Main menu:

You are now in the partition: 'Animals from the Zoological museum/wolf'.
Click a small-scale picture - you will receive a big picture!
Some
mammals:

Wolf (Canis lupus)

Susi (Canis lupus) ulvoo talviyössä kuuluttaen näin oman laumansa reviirien rajoja! Susi on sosiaalinen eläin,
mutta Suomessa laumat ovat aika pieniä. Näin ehkä siksi, että olemme susien levinneisyysalueen laitamilla,
ja täällä liikkuu paljolti vain yksinäisiä, vaeltelevia susia. Reviirien koko riippuu saaliseläinten määrästä: meillä
reviirit ovat suhteellisen pieniä, ehkä n. 20-40 km läpimitaltaan.

Susien pääravintona ovat monenkokoiset eläimet jäniksistä, jopa myyristä alkaen aina hirviin saakka.
Hirvet ovatkin monilla alueilla ehkä tärkein susien saaliseläin. Niitä ne pyytävät koko lauman yhteisin voimin.
Myös poroja sudet saalistavat; porot ovatkin aika helppoja saalistaa, ne kun eivät osaa puolivilleinä
olla tarpeeksi valppaina.

Kuvassa näkyy ihmisen jälkiä: vanha lato, männyn kanto ym. Susi uskaltautuukin nykyisin aika usein 'ihmisten ilmoille'
ehkäpä koiria tai muita kotieläimiä saalistamaan. Suomessa lienee noin 100-200 sutta. Kts. susien levinneisyyden vaihtelu! ja suden kannanvaihtelu!

Another picture: breeding of wolf!

See distibution of wolf!


Choose different matter from Main menu!