Kandidaatintyö prosessimetallurgian tutkimusyksikössä

Prosessimetallurgian tutkimusyksikköön tehtävät kandidaatintyöt liittyvät sekä aiheensa että menetelmänsä puolesta läheisesti meneillään oleviin tutkimushankkeisiin ja teollisuusyritysten kanssa tehtävään yhteistyöhön. Tämän vuoksi ne tarjoavat oivan mahdollisuuden tutustua metallurgiseen tutkimukseen ja sen ajankohtaisimpiin trendeihin.

Aiheet

Prosessimetallurgian kandidaatintyöt liittyvät aiheensa puolesta tutkimusyksikössä käynnissä oleviin projekteihin sekä yhteistyöhön alan yritysten kanssa. Tämän vuoksi tarjolla olevat aiheet vaihtuvat nopeasti, mutta liittyvät pääsääntöisesti metallien valmistusprosesseihin (rauta, teräs, ruostumaton teräs, sinkki, kupari, nikkeli), prosessien ympäristövaikutuksiin (erityisesti hiilidioksidipäästöjen vähentäminen sekä sekundääristen materiaalivirtojen hyödyntäminen) tai prosesseissa esiintyviin materiaaleihin (itse metallien lisäksi erilaiset kuonat, pölyt, lietteet, raaka-aineet, jne.).

Mikäli olet kiinnostunut tällä hetkellä tarjolla olevista aiheista, ota yhteyttä Eetu-Pekka Heikkiseen. Tarkempi aihe sovitaan jokaisen kandidaatintyöntekijän kanssa tapauskohtaisesti siten, että aihe on yksikön tutkimushankkeiden kannalta oleellinen ja ennen kaikkea siten, että se on tekijälleen itselleen kiinnostava ja motivoiva.

Erilaisia kandidaatintöitä

Luonteeltaan kandidaatintyöt voivat olla sovitusta aiheesta tehtäviä kirjallisuusselvityksiä, pienimuotoisia kokeellisia tutkimuksia, materiaalien karakterisointia, laskennallisia mallinnuksia tai teollisen datan käsittelyä. Erityisesti kokeellista tutkimusta, analysointia tai teollisen datan käsittelyä sisältävät aiheet ovat aina hyvin voimakkaasti sidoksissa meneillään oleviin tutkimushankkeisiin, kun taas kirjallisuustöissä (ja osin mallinnustöissä) aiheet ovat valittavissa vapaammin - olkoonkin, että niissäkin aiheet pyritään valitsemaan ajankohtaisiin tutkimusprojekteihin liittyen.

Ohjaus ja työn aloittaminen

Kandidaatintyöt voidaan tehdä suomeksi tai englanniksi. Yleisesti töiden ohjaajana toimii Eetu-Pekka Heikkinen, jonka lisäksi työlle pyritään valitsemaan myös toinen ohjaaja yksikön tutkijoiden joukosta. Mikäli aihe liittyy läheisesti yritysten kanssa tehtävään yhteistyöhön, pyritään töille sopimaan yhteyshenkilö myös kyseisestä yrityksestä. Parhaat ajat kandidaatintyön aloittamiselle ovat syyskuu ja tammikuu, mutta työ on mahdollista aloittaa milloin tahansa.