Tietosuojailmoitus henkilötietojen käsittelystä Oulun yliopistossa

Oulun yliopisto käsittelee henkilötietoja yliopistolaissa säädettyjen tehtäviensä toteuttamiseksi. Tätä varten Oulun yliopisto käsittelee lähinnä opiskelijoiden, henkilökunnan, tutkittavien ja sidosryhmien henkilötietoja.

Tietosuojailmoitukset

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on Oulun yliopistossa tyypillisesti lakisääteisen velvoitteen noudattaminen tai yleisen edun mukaisen tehtävän suorittaminen, joiden lisäksi käsittely voi tapauksittain perustua myös oikeutettuun etuun, sopimukseen tai suostumukseen.

Oheisista linkeistä löydät tarkemmat kuvaukset henkilö/asiaryhmäkohtaisesti siitä, mitä tarkoitusta varten ja millä oikeusperusteella käsittelemme Oulun yliopistossa henkilötietoja sekä myös kuvaukset rekisteröityjen oikeuksista ja muista kyseiseen käsittelyyn liittyvistä asioista. Huomioithan, että tutkittavia informoidaan henkilötiedon käsittelystä kuitenkin erikseen kyseisen tutkimuksen yhteydessä.