Yleisesittely

Tähtäämme korkeimmalle kansainväliselle tasolle seuraavilla tutkimuksen painoaloilla:

  • analyysi ja sen sovellukset
  • algebra ja lukuteoria
  • Informaatiotekniikkaa tukeva matematiikka
  • tilastolliset mallit ja data-analyysi

Laitoksen tutkimusryhmät tekevät monipuolista yhteistyötä sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Yhteistyökumppaneita ovat paitsi muiden yliopistojen tutkijat, myös valtion sektoritutkimuslaitokset, muut tutkimuslaitokset ja yritykset. Korkean laadun varmistaminen on keskeistä sekä tutkimuksessa että tutkimukseen perustuvassa opetuksessa.

Huippuyksiköt

Laitos on mukana seuraavissa valtakunnallisissa huippuyksiköissä:

Viimeksi päivitetty: 21.10.2016