Oulangan tutkimusasema

Oulangan tutkimusasema on Oulun yliopiston Infrastruktuuri-yksikön Kuusamossa sijaitseva alueyksikkö. Asema perustettiin vuonna 1966 palvelemaan bio- ja geotieteellistä tutkimusta ja opetusta. Nykyisin asema on yliopiston monitieteinen alueellinen yksikkö, joka toteuttaa opetukseen ja tutkimukseen liittyvän perustehtävänsä ohella yliopiston aluetoimintaa Koillismaalla. Asema tarjoaa modernin tutkimus- ja koulutusympäristön niin tutkijoille, opiskelijoille, opettajille kuin kurssien, seminaarien sekä kongressien järjestäjille.

pitkospuut

Tutkimus

Asemalla on käynnissä ilmaston- ja ympäristömuutoksen seurantatutkimus, EcoClimate, jota rahoittavat Suomen Akatemia ja Oulun yliopisto. Tutkimuksessa koealoilla ovat tutkimustornit ja mittausanturit, jotka mittaavat koko ajan mm. lämpötilaa, ilmankosteutta, sademäärää, ilmanpainetta, tuulennopeutta, säteilytasetta, lämpövuota, lumensyvyyttä, hiilidioksidin ja metaanin määrää, maaperän lämpöä ja kosteutta. Koealoilla tehdään kokeellista tutkimusta vaihtuvien lumiolosuhteiden vaikutuksesta ympäristöön ja kasvillisuuteen. Tutkimus sisältää myös porolaidunnuksen vaikutusta ympäristön muutokseen sekä ilmastonmuutoksen vaikutusta porotaloudelle. Uutena elementtinä on vuosina 2021 ja 2022 tullut mukaan pohjavesi- ja mikrobitutkimukset GTK:n, LUKE:n ja Oulun yliopiston Vesi-, energia- ja ympäristötekniikan yksikön toimesta. Olemme myös aloittaneet yhteistyön Oulun yliopiston NANOMO:n kanssa liittyen EcoClimate -koealojen hyperspektridataan ja sen analysointiiin.

Tutkimusasemalla vuosikymmeniä tehtyjen ympäristön pitkäaikaisseurantojen aineistot edesauttoivat pääsyyn eLTER-verkostoon. Asema on mukana myös AnaEE-verkostossa ja on aloittanut prosessin ICOS:iin mukaan pääsemiseksi. Oulanka on lisäksi mukana INTERACT ja Lifeplan -projekteissa, jotka ovat EU-rahoitteisia.

Vierailijoille

Yhteystiedot

Julkaisut