KANSAINVÄLINEN VIHREÄN KEMIAN JA BIOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA

Opinnot
   

AJANKOHTAISTA OPETUKSESSA

Kurssi 555386S Projektijohtamisen seminaari 3 op on kaikkien Vikebin opiskelijoiden hyvä suorittaa seuraavasti:
- Suorittaa projektitoiminta –kurssi saman mallin mukaisesti kuin avoimessa korkeakoulussa (harjoituskirja, kotitentti) 2op – Osmo Kauppila järjestää
- Projektitoiminta kirjaan huolellinen tutustuminen ja siihen liittyvä suullinen tentti  (1op) – Jaakko Kujala järjestää

Kun aloitatte opinnäytetyön tekemisen, ilmoittakaa koordinaattorille opinnäytetyön aihe, sen ohjaajat ja suorituspaikka. Koulutusohjelman opinnäytetyö suositellaan tehtäväksi englanninkielisenä, mutta hyvin perustelluista syistä se on myös mahdollista tehdä suomeksi.

Kieliopinnot ja niiden hyväksiluku: Maisteriksi/diplomi-insinööriksi valmistuvalla tulee olla korkeakoulutason englanti ja ruotsi suoritettuna. Näin on kaikilla Vikebin opiskelijoilla, ellei kieliopinnoista ole erikseen sovittu. Huolehtikaa, että WebOodissa näkyy seuraavat kielipinnot: ruotsi 2 op ja englanti 2 op (luettu) + 2 op (kuultu). Tarvittaessa hae kieliopintojen hyväksilukua aiemmasta tutkinnosta kielikeskuksesta. Kielikeskus vaatii nykyisin AHOT-lomakkeen täytön ja kurssikuvaukset hyväksiluettavista kieliopinnoista (saa tarvittaessa tutkinnon myöntäneeltä oppilaitokselta).

Mikäli olet suorittanut Vikebin opintoihin liittyvän harjoittelun ja haluaisit pitää siitä esitelmän osana Raaka-aineesta tuotteeksi -seminaaria, ilmoittaudu koordinaattorille. Muista hankkia esityksellesi opponentti.

Ympäristötekniikan siltaopinnot (mahdollista halutessaan suorittaa kaikissa pääaineissa)

 

 

 

SUORITETUT HARJOITTELUJAKSOT

Vikebin opiskelijat ovat suorittaneet harjoittelujaksojaan seuraavissa harjoittelupaikoissa:
Stora Enso Oyj, Oulu
Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Luonnonvara-alan yksikkö, Tekes Fuel Cell-ohjelma
Nablabs laboratories, Oulu
Mzymes Oy, Oulu
Biocenter Oulu
VTT, Oulu
Ekopine Oy, Oulu/Kajaani
METLA, Oulu
Vaasan yliopisto, Vaasan Energiainstituutti
Oulun yliopisto, Biologian laitos, ESCAPE-projekti
Kainuun Etu Oy, Kajaani/Oulu
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Oulu
Pohjois-Pohjanmaan aluehallintovirasto, Oulu
CABB Oy, Kokkola
DLR, Bremen, Germany, Eden-project
Pöyry Finland Oy, Oulu
Oulun yliopisto, Tuotantotalouden osasto

 
   

Opinto-oppaat ja ohjeet

>>Luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opas

>>Teknillisen tiedekunnan opinto-opas

>>Perustietoa yliopisto-opiskelusta

>>Tietoa WebOodista

>>Tietotekniikkaa Oulun yliopiston opiskelijalle

Opiskelua tukevat web-ympäristöt

>>Optima

>>Webmail