Rakennusterveysasiantuntijan (RTA) henkilösertifiointiin valmentava koulutus

50 op, Lukuvuosi 2022-2023, -
Pätevöidy asiantuntijaksi rakennusterveyden ja terveen sisäilman alalla!

Oulun yliopisto tarjoaa RTA-henkilösertifikaattiin valmentavaa koulutusta yliopistollemme ominaisella, monitieteisellä otteella. Koulutus järjestetään monimuoto-opetuksena - verkko-opintoihin on helppo osallistua mistä vain. Koulutukseen sisältyvät laboratoriotyöt suoritetaan intensiivijaksoina Oulun yliopistolla. Koulutuksen jälkeen henkilösertifioinnin vaatimukset täyttävien on mahdollista hakea RTA-henkilösertifikaattia. Sertifikaatit myöntää Eurofins Expert Services Oy.

Tervetuloa pätevöitymään ja oppimaan uutta kanssamme!

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Monimuoto-opinnot
Opintokokonaisuus

Toteutusaika

-

Hinta

12 500€ (+ alv 24%)

Koulutuksen tiedot

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita rakennusterveysasiantuntijan sertifikaatista tai jotka tarvitsevat rakennusterveysosaamista, esim. kosteus- ja kuntotarkastuksia tekevissä yrityksissä, julkisten ja yksityisten rakennusten omistajaorganisaatioissa, isännöinti- ja huoltoyhtiöissä, rakennuttaja- ja rakennusyhtiöissä, insinööri- ja arkkitehtitoimistoissa tai lupa- ja viranomaispuolella toimivissa organisaatioissa. Valmentavan koulutuksen jälkeen on henkilösertifioinnin vaatimusten täyttävien mahdollista hakea rakennusterveysasiantuntijan henkilösertifikaattia. Sertifikaatin myöntää Eurofins Expert Services Oy.

Valmentavassa RTA-koulutuksessa käydään lävitse voimassa olevan asetuksen (545/2015) vaatimukset koulutuksen sisällöstä, jonka sisältö koostuu kolmesta eri osioista:

A osiossa perehdytään rakennusten sisäilman epäpuhtauksiin, homeeseen, bakteereihin ja terveysvaikutuksiin. Sisäilmaongelmia tutkitaan ja analysoidaan erilaisilla laboratoriomittausmenetelmillä ja välineillä sekä perehdytään epäpuhtauksien torjuntaan.

B osiossa tarkastellaan syvällisemmin rakennusfysiikkaa, rakenteiden fysikaalisia ominaisuuksia, perehdytään rakenteiden ja materiaalien kuntotutkimusmenetelmiin, tuotantotekniikkaan uudis- ja korjausrakentamisessa. Lisäksi perehdytään asiantuntijana toimimiseen sisäilmaongelmien oikeustapauksissa ja sopimustekniseen lainsäädäntöön.

C osiossa käydään lävitse ilmanvaihto- ja ilmastointitekniikkaa sekä opetellaan niihin liittyviä mittaus- ja tutkimusmenetelmiä. RTA-koulutukseen osallistuvat perehtyvät edellä mainitun lisäksi syvällisemmin kuntoarvio- ja kuntotutkimusmenetelmiin, rakennetekniikkaan, lainsäädäntöön ja tekevät rakennusterveysasiantuntijan valmentavaan koulutukseen vaaditun opinnäytetyön.

Koulutukseen sisältyvät opintojaksot:

Lisäksi RTA-koulutukseen kuuluu opinnäytetyö (15 op).

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Täydennyskoulutus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2022-2023

Koulutusala

Luonnontieteet
Tekniikan alat

Oppiaine

-

Opetuskieli

suomi
englanti

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online
Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

15

Yhteystiedot

Lisätiedot ja yhteydenotot

joy@oulu.fi

Ilmoittautuminen

Koulutukseen haetaan erillisellä lomakkeella, johon löytyy linkki sivun yläosasta. Hakemuksen pakollinen liite on kopio tutkintotodistuksesta. Haku päättyy 30.4.2022.

RTA- ja SISA-koulutuksissa  on yhteensä  15 aloituspaikkaa. Koulutus alkaa, jos RTA-koulutuksen aloittavia opiskelijoita on vähintään 10. Soveltuvan pohjakoulutuksen omaavista hakijoista koulutukseen valitaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on sitova.

Koulutusmaksut

Koulutusmaksu sisältää teoria- ja menetelmäopinnot,  opinto-ohjauksen sekä opinnäytetyön ohjauksen.  RTA-koulutuksen kokonaishinta on 15 500€ (sis. alv 24%) , joka laskutetaan kolmessa erässä (3 x 5167€).

Opinnoissa on käytössä AHOT-menettely (aiemmin hankitun osaamisten tunnistaminen ja tunnustaminen). AHOT-menettelyn hinnasto:

  • AHOT-maksu: 650€ + alv 24%. Maksu hyvitetään kokonaishinnasta koulutukseen osallistuville henkilöille. Muussa tapauksessa maksetaan vain AHOT-maksu.
  • AHOT-hyvitys: 230€ + alv 24% /ahotoitu opintopiste. Hyvitys vähennetään koulutuksen kokonaishinnasta.

 

Viimeksi päivitetty: 8.8.2022