Biokemian perusteet 2: Menetelmät (AVOIN YO)

2 op, Lukuvuosi 2022-2023, ay740153P

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Verkko-opinnot

Toteutusaika

-

Hinta

Maksuton

Koulutuksen tiedot

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkko-opetuksena. Laboratoriotöitä ei ole mahdollista suorittaa verkossa, joten eri tekniikoita esitellään myös videoituina. Kurssiin kuuluvat seuraavat tekniikat:
1. Pipetointi
2. Liuoslaskut ja liuosten valmistus
3. Konsentrointi, saostus ja dialysointi
4. Sentrifugointi
5. Spektrofotometria
6. Pitoisuuden määritys standardikuvaajan avulla
7. Sterilointi
8. Kromatografian, elektroforeesin ja molekyylibiologisten menetelmien esittely

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2022-2023

Koulutusala

Luonnontieteet

Oppiaine

3254 Biokemia

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

55

Esitietovaatimukset

Ei

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 25.10.2022