Tutkimusryhmät

Matemaattisten tieteiden laitoksella toimii useita aktiivisia tutkimusryhmiä:

Tutkimusryhmä Vetäjä
Abstrakti harmoninen analyysi Mahmoud Filali
Epälineaariset osittaisdifferentiaaliyhtälöt Peter Hästö
Multipliers and analytic function spaces Mikael Lindström
Inversio-ongelmat Valeriy Serov
Lukuteoria Tapani Matala-aho
Parametriton funktioiden estimointi ja sen sovellukset Lasse Holmström
Fraktaaligeometria ja dynaamiikka Maarit Järvenpää
Algebra ja sen sovellukset Markku Niemenmaa
Mathematics Education Peter Hästö

 

Viimeksi päivitetty: 21.10.2016