Asiakirjajulkisuuskuvaus

Asiakirjajulkisuuskuvauksen tarkoituksena on helpottaa tietopyynnön tekemistä Oulun yliopistolle. Mahdollisuus saada tieto siitä, mitä tietovarantoja viranomaisella on, palvelee hallinnon avoimuutta ja asiakirjajulkisuutta. Kuvauksessa kerrotaan yliopiston hallinnoimista tietovarannoista ja asiarekisteristä tiedonhallintalain (906/2019) 28 § mukaisesti.

Tietopyynnön tekeminen Oulun yliopistolle

Alla tietovarantojen yhteydessä on kuvattu millaisia tietoja tietovarantojen toimijat käsittelevät. Voit kohdistaa tietopyyntösi suoraan tämän perusteella. Jos et ole varma mihin tietopyyntösi kohdistuu, voit lähettää tietopyynnön Oulun yliopiston kirjaamoon osoitteella:

oulun.yliopisto@oulu.fi

Kirjaamo ohjaa tietopyyntösi oikeaan osoitteeseen.

Kuvaa tietopyyntöön mahdollisimman tarkasti mitä tietoa haluat, esimerkiksi:

  • Asiakirjan nimi tai otsikko
  • Ajankohta tai päivämäärä
  • Laatija

Tiedot ja tietovarannot

Tietovarannolla tarkoitetaan yliopiston tehtävien hoidossa tai yliopiston toiminnassa käytettäviä tietoaineistoja, joita käsitellään tietojärjestelmien avulla tai manuaalisesti.

Osa tietovarannoista sisältää tietoa, joka on julkisuuslain (1999/621) 24§ tai muun säädöksen perusteella salassapidettävää.