Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

Oulun yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta on kasvatus- ja opetusalan koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen monitieteinen asiantuntijaorganisaatio. Tiedekunnassa tuotetaan korkeatasoista koulutusta ja tutkimusta monitieteisessä ja kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Tutkimus

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan tutkimus sijoittuu erityisesti yliopiston tutkimuksen fokusalueisiin Ihmiset muuttuvassa maailmassa ja Digitaaliset ratkaisut havainnoinnissa ja vuorovaikutuksessa. Tutkimuksen pääteema on kasvatus muuttuvassa maailmassa. Tiedekunnan tutkimus hakee ratkaisuja siihen, miten ihminen voi aktiivisesti vaikuttaa muutoksiin eikä vain reagoida niihin.

Tutkimusyksiköt

Opiskelu

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta tarjoaa useita opiskeluvaihtoehtoja, jos olet kiinnostunut työskentelemään varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa luokanopettajana tai musiikin aineenopettajana tai koulutuksen suunnittelussa ja muissa asiantuntijatehtävissä.

Kaikissa koulutuksissa suoritetaan kasvatustieteen maisterin tutkinto, jonka pääaine voi olla erityispedagogiikka, kasvatustiede, kasvatuspsykologia, musiikkikasvatus tai kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus.

Kandidaatintutkinnon suorittaneet voivat hakeutua kahteen eri tavoin painottuneeseen kansainväliseen maisteriohjelmaan.

Opiskelijatarinoita

Yhteistyö

Kasvatustieteiden tiedekunta tekee yhteistyötä paikallisten, alueellisten ja kansallisten sekä kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa esimerkiksi lukuisten yhteistyönä toteutettavien projektien yhteydessä. 

Organisaatio ja yhteystiedot