Opinnot

Naistutkimuksen opinnot sisältävät perus- ja aineopinnot, joita suorittaessaan opiskelijalla on erilaisia mahdollisuuksia räätälöidä opintonsa omien kiinnostusten tai tarpeiden mukaan. Erilaiset suoritusvaihtoehdot löydät koostettuna sukupuolentutkimuksen opinto-oppaassa. Lisäksi sukupuolentutkimuksen yliopistoverkosto HILMA tarjoaa verkkokursseja, jotka voi etukäteen sopia korvaavaksi suorituksesi HILMA-yhteyshenkilön kanssa (suvi.pihkala(a)oulu.fi). HILMA kursseista tiedotetaan mm. sukupuolentutkimuksen verkkosivuilla.

Huom! Syksyllä voiman astuneen uuden Oulun yliopiston tenttikäytönnön mukaisesti Sukupuolentutkimuksen kirjatentit siirtyvät sähköiseen tenttikäytäntöön (tenttiakvaario). Perusopintojen kirjatentit löytyvät pääasiallisesti tenttiakvaariosta opintojakson koodilla. Perusopintojen vapaavalintaiset opinnot (417138P) sekä kaikki aineopintojen kirjatentit sovitaan aina etukäteen tentaattorin kanssa, joka luo tenttiakvaarioon henkilökohtaisen tentin.

Viimeksi päivitetty: 21.9.2018