Tilastotiede

Tilastotiede on matematiikan ja tietotekniikan luovaa soveltamista käytännön ongelmien ratkaisemiseksi. Se on keskeinen väline tutkimusten suunnittelussa, tutkimustulosten analysoinnissa, tuotannon tehostamisessa, yritysten ja hallinnon toiminnan suunnittelussa ja tulosten seurannassa. Tilastollisia menetelmiä sovelletaan mm. lääketieteessä, taloustieteissä, ekologiassa, genetiikassa, arkeologiassa, insinööritieteissä, käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteissä. Tilastotiede tarjoaa menetelmiä oleellisen informaation erottamiseksi suuresta tietomassasta erilaisissa tilanteissa.

Tilastotiede perehtyy sellaisiin matemaattisiin malleihin, jotka sisältävät vaihtelua ja satunnaisuutta kuvaavia suureita. Tällaisia malleja käytetään kaikilla niillä tieteen ja teknologian aloilla, joilla analysoidaan satunnaisilmiöiden tuottamia havaintoja. Tilastotieteen teoria ja siihen pohjautuvat menetelmät muodostavat sen tieteellis-metodologisen perustan joka mahdollistaa monimutkaisia ilmiöitä koskevien tilastollisten päätelmien ja ennusteiden tekemisen. 

Viimeksi päivitetty: 21.10.2016