KANSAINVÄLINEN VIHREÄN KEMIAN JA BIOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA

Linkit
   

 

KOULUTUSOHJELMAN RAHOITTAJAT

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY)

Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto (ESR)