Matematiikka

 

Puhtaassa (teoreettisessa) matematiikassa tutkitaan matemaattisia ongelmia niiden oman mielenkiinnon vuoksi. Tutkimus on pitkäjänteistä perustutkimusta, joka usein johtaa uudentyyppisten kysymysten esittämiseen ja uusien ratkaisumenetelmien kehittämiseen. Puhtaassa matematiikassa määritelmien, lauseiden ja todistusten avulla rakennetaan käsitteitä, malleja ja menetelmiä, joiden avulla ongelmia saadaan ratkaistua.
 
Puhtaan matematiikan tutkimus on tiedettä, johon soveltava tutkimus ja tuotekehittely perustuvat. Koska tutkimus ei ole sidottu näköpiirissä olevaan välittömään hyötyyn tai sovellukseen, niin on mahdollista saavuttaa todellisia läpimurtoja. Puhtaan matematiikan tutkimus perustuu kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Verkostoitumalla levitetämään uusimpia tutkimustuloksia ilman pitkiä viiveitä ja saadaan virikkeitä uusille relevanteille tutkimusongelmille.

Viimeksi päivitetty: 21.10.2016