KANSAINVÄLINEN VIHREÄN KEMIAN JA BIOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA

Etusivu
   

VIHREÄN KEMIAN JA BIOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA (120 op)

Kansainvälinen vihreän kemian ja biotuotannon koulutusohjelma on monitieteinen Oulun yliopistossa toimiva maisteritason opetuskokonaisuus. Koulutusohjelma kouluttaa laaja-alaisia maistereita ja diplomi-insinöörejä, jotka hallitsevat monipuolisesti tekniikoita sekä kemiallisen ja biologisen tuotannon eri osa-alueita kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Koulutus yhdistää biologian, kemian (Luonnontieteellinen tiedekunta), ympäristötekniikan sekä tuotantotalouden (Teknillinen tiedekunta) opintoja. Koulutusohjelma on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) sekä Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama.

Koulutusohjelmaan on kolme sisäänottoa suomalaisille opiskelijoille vuosina 2010-2013.

www.oulu.fi/vikebi
 
   

AJANKOHTAISTA

Vikebin kevätseminaari järjestettiin 8.4.2014 Saalastinsalissa. Kiitos kaikille osallistuneille!

Työnhaun voi tuunata Opiskelijakeskuksen uraohjauksen walk-in-pisteessä keskiviikkoisin klo 9-11.

Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) toteuttamisen aikataulusta ja mahdollisesti ilmenneistä ongelmista on hyvä keskustella koulutusohjelman koordinaattorin kanssa puoli vuosittain esim. jokaisen lukukauden alussa. Keskusteluajan varaamiseksi, ota yhteys koulutusohjelman koordinaattoriin.

Osa Raaka-aineesta tuotteeksi -seminaarin esitysten aineistosta on ladattu Optimaan Vikebin työtilaan

Vikebi on myöskin Facebookissa. Huomaa myös Vikebin oma Facebook-ryhmä osoitteessa: https://www.facebook.com/ groups/284319315002009/

Vikebin opiskelijoilla on mahdollisuus halutessaan liittyä oman pääaineensa ainejärjestöön. Lisätietoa kiltatoiminnasta Linkit -sivustolla.

 

UUTISIA

Vikebin järjestämä Biotalous-seminaari järjestettiin Oulussa 8.4.2014.

Biotaloudesta uutta liiketoimintaa - uusi Biotalouden tutkijayhteisö Oulun yliopistossa

Bioenergia ry - Luonnonenergiaa Suomesta

Bioenergiatieto.fi

Bioneeri-blogi

ForestEnergy2020

METLA uutiskirjeet

Kemialehden uutiskirje 9/2014

Kemialehden uutiskirje 8/2014

Kemialehden uutiskirje 7/2014

Kemia-lehden kotisivut

Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet

Bioenergia Suomessa portaali

Bioteknologia-info