Rokuan harjun vesitalouden selvittäminen matkailullisten edellytysten turvaamiseksi
Vipuvoimaa EU: lta


Etusivu


Tervetuloa Euroopan aluekehitysrahaston, Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kunnan rahoittaman Rokuan vesitaloushankkeen kotisivuille.

Rokuan harjumuodostuma on merkittävä luontoalue Pohjois-Pohjanmaalla, Oulujoen varressa. Harjumuodostumalla on useita karuja lasku-uomattomia suppalampia ja -järviä, joiden vedenpinta on ollut laskussa viimeisten vuosikymmenten ajan: esimerkiksi 1980-luvun alussa ja 2000-luvulla pintojen pinnat laskivat voimakkaasti. Laskun syiksi on arvioitu ilmastonvaihtelua tai maankäyttöä, mutta kattavaa selvitystä syistä ei ole tähän mennessä tehty. Erityisesti karuimmissa suppalammissa pinnanlaskun pelätään aiheuttavan peruuttamattomia muutoksia järvien ekologiaan.

Rokuan alueen asukkaiden, elinkeinojen sekä kiinteistönomistajien kannalta on tarpeen selvittää vesipintojen laskuun johtaneet tekijät ja selvittää keinot laskun pysäyttämiseen. Tällöin voidaan turvata alueelle ominaisten piirteiden säilyminen myös tulevaisuudessa.

Hankkeen loppuraportti (pdf)


Oulun yliopisto
Muhos
Utajärvi
Vaala