Prosessimetallurgia

Prosessimetallurgian tutkimusyksikkö tekee metallien valmistukseen sekä muihin korkealämpötilaisiin prosesseihin liittyvää tutkimusta ja kehitystä. Prosessimetallurgian tutkimusyksikkö tuottaa metallurgiseen teollisuuteen diplomi-insinöörejä sekä tohtoreita, jotka ymmärtävät ja hallitsevat metallurgisissa prosesseissa esiintyvät korkealämpötilaiset ilmiöt. Yksikön tarjoama tutkimus perustuu reaktiokinetiikan, termodynamiikan, aineen- ja lämmönsiirron sekä aineen rakenteen ymmärtämiseen osana korkealämpötilaisia prosesseja.