Tutkimus

Matemaattisten tieteiden laitoksella tutkimusalat ovat jaettu neljään pääluokkaan. Kukin luokka rakentuu useasta erilaisesta osa-alueesta, joita lueteltu lyhyesti luokan alapuolella.

Analyysi ja sen sovellukset

 • Algebrat
 • Analyysi
 • Differentiaaliyhtälöt
 • Epälineaarinen analyysi
 • Funktionaalianalyysi
 • Operaattoriteoria
 • Harmoninen analyysi
 • Inversio-ongelmat

Algebra ja lukuteoria

 • Diofantoksen approksimaatiot
 • Ei-assosiatiiviset binääriset rakenteet
 • Kombinatoriikka
 • Ryhmäteoria
 • Äärelliset kunnat

Informaatiotekniikkaa tukeva matematiikka

 • Koodausteoria
 • Kuvankäsittely
 • Kryptografia ja salausmenetelmät
 • Tilastollinen hahmontunnistus
 • Informaation visualisointi

Tilastolliset mallit ja data-analyysi

 • Biometria (erityisesti biologiset, lääketieteelliset ja metsätieteelliset sovellukset)
 • Ekonometria ja aikasarja-analyysi
 • Parametriton funktioiden estimointi
 • Pitkittäisaineistojen ja spatiaalisten ainestojen tutkimus
 • Scale Space -menetelmät

 

Viimeksi päivitetty: 27.2.2013