Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

Oulun yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta on kasvatusalan, opetusalan ja psykologian koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen monitieteinen asiantuntijaorganisaatio. Tiedekunnassa järjestetään korkeatasoista koulutusta ja tehdään tutkimusta monitieteisessä ja kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Tutkimus

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan tutkimus sijoittuu erityisesti yliopiston tutkimuksen fokusalueisiin Ihmiset muuttuvassa maailmassa sekä Digitalisaatio ja älykäs yhteiskunta. Tiedekunnan tutkimus hakee uudenlaisia ja näyttöön perustuvia ratkaisuja tämänhetkisiin ja tulevaisuuden haasteisiin. Meillä on myös tutkimusyksiköitä ja tutkimuskeskuksia.

Tutkimusyksiköt

Tutkimuskeskukset

Tutkimuskeskukset edustavat yli yksikkörajojen tapahtuvaa monitieteistä tutkimusta.

Tohtorikoulutus ja dosentuuriasiat

Opiskelu

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta tarjoaa useita opiskeluvaihtoehtoja, jotka käsittelevät koko ihmiselämän ajanjakson erilaisissa konteksteissa, esimerkiksi varhaiskasvatusta, lasten ja nuorten perusopetusta, jatkuvaa oppimista ja muita asiantuntijatehtäviä. Opinnot pätevöittävät erilaisiin kasvatus- ja opetusalan tehtäviin monialaisessa maailmassa sekä antavat edellytykset tohtoriopintoihin.

Psykologian opinnot käsittelevät laajasti psykologian eri sovellusaloja mukaan lukien mm. kehityspsykologia, kliininen psykologia, persoonallisuuspsykologia, kognitiivinen- ja neuropsykologia, työ- ja organisaatiopsykologia sekä psykologian tutkimusmenetelmät. Opinnot pätevöittävät psykologian asiantuntijana toimimiseen monenlaisissa erilaisissa tehtävissä ja psykologian maisterin tutkinnon suorittamisen ja Valviran laillistamisen jälkeen psykologi-nimikkeen tehtäviin. Maisterin opinnot antavat valmiudet tohtoriopintoihin.

Kasvatusalan koulutusohjelmissa suoritetaan kasvatustieteen maisterin tutkinto, jonka pääaine voi olla kasvatustiede, erityispedagogiikka, musiikkikasvatus, varhaiskasvatus tai kasvatuspsykologia. Psykologian koulutusohjelmissa suoritetaan psykologian maisterin tutkinto tai filosofian maisterin tutkinto, joissa pääaineena on psykologia.

Kandidaatin tutkinnon suorittaneet voivat hakeutua kahteen eri tavoin painottuneeseen kansainväliseen maisteriohjelmaan: Education and Globalisation tai Learning, Education and Technology.

Opiskelijatarinoita

Yhteistyö

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta tekee yhteistyötä paikallisten, alueellisten ja kansallisten sekä kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa esimerkiksi lukuisten yhteistyönä toteutettavien projektien yhteydessä.

Organisaatio ja yhteystiedot

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta sosiaalisessa mediassa

Sinua voisi kiinnostaa myös