Prosessimetallurgia

Prosessimetallurgia on yksi Oulun yliopiston Terästutkimuskeskuksen (CASR) keskeisimmistä osa-alueista. Prosessimetallurgian tutkimusyksikön toiminnan ytimen muodostavat pyrometallurgisten ja muiden korkealämpötilaprosessien tutkimus sekä tähän perustuva opetus, jossa painotetaan tutkimus- ja kehitystyössä vaadittavaa menetelmällistä osaamista. Tutkimusyksikkö tuottaa metallurgiseen teollisuuteen diplomi-insinöörejä sekä tohtoreita, jotka ymmärtävät ja hallitsevat metallurgisissa prosesseissa esiintyvät korkealämpötilaiset ilmiöt. Yksikön opetus ja tutkimus perustuvat reaktiokinetiikan, termodynamiikan, aineen- ja lämmönsiirron sekä aineen rakenteen ymmärtämiseen osana korkealämpötilaisia prosesseja.