Sovellettu matematiikka

Laitoksen sovelletun matematiikan tutkimuksella on aktiiviset kytkennät ympäröivään yhteiskuntaan. Sovellettua matematiikkaa, missä tutkimus alkaa tutkittavan ilmiön mallintamisesta ja päättyy tulosten tulkintaan ja arviointiin hyödynnetään tehokkaasti yritysten T&K-toiminnassa. Erityisesti laskennallisten menetelmien tutkimuksen (algoritmit, simulointi, mallintaminen) avulla lisätään yritysten kilpailukykyä ja tutkimuksen vaikuttavuutta yhteiskunnassa. Toisaalta yhteiskunnallinen päätöksenteko, luonnon ja sen prosessien ymmärtäminen sekä teknologian ja talouden tuotantoprosessien parempi hallinta vaativat entistä parempia tilastollisia analyysejä ja informaatiotarpeiden määrittelyä.

Matemaattisten tieteiden laitoksen sovelletun matematiikan tutkimuksella on laajat yhteydet IT ja prosessiteollisuuden yrityksiin. Tutkimuksesta on syntynyt myös yritystoimintaa, patentteja ja kaupallisia tuotteita kansainväliseen vientiin. Tilastotieteen tutkimuksella puolestaan on vilkkaat yhteydet yliopistomaailman ulkopuolisiin tutkimuslaitoksiin, kuten esim. FINOHTA:an (Finnish Office for Health Technology Assesment), Suomen Syöpärekisteriin ja Metsäntutkimuslaitokseen.

Laitoksellamme ohjataan myös jatkuvasti yritysmaailman tarpeista ja kysymyksenasetteluista lähteviä opinnäytteitä. 

Viimeksi päivitetty: 21.10.2016