Ville Suomala
Ville Suomala

Ville Suomala

FT, dosentti

Associate Professor
Matematiikka

Biografia

Tutkimustaustani on matemaattisen analyysin, erityisesti fraktaaligeometrian ja geometrisen mittateorian parissa. Monet nykyisistä tutkimuskohteistani liittyvät fraktaaleihin ja satunnaisuuteen. Yhdistelen tutkimuksessani tietoja ja tekniikoita muun muassa Fourier analyysistä, harmonisesta analyysistä, todennäköisyysteoriasta, ja dynaamisten systeemien teoriasta.

Valmistuin filosofian maisteriksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 2002 ja filosofian tohtoriksi vuonna 2005 Helsingin yliopistosta. Aiemmin olen toiminut Jyväskylän yliopistossa muun muassa väitöskirjatutkijana ja tutkijatohtorina. Vuodesta 2011 alkaen olen työskennellyt Oulun yliopistossa Matemaattisten tieteiden tutkimusyksikössä. Olen vieraillut eri pituisia aikoja ulkomaisissa tutkimusryhmissä seuraavissa yliopistoissa ja instituuteissa: Universitat Autònoma de Barcelona, University College London, Maastricht University, University of Manchester, Chinese University of Hong Kong, University of Surrey, Universidad Torcuato Di Tella, Universidad de Buenos Aires, Institut Mittag-Leffler ja South China University of Technology.

 

Tutkimusaiheet

 • Matemaattinen analyysi
 • Fraktaaligeometria
 • Geometrinen mittateoria
 • Satunnaisgeometria
 • Fraktaalit ja additiivinen kombinatoriikka
 • Fraktaalijoukkojen ja mittojen geometria

Julkaisut

Linkki ajantasaiseen julkaisuluetteloon (sisältää linkit esijulkaisuihin ja alkuperäisiin artikkeleihin).

Julkaisuni MathSciNet tietokannassa.

Opetus ja Ohjaus

Luennoin säännöllisesti matematiikan LuK- ja maisterivaiheen kursseja. Tarkat kurssitiedot löydät Moodlesta. Olen myös mukana omaopettajatoiminnassa. Ohjaan LuK-tutkielmia sekä pro-gradu tutkielmia. Tervetuloa keskustelemaan aiheista!

Olen Matemaattisten tieteiden tohtorintutkinto-ohjelman vastuuhenkilö ja toimin muutenkin aktiivisesti tohtorikoulutuksen parissa Oulun yliopiston tutkijakoulussa, sekä matematiikan väitöskirjojen ohjaajana. Minuun voi ottaa rohkeasti yhteyttä, jos jatko-opinnot matemaattisten tieteiden parissa kiinnostavat.

Seminaarit ja konferenssit

Järjestän matematiikan kollokviota. Minulle voi esittää kiinnostavia esitelmöitsijöitä.

AGENT forum 2021.

Tietokannat

Valikoidut julkaisut

 • Shmerkin, Pablo; Suomala, Ville (2020) Patterns in random fractals. - American journal of mathematics 142 (3), 683-749 . [Original] [Self-archived]
 • Feng, De-Jun; Järvenpää, Esa; Järvenpää, Maarit; Suomala, Ville (2018) Dimensions of random covering sets in Riemann manifolds. - Annals of probability 46 (3), 1542-1596 . [Original] [Self-archived]
 • Shmerkin, Pablo; Suomala, Ville (2018) Spatially Independent Martingales, Intersections, and Applications. - Memoirs of the American Mathematical Society 251 (1195), - . [Original]
 • Chen, Changhao; Ojala, Tuomo; Rossi, Eino; Suomala, Ville (2017) Fractal percolation, porosity, and dimension. - Journal of Theoretical Probability 30 (4), 1471–1498 . [Original] [Self-archived]
 • Ojala, Tuomo; Suomala, Ville; Wu, Meng (2017) Random cutout sets with spatially inhomogeneous intensities. - Israel journal of mathematics 220 (2), 899-925 . [Original] [Self-archived]
 • Käenmäki, Antti; Rajala, Tapio; Suomala, Ville (2016) Local homogeneity and dimensions of measures. - Annali della scuola normale superiore di pisa-classe di scienze 16 (4), 1315-1351 . [Original]
 • Shmerkin, Pablo; Suomala, Ville (2015) Sets which are not tube null and intersection properties of random measures. - Journal of the London Mathematical Society: Second series 91, 405-422, Part 2 . [Original]
 • Marianna Csörnyei; Ville Suomala (2012) On Cantor sets and doubling measures. - Journal of mathematical analysis and applications 393 (2), 680-691