Yhteistyö

Thule-instituutin koordinoima tutkimus toteutetaan yliopiston tiedekunnissa. Thule-instituutti suunnittelee ja edistää alansa tohtorikoulutusta yhteistyössä kumppaneittensa kanssa. Instituutti järjestää myös seminaareja ja konferensseja.

Instituutti toimii yhteistyössä alan kotimaisten ja kansainvälisten tutkimuslaitosten, tutkimus- ja koulutusverkostojen sekä elinkeinoelämän kanssa.

Thule-instituutti osallistuu tutkimuksen kansalliseen ja kansainväliseen strategiatyöhön, jonka tavoitteena on suunnata tutkimusta ja opetusta yhteiskunnan kannalta tärkeille ja ajankohtaisille aihealueille.

Esimerkkejä yhteistyökumppaneista ja -verkostoista:

 

Viimeksi päivitetty: 29.6.2017