Turvetuotannon valumavesien ympärivuotinen käsittely (TuKos)

Vipuvoimaa EU: lta> Etusivulle
> Yhteystiedot
> Tausta
> Tavoitteet
> Tulokset
> Rahoittajat
> Linkit
> Tapahtumat
> Raportit

 

Etusivu

Vuoden 2009 alusta alkoi kolmivuotinen (1.1.2009–31.12.2011) Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittama projekti ”Turvetuotannon valumavesien ympärivuotinen käsittely (TuKos)”. Projektissa tutkittiin ojitetuille suoalueille rakennettuja kosteikkoja ja niiden toimintaedellytyksiä, sekä niiden kohteiden toimivuutta, joille vesiä johdetaan ympärivuotisesti. Projektin toteuttajina toimivat Oulun yliopiston Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio ja Suomen ympäristökeskus.


Oulun yliopisto
Turveruukki
  Suomen
 turvetuottajat ry.