Matemaattiset tieteet

Oulun yliopiston Matemaattisten tieteiden yksikössä tehdään laadukasta kansainvälistä perustutkimusta useiden tutkimusryhmien voimin sekä panostetaan laadukkaaseen opetukseen ja aineenopettajan koulutukseen. Meillä matemaattisia tieteitä voi opiskella hyvin laajalla rintamalla: maisteriksi voi valmistua pääaineenaan matematiikka, sovellettu matematiikka tai tilastotiede. Lisäksi voit yhdistää matematiikan ja tilastotieteen osaamisen mm. tietotekniikan, taloustieteiden sekä biotieteiden kanssa. Pääaineen lisäksi opiskelija valitsee yhden viidestä erikoistumislinjasta, jotka ovat

  • aineenopettajan linja,
  • matematiikan linja,
  • matematiikan ja tietotekniikan linja,
  • sovelletun matematiikan linja sekä
  • tilastotieteen linja. 

Matemaattisten tieteiden yksikkö on erittäin menestyksellinen matematiikan aineenopettajien kouluttaja ja se on saanut mainetta myös innovatiivisten opetus- ja opiskelumenetelmien kehittämisessä.