Joustavat opintopolut

Oulun yliopistossa on muodostettu oppiaineiden rajat ylittäviä opintopolkuja, jotka tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden suorittaa kandidaatin ja maisterin tutkinnot eri koulutusohjelmista. Joustavat opintopolut perustuvat kaksiportaisen tutkintorakenteen antamaan mahdollisuuteen jatkaa kandintutkinnon suorittamisen jälkeen maisterintutkinnon suorittamista toisessa oppiaineessa. Tarjolla on lukuisia opintopolkuyhdistelmiä suuntautumisvaihtoehtoineen yliopiston eri tiedekunnissa. Opintopolkujen maisterivaihe johtaa maisterintutkintoon, jonka sisällölle on erityinen kysyntä työmarkkinoilla ja tohtoriohjelmissa.

Luonnontieteellisen tiedekunnan (LuTk) sekä Taloustieteiden tiedekunnan (TaTk) välillä on käynnissä kvantitatiivisen rahoituksen ja ekonometrian opintopolku. Lisätietoa ja hakuohjeita löytyy yliopiston joustavien opintopolkujen www-sivuilta.

Viimeksi päivitetty: 21.10.2016