HARUKAZE
 
JAPANI-OPINTOJEN VERKKOJULKAISU
Oulun yliopisto 2000

Numero 1
Toimittanut: Miia MaaralaEsipuhe
    Seija Jalagin

Näkökulmia lähetystyöhön 1800-luvun Kiinassa
    Riika-Leena Juntunen

Samurainaisen asema Tokugawa-kauden (1600-1868) Japanissa
    Eeva Ketvel

Länsimainen näkemys lastenkasvatuksesta Japanissa
    Sari Kostet-Kärkkäinen

Geishat – stereotypia ja todellisuus
    Miia Maarala

Ryhmä vai yksilö – kollektiivisuuden heijastumia japanilaisessa työkulttuurissa
    Eveliina Markus

Samurain etiikka ja japanilaisuuden tulkinnat
    Aki Oikarinen

PÄÄSIVULLE