela, E., Kauppi, A., Kaitera, J. & Hilli, A. 2002: Damages Caused by Fungi in Norway Spruce, Picea abies (L.) Karst. Seeds. – Abstract in TREE SEEDS 2002, Chania, Crete, Sep. 11-15, 2002.

Tuomikoski, R., 1939: Materialen zu einer Laubmoosflora des Kuusamo-Gebietes. - Ann. Bot. Soc. Zool.-Bot. Fennicae 'Vanamo' 12(4): 1-124.

Tuomikoski, R., 1961: Havaintoja Inarin metsien lakkisienistä. - Sienitietoja 1961: 4. 2-4.

Tuomikoski, R., 1948: Kangasmetsiemme sammalikosta. - Luonnon Tutkija 52: 76-82.

Ulvinen T., 2004: Suomen koukerosammalet ja niiden löytöhistoria. – Lutukka 20: 79-94.

Ulvinen, T., 1969: Über einige Bovista- und Lycoperdon-Arten in Finland. (Eräistä Bovista- ja Lycoperdon-lajeista Suomessa.). - Aquilo Ser. Bot. 8, 25-41.

Ulvinen, T., 1967: Über einige Moosfunde im nördlichen Finnland. - Aquilo Ser. Bot. 6, 147-157.

Ulvinen, T., 1963: Beobachtungen über die Pilze von Savukoski, Nordfinnland. (Referaatti: Havaintoja Savukosken sienistä).- Aquilo Ser. Bot. 1: 53-58.

Ulvinen, T., 1963: Über die Grosspilze der Oulu-Gegend. (Referaatti: Oulun seudun suursienistä). - Aquilo Ser. Bot. 1: 38-52.

Ulvinen, T., 1979: Kuusamon sammaltutkimuksista. (Absract: Bryological investigations in the Kuusamo biogeographical province). - Acta Univ. Ouluensis, ser. A, Biol. 4, 91-95.

Ulvinen T,, 2004: Suomen koukerosammalet ja niiden löytöhistoria. – Lutukka 20: 79-94.

Ulvinen, T. et al. (toim.), 2002: Suomen sammalet - levinneisyys, ekologia, uhanalaisuus...

Vaarama, A., 1967: A find of Pogonatum capillare (Michx.) Brid. in southern Finland and reflections on its bryo-geographical significance. - Aquilo Ser. Bot., 209-218.

Valkonen, Jari & Risto Jalkanen, 2009: Viruksia metsäpuissa. - Luonnon Tutkija 1/2009: 4-11.

Vauras. J., 1994: Finnish records on the genus Inocybe. The new species I. hirculus. – Aquilo Ser. Bot. 33/1994: 155-160.

Vauras, J. & J. Ruotsalainen, 2000: Two new species of Russula with greying flesh from Fennoscandia. – Micologia 2000 : 557 - 568.

Virtanen, R., 1987: Kolme tuntureiden Splachnaceae -sammalta. – Lutukka 3:106-107.

Virtanen, R. & Oksanen, J. 2007: The effects of habitat connectivity on cryptogam richness in boulder metacommunity. – Biological Conservation 135: 415-422.

Vilpa, E. (toim.), 1989: Oulun seudun sienikirja. - Oulun Sieniseura ry., Oulun yliopsto, 93 ss.

Virtanen, R. 2002: Virtavedet. – In: Suomen sammalet – levinneisyys, ekologia, uhanalaisuus. pp. 57-58.

Virtanen, R. 2002: Tunturit. – In: Suomen sammalet – levinneisyys, ekologia, uhanalaisuus. pp. 76-78.

Virtanen, R. 2004: Lähteikköjen sammalikot. – 11.12.2003 Luonnonsuojelubiologian päivä, SYKE, Helsinki, esitelmäabstrakti.

Vuorinen, P. & Helander, M.L., 1995: Variation in airborne urediniospore concentration of Melampsoridum betulinum. - Aerobiologia 11:259-264.

Vuorisalo, Aarne, 1969: Conjugatophyceae of Utsjoki, Finnish Lapland. - Rep. Kevo Subarctic Res. Stat. 4: 98-111.

Wäli, P.R., Helander, M., Saloniemi, I., Ahlholm, J. & Saikkonen, K. 2009: Variable effects of endophytic fungus on seedling establishment of fine fescues. – Oecologia 159: 49-57.

Wäli, P., Saikkonen, K., Helander, M., Ahlholm, J., Lehtimäki, S. & Niemeläinen, O., 2001: Seed transmitted endophytic fungi in wild grass populations in Finland. - In: Paul, V.H. & Dapprich, P.D. (eds). Proceedings for the 4th International Neotyphodioum/Grass Interactions Symposium. Fachbereich Agrarwirtschaft, Soest, Germany.

Väre, H., A-L. Ruotsalainen & M. Vestberg, 2001: Sienijuuret arktis-alpiinisessa ympäristöissä. – Sienilehti 2/2001: 36-47.

Väre, H., M. Vestberg & R. Ohtonen, 1997: Shifts in Mycorrhiza and Microbial Activity along an Oroarctic Altitudinal Gradient in Northern Fennoscandia. – Arctic and Alpine Research, Vol. 29:1, 93-104.

Väre, H., Ohenoja, E. & Ohtonen, R. 1996: Macrofungi of oligotrophic Scots pine forests in northern Finland. - Karstenia 36:1-18.

Väre, H. & Ohtonen, R. 1996: Ectomycorrhizal fungal population structures in northern Pinus sylvestris forests. In: Azcon-Aguilar, C. & Barea, J.M. (eds.), Mycorrhizas in integrated systems from genes to plant development. Proceedings of the fourth European Symposium on Mycorrhizas. European Commission, Directorate-General  XII. Science, Research and Development. B-1049 Brussels.

 

 

Täällä: Julkaisuryhmien valinta!
Here: Subject matters of literature!

Täällä/Here: Päävalikkoon/To Main menu!